Jestem_z_wami
Jestem_z_wami
479

Wierny do kapłana Kościoła Świętego

Wierny Kościoła Katolickiego do Kapłana: Kim jesteś dla mnie? Jesteś Alter Christi. Tak masz swoje wady i popełniasz błędy, czasem nawet więcej niż ja, ale wciąż to Ciebie Bóg wybrał na Swego pomazańca …More
Wierny Kościoła Katolickiego do Kapłana:
Kim jesteś dla mnie? Jesteś Alter Christi. Tak masz swoje wady i popełniasz błędy, czasem nawet więcej niż ja, ale wciąż to Ciebie Bóg wybrał na Swego pomazańca i przestrzegł „Nie tykajcie moich pomazańców” A że kocham tego Boga nieskończenie to z uwagi na Niego kocham też ciebie, takiego jakim jesteś. Nie masz we mnie wroga, który tylko czyha na twoje potknięcia. Masz przyjaciela, który wciąż modli się do Boga byś tych potknięć unikał, a gdy się przydarzą byś z nich szybko powstawał. Wiem bowiem, że na ciebie rzuciło się całe piekło. Skąd wiem? Bo gdy zacząłem się modlić za ciebie rzuciło się też na mnie. Ale innej drogi nie ma. Nie pertraktuj ze złem, nie układaj się z nim. Jego prawdziwy cel to wtrącić ciebie i mnie do piekła. Propozycja zawieszenia broni jest oszustwem. Przysięgami ci moją modlitwę. Ona działa. Sprawdź to proszę. Postaw się złu i broń Prawdy a gdy będzie ciężko poproś Boga w modlitwie o ulgę o to bym cię wsparł. Uwierz mi wiem …More
Jestem_z_wami
499

Prawdziwa Świętość

Prawdziwa świętość polega na zapieraniu się siebie od rana do wieczora, na życiu w duchu ofiary, na stałym odrzucaniu swego ludzkiego «ja», pozwalaniu Bogu na urabianie siebie według Jego myśli, na …More
Prawdziwa świętość polega na zapieraniu się siebie od rana do wieczora, na życiu w duchu ofiary, na stałym odrzucaniu swego ludzkiego «ja», pozwalaniu Bogu na urabianie siebie według Jego myśli, na przyjmowaniu z głęboką pokorą i w poczuciu własnej niegodności łask pochodzących z Jego dobroci, na utrzymywaniu siebie w możliwie stałym przeżywaniu obecności Boga, z jednoczesnym wykonywaniem wszystkich czynności na Jego oczach, tak by nie szukać innego niż On świadka swych wysiłków ani innej nagrody, niż od Niego pochodząca.
Jestem_z_wami
636

Pokora, pycha i prawda.

Czym jest pokora? Pokora to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Pokora jest …More
Czym jest pokora? Pokora to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej. Pokora to też stanięcie w prawdzie, to uznanie czyjejś wyższości, to ochotne poddanie się tej woli. Pokora to nie to samo co poniżenie samego siebie, to nie kroczenie w poniżeniu.
Czym jest pycha? Pycha, to wysokie mniemanie o sobie, duma, wyniosłość, zarozumiałość. Wyrazów bliskoznacznych jest wiele: zadufanie, arogancja, zuchwałość, hardość, buta, ale i zbytnia wiara w siebie, zbyt wysokie poczucie własnej wartości i godności. To bardzo wysokie mniemanie o sobie, uznanie swojej własnej wyższości ponad wszystko, to pierwsze ostrze pychy. Drugim ostrzem pychy jest głęboka niechęć wykonania czegoś z powodu uznania swojej niegodności, Ja chcę, aby każdy stanął w prawdzie przede Mną i przed sobą.
Czym jest prawda? Prawda to zgodność,…More
Jestem_z_wami
451

