Pravda bude skryta

Pohan František: "My čarodejnice sme veľmi šťastné"

je to fakt smutné,to čo prišlo..

Boží slovo na den 15.10. A.D. 2019

Kallistratos presne takto sa odchádza z kostola.Väčšina odíde ,ale treba ostať chvíľu a popremýšlať,porozjímať.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

Tá posledná veta je silno zarážajúca a 100krát ak ide o obrátenie pápeža?? to znamená,že pápež je neobrátený? resp. pápež koná,ako sa inému žiada?

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

Tymián Myslím,že som ešte zatiaľ celkom pri zmysloch a čítal som niečo iné. napr. "Přesvědčit Františka, aby v této věci učinil slib mlčení, byl od Tebe mistrovský tah." alebo "Jestliže se papež domnívá, že mravně převyšuje někoho jiného (vlastně všechny), stěží se nadchne pro „nezávislé a důkladné vyšetřování“, které žádá lid." ........ P. S.

"Jestli se Ti podaří přimět Františka, aby každý …More
Tymián Myslím,že som ešte zatiaľ celkom pri zmysloch a čítal som niečo iné. napr. "Přesvědčit Františka, aby v této věci učinil slib mlčení, byl od Tebe mistrovský tah." alebo "Jestliže se papež domnívá, že mravně převyšuje někoho jiného (vlastně všechny), stěží se nadchne pro „nezávislé a důkladné vyšetřování“, které žádá lid." ........ P. S.

"Jestli se Ti podaří přimět Františka, aby každý den kázal tak, jak to v poslední době dělá, prakticky to u něj znemožní jakékoli obrácení. Dobrá práce."

Samozrejme,autorita ostáva,ak sa tomuto pápež vyhne.Ak nie,tak už nepracuje pre úrad.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

A čo len pre ten pokoj adresovať modlitby,nielen písať kritiku,ale sa aj o niečo iné pokúsiť.
Tiež som tu takto začínal,ale týmto útočným štýlom málokomu ukážeme iný uhoľ pohladu,možno ten správny.Takéto evanjelizovanie takmer nik neprijme.

Františkův plán: Ráj na zemi bez Boha? Zhoubná synoda právě probíhá. Nejvyšší entitou je prales. O …

Keď si zoberieme do úvahy, že Pán Boh je všemohúci! , tak človek nikdy! nezničí planétu Zem,aj keby sa ako pokúšal,kedže táto sila a moc patrí jedine stvoriteľovi.
Tak v tom prípade,by táto synóda bola zbytočná a len by odvádzala pozornosť od podstatného,toho čo je v článku: jednu vec nám nechal Boh v našich rukách,volá sa to slobodná vôla každého sa rozhodnúť.Najdôležitejším bodom ostáva spása …More
Keď si zoberieme do úvahy, že Pán Boh je všemohúci! , tak človek nikdy! nezničí planétu Zem,aj keby sa ako pokúšal,kedže táto sila a moc patrí jedine stvoriteľovi.
Tak v tom prípade,by táto synóda bola zbytočná a len by odvádzala pozornosť od podstatného,toho čo je v článku: jednu vec nám nechal Boh v našich rukách,volá sa to slobodná vôla každého sa rozhodnúť.Najdôležitejším bodom ostáva spása nesmrtelných duší.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

apredsasatoci prečítajte si Maria valtorta-Evanjelium ako mi bolo odhalené č.10 ... Tak je to tak zobrazené, že Pán Boh bude bojovať o každú! dušu do jej posledného výdychu tu na zemi.Ak tomu neveríte,máte naozaj slabú vieru.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

jediné čo bolo dopredu dané,určené bola zrada Mesiáša,ale kto to urobí, to sa prejavilo až v Jeruzaleme.Myslím,že o tom prorokoval Izaiáš.
Nech mi nikto netvrdí,že nemá slobodu konať i inak ,ako práve robí.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

