Filofej
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

:-)
Blíži sa hodina, kedy na kríži umrel ten,ktorý má moc na seba zobrať všetky hriechy ľudí, ktorí kedy žili a ešte žiť budú. Tie hriechy zničil na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych aby všetci, čo uveria, že Ježiš toto pre nich urobil,boli očistení od hriechov a vstali z mŕtvych tiež a získali večný život. Ja som tohoto živého Krista spoznal a patrím mu navždy. A želám tým, ktorí Ho ešte …More
:-)
Blíži sa hodina, kedy na kríži umrel ten,ktorý má moc na seba zobrať všetky hriechy ľudí, ktorí kedy žili a ešte žiť budú. Tie hriechy zničil na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych aby všetci, čo uveria, že Ježiš toto pre nich urobil,boli očistení od hriechov a vstali z mŕtvych tiež a získali večný život. Ja som tohoto živého Krista spoznal a patrím mu navždy. A želám tým, ktorí Ho ešte nespoznali, neuverili Mu a neprijali Jeho obetu za svoje hriechy,aby Ho spoznali. A tým, čo Ho spoznali želám, aby sa upevňovali vo viere a v Jeho poznaní.
Lebo nič nie je dôležitejšie ako duchovné poznanie Krista. A poznať Ho môžete iba v Duchu Svätom.
Iba Ježiš je pre mňa dôvod všetkého, bez Neho je pre mňa všetko iba smetie.
Lúčim sa,no nie iba sľubmi ale skutočne.
Sláva Ježišovi!
Marana tha!
Príď Pane Ježišu!
Amen.
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

To podstatne som napisal(sem tam aj s preklepmi)Kto chcel,pochopil.Praca čaká,takže načas končím .
Shalom!
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

Stylita,shalom!
Poslať do plameňov niekoho môžeš aj tým ,že súhlasíš s takýmto trestom pre toho,kto pobludil.
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

Problém však nie je v tom,žeby sústružníci nemohli byť Kristovými učeníkmi.Práve naopak,Kristus si ich volá k sebe zvláštnou láskou ako si želal mať za pestúna nie filozofa ale remeselníka,sv.Jozefa.
Problém je,keď sústružník chce vysvetľovať bez potrebného vzdelania a poznania vysoké učenie Cirkvi a ešte sa tvári ,že mi aj rozumie,pritom len vytrháva kúsky textov z kontextu a oponentom by …More
Problém však nie je v tom,žeby sústružníci nemohli byť Kristovými učeníkmi.Práve naopak,Kristus si ich volá k sebe zvláštnou láskou ako si želal mať za pestúna nie filozofa ale remeselníka,sv.Jozefa.
Problém je,keď sústružník chce vysvetľovať bez potrebného vzdelania a poznania vysoké učenie Cirkvi a ešte sa tvári ,že mi aj rozumie,pritom len vytrháva kúsky textov z kontextu a oponentom by posielal do plameňov.
Pamätáte si,žeby sa sv.Jozef plietol do teologickej dišputy dvanásťročnému Ježišovi v chráme?
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

V čase ,keď Cirkev diskutovala o obsahu pojmu "Theotokos",využila potenciál najväčších hviezd filozofie,ktorí boli v tom čase v gréckej časti rímskej ríše.(Všetky rozhodujuce dogmy Cirkvi boli formulované v gréckom prostredí)
Sústružníci ,ktorí si pamätajú typy sústružníckych nožov a triedy ocelí ,nemajú bez potrebného filozofického vzdelania ani dunstu o filozoficko-teologických východiskách,…More
V čase ,keď Cirkev diskutovala o obsahu pojmu "Theotokos",využila potenciál najväčších hviezd filozofie,ktorí boli v tom čase v gréckej časti rímskej ríše.(Všetky rozhodujuce dogmy Cirkvi boli formulované v gréckom prostredí)
Sústružníci ,ktorí si pamätajú typy sústružníckych nožov a triedy ocelí ,nemajú bez potrebného filozofického vzdelania ani dunstu o filozoficko-teologických východiskách,ktoré viedli k vytvoreniu pojmu o Márii ako Theotokos.A to už nehovorím o duchovnej neschopnosti pochopiť to,pretože bez Ducha Svätého,ktorý je daný tým,čo v srdci uverili v Krista a prijali Ho ako Pána svojho života,nie je možné mať duchovné poznanie.
Pre skutočne veriacich- áno,Panne Márii patrí titul Theotokos ale ako nástroju spásy a nie jeho pôvodcu.
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