Współpraca z Łaską Bożą

17.2017 Współpraca z Łaską Bożą Pomijając rzadkie przypadki objawień, w których Bóg objawia się człowiekowi przez zmysły Bóg zwykle przemawia przez natchnienia, czyli myśli, które pojawiają się w …More
17.2017 Współpraca z Łaską Bożą
Pomijając rzadkie przypadki objawień, w których Bóg objawia się człowiekowi przez zmysły Bóg zwykle przemawia przez natchnienia, czyli myśli, które pojawiają się w głowie człowieka. Żeby jednak te myśli usłyszeć trzeba słuchać. Oznacza to że trzeba wyczekiwać tych „podpowiedzi” i gdy tylko pojawią się ocenić czy są dla nas dobre czy złe. Małpując we wszystkim Boga szatan bowiem podsuwa swoje oferty. Problem mamy zatem nie z usłyszeniem a rozróżnieniem, która z nich to ta dobra. Nie sposób dokonać dobrego wyboru żyjąc w ciężkim grzechu. Trzeba zatem trwać w stanie Łaski uświęcającej. Aby w niej wytrwać trzeba się modlić i regularnie jak już było o tym pisane przystępować do Sakramentów Świętych. Bóg jest Doskonały a więc Prawo które ustanowił i nam przekazał jest takie. Nie ma w nich elementów zbędnych. Człowiek w stanie Łaski jest nietykalny dla szatana. Nie tylko szatan nie potrafi go zwieść ale boi się go.
Gdy już zatem mamy warunki wyraźnie potrafimy …More
Jestem_z_wami
651

Prawdziwa miłość do Boga.

I Pan mówi: „Ku komu zwrócę Swe spojrzenie, jeśli nie ku ubogiemu, ku temu, który ma serce skruszone, który drży na Moje słowa?” Dlaczego drży? Czy jedynie z lęku przed Bogiem? Nie. Z powodu głębokiego …More
I Pan mówi: „Ku komu zwrócę Swe spojrzenie, jeśli nie ku ubogiemu, ku temu, który ma serce skruszone, który drży na Moje słowa?” Dlaczego drży? Czy jedynie z lęku przed Bogiem? Nie. Z powodu głębokiego szacunku, z powodu prawdziwej miłości. Z powodu pokory poddanego, syna. Mówi, że uznaje, iż Pan jest Wszystkim. On sam zaś jest niczym. Drży ze wzruszenia czując, że jest kochany, że mu przebaczono, że pomaga mu Ten, który jest Wszystkim.
O! Nie szukajcie Boga pośród pysznych! Jego tam nie ma. Nie szukajcie Go pośród zatwardziałych serc. Nie ma go tam. On jest pośród pokornych, czystych, miłosiernych, ubogich w duchu, łagodnych, pośród płaczących bez złorzeczenia, szukających sprawiedliwości, prześladowanych, pokój czyniących. To tam jest Bóg. On jest w tych, którzy się nawracają i pragną przebaczenia, którzy szukają zadośćuczynienia. Oni nie składają ofiar z wołu lub owcy, ofiar z tego lub tamtego, żeby ich podziwiano, ani z powodu zabobonnego lęku przed karą, czy też z powodu pychy, aby …More
Jestem_z_wami
379

SAKRAMENT POJEDNANIA

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i …More
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.” (Łk 15, 4-7) KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA… We wtorek 8 lipca pojechaliśmy na wyspę Cozumel, ponieważ zostaliśmy zaproszeni, aby przemawiać na tamtejszej konferencji. Pan Jezus podyktował mi wiadomość dla młodej kobiety. Wiadomość brzmiała: „Powiedz jej, że długo czekałem na ten moment i oczekuję jej oddania.” Była to młoda kobieta, która szukała naszego kierownika duchowego, aby odbyć
spowiedź z całego życia. Kiedy przekazałam jej wiadomość, rozpłakała się. Pan poprosił, żebym jej pomogła. Rozmawiałyśmy …More
Jestem_z_wami
543

Przyjdź

Przyjdź, ty, który Mnie jeszcze nie uznałeś za swego Odkupiciela, i oderwij się od podstawowych rzeczy nie mogących ani wznieść, ani odżywić twej duszy. Dlaczego godzisz się być ich niewolnikiem? Powróć …More
Przyjdź, ty, który Mnie jeszcze nie uznałeś za swego Odkupiciela, i oderwij się od podstawowych rzeczy nie mogących ani wznieść, ani odżywić twej duszy. Dlaczego godzisz się być ich niewolnikiem? Powróć do Mnie, nawet w swojej nędzy i w swojej winie. Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś, i mówię ci, że już ci wybaczyłem. Pozwól Mi powiedzieć ci, Moje dziecko, że żaden człowiek nie ma większej miłości dla ciebie niż Ja. Wznieś ku Mnie oczy i popatrz, Kto cię błaga. To Ja, Jezus, twój Zbawiciel, przychodzę do ciebie dzisiaj, przemawiając ustami najmniejszych z was. Przychodzę boso i proszę jak żebrak o powrót miłości. Szukam twojego serca, nie odrzucaj Mnie… Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje Ręce. Kiedy do Mnie powrócisz? Kiedy usłyszę twoją odpowiedź? Czy otrzymam od ciebie odpowiedź na tej pustyni, Moje dziecko? Albo może Cisza ogarnie Moją Duszę? Posłuchaj, posłuchaj Mojej skargi, właśnie ty możesz Mi przynieść pociechę. Nie bój się, pomogę ci. Widzisz? Odnowię cię całkowicie, jeśli …More
Jestem_z_wami
11932

Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty.

Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt …More
Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty.
Należy pozostać pełnym szacunku dla Papieża i całej hierarchii Kościoła. Wierność natomiast jedynie wobec Chrystusa. Jak to pogodzić? Jeśli nie potrafimy lepiej zamilknąć. Trudność bowiem wynika z jednoczesnego zachowania wierności prawdzie i uszanowania jednoznacznego " nie tykajcie Moich pomazańców"
Przepięknie tłumaczy to sam Pan Jezus u Marii Valtorty.
Powtarzam: każda rzecz, która powstaje i trwa, ma swoją rację bytu. I trzeba ją szanować przez to, co zrobiła, a nie …More
Jota-jotka
,,każda rzecz, która powstaje i trwa, ma swoją rację bytu. I trzeba ją szanować przez to, co zrobiła, a nie przez to, co robi. Chociaż obecnie jest …More
,,każda rzecz, która powstaje i trwa, ma swoją rację bytu. I trzeba ją szanować przez to, co zrobiła, a nie przez to, co robi. Chociaż obecnie jest występna, człowiekowi nie przysługuje prawo obrażania jej, a jeszcze mniej – ranienia. Jest Ktoś, kto potrafi to uczynić. To Bóg oraz Ten, którego On posłał i który ma prawo i obowiązek otwierać Swe usta i wam otwierać oczy, abyście wy i oni poznali myśl Najwyższego i działali sprawiedliwie. Ja i nikt inny,,
One more comment
Jestem_z_wami
955

Talenty

Każdy z nas z lat szkolnych może przypomnieć sobie pewną prawidłowość. Były w szkole dzieci zdolne którym wszystko przychodziło łatwo. Wystarczyło im uważać na lekcjach i wyniki były doskonałe. Były …More
Każdy z nas z lat szkolnych może przypomnieć sobie pewną prawidłowość. Były w szkole dzieci zdolne którym wszystko przychodziło łatwo. Wystarczyło im uważać na lekcjach i wyniki były doskonałe. Były też dzieci którym wszystko przychodziło z ogromnym trudem. Ocenia się jednak nie po ilości włożonej pracy ale po wyniku w wartości bezwzględnej. Dla tych zdolnych czasem kończyło się to źle. Jeśli nie w szkole to na studiach gdzie same zdolności nie wystarczały a pracowitości nie zdołali wyrobić bo nie było potrzeby. Dla tych mniej zdolnych też stawało się to przyczyną frustracji i zniechęcenia. Taka nasza sprawiedliwość po ludzku. Jasno widać że to niesprawiedliwość. Do tego z kim wolelibyście pracować ze zdolnym leniem czy mniej utalentowanym pracowitym człowiekiem.
Nie tak jest u Pana Boga. On wiedząc że ludzie mają różne talenty (sam im je dawał) ocenia nie poziom końcowy ale drogę przebytą. Im kto więcej talentów dostał tym więcej wymaga. Co z tego wynika.
1. Dla utalentowanych – nie …More
Jestem_z_wami
691

Wybieram spokój

Część z ludzi stara się nie „zachodzić za skórę” szatanowi myśląc że ten da im wtedy spokój. W gruncie rzeczy takie myśli w głowie to oferta szatana. Taki kompromis z nim. Tyle że by kompromis miał …More
Część z ludzi stara się nie „zachodzić za skórę” szatanowi myśląc że ten da im wtedy spokój. W gruncie rzeczy takie myśli w głowie to oferta szatana. Taki kompromis z nim. Tyle że by kompromis miał sens obie strony musza go dochować. Pozorny spokój którego doświadcza człowiek jej czasem niezbędnym szatanowi do przygotowania i przeprowadzenia swego planu zniszczenia życia danego człowieka. Trwa on do momentu w którym szatan pewny swego uderzy w nieprzygotowanego człowieka nieszczęściami. Gdzie jest Bóg? Tam gdzie był podczas zawierania i trwania kompromisu – z boku. Czy bezczynny – żadna miarą. Nie ustawał w próbach ostrzeżenia nas przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Człowiek ignorował bo było mu dobrze i wierzył że stan ten będzie trwać. Powiecie niemożliwe. Przecież to co teraz czytacie jest takim ostrzeżeniem i ilu z was to ostrzeżenie zignoruje. Co stanie się po nieuchronnej katastrofie. Problem nie jest z Bogiem bo ten wybacza natychmiast. Problem jest z tym że kompromis był …More