Ak by Pán Boh mohol zasiahnuť do slobodnej vôle každého človeka,všetko by bolo jednoduché a peklo by nebolo potrebné .Ani dedičný hriech by nebol vznikol.Pán Boh má v úcte slobodnú vôlu každého človeka a nechá ho samého sa rozhodnúť.Môže zasiahnuť utrpením,alebo iným spôsobom do života človeka,ale každý si i tak nakoniec vyberie.
Rovnako ako si napríklad každý bude môcť vybrať či prijme čip do …More
Ak by Pán Boh mohol zasiahnuť do slobodnej vôle každého človeka,všetko by bolo jednoduché a peklo by nebolo potrebné .Ani dedičný hriech by nebol vznikol.Pán Boh má v úcte slobodnú vôlu každého človeka a nechá ho samého sa rozhodnúť.Môže zasiahnuť utrpením,alebo iným spôsobom do života človeka,ale každý si i tak nakoniec vyberie.
Rovnako ako si napríklad každý bude môcť vybrať či prijme čip do tela,alebo i za straty života odmietne.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

apredsasatoci Píšem to poslednýkrát! Pán Ježiš vedel ako skončí Judáš a neprestával sa za neho modliť.Môžete si to prečítať v krásnom diele od Márie Valtorty.Takmer do poslednej chvíle sa modlil.A to nebola Božia vôla,že tak Judáš skončil,pretože!! Boh nezasahuje do slobodnej vôle človeka.Naposledy píšem,že každý si vyberie sám a jeho vôla preváži,preklopí sa na stranu dobra alebo zla.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

apredsasatoci Aj Vás sa bude Pán Boh pýtať,či ste venovali aspoň jednu modlitbu.Tak sa na to pripravte.

Inak tiež sa mi nepáči kam sa to uberá .Musí sa to stať,pretože duchovní ostávajú v poslušnosti a tí čo sa ozvú budú exkomunikovaní.Nejde tomu zabrániť,ale modliť sa musíme.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

apredsasatoci Tie modlitby sa vždy môžu použiť ináč.Som presvedčený,že každá modlitba srdcom nie je zbytočná.

Dopis zkušeného ďábla k případu Viganò

Maria Valtorta vo svojich zjaveniach opisuje posledné dni Judáša,ako človeka s pocitom viny,ale že si zúfal a nekajal sa.Všetkým možným pokusom zachrániť si dušu vzdoroval.Ale bol by aj on spasený, ak by konal inak.Pre Milosrdenstvo.

Áno je vo sv. Bibli o tom,že Falošný prorok sa nevyhne ohnivému jazeru,ale nie je napisané,že sa nemáme modliť.

Bůh mě vyslyšel a K. Gotta spasil! Záznam zádušní mše (celé) 12.10.2019

Máte malú Vieru a stále len argumenty..

Kam šla duše Karla Gotta?

A čo Božie milosrdenstvo? Samozrejme ,že dogmy platia i katechizmus.No naozaj nevieme,komu to Božie milosrdenstvo i v posledných hodinách môže byť dané.Majme viac pokory a priznajme si,že nemáme šajnu a dozvieme sa až po smrti.
Ps: I celosvetové Varovanie ponúkne spásu ,milosť dokonalej ľútosti tak mnohým dušiam, na ktoré by ste teraz určite prstom neukázali,že by mohli dosiahnuť spásu.

Kardinál Müller: Zo synody o Amazonii vyhnali Ježiša!

Každý má možnosť sa rozhodnúť,možnosť voľby.Až tak nás Pán miluje,že každému dá možnosť sa slobodne rozhodnúť. A zároveň sú tu i prikázania,prikázania lásky,ktoré sú tu preto aby sme neubližovali druhým a aj sebe. Pán vraví, : "Kto ma miluje bude zachovávať moje prikázania. "
Ale nemusíš tak robiť!Tieto veci sú dopustené,aby sa každý slobodne rozhodol.

Neo-kardináli sedia, kým ich Benedikt XVI požehnáva

Ladislav Bajza neklamme sami seba.Každý bude počut otázku koľko modlitieb mu adresoval.Okrem antikrista sa máme modliť za všetkých.

