Hermenegild
Hermenegild

Boží slovo na den 22.3. A.D. 2021

Laco B., nerozumieš tomu posolstvu, teda nie je pre teba, tak ho nekomentuj. Tu ide o to, že každý deň musíš pracovať v Pravde na sebe, aby si postúpil o jeden šteblík bližšie do neba. Ak sa nezdokonaluješ, tak stagnuješ a "vypľúvam ťa z úst".
Hermenegild

Australský Biskup: “Ani Poslední Slovo”

20 negatívnych ľudí bolo povolené v Česku, ale nikto to nekontroluje. Kto sa necíti fit, tak tam nejde. Na Slovensku sú stále zakázané verejné bohoslužby, môžu byť len privátne kňazove s najnutnejšou asistenciou. Na pohrebe môže byť 6 ľudí, bez ohľadu na test.
Hermenegild

Mladá učiteľka na Slovensku zomrela krátko po podaní vakcíny od AstraZeneca

Presne Peter. Niektorí lekári upozorňujú svojich známych, aby si najskôr vykonali test, či nie sú pozitívni a potom až išli na očkovanie, aby si nevložili vírovú nálož očkovaním, ktorá ich zabije. Po zaočkovaní zas doporučujú, aby tri týždne boli v karanténe, aby nedostali zvonka nálož a tiež ich to zabije. Po tých 3 týždňoch si majú ísť dať vyšetriť z krvi protilátky. A až potom ísť na 2. dávku …More
Presne Peter. Niektorí lekári upozorňujú svojich známych, aby si najskôr vykonali test, či nie sú pozitívni a potom až išli na očkovanie, aby si nevložili vírovú nálož očkovaním, ktorá ich zabije. Po zaočkovaní zas doporučujú, aby tri týždne boli v karanténe, aby nedostali zvonka nálož a tiež ich to zabije. Po tých 3 týždňoch si majú ísť dať vyšetriť z krvi protilátky. A až potom ísť na 2. dávku po predošlom pretestovaní. Ale nikto toto verejne nepovie.
Hermenegild

Video: Aj v tejto zvláštnej dobe je veľmi veľa kresťanov katolíkov, ktorí zomierajú bez zaopatrenia

Sv. písmo a posolstvá od La Salette po dnes upozorňujú, že máme byť pripravení, lebo nevieme dňa ani hodiny. Málokto sa modlí za šťastlivú hodinku smrti, lebo ľudia to odkladajú na neskoršie alebo to považujú za nepodstatné.
Hermenegild

Vakcíny – veľa problémov, žiadosť o zastavenie

Mala by to byť metóda génových nožníc. CRISPR. Na internete bol článok, ale oni hneď všetko mažú.
Hermenegild

Mladá učiteľka na Slovensku zomrela krátko po podaní vakcíny od AstraZeneca

Žiaľ Kalli, ohraničil si si svoj život na zemi do 2 rokov, maximálne do 10 rokov podľa tvojho jedinečného DNA. Takže sa pripravuj!
Hermenegild

Mladá učiteľka na Slovensku zomrela krátko po podaní vakcíny od AstraZeneca

Nelze Boha provokovat, ak jsem dostal určité vědomostí k rozlišovaní, oč jde. A tak si již byl vyskoušen. Když přijde náplast s čípem, tak co uděláš?
Hermenegild

Mladá učiteľka na Slovensku zomrela krátko po podaní vakcíny od AstraZeneca

Žiaľ deti proti vôli svojich rodičov ich prihlasujú na očkovanie, aj ich tam dopracú. To sú mučeníci. Rozprával som sa s ním a on, vysokoškolsky vzdelaný čerstvý dôchodca, veľký veriaci, sa dal prehovoriť deťmi, že ak sa nezaočkuje, nebude môcť výjsť von, ani do kostola, keď ich otvoria. Je to strašné klamstvo.
Hermenegild

Přijímání Do Ruky, Stará Mše: Zakladatel By Opus Dei Nepoznal

Ale nedá sa všade, niekde to je zakázané potichu biskupom a kňazi radšej slúžia len súkromne.
Hermenegild

Boľševický teror voči veriacim pokračuje. Plné autobusy ľudí, vlaky, električky, supermarkety, otvorené obchodné centrá, ba ani veľké rady na „dobrovoľné testovanie“ nevadia