Trzy możliwości

To wszystko musiało się wydarzyć bo gdyby się nie wydarzyło wciąż butni i pełni pychy organizowalibyśmy świat bez Boga. Generalnie w Polsce będą trzy grupy ludzi: 1. Zdeklarowani przeciwnicy Boga – …More
To wszystko musiało się wydarzyć bo gdyby się nie wydarzyło wciąż butni i pełni pychy organizowalibyśmy świat bez Boga. Generalnie w Polsce będą trzy grupy ludzi:
1. Zdeklarowani przeciwnicy Boga – tych los jest przesądzony
2. Dzieci światłości prowadzeni przez Maryję (gorąco zapraszam – wystarczy odmówić akt zawierzenia Chrystusowi przez Maryję – resztę zrobi Ona)
3. Niezdecydowana reszta.
Polska jako kraj przetrwa pytanie tylko w której z tych grup będziemy. Nieciekawie wygląda bowiem sytuacja tych „niezdecydowanych”. „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i nie zbiera ze Mną, rozprasza” (Mt 12,30). A wiec jeśli się nie zmienią (im później tym będzie trudniej bo będzie potrzeba coraz większej odwagi a ta bez Boga nie istnieje) pójdą na potępienie.
Już teraz zapowiadam tym z grupy 1 i 3 w Imię Boga zawsze pomogę ale uwierzcie będzie wam NIEZWYKLE, EKSTREMALNIE trudno. Ale tym leniom z was którym się teraz nie chce oświadczam, że gdyby mnie dobry Bóg nie przymuszał nie chciałbym was …More
Koza Nutria
2. Nie, nie wystarczy odmówić i " Ona zrobi reszte" - to jest czary mary a nie wiara katolicka. "w niebie nawet do mnie nie podchodzcie"- ktokolwiek …More
2. Nie, nie wystarczy odmówić i " Ona zrobi reszte" - to jest czary mary a nie wiara katolicka.
"w niebie nawet do mnie nie podchodzcie"- ktokolwiek to napisał nie ma pojęcia o niebie.
Podsumowujac: sen poety, let us dream.
Jestem_z_wami
540

Obowiązki rodziców względem dzieci

Rodzice katoliccy zgodne z wiarą wychowanie dzieci przysięgali Bogu dwukrotnie. Raz podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa (w przysiędze małżeńskiej) i drugi raz podczas sakramentu Chrztu Świętego …More
Rodzice katoliccy zgodne z wiarą wychowanie dzieci przysięgali Bogu dwukrotnie. Raz podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa (w przysiędze małżeńskiej) i drugi raz podczas sakramentu Chrztu Świętego każdego z dzieci. Przysięga jest sprawą poważną – zawsze, w sposób szczególny ta dana Bogu. Jeśli zatem narzekasz na swoje dzieci odpowiedz sobie na pytanie jak wywiązujesz się z tych przysięg.
Nie można cieszyć się dziećmi wychowując je z dala od Boga (wiem wiem media, filmy i seriale twierdzą że nie tylko się da ale tak trzeba). Komu wierzyć – to proste po owocach ich poznajcie. Obcy ludzie w liczbie już pewnie kilkudziesięciu zaczepiają mnie i żonę i pytają co my robimy z naszymi dziećmi że są tak grzeczne. Odpowiadamy zgodnie z prawdą my nic to Dobry Bóg. A teraz z drugiej strony przypatrzcie się szczęściu związków celebrytów albo dzieciom psychologów, którzy piszą poradniki jak dobrze wychować dzieci. Pewnie, że są wyjątki. Ale czy na wyjątkach powinno się opierać swoje decyzje życiowe?
Jestem_z_wami
347

