Blahovec01
Blahovec01

Gréckokatolícki biskupi vyzývajú na modlitby v piatok 23. októbra 2020

Pavol IV:
Myslím si, že tento koment nemá význam. Podchytávanie za slovíčka, hašterenie. Nevedie to nikam. Nemám záujem o jalovú diskusiu. Odpovedal som ti na tvoje ironické podpichovanie a rýpanie. Tým by som to ukončil. Píš k veci čo môže iných obohatiť. Jalové reči nikam nevedú a ja sa s nikým naťahovať a doťahovať nemienim. Mám iné dôležitejšie na práci.
Blahovec01

Gréckokatolícki biskupi vyzývajú na modlitby v piatok 23. októbra 2020

Pavol IV, Kalistartos, johanika a spol... :

Jednoduchá a zrozumiteľná otázka. Odpoveď tiež.

Ja som v jednote s Ježišom Kristom, jeho Evanjeliom spásy a všetkými tými, ktorí prijímajú Ježiša Krista ako jediného nášho pána, Boha a Spasiteľa, Prijali ho do svojho života, jemu sú oddaní, jemu veria a dodržujú Boží zákon, ktorý dal Mojžišovi na hore Sinaj. Inak napísané to sú Kristovci - Kresťania, …More
Pavol IV, Kalistartos, johanika a spol... :

Jednoduchá a zrozumiteľná otázka. Odpoveď tiež.

Ja som v jednote s Ježišom Kristom, jeho Evanjeliom spásy a všetkými tými, ktorí prijímajú Ježiša Krista ako jediného nášho pána, Boha a Spasiteľa, Prijali ho do svojho života, jemu sú oddaní, jemu veria a dodržujú Boží zákon, ktorý dal Mojžišovi na hore Sinaj. Inak napísané to sú Kristovci - Kresťania, to je Boží ľud.

Tá prvá podotázka je uštipačná a podsúvaš mi ironicky odpoveď akú si želáš ty vo svojej hlave. Iróniu si nechaj pre seba. Na mňa to neplatí. Ja každý deň, stále prosím Krista o odpustenie hriechov, prosím ho o jeho milosť potrebnú ku spáse a k životu. Snažím sa dodržiavať jeho nariadenia, ako sám prikázal. Pre zopakovanie, čo sám prikázal nám ľuďom:

"Kto vo mňa verí, dodržuje moje prikázania bude mať život večný!".

A ja verím Kristovi, čo povedal a nie nezmyslom a výmyslom ľudí.

Kristus nikdy nepovedal, že máme plniť príkazy pápeža či iných pomätencov, ktorí menia Boží zákon a menia Kristovo Evanjelium podľa toho ako sa im to hodí. Dokonca dávajú príkaz na vyvraždenie celých národov, či inak veriacich. Aj o tom hovorí Evanjelium, že keby aj sám Anjel z neba niečo iné hlásal... atď... ale to je už o inom. Aj pápež musí rešpektovať Boha, jeho ZÁKON a nie sa vyvyšovať nad neho. Aj o tom hovorí apoštol Ján.
Blahovec01

Gréckokatolícki biskupi vyzývajú na modlitby v piatok 23. októbra 2020

Vaše modlitby budú úplne zbytočné a vyslyšané nebudú, ak budete v jednote so Satanistom Bergóliom a odpadlou hierarchiou prijímajúcou pohanské božstvá a ich náboženstvá.

Náš pán Ježiš Kristus jasne povedal:

Ja som cesta a pravda.

Nikto nevojde do kráľovsta môjho otca len skrze mňa!

Ja som jediný prostredník medzi vami ľuďmi a mojim otcom!

Biskupi majú na výber. Prijať Krista a jeho Evanjeliu…More
Vaše modlitby budú úplne zbytočné a vyslyšané nebudú, ak budete v jednote so Satanistom Bergóliom a odpadlou hierarchiou prijímajúcou pohanské božstvá a ich náboženstvá.

Náš pán Ježiš Kristus jasne povedal:

Ja som cesta a pravda.

Nikto nevojde do kráľovsta môjho otca len skrze mňa!

Ja som jediný prostredník medzi vami ľuďmi a mojim otcom!

