Pravda bude skryta

To všechno bude vyměněno

882. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2013 v 11:50. MUSEJÍ SI PONECHAT SVATÉ MISÁLY, MEŠNÍ ROUCHA, BIBLI SVATOU A SVATÉ KŘÍŽE. TO VŠECHNO BUDE VYMĚNĚNO. Má vroucně milovaná dcero, mnozí z těch, …More
882. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2013 v 11:50.
MUSEJÍ SI PONECHAT SVATÉ MISÁLY, MEŠNÍ ROUCHA, BIBLI SVATOU A SVATÉ KŘÍŽE. TO VŠECHNO BUDE VYMĚNĚNO.
Má vroucně milovaná dcero,
mnozí z těch, kdo jsou požehnáni silnou vírou a láskou ke Mně, Ježíši Kristu, začínají konečně poznávat můj hlas, jak mluvím k světu skrze tato poselství.
Ti, kteří tráví své životy otrockou službou hadovi, vědí také, že jsem to Já, kdo mluví. A tak začíná bitva v konání mé svaté vůle, na jedné straně, a touhou nepřátel Božích bojovat proti Mně.
Ti, kteří plánují způsobit lidstvu utrpení, jako část smlouvy se šelmou, budou opatrní, aby nebyli viděni, jak veřejně odsuzují tato poselství, protože kdyby to udělali, dodali by jim věrohodnosti. Místo toho budou šířit nenávist proti Mně jinými cestami, počínaje ničením víry těch uvnitř mé církve. Obrátí srdce těch, kteří Mě milují, proti svým křesťanským druhům. Přijmou pohany, čaroděje z hnutí New Age a uctívače šelmy spíše, než křesťany, kteří se budou ohrazovat …More

CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA

613. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2012 v 23:45. CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA Má vroucně milovaná dcero, jak vás pravda může …More
613. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2012 v 23:45.
CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA
Má vroucně milovaná dcero,
jak vás pravda může šokovat! Ačkoliv přijímáte mé svaté Slovo, je to jen tehdy, když vám moje poselství odhalují, co se uskuteční, kdy chápete vážnost této mise pro záchranu lidstva.
Zavedení globální vakcinace pro kojence a malé děti, bude jednou z těch nejděsivějších forem genocidy od dob zabíjení židů za Hitlera.
Tento ďábelský plán bude možný jen proto, že mnoho z vašich vlád donutilo svůj lid přijmout změny v legislativě, dávající jim moc prosadit zákony nebezpečné pro vaše nevinné děti.

Nezapomeňte, že jedinou věcí, která zabránila mému Otci přivést tento svět ke konci, je jeho láska k jeho věrným služebníkům, kteří jsou mezi vámi.
Můj Otec kvůli své lásce ke každému dítěti a ke všemu jeho stvoření, zadržel svou ruku. Nyní pro Něj nadešla chvíle na konečnou proměnu času, aby svět Jím stvořený z lásky a podle …More

Varovanie pre vlády!

575. Poselství Boha Otce ze dne 4. října v 14:55. MÁ RUKA SPRAVEDLNOSTI ČEKÁ, ABY POTRESTALA VLÁDY, KTERÉ TAJNĚ PLÁNUJÍ UŠKODIT MÝM DĚTEM Má nejdražší dcero, přeji si, abyste věděli, že ačkoliv svět …More
575. Poselství Boha Otce ze dne 4. října v 14:55.
MÁ RUKA SPRAVEDLNOSTI ČEKÁ, ABY POTRESTALA VLÁDY, KTERÉ TAJNĚ PLÁNUJÍ UŠKODIT MÝM DĚTEM
Má nejdražší dcero,
přeji si, abyste věděli, že ačkoliv svět patrně bude muset snášet velkou očistu, která nemusí být příjemná, moje milosrdenství je velké.
Jsem oceán milosrdenství a zavedu velké změny, abych zajistil, že všechny mé děti budou zachráněny před katastrofou. Katastrofa, o které vám říkám, zahrnuje práci tajnůstkářských zlých sil ve světě, které se snaží ovládnout každý národ pro svůj vlastní mrzký zisk.
Tolik duší odmítá milosrdenství mého milovaného Syna. Tolik Ho neuznává. Stále uvalují bezohledná utrpení na ty, kterým vládnou a nedokážou si připustit, že jejich hříchy neujdou povšimnutí. Mohou bojovat proti moci mé ruky, ale ta na ně náhle dopadne a zničí je.
Časem poznají Boží moc, ale pro mnoho z nich bude příliš pozdě.
Každý můj čin, včetně velkých zázraků, spatří vbrzku celé lidstvo. Udělám vše, co mohu ve svém velkém milosrdenství …More