Vrátim sa ešte k Amarillo.Pokusil sa jej niekto z jej oponentov vysvetliť,že v hlavným dôvodom vyhlásenia v Efeze o Marii ako o Theotokos boli christológia a spory o podstatu Christovej osoby?Nie nepokúsil,lebo Veľký inkvizítor tomu nerozumie a preto maže namiesto toho aby vysvetľoval.Kedysi mohli takíto ľudia aj iné kúsky stvárať: mučiť ,upaľovať,v križiackych výpravách s odpustkovymi …More
Vrátim sa ešte k Amarillo.Pokusil sa jej niekto z jej oponentov vysvetliť,že v hlavným dôvodom vyhlásenia v Efeze o Marii ako o Theotokos boli christológia a spory o podstatu Christovej osoby?Nie nepokúsil,lebo Veľký inkvizítor tomu nerozumie a preto maže namiesto toho aby vysvetľoval.Kedysi mohli takíto ľudia aj iné kúsky stvárať: mučiť ,upaľovať,v križiackych výpravách s odpustkovymi listinnými v kapsach beztrestne zabíjať .Dnes už im ostalo iba nenávistné prskanie na internete.
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

Končím pre dnes a želám svojim oponentom pekne sny aby ich nestrašili mimoni,či predstavy o ženatých kňazoch 😉
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

😃👍
Filofej

Music for Japan 4/5 · Jana Boušková · Baborák Ensemble

Rád by som vysvetlil pre Amarillo,prečo je správne nazývať Pannu Máriu Bohorodickou ale ako,keď jej komentár je zmazaný?To je potom ako u komunistov.Skalka dokonca maže aj Božie Slovo,len aby so svojou obsesiou z mimoňov nevyznel ako syn Agar,teda otrok,čo sa aj mimoňa zlakol.
Filofej

Svatý otec: neuzavírejme nemocné a staré lidi do mučivého ticha

Nekecaj ,neklam a nepodsuvaj.
Bavili sme sa o niečom inom.
Si mi ako pohan a colník,neprijal si Krista a nemáš náhľad do duchovných vecí a preto iba papagajujes čomu nerozumieš.Detto mike.
Možno zo znie tvrdo ale ja ti to hovorím preto,lebo ti prajem to najvyššie Dobro-Krista,ktorého síce ústami vyznávaš no v srdci si neuveril,a tak Ho nepoznáš.Do tvoji obrátenia teda anathema!
Filofej

Svatý otec: neuzavírejme nemocné a staré lidi do mučivého ticha

Stačí si prečítať Familias consortio alebo Teológia tela od sv.Jana Pavla II a je jasné,že jeho pohľad na plodenie deti je úplne odlišný od Augustinovho puritanizmu,ktorý bol dôsledkom jeho predchádzajúceho nezriadeneho sexuálneho života a preto sa vyjadroval tak ako sa vyjadroval.Nauku o rodine a sexuálnom živote podáva Cirkev inak.Velmi dobrá je aj encyklika bl.Pavla VI Humanae vitae,kde Pavol …More
Stačí si prečítať Familias consortio alebo Teológia tela od sv.Jana Pavla II a je jasné,že jeho pohľad na plodenie deti je úplne odlišný od Augustinovho puritanizmu,ktorý bol dôsledkom jeho predchádzajúceho nezriadeneho sexuálneho života a preto sa vyjadroval tak ako sa vyjadroval.Nauku o rodine a sexuálnom živote podáva Cirkev inak.Velmi dobrá je aj encyklika bl.Pavla VI Humanae vitae,kde Pavol VI vysoko vyzdvihuje manželské spolužitie vrátane plodenia deti.
Sustruznik,nestačí si vytrhnúť výrok sv.Augustina z kontextu učenia Cirkvi,to ti ostalo ešte z čias blúdenia medzi sektarmi a ako vidieť ku pravde si stále nedospel.
Filofej