Biskupi majú na výber. Prijať Krista a jeho Evanjelium bez výhrad, alebo prijať bludy ľudí a klaňať sa démonom, napr. Pačamame bohyni Zeme, ako to robí Bergólio s ktorým sú v jednote. Márne sú ich snahy.

Nemôžu slúžiť aj Bohu aj démonom. Nejde to!

Kajate sa, čiňte pokánie, inak všetci zahyniete!!!!!!!!!!!!!!
Blahovec01

Oběvila se Nová Fotka Arcibiskupa Vigana

ľubica.
Neviem, prečo si ma zablokovala. Aspoň takto odpovedám, že s tebou súhlasím.

Vďaka Bohu, za tohoto Božieho služobníka.

Tak je súhlasím a pridávam sa.
Blahovec01

František Nahradil Becciu Osobním Přítelem

Dalo by sa skonštatovať, že úpadok pokračuje míľovými krokmi. Jedna sviňa bola nahradená ešte horšou. Kde to skončí?!

Vieme aj to z Evanjelia sv. Jána apoštola, zo Zjavenia.

Prostitútka oblečená do purpuru a šarlátu bude odhalená a zničená!

A s ňou pôjdu do záhuby aj všetci tí, ktorí sú s ňou zjednotení!

Zjv17
XVII. Súd nad hroznou neviestkou:


Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali…More
Dalo by sa skonštatovať, že úpadok pokračuje míľovými krokmi. Jedna sviňa bola nahradená ešte horšou. Kde to skončí?!

Vieme aj to z Evanjelia sv. Jána apoštola, zo Zjavenia.

Prostitútka oblečená do purpuru a šarlátu bude odhalená a zničená!

A s ňou pôjdu do záhuby aj všetci tí, ktorí sú s ňou zjednotení!

Zjv17
XVII. Súd nad hroznou neviestkou:


Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi:

„Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách,
s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.
V duchu ma preniesol na púšť.
I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien.

Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.
Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“
Blahovec01

Důkazy, že dnešní celosvětová pandemie byla dlouho plánována.

Ste dobrý človek, ktorý hľadá pravdu a nenechá si to pre seba. Musím sa vám poďakovať za informácie, ktoré poskytujete.

Želám vám všetko dobré, veľa Božieho požehnania. Kiež by bolo viac takých ľudí, ako ste vy a písali pravdu a nie výmysly, ako to robia niektorí na tomto portáli aby zmiatli a pomýlili čo najviac ľudí.

Ešte raz vďaka,

Jozef.
Blahovec01

Книга Еноха. Падшие ангелы и великаны. Фильм Галины Царёвой

Veľmi dobrý dokument. Škoda len, že nie je preklad, titulky. Takto dosť málo rozumiem, hoci Ruština je mi blízka, ale veľa som už zabudol. Aj tak vďaka za tento dokument, dá sa veľa pochopiť z obrázkovej časti.

Zároveň sa potvrdzuje Biblia, tá časť Genezis, kde sa hovorí o ľudských dcérach a "synoch bohov z východu". Nerozumel som tej časti, odkiaľ sa tí "synovia bohov" nabrali. Objasňuje sa to …More
Veľmi dobrý dokument. Škoda len, že nie je preklad, titulky. Takto dosť málo rozumiem, hoci Ruština je mi blízka, ale veľa som už zabudol. Aj tak vďaka za tento dokument, dá sa veľa pochopiť z obrázkovej časti.

Zároveň sa potvrdzuje Biblia, tá časť Genezis, kde sa hovorí o ľudských dcérach a "synoch bohov z východu". Nerozumel som tej časti, odkiaľ sa tí "synovia bohov" nabrali. Objasňuje sa to asi tým, že to boli padlí anjeli, ktorí mali schopnosť nadobudnúť ľudskú podobu. Myslím, že to bolo to povestné jablko, kedy im Boh Stvoriteľ zakázal plodiť deti s týmito padlými anjelmi. Došlo k degradácii čistej DNA a jej pomiešanie s Diablovým pokolením. Vysvetľuje to asi aj dôvod, pri východe z Egypta, prečo dostal Jozue vyvraždiť všetky kmene Kanánu, lebo tam takýto obri žili a oni boli DNA padlých anjelov. Zatiaľ je to záhada, ale dokument veľa nasvedčuje, že sa to darí rozlúsknuť. Ešte raz, škoda, že nie sú titulky, preklad. Aj tak srdečná vďaka za dokument.
Blahovec01

