Glockner ...
Glockner ...

KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ

Kdo usiluje především o zlato, stříbro a bohatství světa, aby posílil svou moc, ten vodí lidstvo v bludném kruhu. Přivodí zkázu sobě i svým spiklencům. To je není Kristův pokoj.
Glockner ...

KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ

stínové dvojpapežství versus stínové dvojprezidentsví
Glockner ...

Modlitební zápas za prorokovaný příchod svatého cara do Ruska finišuje v klášteře na Urale, ač 29.…

Niki byl prokazatelně zastřelen s ostatními v Jekaterinburku, a kdyby ne, tedy trpěl od matky zděděnou hemofilií. Dneska by mu bylo 112 let. Možná ještě bude někde vydolována Anastázie, ale i u té objevené byl geneticky vyvrácen romanovský původ.
Glockner ...

Modlitební zápas za prorokovaný příchod svatého cara do Ruska finišuje v klášteře na Urale, ač 29.…

Ne, byl to Zinověv osobně, naložil hlavy do beden s pilinami. Všechno na příkaz Sverdlova, potažmo Lenina. Prokurátor Sokolov to za 14 později vyšetřil a doložil výslechem účastníků zapsal do zprávy, která vyšla knižně ve Francii, a pak v ČSR.
Glockner ...

Modlitební zápas za prorokovaný příchod svatého cara do Ruska finišuje v klášteře na Urale, ač 29.…

Kde vzít svatého cara, když romanovci byli vyvražděni, a jejich hlavy odřezané hlavy odvezl Zinověv do Moskvy, aby se bolševici prokázali Němcům, že carská rodina je kompletně mrtvá, takže mír je jistý?
Glockner ...

SETKÁNÍ MATKY BOŽÍ SE VZKŘÍŠENÝM KRISTEM

Matka Boží se nemůže minout s Ježíšem vzkříšeným, protože Syn Boží má její lidské tělo.
Glockner ...

PROMĚNIT VELIKONOČNÍ RADOST V POSLÁNÍ

Vím, že soukromá radost je důležitá, ale pokud se nešíří ze soukromí na veřejnost a nesděluje se dál, tak postupně radost zaniká. Nedá se zavřít do hradu našeho nitra.
Glockner ...

MARIA, PRVNÍ SPOLUVYKUPITELKA SVĚTA, A TY MÁŠ BÝT DALŠÍ

Ještě strašnější je to, že ty zbytky ďábelsky rozbíjené Církve v kostelích jsou dobíjeny pravidelným samotestováním covidu duchovenstva a později i očkováním.
Glockner ...

PROMĚNIT VELIKONOČNÍ RADOST V POSLÁNÍ

Každá soukromá radost přináší zármutek, nebo ne?
Glockner ...

MARIA, PRVNÍ SPOLUVYKUPITELKA SVĚTA, A TY MÁŠ BÝT DALŠÍ

Panna Maria spolu se Synem Božím trpí a snáší probodené Srdce, a proto spolu s Ním prvá vítězí a kraluje nad zemí a nad nebem.
Glockner ...

ROSA MYSTICA ročník XXVII. 2021 č.4. duben

Je dobré vědět o přechodu Církve od zavedených struktur zbožnosti do původních prostých forem undergroundových, aby se tomu jeden v rozsáhlé totalitě nevzpíral, ale přitom to dost odkrývá věci pro odpůrce, takže nakonec zůstanou příhodné podmínky pro církev mučednickou. No, budiž...
Glockner ...

Arcibiskupství Olomouc prodělalo 100 milionů?

český stát prodělal za poslední dva roky díky koronašílenství 800 miliard kč, a nikoho to nezajímá. Všichni nasadili roušky a zalezli si do děr. Najednou chtějí křižovat nějakýho panáčka. A Babišovi vlezou do z...u
Glockner ...

ROSA MYSTICA ročník XXVII. 2021 č.4. duben

Totalitní poměry, kterými proplouvá Církev v XXI. století, znamená ponoření do staronových způsobů zbožnosti, jaké známe od prvních křesťanů.
Glockner ...

27 000 lékařů říká, že pandemie byla plánována roky předem s cílem vytvořit otrokářský celosvětový …

Česko a Slovensko může z hrůzy čínské 5G a následného otroctví zachránit jedině osvobození spojeneckými vojsky, které obnoví Československo, neústavně rozdělené, bez voleb, a jejichž ustanovení jsou neplatná.
Glockner ...

Arcibiskup Za Účasti: Policista Bude Pohřben Ve Starém Obřadu

Martina Bohumila Luterova je v současnosti u nich na vsi zaujata klonováním papeže z jednoho zubu, a možná, že by mohla začít šturmovat a naklonovat z jednoho zubu dvacet Nikolů Teslů, a z dalšího zubu zase třeba dvacítku Leonardů da Vincích, a z jiného zubu zase dvacku Lomonosův,. atd. Jen do toho!
Glockner ...

Testovací tyčinky na covid sterilizované ethylenoxidem - látkou, co způsobuje rakovinu

už jsou k dispozici podchlazené testovací sondy Astra-Pfizer pro současné testování, čipování a očkování
Glockner ...

KDO V KATOLICKÉ CÍRKVI KOLABORUJE

Astra-Pfizer už dodává trojkombinaci nosní sondy TESTOVÁNÍ-ĆIPOVÁNÍ-OČKOVÁNÍ. Předem se dá poznat, že kombinovaná nosní sonda bývá uložena v lednici a vyndává se těsně před aplikací.
Glockner ...

Co se děje? Obrovská divize ruských tanků směřuje k hranicím Polska a Litvy !

Rusové musí být připraveni na mohutné síly NATO na ruských hranicích, aby zase nezůstali zaskočeni jako stalin hitlerem. A samozřejmě na berlín, brusel a možná i do česka by v případě agrese do Ruska dopadly atomovky.
Glockner ...

KDO V KATOLICKÉ CÍRKVI KOLABORUJE

Církev existuje, protože je to Kristovo Tělo, ale je v ní spousta vlků v beránčím rouchu. Inu, nastává tříbení duchů, objevuje se mnoho falešných proroků - v Církvi, ale i mimo ni.