Pozor !!! Nevhodné pre deti aj mládež: Mimoni 3 v kinách

Prosím ťa alica111,nestotožňuj si satana s ľudmi.
Satan je padnutý mocný anjel ,ktorý
bol porazený Kristom a nemá moc poraziť nikoho,kto Kristovi patrí.Iba vedomý odpad od Krista vracia moc satanovi nad človekom.Sú iba dve oblasti moci a z toho jedna je iba dočasne:
Oblasť moci Kristovej,teda Božie kráľovstvo,kde patria všetci,čo uverili v Krista ako Syna Božieho a vykupiteľa z našich hriechov a …More
Prosím ťa alica111,nestotožňuj si satana s ľudmi.
Satan je padnutý mocný anjel ,ktorý
bol porazený Kristom a nemá moc poraziť nikoho,kto Kristovi patrí.Iba vedomý odpad od Krista vracia moc satanovi nad človekom.Sú iba dve oblasti moci a z toho jedna je iba dočasne:
Oblasť moci Kristovej,teda Božie kráľovstvo,kde patria všetci,čo uverili v Krista ako Syna Božieho a vykupiteľa z našich hriechov a Pána nad všetkými oblasťami nášho života.
Oblasť moci satanovej,kde sa pohybujú všetci,ktorí nepatria do oblasti moci Kristovej.
Pri druhom príchode Krista bude satanova moc zničená definitívne a satan aj z jeho služobníkmi budú zvrhnutí do ohnivého jazera navždy.
Filofej

Svatý otec: neuzavírejme nemocné a staré lidi do mučivého ticha

sv.Augustin mal viac výrokov ,s ktorými sa Cirkev nestotožnila.Tento je jeden z nich.Dalej odmietla Augustinovo učenie o predestinacii,ktoré tak radi citujú kalvinisti a puritáni.
Podobne sv.Tomas Akvinsky išiel mimo,keď tvrdil,že ľudsky plod dostáva nesmrteľnú dušu až 40-ty deň po narodení.
Sústružníku,študovať,študovať ,študovať!
Filofej

Pozor !!! Nevhodné pre deti aj mládež: Mimoni 3 v kinách

Niekoho asi v noci strašili mimoni 😀😀😀😀
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Môžeš písať fejtóny do Pravdy alebo Rudého Práva,Maria Dubovska 😂
Len kto ich bude čítať 😉
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Zedad, rád píšeš o tom čo nepoznáš?
Prídi sa presvedčiť najskôr o realite života medzi grekokatolikov (žijú hlavne na východe Slovenska a je ich okolo 300000) a potom sa vyhneš stupídny príspevkom.
Filofej

Pozor !!! Nevhodné pre deti aj mládež: Mimoni 3 v kinách

Satan je potvrdený Božím Slovom a magisteriom Cirkvi a aj osobnou skúsenosťou v duchovnom zápase.Takže verím.
Ale verím že bol porazený Kristom na kríži.
A čo s tým majú ti tvoji mimoni-masoni?Sú snáď premetom hlasania Cirkvi?
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Manželstvo ťažko nazvať hobby 😉
Skôr je to rehoľa 😀
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