Satanistické elity spáchali genocídu v Mali na nevinných obetiach

Veľmi smutné rozprávanie z ktorého ide beznádej a zúfalstvo. Bohužiaľ, je to realita tohoto sveta pod nadvládou Satana a jeho služobníkov. Už intenzívne viac ako 200 rokov "Šelma zo Zeme" slúžiaca "Červenému drakovi", Satanovi ničí túto planétu. Kompletne táto šelma vyžrala Afriku, Blízky východ, Strednú a Južnú Ameriku, Indiu, atď... Má na svedomí miliony ľudských životov. Kladená je nám za …More
Veľmi smutné rozprávanie z ktorého ide beznádej a zúfalstvo. Bohužiaľ, je to realita tohoto sveta pod nadvládou Satana a jeho služobníkov. Už intenzívne viac ako 200 rokov "Šelma zo Zeme" slúžiaca "Červenému drakovi", Satanovi ničí túto planétu. Kompletne táto šelma vyžrala Afriku, Blízky východ, Strednú a Južnú Ameriku, Indiu, atď... Má na svedomí miliony ľudských životov. Kladená je nám za vzor vraj "demokracie, slobody a ľudských práv". Sarkazmus a irónia. Kedy sa ľudia prebudia a postavia sa proti tejto šelme, ktorá intenzívne ničí aj Európu a samozrejme aj Slovensko.

Zaráža ma jedna vec. Ako je možné, že falošný "zástupca Boha na zemi" šalie, keď sa utopia piati migranti a nevadí mu keď v Sýrii v miesiacom stroji na cesto pomleli viac ako 200 kresťanských detí, alebo keď vyvraždili celú dedinu v Afrike. Tam mu je to jedno. Aj to o niečom značí. Že je to sluha a poskok globalistov - Satanistov, ktorým slúži.

Cítim so statočným človekom Ibrahimom Maigom a zdieľam s ním jeho bolesť nad utrpením jeho ľudu, ktorý má rád a cíti s nim. Kiež by im pomohol dobrotivý pán Boh a zbavil ich utrpenia pod jarmom Satana a jeho sluhov, ktorí tieto zločiny páchajú a kryjú ich. Verím zároveň, že ruka spravodlivého Boha zasiahne proti všetkým, ktorí tieto zverstvá organizujú, páchajú a slúžia Globálnej satanistickej elite USA.
Blahovec01

Toto je na každej testovacej súprave covidu... (!!!)

Bohužiaľ sú ľudia, ktorí keby im americký vrtuľník pristál na nose, tak to nezbadajú. Keby im to niekto aj povedal, povedia, že je to konšpirácia. Rozumný človek hľadá pravdu a skúma logikou pravdivosť výroku. Hlupák nikdy!
Blahovec01

Otázka biskupských svěcení v ritu z roku 1968 (2007)

Ekans:
Nauč sa aspoň pravopis, keď už nerozumieš Evanjeliu. "Husy" sa píše s mäkkým i. Husi! Skloňuje sa podľa vzoru "kosť". A nie "žena". Inak som naozaj "potešený", ak analfabet poúča iných. Myslím tým nie gramatiku, lebo nie sme tu na maturitách, ale najmä obsahovo a myšlienkovo, čo sa týka viery a Evanjelia. Jednoducho, vráť školné, alebo choď do piatej ZŠ a douč sa. Nie gramatiku, ale …More
Ekans:
Nauč sa aspoň pravopis, keď už nerozumieš Evanjeliu. "Husy" sa píše s mäkkým i. Husi! Skloňuje sa podľa vzoru "kosť". A nie "žena". Inak som naozaj "potešený", ak analfabet poúča iných. Myslím tým nie gramatiku, lebo nie sme tu na maturitách, ale najmä obsahovo a myšlienkovo, čo sa týka viery a Evanjelia. Jednoducho, vráť školné, alebo choď do piatej ZŠ a douč sa. Nie gramatiku, ale náboženstvo. Lebo vypisujete tu viacerí také sprostosti a debiliny, ako keby vás platilo samotné peklo. Alebo choď sa podliť na úmysel Bergólia, alebo jeho nevesty Pačamamy.
Blahovec01