Wiara, nadzieja i miłość – św. Jan od Krzyża

1. Wiara podaje nam to, czego rozum nie może pojąć. Pisze o niej św. Paweł w liście do Hebrajczyków w tych słowach: Fides est sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium; “Wiara jest …More
1. Wiara podaje nam to, czego rozum nie może pojąć. Pisze o niej św. Paweł w liście do Hebrajczyków w tych słowach: Fides est sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium; “Wiara jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy” (11, l). I chociaż rozum mocno i stanowczo zgadza się na prawdy wiary, nie są one oczywiste, gdyż gdyby były oczywiste, wtedy nie trzeba byłoby wiary. Wiara więc, chociaż daje umysłowi pewność, nie daje mu jednak jasności, lecz raczej go zaciemnia.
2. Co do nadziei, to nie ma wątpliwości, że ona również wprowadza w pamięć próżnię i mrok co do rzeczy ziemskich i nadprzyrodzonych. Nadzieja bowiem odnosi się do tego, czego się jeszcze nie posiada, gdyż posiadanie wyklucza nadzieję. Dlatego też św. Paweł mówi w liście do Rzymian: Spes, quae videtur, non est spes: nam quod videt quis, quid sperat? “Nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją; tego bowiem, co się już widzi (czyli posiada), jakże jeszcze spodziewać się można? “ (Rz 8, 24). Sprawia więc …More

Wiara a rozum

Kłamstwo szatana głosi że religia przeczy nauce. Czemu zatem Bóg nie udowodni, że ma racje. Oczywiście że mógłby tak zrobić. Tylko jakby to brzmiało: Udowodnij nam że Jesteś Wszechmocny a wtedy Cię …More
Kłamstwo szatana głosi że religia przeczy nauce. Czemu zatem Bóg nie udowodni, że ma racje. Oczywiście że mógłby tak zrobić. Tylko jakby to brzmiało: Udowodnij nam że Jesteś Wszechmocny a wtedy Cię pokocham…To nie miłość. Miłość ma być bezinteresowna. Ja nie życzę sobie i innym takich dowodów byśmy mogli ciesząc się w wieczności z oglądania Boga widzieć w Jego Twarzy wdzięczność że pokochaliśmy Go i pozostaliśmy Mu wierni bez dowodów, gdy większość odwracała się od Niego.
Ale przecież gdyby ktoś jednak potrzebował dowodu. Ileż ich przeprowadzono. Ile razy badano Całun Turyński. Ile razy badano Cuda Eucharystyczne. Ile innych cudów udokumentowano medycznie. Dość powiedzieć że warunkiem ogłoszenia świętości sługi Bożego jest niezależna opinia lekarzy potwierdzająca brak możliwości wytłumaczenia np. uzdrowienia na gruncie nauki.
Wiara mówi nam o rzeczach, których nigdy nie widzieliśmy i nie zrozumieliśmy ani w samych sobie, ani w podobieństwie, bo ich nie mają. Nie mamy więc w wierze światła …More
rycerz NIEPOKALANEJ
Dlatego św. Paweł słusznie mówi, że Fides ex auditu (Rz 10, 17), to znaczy: wiara nie jest poznaniem przychodzącym przez jakiś zmysł, lecz jest to …More
Dlatego św. Paweł słusznie mówi, że Fides ex auditu (Rz 10, 17), to znaczy: wiara nie jest poznaniem przychodzącym przez jakiś zmysł, lecz jest to przyzwolenie duszy na to, co wnika w nią przez słyszenie.
4. Ponadto wiara nie tylko nie daje poznania i wiedzy, lecz, jak mówiliśmy, pozbawia i gasi wszelkie inne poznanie i wiedzę, tak iż rozum nie może mieć należytego o niej pojęcia. Wszelką wiedzę zdobywa się przez światło rozumu, lecz wiedzę wiary zdobywa się bez światła rozumu, usuwając je za pomocą wiary; przy własnym świetle rozumu, jeśli się go nie zaciemni, wiara się zatraca. Dlatego mówi prorok Izajasz: Si non credideritis, non intelligetis; “Jeśli wierzyć , będziecie, nie zrozumiecie” (Iz 7, 9).
św. Jan od Krzyża
Jestem_z_wami
1101.2K