To súhlasím,Maria Dubovska.
Ale ten pocit,keď hovorí chlap s chlapom v spovedelnici a majú spoločnú skúsenosť s výchovou detí,alebo s rôznymi krízami v manželskom vzťahu ,je o poznanie iný.Hovorim z toho,čo som za tie roky zažil a preto mám ku ženatým kňazom pozitívny vzťah.
V misiách sú určite viac vhodní celibatnici ale v bežnej pastorácii sú ženatí kňazi prínosom.
Ďalšou výhodou je ,že ich …More
To súhlasím,Maria Dubovska.
Ale ten pocit,keď hovorí chlap s chlapom v spovedelnici a majú spoločnú skúsenosť s výchovou detí,alebo s rôznymi krízami v manželskom vzťahu ,je o poznanie iný.Hovorim z toho,čo som za tie roky zažil a preto mám ku ženatým kňazom pozitívny vzťah.
V misiách sú určite viac vhodní celibatnici ale v bežnej pastorácii sú ženatí kňazi prínosom.
Ďalšou výhodou je ,že ich manželky majú tiež dôležité postavenie vo farnosti,kantorujú,spolupracujú so ženami a matkami a kňazovi nehrozí ,že sa naň zavesí kŕdeľ zranených žien,ako sa to občas stáva v RKC farnostiach,pretože majú rešpekt pred "matuškou" a držia si potom ten správny odstup.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Henta,ty sa do toho kto je aký Slovák nestaraj.Svoj národ milujem ale nie náckov.Ja tiež neriešim ,kto je aký Čech alebo Maďar.Ja si rozumiem totižto s vyznávačmi Krista ,ktorý je po Panne Márii semita,ako s antisemitmi.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Ale ja mám právo na názor,Mária Dubovská. Aj ty spôsobuješ u druhých svojim názorom nátlak.Aj ty ho máš aj každý ho máme. Kam by sme došli, ak by pocit tlaku druhého človeka u nás mal spôsobiť, že by sme nesmeli mať názor a vysloviť ho?
Iné by bolo, keby som zriadil petičný výbor a rozbehol podpisovú akciu za dobrovoľný celibát v RKC.To by bol nátlak.Ale ja rešpektujem stanovisko pápeža, ktorý …More
Ale ja mám právo na názor,Mária Dubovská. Aj ty spôsobuješ u druhých svojim názorom nátlak.Aj ty ho máš aj každý ho máme. Kam by sme došli, ak by pocit tlaku druhého človeka u nás mal spôsobiť, že by sme nesmeli mať názor a vysloviť ho?
Iné by bolo, keby som zriadil petičný výbor a rozbehol podpisovú akciu za dobrovoľný celibát v RKC.To by bol nátlak.Ale ja rešpektujem stanovisko pápeža, ktorý to vidí inak a preto nič takého neurobím ani nepodporim.
Ženaté kňazstvo u východných katolíkov však hodnotím ako prínos pre pastoraciu rodín.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Mike084,to že si verejný klamár ,čo neplní verejne dane sľuby ,vie každý.Z toho plynie aj tvoja túžba obviňovať iných,ale nepomôže ti to.Pomoct ti môže len verejne pokánie a následne dodržanie porušeného záväzku.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

To,že som tvrdil,že ženaté kňazstvo je na východe je už 2000 rokov znamená ,že tlačím na to aby bolo v RKC zavedené tiež ženaté kňazstvo?Pan mike084 je paranoik?
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Mária Dubovska kde som tu tlačil aby boli RKC kňazi ženatí?Ty si už druhý mike084 s ceskoslom dokopy😜.Ten tiež klame,podsúva a potom nedoloží.
Zverejnil som tu nejakú petíciu za dobrovoľný celibát v RKC?
Filofej

