Vít Sehnal
Vít Sehnal

Tak do toho se mi vůbec nechtělo, ale musel jsem. "Pokud budete mlčet bude křičet kamení."

Ale vím.... 😉 a ty tvoje zákony si strč někam
Vít Sehnal

Tak do toho se mi vůbec nechtělo, ale musel jsem. "Pokud budete mlčet bude křičet kamení."

Jericho 3...To bylo ode mne láskyplné napomenutí synu, pro čekisticko-bolševický tón tvé argumentace.
Pokud sedíš v nějaké komisi, tak čekám, že se vnučka nedostane na vysokou školu a já dobručím v kriminále.
Nu což, zažil jsem to už jednou, bylo to horší...dnes už nejsem tak náročný.... 😉
Vít Sehnal

Tak do toho se mi vůbec nechtělo, ale musel jsem. "Pokud budete mlčet bude křičet kamení."

Jericho 3 Co tady pořád vyhrožuješ kriminálem, troubo?
Vít Sehnal

Toto nás už čoskoro čaká - ale poradíme si (návod)!

Možná nebude ani to na pánvi 😲
Vít Sehnal

Neprijímajte chlieb!

Konečnou zradou mohou být pravděpodobně závěry tzv.synody 2021-2023 na "shromáždění Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě".
Mohlo by dojít k platnému vyhlášení všech modernistických změn s tím, že popud k těmto změnám vyšel hlavně od laiků z tzv. synodálních skupinek a lží že "společným synodálním putováním " jsou tyto změny prověřeny a uznány za správné.
Následky mohou být drtivé - nikdo to už …More
Konečnou zradou mohou být pravděpodobně závěry tzv.synody 2021-2023 na "shromáždění Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě".
Mohlo by dojít k platnému vyhlášení všech modernistických změn s tím, že popud k těmto změnám vyšel hlavně od laiků z tzv. synodálních skupinek a lží že "společným synodálním putováním " jsou tyto změny prověřeny a uznány za správné.
Následky mohou být drtivé - nikdo to už nebude schopen zastavit a konci konců může být odstraněna Eucharistie pouze formálně, neboť Ježíš nebude přítomen už dříve. Schizma bude zjevné a cesta ke (krvavému?) pronásledování zbytku bude otevřena??
Vít Sehnal

Duše, ktoré sú v smrteľnom hriechu, čiňte ihneď pokánie!

Všetci, ktorí sú v smrteľnom hriechu, keď príde Varovanie, pôjdu priamo do pekla.
Vít Sehnal

Proroctvá MBM o falošnom prorokovi sa splnili

Bergoglio to přesně jak je napsáno dokoná
Vít Sehnal

Duše, ktoré sú v smrteľnom hriechu, čiňte ihneď pokánie!

U katolíků ... jen v nouzi nejvyšší. Poctivá zpověď před knězem je pro katolíka rozumné a moudré řešení.
Vít Sehnal

Už pred rokmi: Mníchovský Kardinál blahoslavený pre styk s homosexmi

Kvalita vzťahov v pekle..
Vít Sehnal

3. světovou válku přivolá 25.3.2022 v 18,30 celosvětové zasvěcení vražedné bohyni Pačamame, místo …

Zajímavé - Podle tabulky ASCII (kódování znaků ve výpočetní technice - American Standard Code for Information Interchange) po zadání slova BERGOGLIO je přesný součet číselných kódů těchto znaků - 666.
Vít Sehnal

3. světovou válku přivolá 25.3.2022 v 18,30 celosvětové zasvěcení vražedné bohyni Pačamame, místo …