Krytykowanie prywatnych orędzi

Wszyscy widzący Boga zawsze byli zwalczani. Działo się tak ze sw Ojciem Pio, św. Siostrą Faustyną. Proszę przeczytać ich biografię. Czy żyjący ówcześnie z nimi krytykując ich nie byli przekonani o …More
Wszyscy widzący Boga zawsze byli zwalczani. Działo się tak ze sw Ojciem Pio, św. Siostrą Faustyną. Proszę przeczytać ich biografię. Czy żyjący ówcześnie z nimi krytykując ich nie byli przekonani o swych racjach? Współcześni widzący mogą popełniać błędy. W ich przekazy może wmieszać się szatan. Czy może myślicie że świętość polega na nie popełnianiu błędów. Gdyby tak było nikt z ludzi (za kilkoma wyjątkami z NMP na czele) nigdy nie mógłby stać się święty. Gdyby Bóg taki warunek postawił Swoim widzącym nikt nie mógłby się takim stać. Do Piotra Pan Jezus powiedział "Idź precz szatanie" Czy to że Piotr powtórzył za szatanem radę by Pan Jezus Uniknął krzyża spowodowało że Bóg porzucił go i skreślił. Bóg wybiera narzędzia takie jakie są. Najlepsze jakie ma. I choć one czasem powtarzają coś za zwodzicielem to Boga to nie zaskakuje i nie psuje Mu planów. Wie wszystko o wszystkich od zawsze....(bądź uwielbiony!!!) Czytając orędzia Żywego Płomienia czy Księgę Prawdy łatwo można się przekonać, że …More
V.R.S.
Kościół Katolicki nie każe wierzyć w żadne objawienia, nawet gdy władze kościelne uznały że przekazywane treści są zgodne z nauką katolicką i że …More
Kościół Katolicki nie każe wierzyć w żadne objawienia, nawet gdy władze kościelne uznały że przekazywane treści są zgodne z nauką katolicką i że istnieje wysokie prawdopodobieństwo iż objawienia mają charakter nadprzyrodzony (np. Fatima potwierdzona zjawiskiem cudu słońca).
por. np. Czy wolno podważać uznane objawienia prywatne?
Niestety dziś parcie i pogoń za orędziami wszelakiej maści nawet najbanalniejszymi, tasiemcowymi i oczywiście fałszywymi jak Księga Nieprawdy jest powszechna. Ludzie ignorują przestrogi takich mistyków jak św. Jan od Krzyża:
"Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest już prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem ani też nie potrzeba, by przemawiał jeszcze i odpowiadał, jak wówczas. Dał nam bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem – bo nie posiada innego – i przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia (…) Dzisiaj zatem, jeśliby …More
rycerz NIEPOKALANEJ shares this
13 more comments
Jestem_z_wami
533

Pragnienie lekkiego i bezproblemowego życia

Bóg wyganiając człowieka z raju zapowiedział mu trudy i cierpienia na ziemi. Tylko tak może on bowiem uleczyć swą chorą od grzechów duszę. Szatan przychodzi z kontroferta. On ojciec kłamstwa wmawia …More
Bóg wyganiając człowieka z raju zapowiedział mu trudy i cierpienia na ziemi. Tylko tak może on bowiem uleczyć swą chorą od grzechów duszę. Szatan przychodzi z kontroferta. On ojciec kłamstwa wmawia człowiekowi że na ziemi da się wieść lekkie i bezproblemowe życie. Nawet gdyby chciał nie mógłby tego zapewnić człowiekowi no a do tego nie chce. Jego celem jest zaprowadzić człowieka w ślepą uliczkę. Także wszyscy, którzy pozornie wiodą lekkie i przyjemne życie idą taką właśnie ślepą uliczką. Tragizm ich postawy polega na tym, że zdradzeni przez szatana próbują wrócić do Boga ale chcieli by by ten dotrzymał obietnic, które złożył im szatan. Jedna jest droga powrotu człowieka do Boga. Wskazał ją sam Bóg w osobie Jezusa zstępując na ziemię. Gdyby istniała inna prostsza Bóg by się nią posłużył.
Zatem pogódźmy się z Wolą Boża bo te wydarzenia i tak na nas przyjdą. Jeśli jednak znosić będziemy je dla Boga zyskamy o wiele więcej. Jeśli skorzystamy z alternatyw oferowanych przez szatana szybko …More
Jestem_z_wami
1770