Pozor !!! Nevhodné pre deti aj mládež: Mimoni 3 v kinách

Masoni sú zamaskovaní mimoni a zopár ľudí im prikladá tu najvyššiu moc na zemi a dá sa na nich zvaliť úplne všetko!
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Peter,si zacyklený vo svojich predstavách o menejcennosti ženatých kňazov.Ibaže prax života hovorí niečo iné ako tvoje filozofovanie.
Vďaka Bohu za greckokatolickych kňazov ktorých mame na Slovensku.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Pápeži vedia čo robia.Rady autistickych samozvaných teológov nepotrebujú a keďže byzantski cisári sú už 500 rokov minulosťou,určite sa v súčasnosti nimi neriadia.
Problémy so zenatymi kňazmi majú očividne osoby ktoré nežijú v manželstve alebo svoje vlastne manželstva nezvládli či rozbili a chceli by radiť ženatým kňazom.
Možno by im pomohol jeden ženatý kňaz exorcista.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Je iba jedna svätá katolícka apostolska cirkev.A v nej sú viaceré obrady a tradície.Ak je tradícia ženatého knazstva a dobrovoľného celibátu dobrá pre východne katolícke spoločenstva,NIKTO zo západnej tradície nemá právo opovrhovat ňou ,pretože tuto tradíciu bránia samotní univerzálni pastieri Cirkvi rovnako ako bránia tradíciu povinného celibátu na Západe.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Peter,si mimo.Pápeži nemajú problém so zenatymi kňazmi u východných katolíkov ,ty áno.Ako to,že sú medzi nimi takí skvelí duchovní ako otec Maretta exorcista?Skús sa nad tým zamyslieť.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Peter,ty žiješ medzi grekokatolikmi? Alebo len čerpáš z agentúry Jpp(jedna pani povedala).Poznám grekokatolikov a žiaden z nich nehovoril také veci o svojich kňazoch.Naopak,sú radi, že majú kňazov čo žijú v rodinách ale i takých, čo si DOBROVOĽNE vybrali celibát. Netvrdím, že aj medzi nimi sú iba anjeli, ale všeobecne sú so ženatými kňazmi spokojní.
Ak im niečo vadí tak keď sa do ich tradície …More
Peter,ty žiješ medzi grekokatolikmi? Alebo len čerpáš z agentúry Jpp(jedna pani povedala).Poznám grekokatolikov a žiaden z nich nehovoril také veci o svojich kňazoch.Naopak,sú radi, že majú kňazov čo žijú v rodinách ale i takých, čo si DOBROVOĽNE vybrali celibát. Netvrdím, že aj medzi nimi sú iba anjeli, ale všeobecne sú so ženatými kňazmi spokojní.
Ak im niečo vadí tak keď sa do ich tradície uznanej pápežmi miešajú arogantní rimokatolici, ktorí si myslia,že vedia, čo je pre nich a pre ich kňazov lepšie. NEVEDIA.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Veľa som sa pohyboval medzi ženatými kňazmi a žiaden sa nesťažoval.V pastorácii rodín sú veľmi užitoční ,lebo to žijú tiež a spovede u nich sú veľmi dobré,preto k ním chodí aj veľa rimokatolikov.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

aobubo,asi pred 12 rokmi som od priateľa ktorý študoval v seminári za kňaza dostal informáciu,že jeden kňaz vypracoval štúdiu ,kde podľa serióznych zdrojov bolo potvrdené,že v poapostolskej cirkvi fungovali aj rodinné cirkvi ,kde Eucharistiu vysluhovali otcovia rodín,ktorí museli mat na ten účel svätenie.Takžetie kecy o povinnom celibáte od počiatku Cirkvi sú len konštruktom,fakty jasne hovoria …More
aobubo,asi pred 12 rokmi som od priateľa ktorý študoval v seminári za kňaza dostal informáciu,že jeden kňaz vypracoval štúdiu ,kde podľa serióznych zdrojov bolo potvrdené,že v poapostolskej cirkvi fungovali aj rodinné cirkvi ,kde Eucharistiu vysluhovali otcovia rodín,ktorí museli mat na ten účel svätenie.Takžetie kecy o povinnom celibáte od počiatku Cirkvi sú len konštruktom,fakty jasne hovoria o necelibátnych kňazoch od zrodu Cirkvi.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Ak si niekto myslí,že kresťanom sa stane ak bude sedieť v kostole kde sa slúži tridentská omša,tak je v omyle ako dieťa ktoré prinesie do garáže kde parkovalo Ferrari svoje autíčko v nádejí,že sa mu premení tiež na superšportiak
Rovnako sa mýli ten,kto poleje kus pňa a očakáva ,že mu vyrastie krásna orchidea,ako ten,čo sa dá pokrstiť od katolickeho kňaza ale pritom nemá živú vieru v Ježiša a …More
Ak si niekto myslí,že kresťanom sa stane ak bude sedieť v kostole kde sa slúži tridentská omša,tak je v omyle ako dieťa ktoré prinesie do garáže kde parkovalo Ferrari svoje autíčko v nádejí,že sa mu premení tiež na superšportiak
Rovnako sa mýli ten,kto poleje kus pňa a očakáva ,že mu vyrastie krásna orchidea,ako ten,čo sa dá pokrstiť od katolickeho kňaza ale pritom nemá živú vieru v Ježiša a neprežil osobne stretnutie s ním a myslíš,že je kresťan-katolik.
Nie je.Bez živej viery to jednoducho nejde.Vyslovne to povedal aj sám Spasiteľ.Vynimku tvoria malé deti,ak ich rodičia majú skutočnú živú vieru a nie sú iba papagájmi naučených viet z katechizmu.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

