KláraMarie
KláraMarie

Putin a jeho vláda je armáda Antikrista

Kdyby si autor článku přečetl projevy světových státníků a srovnal je s některým z projevů Putina, tak by něco takového nemohl napsat.
KláraMarie

Montáž: Rímsky kostol Novus Ordo sa zmenil na chrám konzumu

tady nejde vůbec o krmení chudých a utečenců ale o záměrnou urážku Pána v Nejsvětější svátosti ve svatostánku. Jsme na konci časů a ohavnost se brzy projeví. Katolická církev byla infiltrována zednáři a její identita ukradena. Nyní je na každém jejím platně posvěceném Božím služebníkovi (knězi), zda jím zůstane i na vzdory pronásledování nebo v souladu s diktátem falešného proroka …More
tady nejde vůbec o krmení chudých a utečenců ale o záměrnou urážku Pána v Nejsvětější svátosti ve svatostánku. Jsme na konci časů a ohavnost se brzy projeví. Katolická církev byla infiltrována zednáři a její identita ukradena. Nyní je na každém jejím platně posvěceném Božím služebníkovi (knězi), zda jím zůstane i na vzdory pronásledování nebo v souladu s diktátem falešného proroka začne sloužit temné straně místo Boha. - Toto je jen začátek.
KláraMarie

JEDINÁ PRAVÁ VIERA JE KATOLÍCKA

viz výš
KláraMarie

JEDINÁ PRAVÁ VIERA JE KATOLÍCKA

ano. Bůh chce spasit všechny - každé dítě, které stvořil a velmi si to přeje. Současně však dal každému svobodnou vůli. Proto ačkoliv se spása nabízí všem, ne všichni ji přijmou.
KláraMarie

JEDINÁ PRAVÁ VIERA JE KATOLÍCKA

Sodomité nemohou mít manželství. Pokud je někdo "žehná" ve jménu katolické církve nejedná jejím jménem i kdyby to byl jakkoliv vysoký hodnostář Viz Ga 1,8-9. (Žijeme v časech konce a víme, že církev je infiltrována zednáři. Nelze však vylít se špinavou vodou i dítě.)
KláraMarie

JEDINÁ PRAVÁ VIERA JE KATOLÍCKA

Nepovyšujeme se. Pouze vysvětlujeme. Ptal jste se.
KláraMarie

JEDINÁ PRAVÁ VIERA JE KATOLÍCKA

Pravost Katolické církve je dána posloupností svěcení biskupů a jejich prostřednictvím i kněží od apoštolů až dodnes. Tím je zajištěno platné posvěcení rukou kněží, kteří celebrují mše svaté a mají jako jediní prostřednictvím svěcení udělenu milost a moc skutečného proměňování, čímž spolupracují se samotným Kristem na transsubstanciaci - přeměně hostie v pravé Tělo Kristovo a vína …More
Pravost Katolické církve je dána posloupností svěcení biskupů a jejich prostřednictvím i kněží od apoštolů až dodnes. Tím je zajištěno platné posvěcení rukou kněží, kteří celebrují mše svaté a mají jako jediní prostřednictvím svěcení udělenu milost a moc skutečného proměňování, čímž spolupracují se samotným Kristem na transsubstanciaci - přeměně hostie v pravé Tělo Kristovo a vína v pravou Krev Krista. U ostatních církví je Pán přítomen jen ve Slově nikoliv v Eucharistii. A viz Jan 6,54 Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný.
KláraMarie

JEDINÁ PRAVÁ VIERA JE KATOLÍCKA

Písmo svaté bylo nejdříve zachyceno v řečtině. Katholikos je ze starořeckého slova všobený-univerzální. Takže univerzální církev - tedy církev pro všechny ;-)
KláraMarie

Problémy pred nami: František chváli Opus Dei až do neba

bergogliánská pochvala není dobrá reklama 🥴
KláraMarie

František sa obáva kacírstva

Doba Konce časů o které prorokoval Daniel i sv. Jan v Bibli a sv. Malachiáš
KláraMarie

Svatební košile-hororová balada

Jojo, celá Erbenova Kytice je kouzelné počtení. Je tam toho víc, třeba takhle Záhořovo lože nebo Matčina kletba nebo titulní báseň Kytice. Všechny se dotýkají podstaty lidského bytí a mají většinou duchovní hodnotu a ponaučení. Paradoxně za komunistů bývala Kytice povinnou četbou (jednou z mála, které jsme četli rádi - soudruzi v ní viděli asi jen senzační hororové povídky). Nevím, jak …More
Jojo, celá Erbenova Kytice je kouzelné počtení. Je tam toho víc, třeba takhle Záhořovo lože nebo Matčina kletba nebo titulní báseň Kytice. Všechny se dotýkají podstaty lidského bytí a mají většinou duchovní hodnotu a ponaučení. Paradoxně za komunistů bývala Kytice povinnou četbou (jednou z mála, které jsme četli rádi - soudruzi v ní viděli asi jen senzační hororové povídky). Nevím, jak to mají dnes.
KláraMarie

Max Kašparů 1. díl: Lucifer přijde jako velký, moudrý, inteligentní humanista a liberál - Rádio …