Wytrwałość

Każda – absolutnie każda – sytuacja jaka nas spotyka jest Wolą Boga. Dobry Bóg w każdej z nich oczekuje od nas szukania Jego Woli. Szatan stara się wmawiać nam że te małe sprawy są nieistotne i nie …More
Każda – absolutnie każda – sytuacja jaka nas spotyka jest Wolą Boga. Dobry Bóg w każdej z nich oczekuje od nas szukania Jego Woli. Szatan stara się wmawiać nam że te małe sprawy są nieistotne i nie obchodzą Boga. Jest odwrotnie. Maryja nie wykonywała żadnych wielkich po ludzku dzieł a przerosła zasługami wszystkich ludzi. Podobnie ukryte 30 lat życia Pana Jezusa. Kluczem jest tu wierność Bogu w każdym aspekcie naszego życia. Trzeba tu zatem postanowień i wytrwałości w ich realizowaniu. Dobry Bóg każdego z nas prowadzi tak jakby na całym świecie był tylko On i umiłowany którego prowadzi. Dając każdą komplikację daje też odpowiednio dużo Łaski by sobie z nią poradzić. Trzeba się tylko wyciszyć i chwilę zastanowić, co w danej sytuacji zrobić. Nasze poprawa wiele zależy właśnie od takich małych zmian. I gdy raz coś wymyślę na nowo trzymam się tego wytrwale dla Niego. I tu niesamowitość nawet jeśli coś źle postanowicie ale z dobrą intencja podobania się Jemu on to nie tylko przyjmie z miłością …More
Izabela Sylwia
Nieszczęścia, choroby, itp. to raczej dopust Boży.
Jestem_z_wami
610

O modlitwie

O modlitwie Modlitwa przede wszystkim służy nam samym. Otóż Bóg kocha nas i ciągle pragnie nam pomagać (poza oczywiście przypadkami świadomego wyboru grzechu i trwania w nim). Tyle że bez modlitw my …More
O modlitwie
Modlitwa przede wszystkim służy nam samym. Otóż Bóg kocha nas i ciągle pragnie nam pomagać (poza oczywiście przypadkami świadomego wyboru grzechu i trwania w nim). Tyle że bez modlitw my nie potrafimy uwierzyć w Jego pomoc. Nie wierząc natomiast nie prosimy o nią i tak niejako wiążemy Mu ręce. Im więcej się modlimy tym bardziej wierzymy w Jego pomoc, częściej o nią prosimy i częściej jej doświadczamy. Powiecie może że nie lubicie modlitwy bo nie umiecie się modlić. Nie lubicie bo szatan zaprzęga wszystkich swoich pomocników by modlitwę wam zohydzić (rozproszenia). Już samo to stanowi dowód skuteczności. A że nie umiecie...A kto to ocenia? Komu ma się ta modlitwa podobać? Wam czy Bogu? Nie ma takiej modlitwy, której by Bóg nie wysłuchał. Wysłuchał a nie spełnił. Spełnia jeśli to dla nas dobre. A więc spróbujmy. Nie da się pokochać Boga jeśli się Go nie pozna. Nie można poznać Boga jeśli się nie modli.
Jestem_z_wami
131K
Coraz częściej na prawicowych mediach przeważają informacje o tym jak to zło zdobywa świat. Informacji o dobru coraz mniej. Proporcja odwrócona. 90 % zła 10 % dobra. Uzasadnienie jest zwykle takie "…More
Coraz częściej na prawicowych mediach przeważają informacje o tym jak to zło zdobywa świat. Informacji o dobru coraz mniej. Proporcja odwrócona. 90 % zła 10 % dobra. Uzasadnienie jest zwykle takie "trzeba ludziom otwierać oczy" , "trzeba wiedzieć co się dzieje". Ludzie mają swoje koniki zła - dziedziny zła, które znają i o których czują potrzebę pouczania innych. Czy to źle? To zależy. To kwestia proporcji. Ogólna wiedza o złu jest potrzebna by go unikać. Dobrze wiedzieć że istnieje masoneria by trzymać się od niej z dala. Ale już śledzenie każdego jej ruchu w każdym momencie historii niczym mądrym nie jest, bo nic mądrego nie przynosi (i tu są wyjątki jak pan dr Krajski, którego, gdyby to czytał serdecznie pozdrawiam).
Efektem śledzenia zła nie jest wzrost zaufania do Pana Boga. Przeciwnie ogrom odkrywanego zła zaczyna budzić w nas lęk, który z czasem przekształca się w nieufność do Boga. Człowiek zaczyna brać sprawy w swoje ręce a innych patrzących z nadzieją w niebo traktuje jak …More
wordpress.com

