Avi Liva

Poučení pro všechny, kteří uvěřili falešným zjevením

19„Byl jeden bohatý člověk, a oblékal se do purpuru a kmentu a den co den skvěle hodoval. 20U jeho vrat lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, 21a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo …More
19„Byl jeden bohatý člověk, a oblékal se do purpuru a kmentu a den co den skvěle hodoval.
20U jeho vrat lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,
21a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče; dokonce i psi přicházeli a lízali jeho vředy.
22Stalo se, že ten chudák zemřel a byl anděly odnesen do klína Abrahamova; zemřel pak i boháč a byl pohřben.
23A když v podsvětí v mukách pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně.
24I zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, neboť trpím bolestí v tomto plameni.‘
25Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován.
26A k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněna veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit odtamtud k nám.‘ 27Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce, 28neboť mám pět bratrů, ať …More
Avi Liva
@Kamil Horal Už jsem to tu všechno vysvětloval mnohokrát. Kdybyste nebyli sami u sebe moudří a přitom smrtelně pyšní, tak byste o tom, co píšu, …More
@Kamil Horal
Už jsem to tu všechno vysvětloval mnohokrát. Kdybyste nebyli sami u sebe moudří a přitom smrtelně pyšní, tak byste o tom, co píšu, přemýšleli.
Dám ti dobrou radu. Otevři si Písmo svaté, tam jsou odpovědi na všechny tvé otázky. Pak alespoň nebudeš moci Boží pravdou pohrdat jen proto, že jí přináším já. V Písmu svatém máš všechno pěkně černé na bílém.
Ježíš nečinil všechny ty zázraky proto, že by byl Bohem, ale proto, že Bůh byl s ním.
1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. 2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. J 3:1-2
Toto svědectví Nikodéma je i svědectví naše.
Je tu ale i svědectví Rabína Ježíše. Rabín říká, že sám ze sebe nemůže činit nic, že všechno činí Bůh, který je s ním:
Já sám od sebe nemohu dělat nic. J 5:30a A jinde Rabín Ježíš říká úplně otevřeně: 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám …More
Kamil Horal
Liva...uvádzaš,že Ježiš bol len rabín,nebol Boží Syn a druhá božská osoba,že Panna Mária porodila len človeka...ako by teda mohol Ježiš,len ako …More
Liva...uvádzaš,že Ježiš bol len rabín,nebol Boží Syn a druhá božská osoba,že Panna Mária porodila len človeka...ako by teda mohol Ježiš,len ako smrteľný človek konať také veľké zázraky,keby nebol naozaj Boh...môže človek-rabín kriesiť evidentne mrtvých ľudí,čo už hnijú...z evanjelia sú uvedené 3 vzkriesenia,rozmnožil chlieb a ryby...že nasýtil 5 tis.ľudí,utíšil búrku na mori,premenil vodu na víno,odťaté ucho priložil k hlave,vyháňal zlých duchov,uzdravil slepého, chorú ženu na krvotok,uzdravil malomocných,a pri jeho ukrižovaní sa zatmilo Slnko a bolo zemetrasenie...to aj Ty dokážeš ľavou zadnou urobiť zatmenie a trochu potriasť matičkou zemou? atď atď...Ako by to mohol robiť len obyčajný človek?Ty to dokážeš?Poznáš evanjelia...videl si ich niekedy?to sú také 4 spisy...našiel by si ich v Novom Zákone...Nezdá sa Ti že tu uvádzaš nezmysly a protirečenia...a ešte si dovolíš útočiť na samého _Ježiša...v Jeho sv.Cirkvi...a strašne rád sa tlačíš na miesto Krista...a robíš sa bohom sám...ale …More
5 more comments