Zmena miesta slávenia sv.omší v Bazilke sv.Petra

713. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2013 v 18.00 PŘIVEDOU BOŽÍ DĚTI POD VLÁDU MALÉHO ROHU, KTERÝ BUDE SEDĚT V OKÁZALÉ NÁDHEŘE NA STOLCI SVATÉHO PETRA Má vroucně milovaná dcero, jak bude v mé …More
713. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2013 v 18.00
PŘIVEDOU BOŽÍ DĚTI POD VLÁDU MALÉHO ROHU, KTERÝ BUDE SEDĚT V OKÁZALÉ NÁDHEŘE NA STOLCI SVATÉHO PETRA
Má vroucně milovaná dcero,
jak bude v mé církvi přibývat změn, tak se také v jednotě pozvednou hlasy falešných proroků, aby schválily ohavnost v mé církvi. Zatímco tobě, pravému proroku posledního času, odhaluji Pravdu, z níž větší část je již známa – budou šířeny lži, aby zmátly všechny, kteří Mě následují.
Za každou instrukci, kterou dávám světu skrze tebe, bude ústy falešných proroků prohlášen přesný opak. Budou vydávat prohlášení pro uklidnění těch mých následovníků, pro něž bude Pravda nesnesitelná. Tak svými odpornými lžemi přivedou Boží děti pod vládu malého rohu, jenž bude sedět v okázalé nádheře na stolci svatého Petra.
Když jsem ti pověděl o velkém rozkolu v mé církvi, neřekl jsem ti, jak se to stane. Tak teď Mě poslouchej. Tak jako kněží za mého pobytu na zemi odmítli mé svaté Slovo, stejně tak kněží, teď před mým Druhým …More

Modloslužba v TV LUX v priamom prenose, duchovenstvo nič??

Reagujem na vyjadrenie KBS o údajných dezinformačných médiách. Tak začnem tou pravou, tv LUX. Prirovnať niečo ľudské ,výtvor človeka,vakcínu k niečomu ,čo zahŕňa Božstvo nasvätejšej trojice je More
Reagujem na vyjadrenie KBS o údajných dezinformačných médiách.
Tak začnem tou pravou, tv LUX. Prirovnať niečo ľudské ,výtvor človeka,vakcínu k niečomu ,čo zahŕňa Božstvo nasvätejšej trojice je modloslužba!!
Biskupi,kňazi prečo neprišlo veľké rozhorčenie,ale namiesto toho si dovolíte ľuďom tvrdiť,čo je pravda a čo hoax?
Modloslužbu v tomto prevedení ste nekritizovali ,ale toto ste si nenechali ujsť : JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ – gloria.tv
Prečo naďalej spomínate Františka I. v liturgii ako v jednote s pápežom Františkom, chcete byť v jednote s modloslužbou a pripísať tento hriech i zúčastnením?? Prečo mlčíte a ste ako obielené hroby?
2020 rok Hněvu Boha za nepokání z Pachamamské modloslužby v Římě – gloria.tv
Prečo prijímaním na ruku znesväcujete Božie telo v eucharistii?Už neveríte v premenenie?
Nie sv.prijímanie na ruku!!! – gloria.tv Zatvoríte kostoly a budete sa starať o zdravie tela , duše prenecháte Diablovi??More