Verejne porušuje vláda aj episkopát zmluvu so svätou stolicou. Čo ešte v tomto štáte je platné a dodržiavané vládou? Prečo neprídu biskupi v procesii pred vládu? Lebo je zákaz vychádzania? Veď oni si konajú svoje poverenie od Najvyššieho, keď je vláda totálne slepá. Treba novú sviečkovú manifestáciu o 15 dní? Každý s krížom v ruke, horiacou sviečkou a ružencom.
Hermenegild

Boľševický teror voči veriacim pokračuje. Plné autobusy ľudí, vlaky, električky, supermarkety, otvorené obchodné centrá, ba ani veľké rady na „dobrovoľné testovanie“ nevadia

Kostoly majú byť predsa otvorené na individuálnu modlitbu. Pastieri sami dávajú časenky, keď hrozí zhluk 6-tich veriacich a nie sú z jednej rodiny, sami ich "rozháňajú". Ak sa neobrátime k Bohu a nebudeme konať pokánie: spovede, modlitby pri nohách Boha v chráme, procesie aspoň kňaza s turiferom, tak náš národ zahynie. Nepomôžu vakcíny, testovanie, lebo všetko toto snaženie je bez božieho …More
Kostoly majú byť predsa otvorené na individuálnu modlitbu. Pastieri sami dávajú časenky, keď hrozí zhluk 6-tich veriacich a nie sú z jednej rodiny, sami ich "rozháňajú". Ak sa neobrátime k Bohu a nebudeme konať pokánie: spovede, modlitby pri nohách Boha v chráme, procesie aspoň kňaza s turiferom, tak náš národ zahynie. Nepomôžu vakcíny, testovanie, lebo všetko toto snaženie je bez božieho požehnania a diabol si mädlí paprče a teší sa na bohatú úrodu v pekle.
Hermenegild

Čínské respirátory jsou v ČR nelegální! K jejich nákupu vybízí i vláda!

Sú na to naše normy, kto pracuje s respirátorem bez ventilu,po 75 min. musí ho sundat. A čo úrady veťejného zdravotníctví?
Hermenegild

Ku koncu roka 2020 a na začiatku roka 2021 sa na Slovensku v dôsledku COVID 19 nakazilo a chorobe …

Toto by malo byť okomentované zo strany KBS. Ale nikdy nebude. Všetko je na svedomí človeka. Posolstvá sa plnia a prežije len ten, kto má správne rozlišovanie ako dar Ducha Svätého.
Hermenegild

Přijímání Do Ruky, Stará Mše: Zakladatel By Opus Dei Nepoznal

Starý obrad sa ešte len vráti, ešte nenastal ten pravý čas.
Hermenegild

Vdp. Štefan Mordel: Polstoročie od vydania pápežskej inštrukcie Memoriale Domini

Doplňujem čiernym prvým piatkom 2021.
Hermenegild

Vdp. Štefan Mordel: Polstoročie od vydania pápežskej inštrukcie Memoriale Domini

A čiernym rokom 2021 sa aj začalo, čo neukazuje na žiadne božie požehnanie tohto stavu!
Hermenegild

Plánovaná otrava detí ´vďaka´ noseniu rúšok

Respirátor podľa normy sa nosí bez ventilu 75 min., potom musí byť zložený. S vydychovým ventilom 120 min., potom musí byť 1/2 hodiny zložený
Hermenegild

Nezákonný zákaz spôsobu podávania svätého prijímania. Táto otázka sa dotkne tiež osobného svedomia celebranta. Keď kňaz oslavuje, nie je robot, a pri ich aplikácii musí mať určitú mieru hodnotenia

Aj keď je Eucharistia pod spôsobom chleba, po premenení je v nej skrytý BOH. Kto s vierou prijíma, je si 100-%tne istý, že BOH ho uzdraví, nie nakazí na tele i na duši. Aj ja poznám kňazov a veriacich, ktorí mesiace prijímajú na jazyk a nikto sa z nich doposiaľ nenakazil. Prečo asi?
Hermenegild

Dotazník KÚ na sprístupnenie kostolov: Prečo nenavrhujete verejnú diskusiu aj k otvoreným firmám, najmä veľkým kde pracujú stovky, až tisícky pracovníkov?

Prečo právnici / Weis, Čarnogurský.... /nedajú podnet na ústavný súd vo veci zakázaných verejných bohoslužieb a nepripoja výroky ústavných súdov v iných krajinách, kde museli umožniť bohoslužby podľa ústavy?