TV Fatima
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ - włącz się!

Matka Boża prosi o NABOŻEŃSTWO I Sobót miesiąca:
1. Przystąpić do Sakramentu Pokuty (można wcześniej i być w łasce uświęcającej)
2. Przyjąć Komunię Św.
3. Odmówić jedną część Różańca Św.
4. Przez 15 minut rozważyć tajemnice różańcowe
5. Wzbudzić intencję wynagradzającą
Niepokalanemu Sercu Maryi
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ - przekaż dalej

Dziękujmy Trójcy Świętej i błagajmy o prawdziwą suwerenność dla Ojczyzny Polski wynagradzając za bluźnierstwa: 2 czerwca - przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu
TV Fatima

MÓDLMY SIĘ RAZEM W JEDNEJ INTENCJI

MÓDLMY SIĘ RAZEM W JEDNEJ INTENCJI:
„BY MARYJA BYŁA BARDZIEJ ZNANA I MIŁOWANA;
BY JEJ WEZWANIE Z FATIMY POZNAŁ I WYPEŁNIŁ ŚWIAT”
TV Fatima

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA - ZACZNIJ DZISIAJ

"Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowymi, w intencji …More
"Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowymi, w intencji zadośćuczynienia mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia".
(słowa Maryi do s. Łucji, 10 grudnia 1925, Pontevedra)
TV Fatima

5 SATURDAYS FOR OUR LADY - forward message

... against the Marian images
- Do I understand the Church's teaching about the sacred images of the Mother of God and how can I defend them?
- Do I have a sacred image of Our Lady hanging in my house? Do I venerate Mary in Her image? Is it the sign to me of Mary's presence in my home? Does it remind me of the obligation to pray to the Mother of the Savior?
- Do I care about a roadside Marian …More
... against the Marian images
- Do I understand the Church's teaching about the sacred images of the Mother of God and how can I defend them?
- Do I have a sacred image of Our Lady hanging in my house? Do I venerate Mary in Her image? Is it the sign to me of Mary's presence in my home? Does it remind me of the obligation to pray to the Mother of the Savior?
- Do I care about a roadside Marian chapel?
- Am I not being ashamed when folk piety is ridiculed by many ?
- Do I sell Marian images for trade and profit?
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ – przekaż dalej

...przeciw Maryjnym wizerunkom
- Czy dobrze rozumiem naukę Kościoła o obrazach Matki Bożej i umiem jej bronić?
- Czy w moim domu wisi obraz Matki Bożej? Czy pamiętam o nim? Czy jest on dla mnie znakiem obecności Maryi w moim domu? Czy przypomina mi o obowiązku modlitwy do Matki Zbawiciela?
- Czy dbam o przydrożną kapliczkę maryjną?
- Czy nie wstydzę się ośmieszanej przez wielu pobożności ludowe…More
...przeciw Maryjnym wizerunkom
- Czy dobrze rozumiem naukę Kościoła o obrazach Matki Bożej i umiem jej bronić?
- Czy w moim domu wisi obraz Matki Bożej? Czy pamiętam o nim? Czy jest on dla mnie znakiem obecności Maryi w moim domu? Czy przypomina mi o obowiązku modlitwy do Matki Zbawiciela?
- Czy dbam o przydrożną kapliczkę maryjną?
- Czy nie wstydzę się ośmieszanej przez wielu pobożności ludowej?
- Czy czynię maryjne obrazy przedmiotem handlu i zarobku?
TV Fatima

5 SATURDAYS FOR OUR LADY - forward message

... against the Marian upbringing of children
- Is Mary a model for me in raising children? Can I defend Mary as a model of education?
- Do I try to convey to children unpopular values such as humility, service, obedience and devotion to God?
Is my education subordinate to success in this world instead of preparing children to "collect treasures in Heaven?"
- Do I allow children to have idols …More
... against the Marian upbringing of children
- Is Mary a model for me in raising children? Can I defend Mary as a model of education?
- Do I try to convey to children unpopular values such as humility, service, obedience and devotion to God?
Is my education subordinate to success in this world instead of preparing children to "collect treasures in Heaven?"
- Do I allow children to have idols created by the media world?
- Do I teach children love and worship to the Most Holy Virgin?
- Do I talk with them about the Mother of God and teach them how to defend her in an environment that is trying to instill indifference in children's hearts, contempt, and even hatred for Mary?
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ – przekaż dalej