O jednotě církve

O jednotě církve 6. Kristova nevěsta se nemůže dopustit nevěry, je nedotčená a čistá. Zná jen jeden dům a svatost jednoho lože střeží čistou bezúhonností. Ona nás uchovává pro Boha. Ona poznamenává …More
O jednotě církve
6. Kristova nevěsta se nemůže dopustit nevěry, je nedotčená a čistá. Zná jen jeden dům a svatost jednoho lože střeží čistou bezúhonností. Ona nás uchovává pro Boha. Ona poznamenává pro (Boží) království děti, které zrodila. Kdo se oddělí od církve a spojí se s cizoložnicí, nedostane to, co Kristus přislíbil církvi. Kdo opustil Kristovu církev, nedostane Kristovu odměnu. Odcizil se jí, je hříšníkem, je nepřítelem. Nemůže mít Boha jako Otce, kdo nemá církev jako matku. Mohl se zachránit, kdo nebyl v Noemově arše? A může být spasen, kdo bude mimo církev? Pán praví: „Já a Otec jsme jedno" (J 10,30). O Otci, Synu i Duchu svatém je zase napsáno: „A ti tři jsou jedno" (1 J 5,7). Kdo uvěří, že tato jednota pramenící z Boží moci a stojící na nebeských svátostech může být v církvi trhána a svévolně rozvracena? Kdo nezachová tuto jednotu, nezachovává Boží zákon, nezachovává víru Otce a Syna, nemá v sobě život a není spasen.
O jednotě církve - sv. Cyprián, | Theofil - Bůh, …More
Avi Liva
Spis "O jednotě církve" (De unitate ecclesiae), nejobsáhlejší dílo sv. kartágijského biskupa Cypriána (+258), je reakcí na Novatianovo schisma. Z …More
Spis "O jednotě církve" (De unitate ecclesiae), nejobsáhlejší dílo sv. kartágijského biskupa Cypriána (+258), je reakcí na Novatianovo schisma. Z tohoto díla pochází i známý výrok: "Nemůže mít Boha jako Otce, kdo nemá církev jako matku."
Rabín Ježíš Kristus, ani učedníci Cesty nemají matku. Narodili jsme se pouze z Boha - Otce. Přesně podle řádu Melchisedechova.
1Tento Melchisedech, král Sálemu, kněz Boha Nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů, a požehnal mu, 2a kterému také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle překladu ‚král spravedlnosti‘, dále pak i král Sálemu, což znamená ‚král pokoje‘. 3Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života; a tím je připodobněn Synu Božímu a zůstává knězem navždy. Zd 7:1-3
Všichni, kdo se utíkají k matce, prozrazují, že se dosud nenarodili pro Boží království. Učedníci Cesty se znovu narodili z vody a Ducha. Žádná matka u toho nebyla. Matka je největší Satanův podvod. To ale …More
Avi Liva
O jednotě církve - sv. Cyprián, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život – Gloria.tv Stylita: O Otci, Synu i Duchu svatém je zase napsáno: „A …More
O jednotě církve - sv. Cyprián, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život – Gloria.tv
Stylita: O Otci, Synu i Duchu svatém je zase napsáno: „A ti tři jsou jedno" (1 J 5,7).
Verš o Otci, Synu a Duchu svatém byl do Janova listu vložen později účelově. To je dnes všeobecně známé a proto ani katolický liturgický překlad vložený verš neobsahuje.
7Jsou tři svědkové: 8Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. 1J 5:7-8
10 more comments
Módní přehlídka ve Vatikánu Federico Fellini; Roma (1972)More
Módní přehlídka ve Vatikánu
Federico Fellini; Roma (1972)
09:18
Viktoria Rija Gloria shares this
Ještě máte čas opustit Nevěstku/Šelmu/papežství 4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších,…More
Ještě máte čas opustit Nevěstku/Šelmu/papežství
4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.
5 Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
6 Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy!
apredsasatoci
To je strašne! Už iba chýbajú horiace pochodne z kresťanov urobené! 🤮
2 more comments
Avi Liva shares from Stylita
3232
Čtete Ježíšovo slovo, kopírujete ho na Glorii, ale stejně se u vás neuchytí. Nejste na Cestě, ale podél Cesty. Naleznete se v tomto podobenství? 14Rozsévač rozsévá Slovo. 15Tito pak jsou ‚podél …More
Čtete Ježíšovo slovo, kopírujete ho na Glorii, ale stejně se u vás neuchytí. Nejste na Cestě, ale podél Cesty. Naleznete se v tomto podobenství?
14Rozsévač rozsévá Slovo. 15Tito pak jsou ‚podél cesty‘, kde se rozsévá Slovo: Když je uslyší, hned přichází Satan a bere Slovo do nich zaseté. 16A podobně tito jsou ‚na skalnatá místa‘ zaséváni: Ti, když uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají. 17A nemají v sobě kořen, ale jsou nestálí. Když nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadají. 18A další jsou ti, kteří jsou rozséváni ‚do trní‘: To jsou ti, kteří uslyšeli Slovo, 19ale potom přicházejí starosti tohoto věku, svod bohatství a žádosti po ostatních věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. Mk 4:14-19