ceskoslo ,pripomínam ,že pre mna nie si kresťan ale pohan a pokial neprijmes Ježiša Krista ,tak si pre mna anathema .Asi si to pred tým nevšimol,tak ti to pripomínam.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Povinný celibát bol dokázateľne zavedený v rímskej cirkvi v 11.storočí pápežom Hildebrandtom-Gregorom VII,ktorého sv.Peter Damiansky nazval "svätým satanom"
Dovtedy boli ženatí kňazi bežní aj v rímskej cirkvi.
Na našich gréckokatolíckych kňazov ,ktorí sú ženatí a zároveň vynikajúco odvádzajú svoju službu v Cirkvi,ako napr. exorcista otec Maretta,nedám od sústružníkov ,ktorí donedávna šantili v …More
Povinný celibát bol dokázateľne zavedený v rímskej cirkvi v 11.storočí pápežom Hildebrandtom-Gregorom VII,ktorého sv.Peter Damiansky nazval "svätým satanom"
Dovtedy boli ženatí kňazi bežní aj v rímskej cirkvi.
Na našich gréckokatolíckych kňazov ,ktorí sú ženatí a zároveň vynikajúco odvádzajú svoju službu v Cirkvi,ako napr. exorcista otec Maretta,nedám od sústružníkov ,ktorí donedávna šantili v letničnej sekte dopustiť.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Peter,východné katolícke cirkvi sa už 2000 rokov držia dobrovoľného celibátu a ťažko sa na tom niečo zmení .V rímskej cirkvi sa presadilo pre kňazov povinný celibát a asi to tak aj ešte ostane.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Kňazstvo nerovná sa celibát.
K celibátu sa zaväzujú aj mníški alebo rehoľníci ktorí nie sú kňazmi.
Kňazstvo je sviatosť či už kňaz celibátnik je alebo nie je.To by potom ženatí greckokatolicki kňazi nemohli vysluhovať sviatosť zmierenia a Eucharistie.
Zedad miešaš hrušky s jablkami.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Chlapci,vráťte sa detskému katechizmu a zopakujte si 7 sviatostí a nvymýšľajte si nové 😂
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Peter,ty si si nevšimol,že sú východné katolícke cirkvi ktoré sa nikam nemuseli vracať pretože nikdy neodišli a VŽDY poznali iba dobrovoľný celibát a mali ženatých kňazov?
Asi nedokážeš túto informáciu spracovať alebo ju zámerne ignoruješ.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Zedad,odkedy je celibát sviatosť ???
Niečo mi ušlo?😃
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Greckokatolicka cirkev ,teda východne katolícke cirkvi nevznikli niekedy pred 500 rokmi (vtedy sa len časť tých,ktoré boli po r.1054 v schizme s Rímom vrátili späť k jednote) ale sú tu od samotného vzniku Cirkvi.Vsetky cirkvi ktoré po grécky hovoriacej časti sveta založil apoštol Pavol majú greckokatolicki liturgiu a až v Ríme vznikol latinsky obrad.
Sú gréckokatolícke ale aj iné východne cirkvi …More
Greckokatolicka cirkev ,teda východne katolícke cirkvi nevznikli niekedy pred 500 rokmi (vtedy sa len časť tých,ktoré boli po r.1054 v schizme s Rímom vrátili späť k jednote) ale sú tu od samotného vzniku Cirkvi.Vsetky cirkvi ktoré po grécky hovoriacej časti sveta založil apoštol Pavol majú greckokatolicki liturgiu a až v Ríme vznikol latinsky obrad.
Sú gréckokatolícke ale aj iné východne cirkvi ,ktoré do schizmy r.1054 nevstúpili a svoj obrad a zvyky ,vrátane ženatých kňazov si udržali až do teraz.Do takej Cirkvi patrí aj pani Myrna Nazzour.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