Neo-kardináli sedia, kým ich Benedikt XVI požehnáva

Čoskoro môžete byť vyzvaní, a koľko modlitieb ste mu adresovali?Smiech môže prejsť.

Neo-kardináli sedia, kým ich Benedikt XVI požehnáva

František vymenoval za svojho 6,5 ročného pôsobenia 52% kardinálov ,ktorí sa môžu zúčastniť voľby pápeža a prevažne z rozvojových krajín.

ZÁSADNÍ ZPRÁVA: PÁN JEŽÍŠ ZE SVĚTA ODEŠEL! ASPOŇ Z KATOLICKÉ CÍRKVE!

PetraB o tom píšem,premieňanie i keď tajné a pôvodné premieňanie ostane do posledného dňa. konkrétne tu:

Jeho věrní posvěcení služebníci vás budou živit pokrmem života, až nebude nikde k nalezení. Tehdy budete moci počítat měsíce coby týdny a týdny coby dny, protože za zvuku polnice z popela povstane Nový Jeruzalém a pronásledování skončí.

www.varovani.org/html2/1117.html
Pán Ježiš nás nikdy …More
PetraB o tom píšem,premieňanie i keď tajné a pôvodné premieňanie ostane do posledného dňa. konkrétne tu:

Jeho věrní posvěcení služebníci vás budou živit pokrmem života, až nebude nikde k nalezení. Tehdy budete moci počítat měsíce coby týdny a týdny coby dny, protože za zvuku polnice z popela povstane Nový Jeruzalém a pronásledování skončí.

www.varovani.org/html2/1117.html
Pán Ježiš nás nikdy neopustí,opustí iba tých,ktorí prijmú nové jednotné svetové náboženstvo New age.

ZÁSADNÍ ZPRÁVA: PÁN JEŽÍŠ ZE SVĚTA ODEŠEL! ASPOŇ Z KATOLICKÉ CÍRKVE!

Petra B ešte jedna vec: hlásate iné evanjelium,opatrne s tým! Pán Ježiš nám vraví v Mt 28 , 20 : A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Takže Pán je tu pre nás do posledného dňa a vždy sa nájde kňaz,ktorý bude podávať sviatosti presne tak,ako i teraz.Samozrejme ,že bude prenasledovaný a bude musieť odmietnuť New Age.

Rúhavý dokument USA: Posledné dni Ježiša Krista I. diel

Ani s týmto nebudem strácať čas, ..

ZÁSADNÍ ZPRÁVA: PÁN JEŽÍŠ ZE SVĚTA ODEŠEL! ASPOŇ Z KATOLICKÉ CÍRKVE!

Neboli zmenené slová premenenia a ani zatiaľ neprišlo zjednotené náboženstvo.Až keď sa toto stane,potom vstúpi antikrist do Cirkvi.A kedže zatiaľ ani verejne nevystúpil,tak sa ešte nenaplnili tieto proroctvá.Áno,môže prichádzať teraz k schizme,ale Pán Ježiš je tu ešte stále pre nás v eucharistii.Však rozmýšlajte,ani 2VK neboli dobré zmeny a eucharistia tu pre nás ešte ostala.Pokiaľ sa nestane to …More
Neboli zmenené slová premenenia a ani zatiaľ neprišlo zjednotené náboženstvo.Až keď sa toto stane,potom vstúpi antikrist do Cirkvi.A kedže zatiaľ ani verejne nevystúpil,tak sa ešte nenaplnili tieto proroctvá.Áno,môže prichádzať teraz k schizme,ale Pán Ježiš je tu ešte stále pre nás v eucharistii.Však rozmýšlajte,ani 2VK neboli dobré zmeny a eucharistia tu pre nás ešte ostala.Pokiaľ sa nestane to z prvej vety,tak tu stále bude.

Boží slovo na den 2.10. A.D. 2019

Kallistratos keď niečo píšete,tak konajte.Skutky rozhodujú. Inak je to jedno veľké pokrytectvo!