Boží slovo na den 20.3. A.D. 2024

Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu …More
Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými'?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je Abrahám.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce.“ Odpověděli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali …More
Avi Liva
Ježíš vám říká: „...mé slovo se u vás neuchytí".
One more comment
Jste vězni, pokud zůstáváte sami v sobě. Vy jste ta jeskyně.
01:57
Avi Liva
Vězni z Nevěstky, zíráte na televizi nebo na monitor a Satan vám na sítnice vašich očí promítá stíny. Tím jste udržováni v jeskyni, ve vězení …More
Vězni z Nevěstky, zíráte na televizi nebo na monitor a Satan vám na sítnice vašich očí promítá stíny. Tím jste udržováni v jeskyni, ve vězení svého těla.
Ježíš Kristus vás přišel osvobodit, vyvést ven, ale vy nechcete, protože jste zmítáni strachem.
Stačilo by tak málo, vypnout televizor nebo počítač a zavřít oči. Octnete se před těsnou branou.
Avi Liva
Prosím o modlitby za tohoto bratra, který zbloudil k modlářským buddhistům. Platonova jeskyně - - Ashin Ottama (youtube.com) Vlastním jménem Tomáš …More
Prosím o modlitby za tohoto bratra, který zbloudil k modlářským buddhistům. Platonova jeskyně - - Ashin Ottama (youtube.com)
Vlastním jménem Tomáš Smrčka. Video stojí za shlédnutí, zbloudilý bratr v něm jmenuje Ježíše ve správných souvislostech.
One more comment

Bergoglio na veřejnosti nosí neprůstřelnou vestu?

Srovnejte dvě fotografie ze současnosti.

Na počátku bylo Slovo

1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Bůh je Láska. Slovo z Lásky je Boží tvůrčí akt. Bůh tvořil Slovem, jak čteme v knize Genesis. 3I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo …More
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
Bůh je Láska.
Slovo z Lásky je Boží tvůrčí akt.
Bůh tvořil Slovem, jak čteme v knize Genesis.
3I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Gn 1:3
Bůh a Slovo nejsou dvě osoby, stejně jako nejsou dvě osoby člověk, který promluvil.

2To bylo na počátku u Boha.
3Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo.
Všechno povstalo z Boha – Lásky. 4V něm byl život a ten život je světlo lidí 5a to světlo svítí v temnotě a temnota ho nezachvátila. 6Vystoupil člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Zde dobře vnímejte časovou posloupnost, jak ji evangelista zachycuje do slov. Nejdříve tu byl Jan Křtitel. 7Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby skrze něho všichni uvěřili. 8Ale sám nebyl to světlo, měl jen o něm svědčit. 9Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházelo na svět. V čase působení Jana Křtitele vstupuje světlo (Duch Boží – Slovo) na Ježíše, který vystoupil z vody po Janově křtu. …More
Viktoria Rija Gloria shares this
Bůh tvořil Slovem, jak čteme v knize GenesisMore
Bůh tvořil Slovem, jak čteme v knize Genesis

Svět v síti svobodných zednářů

Tímto projevem shrnuji to, co jsme již prokázali v tisících pořadů se statisíci platných zdrojů. Žádám vás, abyste tyto poznatky co nejdříve předali svým poslancům, všem svým voleným zástupcům, …More
Tímto projevem shrnuji to, co jsme již prokázali v tisících pořadů se statisíci platných zdrojů. Žádám vás, abyste tyto poznatky co nejdříve předali svým poslancům, všem svým voleným zástupcům, politikům a odpovědným osobám, protože každý z nás čelí existenční hrozbě. A to, co platí pro nejmenší jednotku naší společnosti, musí samozřejmě platit i pro velkou jednotku, stát. Dnes si procvičíme fraktální myšlení. Naše země podléhají stejným zákonům jako naše stromy a rostliny. Sledujeme-li očima silné hlavní větve stromu, zjistíme, že se v každé z nich opakuje celý strom. Obraz celého stromu se tedy stále opakuje - a to i v jeho dílčích částech - a sice stejného druhu. Strom jako celek je jakoby naše země nebo náš stát jako celek. Jednotlivá silná větev náš okres nebo kanton. Stále jemnější větvičky jsou v podobenství naše místní obce. Každý fraktál je vzor, v němž se celek odráží ve svých částech. V nejvzdálenějších rozvětveních tedy můžeme vidět své okolí a na samém konci větve můžeme …More
Církví Boha živého
Co Luciferiáni, co se nazývají Illumináty? Mají plně podchycené zdravotnictví, odkud přijde znamení šelmy (kvantové tetování/microneedle)!
12 more comments