...przeciw maryjnemu wychowaniu dzieci
- Czy Maryja jest dla mnie wzorem w wychowywaniu dzieci? Czy umiem bronić Maryi jako modelu wychowania?
- Czy staram się przekazać dzieciom niepopularne wartości, takie jak pokora, służba, posłuszeństwo i oddanie Bogu?
- Czy moje wychowanie podporządkowuję sukcesowi na tym świecie, zamiast przygotować dzieci do „gromadzenia skarbów w niebie"? Czy pozwalam…More
...przeciw maryjnemu wychowaniu dzieci
- Czy Maryja jest dla mnie wzorem w wychowywaniu dzieci? Czy umiem bronić Maryi jako modelu wychowania?
- Czy staram się przekazać dzieciom niepopularne wartości, takie jak pokora, służba, posłuszeństwo i oddanie Bogu?
- Czy moje wychowanie podporządkowuję sukcesowi na tym świecie, zamiast przygotować dzieci do „gromadzenia skarbów w niebie"? Czy pozwalam, aby dzieci stawiały sobie za wzór idoli kreowanych przez świat mediów?
- Czy uczę dzieci miłości i czci do Matki Najświętszej?
- Czy rozmawiam z nimi o Matce Bożej i uczę je, jak bronić Jej w środowisku, które usiłuje wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Maryi?
TV Fatima

5 SATURDAYS FOR OUR LADY - forward message

... against against Her Divine Maternity
- Do I know the content of The Dogma of Mary’s Motherhood of God?

-Do I understand its meaning and meaning for the Church and for every human being? Can i defend it
- In my prayers I adore the Lord for the Incarnation of the Son of God? -Do I pray to Mary under the name of God's Mother?
- Is human life sacred to me? Do I serve my Lord in my neighbor?
-…More
... against against Her Divine Maternity
- Do I know the content of The Dogma of Mary’s Motherhood of God?

-Do I understand its meaning and meaning for the Church and for every human being? Can i defend it
- In my prayers I adore the Lord for the Incarnation of the Son of God? -Do I pray to Mary under the name of God's Mother?
- Is human life sacred to me? Do I serve my Lord in my neighbor?
- Is motherhood a wonderful gift to me?
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ – przekaż dalej

...przeciw Bożemu Macierzyństwu
- Czy znam treść dogmatu o Bożym Macierzyństwie? Czy rozumiem jego sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem go bronić?
- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Pana za Wcielenie Syna Bożego? Czy modlę się do Maryi pod tytułem Bożej Rodzicielki?
- Czy życie człowieka jest dla mnie świętością? Czy służę mojemu Panu w bliźnich?
- Czy macierzyństwo …More
...przeciw Bożemu Macierzyństwu
- Czy znam treść dogmatu o Bożym Macierzyństwie? Czy rozumiem jego sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem go bronić?
- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Pana za Wcielenie Syna Bożego? Czy modlę się do Maryi pod tytułem Bożej Rodzicielki?
- Czy życie człowieka jest dla mnie świętością? Czy służę mojemu Panu w bliźnich?
- Czy macierzyństwo jest dla mnie wspaniałym darem Bożym?
TV Fatima

5 SÁBADOS PARA NOSSA SENHORA

- Eu conheço o conteúdo do Dogma da Virgindade Perpétua de Maria e compreender a sua importância? Sabe como defendê-la?
- É o amor em suas orações a Deus para sempre Virgem Maria? Rezo para ela sob este título?
- Será que a Virgem Maria é um modelo para mim tratamento não só meu corpo, mas minha alma?
- Você como um pai para criar seus filhos no que diz respeito à pureza?
- Você reconhece o …More
- Eu conheço o conteúdo do Dogma da Virgindade Perpétua de Maria e compreender a sua importância? Sabe como defendê-la?
- É o amor em suas orações a Deus para sempre Virgem Maria? Rezo para ela sob este título?
- Será que a Virgem Maria é um modelo para mim tratamento não só meu corpo, mas minha alma?
- Você como um pai para criar seus filhos no que diz respeito à pureza?
- Você reconhece o ensinamento da Igreja associada a coabitação pré e solteira? Estou fazendo isso de acordo com as indicações?
- Você respeita a pureza de saber se eu considero uma virtude?
- Eu resistir à tendência de ridicularizar virgindade?
TV Fatima

5 SATURDAYS FOR OUR LADY - forward message

- Do I know the content of the Dogma of perpetual virginity of Mary and understand its meaning? Can I defend it?
- In my prayers do I love God for Mary always the Virgin? Do I pray to her under this title?
- Is the Virgin Mary the model for me not only my body, but also my soul?
- As a parent do I raise my children in respect of chastity?
- Do I acknowledge the Church's teachings related to pre- …More
- Do I know the content of the Dogma of perpetual virginity of Mary and understand its meaning? Can I defend it?
- In my prayers do I love God for Mary always the Virgin? Do I pray to her under this title?
- Is the Virgin Mary the model for me not only my body, but also my soul?
- As a parent do I raise my children in respect of chastity?
- Do I acknowledge the Church's teachings related to pre- and extramarital life? Do I follow her instructions?
- Do I respect chastity and consider it virtue?
- Do I oppose the tendency to ridicule virginity?