Otázka biskupských svěcení v ritu z roku 1968 (2007)

ekans:
Ty sa zmôžeš len na intrigy, osočovanie a urážanie. Na viac nemáš. Je mi ťa úprimne ľúto. Mentálny úbožiak, argumenty žiadne, myšlienka žiadna. Zostáva už len jediné atak na človeka. To isté robíš aj na iných. Napr. na "Dohnalovcov", alebo iných. Nesiahaš im ani po členky. A musím ťa upozorniť. Nie sú to Dohnalovci, ale je to patriarchát. Byzantský katolícky patriarchát. Dištancuje sa od …More
ekans:
Ty sa zmôžeš len na intrigy, osočovanie a urážanie. Na viac nemáš. Je mi ťa úprimne ľúto. Mentálny úbožiak, argumenty žiadne, myšlienka žiadna. Zostáva už len jediné atak na človeka. To isté robíš aj na iných. Napr. na "Dohnalovcov", alebo iných. Nesiahaš im ani po členky. A musím ťa upozorniť. Nie sú to Dohnalovci, ale je to patriarchát. Byzantský katolícky patriarchát. Dištancuje sa od uctievania Alaha a pohanských božstiev a verí s pána Ježiša Krista a jeho Evanjeliu. To je argument, pochop to.

Neurážaj iných. Používaj argumenty a nie ataky na ľudí. Takých ako si ty už bolo v histórii ix na entú. Vždy to skončilo rovnako. Miliony mŕtvych. Tak si daj láskavo pohov a používaj argumenty. Toto je diskusný portál a nie bojová aréna človek vs hyena. Človek nie je dôležitý, ale myšlienka, viera je dôležitá. Primitív sa vždy pýta "A kto to povedal?" Múdry človek položí otázku: "Co bolo povedané?" Ale ty tomu rozumieť určite nebudeš. Tak len si kydaj ten svoj hnoj na iných.
Blahovec01

Otázka biskupských svěcení v ritu z roku 1968 (2007)

A ty láskavo neobťažuj iných výplodmi svojho chorého mozgu. Píšeš tu bludy a nezmysly. Asi si Jezuita. Mal by si vedieť, že šíriš bludy a herézy a za to je trest. Možno už čoskoro. Kde sa u vás ľudia podela viera a rozum. Prepadli ste načisto Satanovi a jeho evanjeliu. Preto tu šaliete. Meliete z posledného. Prepadli ste Zlému a je vám odobraté aj to málo čo ste mali a pridá sa tým, čo majú. …More
A ty láskavo neobťažuj iných výplodmi svojho chorého mozgu. Píšeš tu bludy a nezmysly. Asi si Jezuita. Mal by si vedieť, že šíriš bludy a herézy a za to je trest. Možno už čoskoro. Kde sa u vás ľudia podela viera a rozum. Prepadli ste načisto Satanovi a jeho evanjeliu. Preto tu šaliete. Meliete z posledného. Prepadli ste Zlému a je vám odobraté aj to málo čo ste mali a pridá sa tým, čo majú. Presne v duchu Evanjelia nášho pána Ježiša Krista.

A ešte niečo. Nemýľ si pojmy. Nepoužívaj pojmy ktorým nerozumieš. Vigano nie je modernista, ale modernista je tvoj Bergólio. Vigano je tradičný kresťan oddaný Kristovi a jeho Evanjeliu. Preto je aj prenasledovaný a šikanovaný takými ako si ty. Najskôr sa nauč pojmy a základom Evanjelia a potom tu trep nezmysly a hlúposti. Ak nemáš čo na práci, choď sa prejsť a nezaťažuj internet jedovatým smogom.
Blahovec01