180. Ze świadomością istnienia zła też można przesadzić

Coraz częściej na prawicowych mediach przeważają informacje o tym jak to zło zdobywa świat. Informacji o dobru coraz mniej. Proporcja odwrócona.…
Sługa Prawdy
fektem śledzenia zła nie jest wzrost zaufania do Pana Boga. Przeciwnie ogrom odkrywanego zła zaczyna budzić w nas lęk, który z czasem przekształca …More
fektem śledzenia zła nie jest wzrost zaufania do Pana Boga. Przeciwnie ogrom odkrywanego zła zaczyna budzić w nas lęk, który z czasem przekształca się w nieufność do Boga. Człowiek zaczyna brać sprawy w swoje ręce a innych patrzących z nadzieją w niebo traktuje jak naiwnych i nieświadomych ignorantów. Modlitwa staje się dla niego męczarnią bo jest przykrym obowiązkiem który - jest o tym coraz bardziej przekonany - niewiele da.
Izabela Sylwia
@bogda zuzanna straszynska ja juz od dawna nie słucham Radia Maryja.
2 more comments
Jestem_z_wami
22.2K
Wierny Kościoła Katolickiego do Kapłana: Kim jesteś dla mnie? Jesteś Alter Christi. Tak masz swoje wady i popełniasz błędy, czasem nawet więcej niż ja, ale wciąż to Ciebie Bóg wybrał na Swego pomazańca …More
Wierny Kościoła Katolickiego do Kapłana:
Kim jesteś dla mnie? Jesteś Alter Christi. Tak masz swoje wady i popełniasz błędy, czasem nawet więcej niż ja, ale wciąż to Ciebie Bóg wybrał na Swego pomazańca i przestrzegł „Nie tykajcie moich pomazańców” A że kocham tego Boga nieskończenie to z uwagi na Niego kocham też ciebie, takiego jakim jesteś. Nie masz we mnie wroga, który tylko czyha na twoje potknięcia. Masz przyjaciela, który wciąż modli się do Boga byś tych potknięć unikał, a gdy się przydarzą byś z nich szybko powstawał. Wiem bowiem, że na ciebie rzuciło się całe piekło. Skąd wiem? Bo gdy zacząłem się modlić za ciebie rzuciło się też na mnie. Ale innej drogi nie ma. Nie pertraktuj ze złem, nie układaj się z nim. Jego prawdziwy cel to wtrącić ciebie i mnie do piekła. Propozycja zawieszenia broni jest oszustwem. Przysięgami ci moją modlitwę. Ona działa. Sprawdź to proszę. Postaw się złu i broń Prawdy a gdy będzie ciężko poproś Boga w modlitwie o ulgę o to bym cię wsparł. Uwierz mi wiem …More
wordpress.com

179.2023 Do Kapłana.

Wierny Kościoła Katolickiego do Kapłana: Kim jesteś dla mnie? Jesteś Alter Christi. Tak masz swoje wady i popełniasz błędy czasem nawet więcej niż ja ale wciąż to Ciebie Bóg wybrał …
M K shares this
Ponieważ kocham Pana Boga nieskończenie bardzo to z uwagi na Niego kocham też ciebie, takiego jakim jesteś. Nie masz we mnie wroga, który tylko czyha …More
Ponieważ kocham Pana Boga nieskończenie bardzo to z uwagi na Niego kocham też ciebie, takiego jakim jesteś. Nie masz we mnie wroga, który tylko czyha na twoje potknięcia. Masz przyjaciela, który wciąż modli się do Pana Boga za ciebie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
Wierny Kościoła Katolickiego do Kapłana: Kim jesteś dla mnie? Jesteś Alter Christi. Tak masz swoje wady i popełniasz błędy, czasem nawet więcej niż …More
Wierny Kościoła Katolickiego do Kapłana:
Kim jesteś dla mnie? Jesteś Alter Christi. Tak masz swoje wady i popełniasz błędy, czasem nawet więcej niż ja, ale wciąż to Ciebie Bóg wybrał na Swego pomazańca i przestrzegł „Nie tykajcie moich pomazańców” A że kocham tego Boga nieskończenie to z uwagi na Niego kocham też ciebie, takiego jakim jesteś. Nie masz we mnie wroga, który tylko czyha na twoje potknięcia. Masz przyjaciela, który wciąż modli się do Boga byś tych potknięć unikał, a gdy się przydarzą byś z nich szybko powstawał. Wiem bowiem, że na ciebie rzuciło się całe piekło. Skąd wiem? Bo gdy zacząłem się modlić za ciebie rzuciło się też na mnie. Ale innej drogi nie ma. Nie pertraktuj ze złem, nie układaj się z nim. Jego prawdziwy cel to wtrącić ciebie i mnie do piekła. Propozycja zawieszenia broni jest oszustwem. Przysięgami ci moją modlitwę. Ona działa. Sprawdź to proszę. Postaw się złu i broń Prawdy a gdy będzie ciężko poproś Boga w modlitwie o ulgę o to bym cię wsparł. Uwierz mi wiem …More
2 more comments