To vie Benedikt XVI prečo to tak umožnil,je to v plnej pápežovej moci zvazovat a rozvazovat v oblasti celibátu.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Peter,ideš mimo.Pápeži potvrdili ,že v Rímskej cirkvi je naďalej platí povinný celibát ale nezakazali dobrovoľný celibát u východných cirkví sui iuris.A aby si sa dovzdelal,pohľada si,čo to cirkev sui iuris je.Gúgliť vieš 😉
A Anglikánov do toho nezatahuj,oni patrili do latinskej tradície a iurisdikcie.
A skús zapnúť logiku: ak by boli ženatí kňazi v rozpore s vierukou,tak by sme nemohli mať v …More
Peter,ideš mimo.Pápeži potvrdili ,že v Rímskej cirkvi je naďalej platí povinný celibát ale nezakazali dobrovoľný celibát u východných cirkví sui iuris.A aby si sa dovzdelal,pohľada si,čo to cirkev sui iuris je.Gúgliť vieš 😉
A Anglikánov do toho nezatahuj,oni patrili do latinskej tradície a iurisdikcie.
A skús zapnúť logiku: ak by boli ženatí kňazi v rozpore s vierukou,tak by sme nemohli mať v Katolíckej cirkvi ženatých i celibátnych kňazov ,pretože by pápeži boli v rozpore s vieroukou,keďže ich podpis je aj na kódexe kanonickych práv pre východne cirkvi sui iuris a keď im to pápeži od ferarsko-florentskeho koncilu písomne povolili,nesnaž sa byt pápežskejší ako pápeži .Povinny celibát je iba disciplinárne nariadenie pre kňazov v Rímskej cirkvi ale nie dogmou.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Ešte dodám,že je dôležité rozlíšiť dobrovoľný a povinný celibát.Dobrovoľný celibát je v Cirkvi od jej vzniku až doteraz a nevylučuje ženatých mužov ako adeptov na kňazstvo.Tento typ celibátu sa zachoval u východných cirkví nepretržite až do dnes.Latinská cirkev v druhom tisícročí prijala povinný celibát,ktorý vylučuje svätenie ženatých mužov.
Nie je to však pravidlo pre CELÚ Cirkev,čoho dôkazom …More
Ešte dodám,že je dôležité rozlíšiť dobrovoľný a povinný celibát.Dobrovoľný celibát je v Cirkvi od jej vzniku až doteraz a nevylučuje ženatých mužov ako adeptov na kňazstvo.Tento typ celibátu sa zachoval u východných cirkví nepretržite až do dnes.Latinská cirkev v druhom tisícročí prijala povinný celibát,ktorý vylučuje svätenie ženatých mužov.
Nie je to však pravidlo pre CELÚ Cirkev,čoho dôkazom sú východne katolícke cirkvi "sui iuris",kde sa svätia aj ženatí muži.
Argumentácia s Anglikánmi je mimo misu,pretože títo boli pred rozkolom
v latinskom obrade a iurisdikcii a opäť sa len navratili k tomu,čo opustili a musia dodržiavať disciplinárne pravidlá pre zapadnú cirkev,kde patrí aj povinný celibát.
Východní katolíci majú svoj kódex kanonickeho práva a ten zahŕňa aj vysviacky ženatých mužov a pápeži
tento kódex proti niektorým fanatickým latiníkom vždy odhodlane bránili.
Ak by s tým mal však niekto problém,nech sa obráti na Kongregáciu pre východné cirkvi v Ríme,tam mu pomôžu 😉
Špeciálne pre Mária Dubovska :
protestanti nemajú kňazov.Knazov majú iba Cirkvi s apostolskou postupnosťou a tá u protestantov nebola zachovaná.
A greckokatolicki veriaci sú spokojní s tým ,že majú ženatých kňazov a nedajú si do toho od zeniciek zo Záhoria kecat
😀
Filofej

Boží slovo na den 14.8. A.D. 2017

"Aby sme ich nepohoršili..."
Ježiš bol nad zákonom,ale zákon naplnil porušením prírodných zákonov - zázrakom.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