O půstu

1Volej z plna hrdla, bez zábran; pozdvihni svůj hlas jako beraní roh a oznam mému lidu jejich přestoupení a domu Jákobovu jejich hříchy! 2Den co den se mě dotazují a mají zalíbení v poznání mých …More
1Volej z plna hrdla, bez zábran; pozdvihni svůj hlas jako beraní roh a oznam mému lidu jejich přestoupení a domu Jákobovu jejich hříchy!
2Den co den se mě dotazují a mají zalíbení v poznání mých cest jako národ, který koná spravedlnost a neopouští právo svého Boha. Doptávají se mě na spravedlivá rozhodnutí, mají zalíbení v Boží blízkosti.
3Proč, když se postíme, ty to nevidíš, pokořujeme svou duši, a ty o tom nevíš? Hle, v den svého půstu si hledíte svých zájmů a utlačujete všechny své dělníky.
4Hle, postíte se jen ke sporům a hádkám a abyste bili ničemnou pěstí. Nepostěte se tak jako dnes, má-li být na výšině slyšet váš hlas.
5Což je toto půst, který si přeji, a den, kdy člověk pokořuje svou duši? Aby svěsil hlavu jako rákos a podestlal si pytlovinu a popel? Toto chceš nazývat postem a dnem, který je Hospodinu milý?
6Toto je půst, který si přeji: Rozvázat pouta ničemnosti, uvolnit řemeny jha a propustit utlačované na svobodu, zpřetrhat každé jho.
7Když budeš lámat hladovému svůj chléb …More

Oslovování kněží "Otče"

Oslovování kněží "Otče" Dr. Taylor Marshall Mt23:1-12 "Ale všecky skutky své činí, aby byli viděni před lidmi: Šíří modlitebny své, a rozšiřují podolky roucha svého, a milují nejvyšší příbytky …More
Oslovování kněží "Otče"
Dr. Taylor Marshall
Mt23:1-12
"Ale všecky skutky své činí, aby byli viděni před lidmi: Šíří modlitebny své, a rozšiřují podolky roucha svého, a milují nejvyšší příbytky na slavnostech, a přední stolice v školách, a pozdravují na trzích, a aby byli nazýváni od lidí: Mistře, Mistře. Ale nebuďte nazýváni Mistře, neboť jeden jest Mistr váš, a to Kristus; a vy všickni bratří jste. A žádného nenazývejte otcem na zemi, neboť jeden je váš Otec, který je v nebesích. Aniž se nazýváte pány, neboť jeden je váš Mistr, totiž Kristus. Ale kdo je mezi vámi největší, bude vaším služebníkem. A každý, kdo se bude vyvyšovati, bude ponížen; a kdo se poníží, bude povýšen."
Pokud se chystáte použít výše uvedenou pasáž k protestu proti titulu "Otec", musíte také protestovat proti ostatním titulům "rabín", "matka" a "učitel". Abychom byli důslední, musíme přestat používat následující slova a fráze: Mister (znamená "Mistr"), Ceremoniář, Maitre d', pán domu, Master seržant, magistrát …More
Židovský pohled.
04:01
Viktoria Rija Gloria
Bratře Avi Liva - předkládám ti dva odkazy Fil 2,6 + Kol 1,15. Kdo tyto informace vzali?. Pán Ježíš o tom nikdy nemluvil. V SZ to také nikde nena - …More
Bratře Avi Liva - předkládám ti dva odkazy
Fil 2,6 + Kol 1,15.
Kdo tyto informace vzali?. Pán Ježíš o tom
nikdy nemluvil. V SZ to také nikde nena -
cházím, snad v knize Henocha - tu používali
i apoštolové......
Děkuji za odpověď. Snad dáli Pán za týden
se k tomu vrátím... Bůh ti žehnej!
hajaj búvaj ovečky
@Trepifajksl "Bůh bude určitě skákat, jak..." mŕtvi pápeži pískali. 😂
8 more comments