Znamenie šelmy - covid pas ,potvrdenie o očkovaní,ID 2020 Barcode

050. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2011 v 23:30. ZÁNIK DEMOKRACIE – KNĚŽÍ BUDOU SOUŽENI Ó, vroucně milovaná dcero, jsem rád, že Mi dnes večer věnuješ svou pozornost. Tvá nepřítomnost Mě trochu …More
050. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2011 v 23:30.
ZÁNIK DEMOKRACIE – KNĚŽÍ BUDOU SOUŽENI
Ó, vroucně milovaná dcero, jsem rád, že Mi dnes večer věnuješ svou pozornost. Tvá nepřítomnost Mě trochu bolela, ale věděl jsem, že se ke Mně brzy vrátíš.
Poslouchej, prosím, pozorně. Přestože si uvědomuji, že jsi zaneprázdněná svým životem, musíš pochopit naprostou důležitost těchto poselství. Dostáváš moje Slovo v nejhistoričtější epoše od počátku dějin. Protože teď, v této době, zažije svět takové změny, jaké lidstvo dosud nevidělo.
Připravte se, děti moje, ať už jste na světě kdekoliv. Neboť už velmi brzy dostane každý z vás jeden z nejvzácnějších darů mého milosrdenství. Moje Varování, které dostanete, všude rozšíří obrácení. Až to nastane, ve chvíli, kdy se dění na zemi zastaví, se přijetím Pravdy všude rozšíří Láska.
Pro lásku a světlo, které skrze vás budou vyzařovat, bude pro Satanovy přívržence těžké obhájit svoje zlé jednání. I když tato velká událost, která vás vyděsí, přinese mnoho …More
Milada Pišteková shares this
Pravda bude skryta
Barcode a ID číslo je predstavené tu: Bill Gates sa priznáva k mikročipom ! – gloria.tv Takže najprv vás pohryzie had ,máte potvrdenie o očkovaní …More
Barcode a ID číslo je predstavené tu: Bill Gates sa priznáva k mikročipom ! – gloria.tv
Takže najprv vás pohryzie had ,máte potvrdenie o očkovaní a môžete cestovať,ako v posolstve hore.
Scan prostredníctvom Luciferiázy v špeciálne upravenom smartfóne.
Tohle by měl každý vidět- vakcinačná diktatúra
Presne ako na tom obrázku hore.
19 more comments

JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ

466. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15. JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ Má vroucně milovaná dcero, plány zednářských skupin …More
466. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15.
JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ
Má vroucně milovaná dcero,
plány zednářských skupin ovládnout světové měny se blíží k dokončení.
Jejich zlé plány také zahrnují nové globální očkování, které vyvolá nemoc po celém světě a způsobí utrpení v míře nikdy předtím nevídané.
Vyhněte se jakémukoliv takovému, náhle oznámenému, globálnímu očkování, protože vás zabije.

Tyto ďábelské projekty by šokovaly všechny nevinné duše, které nemají ani ponětí o tom, jakou mocí oni vládnou.
Hnáni žízní po moci, bohatství a touhou být podobní Bohu ve všem, co dělají, věří, že jsou neporazitelní. Kontrolují banky, vlády a jsou zodpovědní za vyvolání teroru na Středním východě. Kontrolují velkou část světových sdělovacích prostředků a pravda o jejich zlovůli je skryta za takzvanými humanitárními organizacemi. Žel, velmi málo Božích dětí ví o jejich plánech. Vězte, že ruka mého Otce dopadne náhle a …More

Nie sv.prijímanie na ruku!!!

133. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2011 v 15:30. DŮLEŽITOST SVÁTOSTÍ – MANŽELSTVÍ A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Má vroucně milovaná dcero, pozoruj teď, jak víra mých dětí začíná růst a vzkvétat.…More
133. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2011 v 15:30.
DŮLEŽITOST SVÁTOSTÍ – MANŽELSTVÍ A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Má vroucně milovaná dcero,
pozoruj teď, jak víra mých dětí začíná růst a vzkvétat. Zatímco ve světě je mnoho temnoty, světlo mých následovníků se stává každým dnem jasnějším, v důsledku plamenů Ducha Svatého, které sestoupily na celý svět.
Dnes, má dcero, si přeji připomenout všem mým následovníkům důležitost modlitby ke zmírnění utrpení ve světě. Vaše modlitby nyní pomáhají odvrátit mnoho předpověděných celosvětových katastrof. Modlitba je nejmocnějším prostředkem ke zmírnění neštěstí, a když se budete modlit ve prospěch jiných, pak budou vyslyšeny.
I když jsem spokojen s těmi, kteří jsou silné víry, bojím se o ty, kteří jsou nepřátelští mému božskému Světlu, Pravdě. Mnoho lidí nyní bloudí ve světě jako v omámení. Nic jim nepřináší mír. Nic jim nepřináší radost. Žádné množství materiálního pohodlí nezmírní jejich bolest. Jejich prázdné duše jsou ztraceny. Prosím, modlete se …More

Vakcína a nenávidená predpoveď

Kto kvôli koronavírusu videl na sv.omši toto?