"Ľudia dobre chápu, čo je pre kňaza praktickejšie"
To znie, akoby kňazi nechápali a nemali možnosť správne sa rozhodnúť.
Ja viem, že pre zbožné tetušky a babky by na Záhorí kde nemajú ani tušenia o existencii ženatých kňazov, spôsobil mladý kňaz so ženou a deťmi srdcový kolaps ale im to nerobí problém, tak nech ich láskavo nechajú na pokoji a riešia si svoje praktické problémy ;-) :-D
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Najväčším problémom v hlavách ľudí ,ktorí sa desia ženatého kňazstva je bludná predstava o "nečistote" manželského pohlavného života.Pritom je pohlavný život otvorený na dar života medzi manželmi od Stvoriteľa a nič nečisté na ňom nie je.
Muži a ženy ktorí pocítili povolanie ku zasvatemu spôsobu života a dobrovoľne sa vzdávajú manželského života sú pre Cirkev veľmi dôležití,je to však BOŽÍ DAR a …More
Najväčším problémom v hlavách ľudí ,ktorí sa desia ženatého kňazstva je bludná predstava o "nečistote" manželského pohlavného života.Pritom je pohlavný život otvorený na dar života medzi manželmi od Stvoriteľa a nič nečisté na ňom nie je.
Muži a ženy ktorí pocítili povolanie ku zasvatemu spôsobu života a dobrovoľne sa vzdávajú manželského života sú pre Cirkev veľmi dôležití,je to však BOŽÍ DAR a preto ho nemožno ľudsky vynútiť.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Peter(skala),ženatí greckokatolicki kňazi sú vynikajuci,mnohých poznám a nútený celibát by ich určite nespravil dokonalejšími.
A očividne nepoznáš históriu,pretože existujú východné katolícke Cirkvi,ktoré nikdy neprerušili jednotu s Rímom a pritom mali vždy ženatých kňazov!

Povinný celibát nikdy nebol a ani nie je dogma,je iba disciplinárnym opatrením.Dobrovoľný celibát odporúčal už apoštol …More
Peter(skala),ženatí greckokatolicki kňazi sú vynikajuci,mnohých poznám a nútený celibát by ich určite nespravil dokonalejšími.
A očividne nepoznáš históriu,pretože existujú východné katolícke Cirkvi,ktoré nikdy neprerušili jednotu s Rímom a pritom mali vždy ženatých kňazov!

Povinný celibát nikdy nebol a ani nie je dogma,je iba disciplinárnym opatrením.Dobrovoľný celibát odporúčal už apoštol Pavol,no nevnucoval povinný celibát.
Povinný celibát pre kňazov bol zavedený iba v latinskej časti katolíckej Cirkvi.
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

2000 ročná tradícia ženatého knazstva i Písmo i prax svedčia v prospech dobrovoľného celibátu.😀
Filofej

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Existencia kvalitných ženatých kňazov v KC je dôkazom,že povinný celibát nie je dogma ale len disciplinárne opatrenie,ktoré je možné meniť.Ak by to totiž bola dogma,tak by uniati museli tuto dogmu tiež prijať a nesvätiť ženatých mužov.
Skúste si zájsť (tí čo máte rodiny),ku ženatého kňazovi
na spoveď a uvidíte ,prečo je pre Cirkev dobré mať v pastorácii aj ženatých kňazov.Pochopite,prečo majú …More
Existencia kvalitných ženatých kňazov v KC je dôkazom,že povinný celibát nie je dogma ale len disciplinárne opatrenie,ktoré je možné meniť.Ak by to totiž bola dogma,tak by uniati museli tuto dogmu tiež prijať a nesvätiť ženatých mužov.
Skúste si zájsť (tí čo máte rodiny),ku ženatého kňazovi
na spoveď a uvidíte ,prečo je pre Cirkev dobré mať v pastorácii aj ženatých kňazov.Pochopite,prečo majú gréckokatolíci taký úspech v pastorácii rodín,nemajú záletných kňazov a majú nulovú pedofíliu.