Boží slovo na den 15.9. A.D.2020

Tiež si to myslím. BKP oficiálna RKC zatratila, väčšina aj tu na tejto stránke im doslova pľujú do tváre. Urážajú, ponižujú a pľujú im do tváre ako Kristovi, keď si z neho robili posmech Rímski vojaci pri bičovaní. Nevedia, vo svojej nevedomosti čo činia. Veria pápežovi, ktorý otvoril stavidlá homosexualite, LGBTX, pohanstvu, prijímaním pohanských božstiev a démonov do RKC a iné zvrhlosti. Tým …More
Tiež si to myslím. BKP oficiálna RKC zatratila, väčšina aj tu na tejto stránke im doslova pľujú do tváre. Urážajú, ponižujú a pľujú im do tváre ako Kristovi, keď si z neho robili posmech Rímski vojaci pri bičovaní. Nevedia, vo svojej nevedomosti čo činia. Veria pápežovi, ktorý otvoril stavidlá homosexualite, LGBTX, pohanstvu, prijímaním pohanských božstiev a démonov do RKC a iné zvrhlosti. Tým sa dali do služieb "otcovi lži", ktorý ich má v moci a jemu slúžia. Sú to úbohí tvorovia a úbožiaci, ktorým bol odobratý rozum a aj viera v pravého a jediného Trojjediného Boha.

Pričom sa tu tvária ako experti na Bibliu, vedátori, ktorí rozumejú všetko a všetkému. Sú na smiech a je iróniou, čoho sú schopní vyprodukovať zo svojich chorých hláv. Samé odborné názvy, citáty, analýzy, syntézy... Človek by si myslel, že ako tomu výborne rozumejú. Rozumejú! Teplému pivu a studeným párkom.

Napĺňajú sa slová Biblie, slová nášho Spasiteľa Ježiša Krista, či nájde ešte vôbec pravú vieru, keď sa vráti na zem. Odpoveď je veľmi jednoduchá, nenájde.

Oni veria v nové Evanjelium "Novej ekumenickej jednotnej, univerzálnej cirkvi". Odvrhli Krista, pošliapali po jeho spasiteľnej krvi, veria pápežovi Bergóliovi s ktorým sú v jednote a ktorý tvrdí, že všetky náboženstvá sú vytvorené a chcené Stvoriteľom. Myslím, že to komentovať ani netreba, skôr treba vysloviť poľutovanie nad tými úbohými tvormi bez viery a rozumu.

A tak je už len hŕstka pravoverných, ktorý sa zverili Kristovi, prijali ho do svojho života a odmietajú ekumenizmus, zvrhlosti, homosexualizmus, LGBTX, Pačamamu, Budhu, Šivu, Alaha... za ktorými je sám Lucifer a Satan, ten starý had z povestne rajskej záhrady, keď podviedol a oklamal prvých stvorených ľudí.

A tak, BKP a ešte zopár skupín, či patriarchátov zostalo verných Kristovi, jeho Evanjeliu spásy, prijali Boží zákon daný Mojžišovi samotným Stvoriteľom.

Zostala už len hŕstka. Počet sa číslom nedá odhadnúť, ten pozná len náš Spasiteľ a pán Ježiš Kristus. On pozná svoje ovce, a ovce poznajú jeho.
Blahovec01

Nalevo, napravo, různě na okraji, jen ne v Pravdě!

K tomu gulášu zmiešanému s horčicou, marmeládou, bravčovými rezňami a fašiangovými šiškami chýba už len analýza o počasí, klimatických zmenách a ich vplyv na plodnosť tarantúl v Amazonskom pralese a vyplakávanie Pačamamy nad impotenciou paviánov v džungli.

Pri všetkej úcte k tebe. Ak nemáš čo na práci, tak si tu neventiluj svoju frustráciu, ale choď sa prejsť do Božej prírody, na čerstvý vzduch …More
K tomu gulášu zmiešanému s horčicou, marmeládou, bravčovými rezňami a fašiangovými šiškami chýba už len analýza o počasí, klimatických zmenách a ich vplyv na plodnosť tarantúl v Amazonskom pralese a vyplakávanie Pačamamy nad impotenciou paviánov v džungli.

Pri všetkej úcte k tebe. Ak nemáš čo na práci, tak si tu neventiluj svoju frustráciu, ale choď sa prejsť do Božej prírody, na čerstvý vzduch a venuj sa niečomu užitočnému. Prídeš na iné myšlienky a nebudeš tu vypisovať hlúposti.
Blahovec01

"Neomylná" Katolícka cirkev?

Ja by som len doplnil:

Žiadna neomylná ustanovizeň, či neomylný človek neexistuje. Nastoľuje to ale otázku, kto je teda neomylný. Alebo ináč povedané kto má pravdu. Odpoveď nájdeme v Evanjeliu v slovách nášho pána Ježiša Krista. On sám povedal:

Ja som pravda!

Každý človek, ktorý je kresťan verí tomu, čo povedal sám Ježiš Kristus.