Bůh zazářil v našich srdcích

3Je-li však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou. 4Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím. 5Neboť …More
3Je-li však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou.
4Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím.
5Neboť nehlásáme sami sebe, nýbrž Ježíše Krista, Pána, a sebe jako vaše otroky pro Ježíše.
6Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty ať zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista.
7Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás.
8Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí;
9jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni.
10Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život. 11Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle. 12Takže v nás působí smrt, kdežto ve vás život. 13Protože však máme téhož Ducha víry podle toho, co je …More
apredsasatoci
To je zvláštne! 🤔 Katolíci tvrdia, že žijú a všetci ostatní sú zatrateni, lebo sú není v ich cirkvi. Pravoslávni tvrdia, že žijú a všetci ostatní …More
To je zvláštne! 🤔
Katolíci tvrdia, že žijú a všetci ostatní sú zatrateni, lebo sú není v ich cirkvi.
Pravoslávni tvrdia, že žijú a všetci ostatní sú zatrateni, lebo sú není v ich cirkvi.
Protestanti tvrdia, že žijú a všetci ostatní sú zatrateni, lebo sú není v ich cirkvi.
Jehovisti tvrdia, že žijú a všetci ostatní sú zatrateni, lebo sú není v ich cirkvi.
Židia tvrdia, že žijú a všetci ostatní sú zatrateni, lebo sú není v ich synagóge.
Moslimovia tvrdia, že žijú a všetci ostatní sú zatrateni, lebo sú není v ich mešite....
Pritom JK povedal! Spása je z viery!
Viktoria Rija Gloria
Nádherná slova Pravdy. Děkuji za vklad.
2 more comments

Poslední blog Davida Wilkersona

Duben 27, 2011 KDYŽ VŠECHNY PROSTŘEDKY SELŽOU Věřit, když všechny prostředky selžou, je Bohu nesmírně milé a je nanejvýš přijatelné. Ježíš řekl Tomášovi: "Uvěřil jsi, protože jsi viděl, ale …More
Duben 27, 2011
KDYŽ VŠECHNY PROSTŘEDKY SELŽOU
Věřit, když všechny prostředky selžou, je Bohu nesmírně milé a je nanejvýš přijatelné. Ježíš řekl Tomášovi: "Uvěřil jsi, protože jsi viděl, ale blahoslavení, kteří věří, ale neviděli" (Jan 20:29).
Blahoslavení jsou ti, kteří věří, i když neexistuje žádný důkaz o odpovědi na modlitbu, kteří beznadějně důvěřují, když všechny prostředky selžou.
Někdo dospěl na místo beznaděje – konce naděje – konce všech prostředků. Milovaný člověk stojí tváří v tvář smrti a lékaři mu nedávají žádnou naději. Smrt se zdá být nevyhnutelná. Naděje je pryč. Zázrak, za který jsme se modlili, se nekoná.
Tehdy přicházejí Satanovy hordy, aby zaútočily na vaši mysl se strachem, hněvem, zdrcujícími otázkami: "Kde je teď tvůj Bůh? Modlili jste se, dokud vám nezbyly žádné slzy. Postili jste se. Stáli jste na slibech. Věřil jsi."
Do vaší mysli budou vstříknuty rouhavé myšlenky: "Modlitba selhala. Víra selhala. Nepřestávejte se spoléhat na Boha – jen mu už nedůvěřujte. To se …More

O druhém příchodu Páně

1Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, 2abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi …More
1Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl,
2abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly.
3Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí
4a budou říkat: ‚Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.‘
5Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím,
6skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou.
7A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.
8Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. 9Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni …More
Viktoria Rija Gloria
17Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bludem bezuzdných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Co …More
17Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bludem bezuzdných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu.
Co asi každý ze zde přítomných ř.katolíčů považuje za pevný základ -
zřejmě učení šelmy /papatrůnu od A do Z.
Díky Bohu, že mne vyvedl z tohoto bludného kruhu bezuzdných
papeženců . Živoří z převráceného Božího Desatera Přikázání- ke své
záhubě věří v pohansku trojici v královnu aštar, které praví Maria atd.
Učení Rabína Ježíše Nazaretského jim nic neříká. Stačí se podívat
na jejich vklady či komentáře co je jejich "pevný základ".
One more comment