Nikdy si neposlechnete někoho, kdo se v něčem mýlil?
KláraMarie

Kazateľ bije na poplach: Blíži sa koniec sveta! Znamenia z Biblie hovoria za všetko

O "konci světa" píší často senzace chtívá média, ve skutečnosti si ale nemyslí (ani pisatel ani čtenáři), že je "Konec časů" s Druhým příchodem Páně natolik aktuální, že by ho mohla zažít naše generace.
Nejen podle biblických znamení, (která nemáme s čím srovnávat), je však zřejmé, že JE tomu tak! Znamení je víc: neobjasněné troubení z oblohy po celém světě, Malachiášovo proroctví o …More
O "konci světa" píší často senzace chtívá média, ve skutečnosti si ale nemyslí (ani pisatel ani čtenáři), že je "Konec časů" s Druhým příchodem Páně natolik aktuální, že by ho mohla zažít naše generace.
Nejen podle biblických znamení, (která nemáme s čím srovnávat), je však zřejmé, že JE tomu tak! Znamení je víc: neobjasněné troubení z oblohy po celém světě, Malachiášovo proroctví o posledním papeži, Garabandalské zjevení Panny Marie o konci časů, do něhož vstoupíme po třech papežích, proroctví stigmatizované Anny Tomanové a burcování mnoha dalších omilostněných duší dnešních dní. Chcete vědět na čem skutečně jste? Neváhejte pokleknout a na kolenou prosit Pána Ježíše o světlo v této věci. Ne jedenkrát, ale každý den. Pán vás nenechá dlouho na pochybách. Zcela jistě dospějete k nejdůležitějšímu zjištění svého života.
KláraMarie

Tá dúha sa už ani koňom nepáči..

Zvířata jsou Boží stvoření. Nemají svobodnou vůli k hříchu. Tato "duha" je symbolem hříchu příčícího se Stvořiteli. Na rozdíl od pyšných hloupých lidí, zvířata cítí, že jim kříží cestu něco nepřirozeného a nemohou to ignorovat.
KláraMarie

Biskup Novus Ordo slávnostne otvoril slobodomurársku lóžu

Věřím, že csk.news chce být dobrým Božím služebníkem a proto dávám autorovi článku ke zvážení toto: Proč se snaží k reálně existujícím těžkostem ještě víc přitížit NOVUS ORDO? Tato mše, ač kulhavá a málo důstojná JE platná a Pán se ponejvíce dostává v eucharistii k duším právě rukama kněží novus ordo, protože je jich stále nejvíc a mnozí slouží s upřímným srdcem. (I v novus ordo …More
Věřím, že csk.news chce být dobrým Božím služebníkem a proto dávám autorovi článku ke zvážení toto: Proč se snaží k reálně existujícím těžkostem ještě víc přitížit NOVUS ORDO? Tato mše, ač kulhavá a málo důstojná JE platná a Pán se ponejvíce dostává v eucharistii k duším právě rukama kněží novus ordo, protože je jich stále nejvíc a mnozí slouží s upřímným srdcem. (I v novus ordo se udály eucharistické zázraky potvrzující přítomnost Krista.)
Prosím: nespojujte do jednoho nadpisu zednáře a novus ordo! Je to obdobná manipulace fakty, jakou vídáme u těch nejpokleslejších novinářů. Bohužel málokomu při čtení manipulativních článků dojde o co jde a pokřivení veřejného mínění je dosaženo.
Buďte v pravdě s Ježíšem, proste Ducha svatého, ať vám články "překontroluje a NEDĚLEJTE TO!
KláraMarie

Bosna: Moslim stavia katolícky kostol

Pán Bůh hledá dobro v každém. To potom svou milostí rozmnožuje. Díky Pane za tohoto bratra. Obejmi ho a dej se mu poznat. Amen.
KláraMarie

Farár to nezvládol

R.I.P.
KláraMarie

Františkov synodálny šéf: "Je veľa homosexuálnych kňazov"

J. M. B. - falešný prorok! Zj 13,11
KláraMarie

Vatikánské muzeum: Klimatičtí extremisté zaútočili na slavnou sochu

Tak to je opravdu hrůza. Konzumenti strčí hlavu do písku a nechtějí to sucho vidět dokud ještě něco teče z kohoutku. Aktivisté to chtějí řešit nesmyslnou klimatickou diktaturou. Křesťané (pokud jimi nejsou jen podle jména) musejí pokleknout a volat k Hospodinu. Ne 2 minuty jednou za měsíc, ale soustavně. Smiluj se nad námi Pane - smiluj se nad námi!
KláraMarie

Kto znásilnil židovskú vieru - a prečo? (niečo o Chazaroch)

Hrozná slátanina. Svět nelze dělit na zlé chazary a zbytek. Jde o válku ďábla proti Bohu prostřednictvím každého, kdo se do ní nechá vtáhnout (se zednáři v čele). Islám navíc neuctívá stejného boha jako křesťané, takže jakápak "abrahamská náboženství". Jednoznačně se to dá odhalit na diametrálně rozdílných požadavcích Boha křesťanů oproti tomu muslimskému...