A každá diskusia ktorá popiera jeho slová je márna, sú to len …More
Ja by som len doplnil:

Žiadna neomylná ustanovizeň, či neomylný človek neexistuje. Nastoľuje to ale otázku, kto je teda neomylný. Alebo ináč povedané kto má pravdu. Odpoveď nájdeme v Evanjeliu v slovách nášho pána Ježiša Krista. On sám povedal:

Ja som pravda!

Každý človek, ktorý je kresťan verí tomu, čo povedal sám Ježiš Kristus.

A každá diskusia ktorá popiera jeho slová je márna, sú to len ďalšie ľudské omyly. Každá cirkev, ktorá prijíma Krista do svojho života, prijíma Evanjelium spásy, dodržiava Boží zákon je cirkev Kristova. Ak niekto tvrdí že je neomylný zaváňa to pýchou a bohorovnosťou. A potom je na strane Božieho nepriateľa. Hovorí z neho pýcha a my vieme, že práve tento fenomén bol príčinou pádu Lucifera a jeho anjelov.

Teraz je moderné a z Vatikánu sa ozýva na všetky strany, že každá cesta vedie k Bohu. Dokonca to silno presadzujú už od II. Vatikána, tvrdia to pápeži a drvivá väčšina kléra v RKC. Aká je na to odpoveď?

Dáva nám ju sám náš Spasiteľ. On sám povedal:

Ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa!

Myslím, že Kristus to povedal jasne. Žiadna iná cesta neexistuje ku spáse. Žiaden Alah, žiaden Budha, žiaden... nikto iný. A to dokazuje, že RKC sa mýli. A je neprípustné, aby hrubo zasahovala do politiky. Jej úloha nie je robiť politiku, ale jej úloha je viesť ľudí ku spáse, ohlasovať Evanjelium a nie presadzovať americkú demokraciu a americký nenásytný zločinecký kapitalizmus, cez farebné revolúcie, prevraty, falošnú demokraciu, falošné ľudské práva, falošné milosrdenstvo cez migrantov a vedenie vražedných vojen po celom svete.
Blahovec01

Mladosť bez detstva, alebo Ako nivočia duše detí

Súhlasím. Zaujímavé ale na tejto veci je skutočnosť, že tí, ktorí bojovali a zvrhli minulý režim sa najviac pričinili o nastolenie tohoto amorálneho zvrhlého spoločenského systému pod krycím nástrojom "demokracia a ľudské práva". Toto nie je ani demokracia, ani ľudské práva. Toto je liberálny teror pod vedením nášho nového zotročovateľa USA. Sme plne v ich rukách a v otroctve. Čo oni určia to sa …More
Súhlasím. Zaujímavé ale na tejto veci je skutočnosť, že tí, ktorí bojovali a zvrhli minulý režim sa najviac pričinili o nastolenie tohoto amorálneho zvrhlého spoločenského systému pod krycím nástrojom "demokracia a ľudské práva". Toto nie je ani demokracia, ani ľudské práva. Toto je liberálny teror pod vedením nášho nového zotročovateľa USA. Sme plne v ich rukách a v otroctve. Čo oni určia to sa tu deje. Všetci tí tzv revolucionári a behači po námestiach museli vedieť, čo sa deje na Západe a v USA. Napokon nimi boli výdatne platení a štedro odmeňovaní. Presne toto sa dialo aj na Ukrajine a teraz analogicky v Bielorusku.

Bohužiaľ toto, čo ukazuje film a čo sa deje majú na svedomí aj falošní kresťania, ktorým išlo len o uspokojovanie ich bilogických potrieb. Majú to. Majú autá, vily, majetku, drahé dovolenky, je im konečne umožnené vykorisťovanie bratov a sestier bez ohľadu na ich rodiny a ich zdravie. A ich deti? Radšej to komentovať nebudem, lebo sa tu do mňa obujú ďalší falošní "hlbokoveriaci" a Judáši a prekrúcači Evanjelia. A tých je tu neúrekom.
Blahovec01

Syn Satana, jeden z jeho synov – ten, ktorý zbožňuje človeka a nie Boha! Tento syn Satana ohlasuje …

Dosť nejasné formulácie. Zaujímalo by ma, kto je ten:

"Syn Satana, jeden z jeho synov – ten, ktorý zbožňuje človeka a nie Boha! Tento syn Satana ohlasuje novú vieru, ktorá je tragickou, opovážlivou a pre¬kliatou paródiu mojej viery.".