Boží slovo na den 2.10. A.D. 2019

SRDCE.

Ja by som sa tu pozastavil na tým,či ich forma,je jednoznačne niekoho posudzovať a odsudzovať,alebo sa jedná o oprávnené upozornenia na niečo ,čo je heréza,prípadne proti tradícii.Ak je ich forma útočná a nenávistná tažko niekoho presvedčia,že majú pravdu.Ak zvolia postoj lásky,pridajú modlitby za Františka,a zvolia iný spôsob ukázania,že sa tu niečo zvláštne deje,môžu veľa luďom otvoriť oči,…More
Ja by som sa tu pozastavil na tým,či ich forma,je jednoznačne niekoho posudzovať a odsudzovať,alebo sa jedná o oprávnené upozornenia na niečo ,čo je heréza,prípadne proti tradícii.Ak je ich forma útočná a nenávistná tažko niekoho presvedčia,že majú pravdu.Ak zvolia postoj lásky,pridajú modlitby za Františka,a zvolia iný spôsob ukázania,že sa tu niečo zvláštne deje,môžu veľa luďom otvoriť oči,prípadne priniesť svedectvo lásky. Tak prosme Ducha Svätého,aby nám ukázal Pravdu,a hlavne aby sme ju verne nasledovali,a zároveň sa držali pravého evanjelia navždy a verne.

Ako sa správne modlí zdravas...

František 69 Panna Mária je požehnaná už len z toho dôvodu,že je bez hriechu.Jediné čisté stvorenie/pán Ježiš je v druhej osobe Boh/ a tak sa právom modlíme: Požehnaná si medzi ženami!

Takže súhlas s Vami.

680. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2013 v 20:15.

Aj keď to predpovedá písmo?

680. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2013 v 20:15.

To by si musel najprv prečítať Zjv sv.Jána ,prípadne proroka Daniela a odhadnúť,že slová majú byť zapečatené do posledného času.Potom napísať takéto niečo,takú hlbokú múdrosť,ktorá je človeku nedostupná,vrátane presného predpovedania udalostí.

W Jerozolimie planują budowę Trzeciej Świątyni - zostanie nam 3,5 roku życia

..prečo sa tak stará o tretí chrám?
Nepáči sa mi toto jeho predstavenie.

Nadcházející události - 2018/2019 - třetí světová válka

Peter(skala) Kde máš v Garabandale napísané,že od Zázraku prejde k trestu 30 rokov?
Keď od Varovania k Zázraku maximálne rok.
Niekde som čítal,že keď bude Zázrak,tak to bude chcieť antikrist za každú cenu zničiť,aj za cenu jadrovej vojny,ktorá môže spôsobiť tri dny temnoty.
A Varovanie by bolo potom nesprávne načasované,lebo si myslím,že Varovanie bude tesne pred Druhým príchodom Ježiša Krista.
More
Peter(skala) Kde máš v Garabandale napísané,že od Zázraku prejde k trestu 30 rokov?
Keď od Varovania k Zázraku maximálne rok.
Niekde som čítal,že keď bude Zázrak,tak to bude chcieť antikrist za každú cenu zničiť,aj za cenu jadrovej vojny,ktorá môže spôsobiť tri dny temnoty.
A Varovanie by bolo potom nesprávne načasované,lebo si myslím,že Varovanie bude tesne pred Druhým príchodom Ježiša Krista.
Ľudia budú vtedy najviac dbať na stav svojej duše a ďalšie dlhé roky od Varovania by mohli spôsobiť zbytočnú ďalšiu stratu duší.

1260 dní doslovne?

Peter(skala) Skryta pravda... ty naozaj veriš, že apoštol Ján hovoril o suhvezdí Panny?

Balvaník ,..si pozri ten prvý obrázok a máš tam 9 hviezd nad hlavou Panny a tri planéty k tomu,čo vytvorilo korunu z 12 hviezd.
V novembri 2016 vstúpila královská planéta Jupiter do lona Panny a ostala tam 42 týždňov.
Žena 9.9.2017 po prenášaní porodila a 23.9.2017 sa nad jej hlavou skompletizovala koruna …
More
Peter(skala) Skryta pravda... ty naozaj veriš, že apoštol Ján hovoril o suhvezdí Panny?