Poznejte Pána

1Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, že on získává a křtí více učedníků než Jan 2— ačkoli Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci — 3opustil Judsko a odešel opět do Galileje. 4Musel však …More
1Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, že on získává a křtí více učedníků než Jan
2— ačkoli Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci —
3opustil Judsko a odešel opět do Galileje.
4Musel však projít Samařskem.
5Přišel tedy do samařského města zvaného Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi.
6Tam byl Jákobův pramen. Ježíš, unaven cestou, se posadil u toho pramene. Bylo kolem poledne.
7Tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“
8Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. 9Samařská žena mu řekla: „Jak to, že ty, ač jsi Žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala napít?“ Židé totiž se Samařany nic společného neužívají. 10Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít‘, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu.“ 11Žena mu řekla: „Pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká; odkud tedy máš tu živou vodu? 12Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal …More
hajaj búvaj ovečky
@Trepifajksl si posadnutý? keď nadávaš citovaniu z Evanjelia 🤔 😱
Trepifajksl
Jdi už do prdele s těma kecama ty jeden pošahanej magore!
Avi Liva
165

Prorok hovoří o Izraeli

1Výskej, neplodná, ty, která jsi nerodila, propukni v radostný křik a jásej, ty, která ses nesvíjela bolestí, protože více bude synů opuštěné nežli synů provdané, praví Hospodin. 2Rozšiř místo …More
1Výskej, neplodná, ty, která jsi nerodila, propukni v radostný křik a jásej, ty, která ses nesvíjela bolestí, protože více bude synů opuštěné nežli synů provdané, praví Hospodin.
2Rozšiř místo svého stanu, roztáhni celty svých příbytků, nedrž se zpět! Prodluž svá lana a upevni své kolíky.
3Protože se rozhojníš napravo i nalevo a tvé potomstvo zdědí národy a osídlí zpustošená města.
4Neboj se, protože se nebudeš stydět, neostýchej se, protože nebudeš zahanbena. Neboť zapomeneš na hanbu svého mládí a na potupu svého vdovství již nevzpomeneš.
5Vždyť tvým manželem je tvůj Tvůrce, jeho jméno je Hospodin zástupů, a tvým vykupitelem je Svatý Izraele — nazývá se Bohem vší země.
6Neboť Hospodin tě povolal jako ženu propuštěnou a ztrápenou, ženu mládí, když byla zavržena, praví tvůj Bůh.
7Na malou chvíli jsem tě opustil, ale ve velikém slitování tě shromáždím.
Iz 54:1-7
štefan161
Tvoj kamoš ovečka ma zablokoval, takže nemôžem slúžiť s odpoveďou v tej téme. Ale keď už som tu, odpoviem ti. Odporúčam ti myslenie v súvislostiach,…More
Tvoj kamoš ovečka ma zablokoval, takže nemôžem slúžiť s odpoveďou v tej téme.
Ale keď už som tu, odpoviem ti. Odporúčam ti myslenie v súvislostiach, ako s obľubou hovoríš.
Treba si neustále čítať, čo je tam napísané.
Stojí tam, že náš BOH je jeden HOSPODIN.
NIE, že náš Boh je jeden Boh.
Avi Liva
2103
V tomto světě vítězí násilí.
hajaj búvaj ovečky
6...Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.More
6...Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.
One more comment
Avi Liva
667

Přísliby učedníkům Cesty

12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. 13A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, …More
12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.
13A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu.
14Požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním.“
15„Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.
16A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost —
17Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.
18Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám.
19Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí, vy však mne uvidíte, protože já žiji a také vy budete žít. 20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. 21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“ 22Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: „Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?“ 23Ježíš mu …More
Avi Liva
613

Rabín Ježíš učí, jak se postit

1„ Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“ 2„Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to …More
1„ Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“
2„Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.
3Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice,
4aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.“
5„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.
6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.
7Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. …
More
Avi Liva
1880

Už přišel čas

16„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice. 17Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, budou vás bičovat ve svých …More
16„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice.
17Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, budou vás bičovat ve svých synagogách,
18dokonce před vladaře a krále vás budou vodit kvůli mně, jim i pohanům na svědectví.
19A když vás vydají, nestarejte se, jak nebo co promluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit.
20Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, jenž mluví ve vás.
21Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a usmrtí je.
22A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn.
23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného; neboť amen, pravím vám, jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.“ 24„Učedník není nad učitele ani otrok nad svého pána. 25Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, tím spíše jeho čeleď!“ 26„Nebojte se jich …More
tradicnykatolik.sk
Zdieľajte nové video na @tradicnykatolik.sk