Kto to je?

Potom je tu ďalší problém:

"Jedna je cirkev: – moja katolícka, rímska.".

A pravoslávna cirkev, ktorá prijala Ježiša Krista, vyznáva ho, tá nie je …More
Dosť nejasné formulácie. Zaujímalo by ma, kto je ten:

"Syn Satana, jeden z jeho synov – ten, ktorý zbožňuje človeka a nie Boha! Tento syn Satana ohlasuje novú vieru, ktorá je tragickou, opovážlivou a pre¬kliatou paródiu mojej viery.".

Kto to je?

Potom je tu ďalší problém:

"Jedna je cirkev: – moja katolícka, rímska.".

A pravoslávna cirkev, ktorá prijala Ježiša Krista, vyznáva ho, tá nie je pravá? A ostatné tiež? To kto je za tými zjaveniami?
Blahovec01

Boží slovo na den 19.8. A.D.2020

Pred časom som na Štúdiu Beta počúval o zločinoch RKC. Je to naozaj len pre silné povahy, čo robili s ľuďmi. Jedným zo znakov Vatikánu je, že popiera Desatoro Božích prikázaní. A to robí len šelma opísaná v Jánovi. Im prikázanie NEZABIJEŠ nič nehovorí. To ako vyvražďovali v stredoveku je známa vec. Ale že to robili aj v novoveku, tak to je naozaj sila. A ešte klamali a prekrúcali, že to oni nie. …More
Pred časom som na Štúdiu Beta počúval o zločinoch RKC. Je to naozaj len pre silné povahy, čo robili s ľuďmi. Jedným zo znakov Vatikánu je, že popiera Desatoro Božích prikázaní. A to robí len šelma opísaná v Jánovi. Im prikázanie NEZABIJEŠ nič nehovorí. To ako vyvražďovali v stredoveku je známa vec. Ale že to robili aj v novoveku, tak to je naozaj sila. A ešte klamali a prekrúcali, že to oni nie. Človeku je z nich na zvracanie. Darí sa im však zatiaľ klamať miliony ľudí. Drvivá väčšina Evanjelium vôbec nečítala a ani nečíta. Preto sa šelme darí klamať ľudí.

Je to naozaj šelma zo Zjavenia.

Vraždí nevinných ľudí aj v novoveku. Dokonca vrahov vyhlasuje za svätých. Je to naozaj pľuvanec a facka do tváre nášho pána Ježiša Krista. On nikdy neprikázal niekoho zavraždiť. Naoipak, prikázal milovať aj svojich nepriateľov. Šelme to však nič nehovorí.

To, čo robili napr. v Jacenovaci, ako útrpne vraždili Pravoslávnych kresťanov je dôkaz toho, že je to ŠELMA ZO ZJAVENIA!

Naviac vraha a vojnového zločinca Paveliča a vraha Stepaniča vyhlásila šelma za blahoslavených. To je absurdum maximum. Žiadna úcta k životom nevinných ľudí. Fašizmus a diablov teror.

Pripájam link na reláciu Slobodného rádia, Štúdio beta:

2016-07-21 – Studio Beta – Zločiny katolické církve za II. světové války. II část
2016-07-18 – Studio Beta – Zločiny katolické církve za II. světové války. I. část
2016-07-31 – Studio Beta – Zločiny katolické církve za II. světové války. III. část
Blahovec01

Satanic Vatican: Significance of eclipse for John Paul II's birth & burial!!!

Pre BernadettaJaMalinka:
Úplný súhlas s tým, čo si napísala. Ježiš Kristus sám povedal -

Ja som cesta, pravda život. Kto vo mňa verí bude mať život večný.

Žiadne iné náboženstvo, ani vieru neuviedol.

Sám povedal:
Čiňte pokánie a verte Evanjeliu. Inak všetci zahyniete.

Boh Otes Stvoriteľ potvrdil slová svojho syna Ježiša Krista na hore Tábor, keď z oblaku povedal:
Toto je môj milovaný syn. …More
Pre BernadettaJaMalinka:
Úplný súhlas s tým, čo si napísala. Ježiš Kristus sám povedal -

Ja som cesta, pravda život. Kto vo mňa verí bude mať život večný.