Pravda bude skryta
Katolícka cirkev v konfrontácii s koronavírusom zatvára po svete kostoly, ruší sväté omše, svätená voda mizne. Bratislavská arcidiecéza umožnila …More
Katolícka cirkev v konfrontácii s koronavírusom zatvára po svete kostoly, ruší sväté omše, svätená voda mizne. Bratislavská arcidiecéza umožnila najnovšie až do 31. marca prijímanie Tela Kristovho do rúk, pričom veriaci si sami prstami majú Eucharistiu dať do úst.
Tento spôsob ostro kritizuje biskup Schneider.
Biskup Schneider vyzval pred pár dňami Cirkev, aby zabránila v tomto období zneucteniu Tela Kristovho tým, že zabráni veriacim sa prstami dotýkať Eucharistie, ale inštruuje, aby veriaci prijímali Eucharistiu tak ako to robila ranná Cirkev, kedy sa z dlane jazykom prijme Eucharistia a jazykom sa očistí celá dlaň, aby žiaden fragment Tela Kristovho nepadol mimo. Takto sa jedine dá totiž zabrániť tomu, aby sa Kristove Telo roznášalo po oblečení, zneúctilo sa tým, že padne na zem a ľudia po ňom následne chodia …. …
Presne pre toto, ak je to urobené inak, platí ten obrázok.
Dana22
17 more comments

Očkovanie 3

466. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15. JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ Má vroucně milovaná dcero, plány zednářských skupin …More
466. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15.
JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ
Má vroucně milovaná dcero,
plány zednářských skupin ovládnout světové měny se blíží k dokončení.
Jejich zlé plány také zahrnují nové globální očkování, které vyvolá nemoc po celém světě a způsobí utrpení v míře nikdy předtím nevídané.
Vyhněte se jakémukoliv takovému, náhle oznámenému, globálnímu očkování, protože vás zabije.
Tyto ďábelské projekty by šokovaly všechny nevinné duše, které nemají ani ponětí o tom, jakou mocí oni vládnou.
Hnáni žízní po moci, bohatství a touhou být podobní Bohu ve všem, co dělají, věří, že jsou neporazitelní. Kontrolují banky, vlády a jsou zodpovědní za vyvolání teroru na Středním východě. Kontrolují velkou část světových sdělovacích prostředků a pravda o jejich zlovůli je skryta za takzvanými humanitárními organizacemi. Žel, velmi málo Božích dětí ví o jejich plánech. Vězte, že ruka mého Otce dopadne náhle a …More

Očkovanie 2

583. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2012 v 16:10. PAK DOJDE K ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO OČKOVÁNÍ, KTERÉ VÁS ZABIJE, POKUD JE PŘIJMETE Má vroucně milovaná dcero, proroctví předpověděná ve Fatimě …More
583. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2012 v 16:10.
PAK DOJDE K ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO OČKOVÁNÍ, KTERÉ VÁS ZABIJE, POKUD JE PŘIJMETE
Má vroucně milovaná dcero,
proroctví předpověděná ve Fatimě se nyní začínají ve světě projevovat.
Jednotná světová vláda, vytvořená v národech, které neúnavně spolupracují, téměř dokončila svou práci, která má být brzy představena světu.
Hned po ní přijde jednotné celosvětové náboženství, ohavnost v očích mého Otce.
Moje církev byla zamořena nepřáteli zevnitř, kteří jsou vlky v rouchu beránčím. Oklamou všechny, s nimiž přijdou do styku.
Pak dojde k zavedení celosvětového očkování, které vás zabije, pokud je přijmete.
Toto je čas, kdy jen modlitby – a hodně modliteb – mohou zmírnit dopad této strašné ukrutnosti, vytvořené elitní skupinou lidí u moci. Ti pracují v každé části vašich vlád a lidé, kteří s nimi každodenně těsně spolupracují, vědí, co dělají. Jsou tak lstiví, že vám budou předkládat každý zlý skutek jako velkou věc, jako velkou službu lidstvu.…More