"The perpetual virginity of Mary: The perpetual virginity of Mary of Nazareth is expressed in 3 parts: in her virginal conception of Christ; in giving birth to Christ, and her continuing virginity after His birth:

-virginitas ante partum: virginity before birth [CCC#396; 510]
-virginitas in partu: virginity during birth [CCC#510]
-virtinitas post partum: virginity after birth [CCC# 510]

The usage of this triple formula to express the fullness of this mystery of faith became standard with St. Augustan [354-430AD], St. Peter Chrysologus [c. 400-450AD], and Pope St. Leo the Great [440-461AD]. See CCC # 496-507; 964.
CCC499: The deepening of faith in the virginal motherhood led the Church to confess Mary's real and perpetual virginity even in the act of giving birth to the Son of God made man. In fact, Christ's birth "did not diminish his mother's virginal integrity but sanctified it."
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ

...przeciw Dziewictwu
- Czy znam treść dogmatu o wieczystym Dziewictwie Maryi i rozumiem jego znaczenie? Czy umiem go bronić?
- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Maryję zawsze Dziewicę? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
- Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem traktowania nie tylko mojego ciała, ale i mojej duszy?
- Czy jako rodzic wychowuję swoje dzieci w szacunku do czystości?
- …More
...przeciw Dziewictwu
- Czy znam treść dogmatu o wieczystym Dziewictwie Maryi i rozumiem jego znaczenie? Czy umiem go bronić?
- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Maryję zawsze Dziewicę? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
- Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem traktowania nie tylko mojego ciała, ale i mojej duszy?
- Czy jako rodzic wychowuję swoje dzieci w szacunku do czystości?
- Czy uznaję naukę Kościoła związaną z pożyciem przed- i pozamałżeńskim? Czy postępuję według jej wskazań?
- Czy szanuję czystość, czy uznaję ją za cnotę?
- Czy przeciwstawiam się tendencjom do ośmieszania dziewictwa?

"Jak to się stanie, skoro nie znam męża? - pyta Maryja w scenie zwiastowania. Kościół przez wieki również szukał odpowiedzi na to pytanie. Na soborze Konstantynopolitańskim II wyznał: „rzeczywiste i trwałe dziewictwo Maryi”, także w zrodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Narodzenie Chrystusa, głosił sobór, nie naruszyło jej dziewiczej czystości, lecz ją uświęciło (KKK499). Na pierwszym soborze laterańskim, który odbył się w 1123 r., ogłoszono oficjalnie naukę o nieustającym dziewictwie Maryi Panny. Liturgia Kościoła czci więc Maryję jako „zawsze Dziewicę” (Aeiparthenos)."
TV Fatima

NA ŻYWO: Akt ponowienia poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi

Transmisja również w TV TRWAM
TV Fatima

NA ŻYWO: Akt ponowienia poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi

NA ŻYWO rozpoczęcie transmisji
TV Fatima

Honour of the Immaculate Conception

June 3 reparation for offences against Her Immaculate Conception 5 SATURDAYS FOR OUR LADY
TV Fatima

5 SATURDAYS FOR OUR LADY

against the Immaculate Conception
[POPE PIUS IX PROCLAIMS THE DOGMA OF THE IMMACULATE CONCEPTION]
- Do I know the content of the truth about the Immaculate Conception? Do I understand its meaning and meaning for the Church and for every human being? Can I defend her?

- In my prayers I adore God for the Immaculate Conception of Mary? Do I pray to her under this title?
Is Mary Immacula…More
against the Immaculate Conception
[POPE PIUS IX PROCLAIMS THE DOGMA OF THE IMMACULATE CONCEPTION]
- Do I know the content of the truth about the Immaculate Conception? Do I understand its meaning and meaning for the Church and for every human being? Can I defend her?

- In my prayers I adore God for the Immaculate Conception of Mary? Do I pray to her under this title?
Is Mary Immaculate my model in the pursuit of holiness?
- Maybe by making promises, vows, belonging to the fraternity or association I am obliged to defend the dogma of the Immaculate Conception? Do I fulfill my obligations?
- Do I respect and love every conceived life? Do I see God's gift in it?
- Do I oppose an anti-birth policy to reduce the number of births?
- Do I respect and love my parents for the gift of conception?
TV Fatima

5 SATURDAYS FOR OUR LADY - forward message

against the Immaculate Conception
[POPE PIUS IX PROCLAIMS THE DOGMA OF THE IMMACULATE CONCEPTION]
- Do I know the content of the truth about the Immaculate Conception? Do I understand its meaning and meaning for the Church and for every human being? Can I defend her?