Žiadne iné náboženstvo, ani vieru neuviedol.

Sám povedal:
Čiňte pokánie a verte Evanjeliu. Inak všetci zahyniete.

Boh Otes Stvoriteľ potvrdil slová svojho syna Ježiša Krista na hore Tábor, keď z oblaku povedal:
Toto je môj milovaný syn. Toho počúvajte!

Čo ešte chcú ti bludári a prevracači Evanjelia? Čo ešte viac chcú počuť tí sluhovia Satana ???!!!

Keď človek číta ten kopec nezmyslov, bludov a hovadín, ktoré produkujú choré hlavy, tak je človeku až zle. Kam vo svojom rozumkovaní, bludárčení a chorobe duše i tela dospeli. Chcú vraj ešte krista dopĺňať. Duševní kripli a mentálni mrzáci. Vraj katechizmus hovorí....

Pýtam sa a čo je katechizmus? Je viac ako Slovo Božie? Katechizmus vytvoril človek. A dnes sa vie, že slobodomurári a kadejakí pošahaní humanisti tam podávali svoje nezmysly a sprostosti, ktoré odhalí aj malé dieťa. Pokiaľ aspoň raz čítalo Evanjelium a má vieru.

Vždy som si myslel, že katolíci sú kresťania. Myslel som si dokonca, že je to jedno a to isté. Poznávaním Evanjelia , Slova Božieho som zistil, že je to omyl. Drvivá väčšina katolíkov sú falošní ľudia a veria bludom a táraninám, ktoré si navymýšľali ľudia cez tie stáročia a nie sú ani náhodou kresťania. Dal som si to aj do súvisu so slovami Krista:

Nájde ešte syn človeka vieru keď sa vráti na zem?

Nenájde. prebieha veľký odpad a len hŕstka ľudí sú verní Kristovi a jeho Evanjeliu. Zvyšok pápežovi a kadejakým sluhom slobodomurárov, humanistov, satanistov, pohanov, divochov a šamanov z džungle a iných...

Ak niekto napríklad označí za svätého otca pápeža Alexandra VI, ktorý smilnil, sexoval so svojou dcérou Lukréciou, súložil aj s jej matkou, dokonca aj s jej starou matkou, tak by sa mal dať vyšetriť na psychiatrii. A takých užitočných idiotov Satana je tu 90%. Dokonca tvrdia tí mentálni pošahanci, že to bola vôľa Ducha svätého, a že v každom pápežovi sa osobne nachádza Kristus.

Mentálni mrzáci a úbožiaci! Pýtam sa vás, či aj v Jánovi XII a aj v Alexandrovi VI bol Kristus a Duch svätý, tak ako to tvrdíte.!!!!!!

Aj dnešného satanistu Bergólia považujú za zástupcu Boha na zemi. Je to naozaj facka do tváre nášho pána Ježiša Krista. Je to aj dôkaz, ako hlboko klesli títo poľutovania hodní kripli a mrzáci na rozume, o viere sa u nich nedá hovoriť ani v rovine sci fi.
Blahovec01

Satanic Vatican: Significance of eclipse for John Paul II's birth & burial!!!

Presne taký istý názor mám aj ja. Verím Kristovi a jeho slovám v Evanjeliu. Neverím v ľudské výmysly, lebo človek je omylný. Včetne pápeža. Najväčší omyl pápeža a zvod je, že núti kresťanov prijímať pohanské náboženstvá. To je hrozný hriech proti krvi a utrpeniu Krista, nášho Spasiteľa. A vyložene mimoriadne ťažký hriech je zrovnávať Alaha s Kristom. Dokonca Alah vylučuje, že by mal syna. Z …More
Presne taký istý názor mám aj ja. Verím Kristovi a jeho slovám v Evanjeliu. Neverím v ľudské výmysly, lebo človek je omylný. Včetne pápeža. Najväčší omyl pápeža a zvod je, že núti kresťanov prijímať pohanské náboženstvá. To je hrozný hriech proti krvi a utrpeniu Krista, nášho Spasiteľa. A vyložene mimoriadne ťažký hriech je zrovnávať Alaha s Kristom. Dokonca Alah vylučuje, že by mal syna. Z Vatikánu sa stal Babylon.