Očkovanie 1

1232. Poselství Ježíše ze dne 3. října 2014 v 15:10. JIŽ BRZY ZAŽIJETE CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ, O NĚMŽ JSEM VÁM ŘÍKAL V ROCE 2010 Má vroucně milovaná dcero, věnuj pozornost mému slibu. Přijdu znovu …More
1232. Poselství Ježíše ze dne 3. října 2014 v 15:10.
JIŽ BRZY ZAŽIJETE CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ, O NĚMŽ JSEM VÁM ŘÍKAL V ROCE 2010
Má vroucně milovaná dcero,
věnuj pozornost mému slibu. Přijdu znovu zvěstovat nový začátek, nový svět bez konce. Všichni, kdo přijmou Boží milost, až vyliji své milosrdenství na celý svět, budou mít účast na mém království.
Dal jsem lidem všechna znamení, všechna varování a každou milost, aby si připravili své duše. Někteří slyšeli Slovo Boží, jak bylo ustanoveno ve svatých evangeliích a věnovali mu pozornost. Jiní slyšeli a viděli Pravdu, ale odmítají ji přijmout. Brzy přijde den, kdy plná Pravda a důkaz toho, kdo Já jsem, budou odhaleny a hříšníkům bude poskytnut stejný čas, aby učinili své vlastní rozhodnutí podle své svobodné vůle. Ani jeden z vás nebude nucen přijmout mé milosrdenství, protože jen vy můžete učinit toto rozhodnutí. Jiní odmítnou přinést svědectví Pravdě, i když ji budou jasně vidět. Žel, ti budou ztracení. Ostatní před tím, než se Mi zavážou …More

Až keď odíde prvé(následne príde antikrist) ,bude platiť druhé..!

Táto sviatosť tu bude až do konca sveta, ale len v rukách odvážnych kňazov,ktorí zachovajú obrad a nepodľahnú tlaku zmeny.
10 Božích prikázaní sa nikdy nezmení. Odkaz pre všetkých: Prijmete a žijete iné desatoro ,tak v budúcnosti prijmete i znamenie šelmy. V tom čase sa tie dve kamenné dosky ,ukážu neveriacemu svetu..More
10 Božích prikázaní sa nikdy nezmení.
Odkaz pre všetkých:
Prijmete a žijete iné desatoro ,tak v budúcnosti prijmete i znamenie šelmy.
V tom čase sa tie dve kamenné dosky ,ukážu neveriacemu svetu..
48:44
Pravda bude skryta
Žiadne rozprávky.Uvidíte. Zaškatulkovali ste to dobre,ako by ste boli priamo tam a vedeli to lepšie.. 🤐 Hlavne som sem dal tento príspevok,aby si …More
Žiadne rozprávky.Uvidíte. Zaškatulkovali ste to dobre,ako by ste boli priamo tam a vedeli to lepšie.. 🤐
Hlavne som sem dal tento príspevok,aby si poniektorí uvedomili,že 10 Božích prikázaní nie je rozprávka.
Christophor
Adventistické povídky na dobrou noc.
2 more comments

Nech nie sme rozdelení v roku 2020,ale nech nás láska spojí.Silný je náš nepriateľ,láska je cestou víťaznou.

Pravda bude skryta
@Kallistratos krajšia fotka ako tá tvoja slepica,čo povieš? 😜 😀
14 more comments

Prorok Daniel predpovedá zrušenie obety a vtedy je skutočný dôvod na Odchod!

833. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2013 v 21:13. V MÉ CÍRKVI BUDE BRZY PŘEDSTAVENA ZMĚNA OBŘADU MŠE SVATÉ Má vroucně milovaná dcero, nesmíš si všímat nenávisti, která přetéká z úst těch, …More
833. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2013 v 21:13.
V MÉ CÍRKVI BUDE BRZY PŘEDSTAVENA ZMĚNA OBŘADU MŠE SVATÉ
Má vroucně milovaná dcero,
nesmíš si všímat nenávisti, která přetéká z úst těch, kteří tvrdí, že jsou svatí lidé a věrní následovníci mé drahé, milované Matky. Věz, že nenávist, kterou ti projeví, bude horší, než vůči kterémukoliv jinému proroku, který přišel před tebou. Neříkám ti to, abych tě děsil, ale jen abys přijala skutečnost a nevšímala si zloby. Kdekoliv je Boží přítomnost mezi lidmi rozpoznána, vždy vyvolá brutální reakci šelmy, která pracuje skrze jiné, aby popřela Slovo Boží.
Má dcero, v mé církvi bude brzy představena změna obřadu mše svaté. Bude to velmi matoucí a mnozí nepostřehnou lži, které budou přítomné v nových modlitbách. Moje přítomnost bude vyloučena tím nejrafinovanějším způsobem, a tak ti, kteří se budou řídit novou formou, ve které má skutečná přítomnost bude popřena, nebudou schopni přinést oběť Bohu tak, jak musí být konána. Má dcero, takové odhalení …More