- In my prayers I adore God for the Immaculate Conception of Mary? Do I pray to her under this title?
Is Mary Immacula…More
against the Immaculate Conception
[POPE PIUS IX PROCLAIMS THE DOGMA OF THE IMMACULATE CONCEPTION]
- Do I know the content of the truth about the Immaculate Conception? Do I understand its meaning and meaning for the Church and for every human being? Can I defend her?

- In my prayers I adore God for the Immaculate Conception of Mary? Do I pray to her under this title?
Is Mary Immaculate my model in the pursuit of holiness?
- Maybe by making promises, vows, belonging to the fraternity or association I am obliged to defend the dogma of the Immaculate Conception? Do I fulfill my obligations?
- Do I respect and love every conceived life? Do I see God's gift in it?
- Do I oppose an anti-birth policy to reduce the number of births?
- Do I respect and love my parents for the gift of conception?
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ

[Dogmat o Niepokalanym Poczęciu]

- Czy znam treść prawdy o Niepokalanym Poczęciu? Czy rozumiem jej sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem jej bronić?

...przeciw Niepokalanemu Poczęciu

- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Niepokalane Poczęcie Maryi? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
- Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do świętości?
- Może …More
[Dogmat o Niepokalanym Poczęciu]

- Czy znam treść prawdy o Niepokalanym Poczęciu? Czy rozumiem jej sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem jej bronić?

...przeciw Niepokalanemu Poczęciu

- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Niepokalane Poczęcie Maryi? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
- Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do świętości?
- Może poprzez złożone przyrzeczenia, śluby, przynależność do bractwa czy stowarzyszenia jestem zobowiązany do obrony dogmatu o Niepokalanym Poczęciu? Czy wywiązuję się ze swych zobowiązań?
- Czy szanuję i kocham każde poczęte życie? Czy widzę w nim dar Boga?
- Czy przeciwstawiam się polityce antyrodzinnej zmierzającej do ograniczenia liczby urodzeń?
- Czy szanuję i kocham moich rodziców za dar poczęcia?
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ

[Dogmat o Niepokalanym Poczęciu]

- Czy znam treść prawdy o Niepokalanym Poczęciu? Czy rozumiem jej sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem jej bronić?

...przeciw Niepokalanemu Poczęciu

- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Niepokalane Poczęcie Maryi? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
- Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do świętości?
- Może …More
[Dogmat o Niepokalanym Poczęciu]

- Czy znam treść prawdy o Niepokalanym Poczęciu? Czy rozumiem jej sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem jej bronić?

...przeciw Niepokalanemu Poczęciu

- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Niepokalane Poczęcie Maryi? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
- Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do świętości?
- Może poprzez złożone przyrzeczenia, śluby, przynależność do bractwa czy stowarzyszenia jestem zobowiązany do obrony dogmatu o Niepokalanym Poczęciu? Czy wywiązuję się ze swych zobowiązań?
- Czy szanuję i kocham każde poczęte życie? Czy widzę w nim dar Boga?
- Czy przeciwstawiam się polityce antyrodzinnej zmierzającej do ograniczenia liczby urodzeń?
- Czy szanuję i kocham moich rodziców za dar poczęcia?
TV Fatima

5 SOBÓT DLA MATKI BOŻEJ

Zaangażujmy się w I Soboty i powielajmy informację dalej.
TV Fatima

La dévotion des premiers samedis du mois

Que Dieu te le rende, dvdenise!
TV Fatima

Różaniec fatimski z procesją światła

Włączmy się osobiście i zachęcajmy w parafiach do nabożeństwa I Sobót i nabożeństw fatimskich w 13 dni miesiąca.
TV Fatima

Erster Samstag im Monat Herz-Mariä-Sühnesamstag

Regina-Maria Sie können den Artikel drucken. Dann gehen Sie den Priester bitten, den ersten Samstagen zu organisieren. Sie müssen andere zu überzeugen und für dieses Anliegen zu beten
TV Fatima

18:25 - BĄDŹMY RAZEM W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA DZIĘKI TRANSMISJI NABOŻEŃSTWA Z SANKTUAR…

Transmisja nabożeństwa wynagradzającego w Pierwsze Soboty Miesiąca z Sanktuarium na Krzeptówkach w internetowym Radiu NOWOHUCKIE.PL