Na rozdíl od některých přítomných a pana Semína si myslím, že toto tzv. zasvěcení platné není. Jednak už z důvodů uvedených Liborem Halíkem a navíc podmínky, které stanovila P. Maria nebyly splněny _ Papež se všemi biskupy - to splněno nebylo.
Bergoglio zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Proč byli do tohoto zataženi i laici? Pana Maria toto určitě nežádala.
More
Na rozdíl od některých přítomných a pana Semína si myslím, že toto tzv. zasvěcení platné není. Jednak už z důvodů uvedených Liborem Halíkem a navíc podmínky, které stanovila P. Maria nebyly splněny _ Papež se všemi biskupy - to splněno nebylo.
Bergoglio zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Proč byli do tohoto zataženi i laici? Pana Maria toto určitě nežádala.
Kněží ve farnostech při mši na slavnost Zvěstování Páně vyzývali laiky, aby věřící tento text nahlas četli. Podivná záměna slov (zatažení pačamamy a dalších démonů se přímo nabízí). Takže podle pana Bergoglia se na této frašce měli podílet všichni katolíci. Proč asi ?? Byla vyžádána účast i papeže Benedikta XVI.
Nevím zda tato v řadě další neuctivost Bergoglia přivolá 3. sv. válku ( i to je možné), ale rozhodně (!) žádné požehnání na cestě není a nebude.
Vít Sehnal

Milan Uhrík kritizuje sankcie proti Rusku, je mu jedno, že na Ukrajine umierajú deti..

Děti tam umíraly už celých 8 let dříve a nikdo to neřešil...
Vít Sehnal

Historik a chartista R. Malý - Je-li Putin válečným zločincem, tak spolu s Clintonem, Bushem ml. a …

Bůh tu zítřejší frašku pro oklamání věřících nepřijme, bude to jen další zásek falešného proroka na jeho cestě kam patří.
Vít Sehnal

Prorok z Lešna presne uviedol, ktoré mestá v Poľsku budú zničené ...

Nádherné to sice je, ale taková prezentace a vystoupení nemají co dělat v katolickém kostele zády ke svatostánku - je to jen další neúcta. Místo pro hudební těleso je jen na kůru a při mši svaté. Kostel není koncertní síň. To platí v plné míře i pro různé tzv. mládežnické scholy.
Vít Sehnal

Předseda ČBK Jan Graubner píše moskevskému patriarchovi Kirillovi

Trochu pozdě Graubnere. Spěte dál, jako spíte už 8 let.
Vít Sehnal

Historik a chartista R. Malý - Je-li Putin válečným zločincem, tak spolu s Clintonem, Bushem ml. a …

Zasvěcení Ruska v roce 1984 nebylo. Proč? Strach z vojenské moci tehdejšího Sovětského svazu a jeho reakce na tuto 'drzost'?
Proč nedošlo k zasvěcení Ruska těsně po pádu stalinismu v době slabého Jelcinova Ruska? Proč i tehdy k tomu nebylo možné přistoupit?
Po celou dobu je silná opozice k tomuto kroku zevnitř Církve. Po 2 vatikanu a konkrétně dnes ještě větší. Bergoglio toto nikdy neudělá - …More
Zasvěcení Ruska v roce 1984 nebylo. Proč? Strach z vojenské moci tehdejšího Sovětského svazu a jeho reakce na tuto 'drzost'?
Proč nedošlo k zasvěcení Ruska těsně po pádu stalinismu v době slabého Jelcinova Ruska? Proč i tehdy k tomu nebylo možné přistoupit?
Po celou dobu je silná opozice k tomuto kroku zevnitř Církve. Po 2 vatikanu a konkrétně dnes ještě větší. Bergoglio toto nikdy neudělá - pokud by chtěl, tak teď má příležitost, jakou nikdy dříve neměl. Mlčí. Jeho zájmy jdou jiným směrem. Nějaký další papež? Rusko podle podmínek Matky Boží zasvětí jenom papež dokonale očištěné Církve. Zjevení sv. Jana se naplní, protože je to Boží slovo.
Vít Sehnal

Nekající státy budou spáleny skrze armádu z Ruska - předpovězeno ve Fatimě

Na hlavní stránce: Martin Kouba -

Blokace webu Gloria.tv