Balvaník ,..si pozri ten prvý obrázok a máš tam 9 hviezd nad hlavou Panny a tri planéty k tomu,čo vytvorilo korunu z 12 hviezd.
V novembri 2016 vstúpila královská planéta Jupiter do lona Panny a ostala tam 42 týždňov.
Žena 9.9.2017 po prenášaní porodila a 23.9.2017 sa nad jej hlavou skompletizovala koruna z 12 hviezd.Zároveň tam vidíme červeného draka v jej lone a tiež čierne bodky okolo,vraj légie sv.Michala Archanjela.

1260 dní doslovne?

On to má v Zjavení sv.Jána ako Veľké znamenie a pýta sa, či je to schválené Bohom.Dnes ma presvedčil,že jemu robí radosť každý príspevok zasierať trollovaním.

Po velkém trestu přijde Velký katolický Monarcha a svatý papež, poté Antikrist

Mne sa hlavne nechce veriť, že by ten rohatý bol zasa spútaný pred príchodom Ježiša Krista.Keďže už bol približne v 60-tych rokoch minulého storočia uvoľnený.Vyzerá,že už mu na tomto svete ostane len voľnosť..

1260 dní doslovne?

Lk 21, 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

1260 dní doslovne?

Peter(skala) si zabiiiííííííl . Nemáme veriť horoskopom, mágii ,ale to neznamená,že nemáme pozorne sledovať znamenia na nebi.

1260 dní doslovne?

1260 dní doslovne?

Kallistratos Peter(skala)- balvan,, len sa predvádzajte trollovia,aspoň si o Vás zvyšok spraví mienku..

1260 dní doslovne?

1260 dní doslovne?

..mňa len zaujalo,že keď žena porodí,v tej chvíli muselo byť dieťa-chlapec uchvátený k nebesiam.Pretože už tam číhal červený drak.A žena bola vzatá na púšť na 1260 dní.Môže to byť preto ten počet a nie väčší,pretože už ďalšie dni nemusia byť.
Súhlasilo by to s proroctvom sv.Malachiáša a i s posolstvom z Garabandalu.Conchita oznámila,že za pontifikátu Benedikta XVI nastane koniec časov.

1260 dní doslovne?

Pretože vtedy bol pôrod a všetko sa zobrazilo na oblohe. 23.9.2021 sú 4 roky.

Pre INFORMÁCIU: Kardináli, biskupi - obhajcovia vysviacky žien sa tajne zišli

Peter(skala) ak sú rotary slobodomurári a Bergoglio čestným členom rotary clubu, nie je to heréza a automatická exkomunikácia? Bavíme sa o tomto prípade.Ak je to pravdou.

Pre INFORMÁCIU: Kardináli, biskupi - obhajcovia vysviacky žien sa tajne zišli

Coburg Peter(skala) ako môže byť pápežom čestný člen rotary clubu??

Benedikt XVI. a päť prekvapivých odhalení, ktoré sa nachádzajú v „Treťom tajomstve“ Panny Márie z …

trocha prilis mnoho nahod na jedno velke klise..

... máme len 10 rokov na to, aby sme ohraničili globálne oteplovanie

Peter(skala)

Zjv 20, 5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Máš pocit,že ostatní mŕtvi ožili?Tu hovoríme o vzkriesení tela.Ty si tiež kresťan,ktorí neverí ani len v písmo sväté.Že to KC neprijala …More
Peter(skala)

Zjv 20, 5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Máš pocit,že ostatní mŕtvi ožili?Tu hovoríme o vzkriesení tela.Ty si tiež kresťan,ktorí neverí ani len v písmo sväté.Že to KC neprijala ešte neznamená,že sa to v budúcnosti nezmení,alebo ,že písmo sa nevyplní.