Pokiaľ trvá Transubstanciácia Chleba a Vína a nie je tam zmena,ostáva Telom a Krvou Ježiša Krista

061. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2011 v 00:05. JSEM PŘÍTOMEN V EUCHARISTII, NAVZDORY NESPRÁVNÝM VÝKLADŮM MÉHO SLIBU Má vroucně milovaná dcero, nedělej si žádné starosti. Zlepšila ses ve způsobu …More
061. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2011 v 00:05.
JSEM PŘÍTOMEN V EUCHARISTII, NAVZDORY NESPRÁVNÝM VÝKLADŮM MÉHO SLIBU
Má vroucně milovaná dcero,
nedělej si žádné starosti. Zlepšila ses ve způsobu, jakým si děláš čas k modlitbě ke Mně. Nyní je důležité, že lidé pochopili, že k tomu, aby se dostali blíže k mému srdci, musí porozumět nutnosti přijímat svátost nejsvětější eucharistie.
Mnoho lidí, včetně jiných křesťanských skupin, popírají moji skutečnou přítomnost v eucharistii. Není jasné, proč se rozhodli popírat slib, který jsem vám dal při mé Poslední večeři, kdy jsem slíbil, že vám dám Tělo i Krev jako potravu a výživu pro vaše duše. Co však jasné je, že zázrak nejsvětější eucharistie, přítomné ve všech svatostáncích všude na světě, existuje a je zde, aby naplnil vaše podvyživené a prázdné duše mou přítomností. Tato přítomnost vás posiluje takovým způsobem, že kdybyste si na něj zvykli a pak vám chyběl, cítili byste se ztraceni.
Mnoho křesťanů ignoruje jeden z nejzákladnějších …More

Polnice

11.8.2011, Kyjev, Ukrajina www.youtube.com 2013, Texas, USA www.youtube.com 2013, město Terrace, Kanada www.youtube.com 2014 Londýn www.youtube.com 17.6.2015, Vrchlabí, okr. Trutnov www.youtube.comMore
11.8.2011, Kyjev, Ukrajina
www.youtube.com
2013, Texas, USA
www.youtube.com
2013, město Terrace, Kanada
www.youtube.com
2014 Londýn
www.youtube.com 17.6.2015, Vrchlabí, okr. Trutnov www.youtube.com zostrih www.youtube.com 1.10.2016 Jeruzalem(Izrael) www.youtube.com

Neverili by ste tomu .. Knihe Pravdy predpovedanej prorokom Danielom.

1132. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2014 v 19:15. MŮJ DŮM BUDE ZNEUŽIT K UCTÍVÁNÍ POHANSKÝCH BOHŮ NA ZNAMENÍ ÚCTY A SVĚTU SE OZNÁMÍ, ŽE JE TO TAK SPRAVEDLIVÉ Má vroucně milovaná dcero, všechna …More
1132. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2014 v 19:15.
MŮJ DŮM BUDE ZNEUŽIT K UCTÍVÁNÍ POHANSKÝCH BOHŮ NA ZNAMENÍ ÚCTY A SVĚTU SE OZNÁMÍ, ŽE JE TO TAK SPRAVEDLIVÉ
Má vroucně milovaná dcero,
všechna proroctví, která jste dostali, se nyní začnou vylévat – zprvu po kapkách, až se všechna budou řinout jako voda tryskající z kohoutku. Brzy budete svědky mimořádných událostí, skutků a jednání spojených s mou církví na zemi. Ti, kdo činí znevažující prohlášení o mém svatém Slovu, zmlknou, tak budou ohromeni příštími událostmi.
Vše, co pochází ode Mne, pochází od mého Otce. Určuje-li můj Otec podrobnosti budoucích událostí, jako část své mise k záchraně duší, buďte si jisti, že se stanou. Jak započne v mé církvi nová éra zásadních reforem, bude přijato mnoho nekřesťanských skupin. A i když Já vítám všechny duše, nikdy nedovolím, aby mé Slovo, na němž byla zbudována má církev, bylo odstrčeno stranou. Ti, kdo Mě nepřijímají, protože nevěří v toho, kdo Já jsem, budou přivítáni do mého domu. …More