Václav Lukeš
Václav Lukeš

Českí svedkovia priznávajú: Štefánika zostrelili na popud Beneša. Neuveriteľná nová česká kniha …

Ta kniha není nová, vyšla už před víc než dvaceti lety a myslím, že je beznadějně rozebraná. Když jsem ji četl poprvé a narazil tam na svědectví Mudr Maxy, tak jsem si vzpomněl na totožné svědectví Tono Semeše (nedávno zesnulého historika). Byl spoluvězněm, kamarádem mého nevlastního otce. Když si bral mou mámu, tak mu byl svědkem. Bavili jsme se tenkrát o Štefanikovi a já mu položil …More
Ta kniha není nová, vyšla už před víc než dvaceti lety a myslím, že je beznadějně rozebraná. Když jsem ji četl poprvé a narazil tam na svědectví Mudr Maxy, tak jsem si vzpomněl na totožné svědectví Tono Semeše (nedávno zesnulého historika). Byl spoluvězněm, kamarádem mého nevlastního otce. Když si bral mou mámu, tak mu byl svědkem. Bavili jsme se tenkrát o Štefanikovi a já mu položil otázku, "co vlastně Beneš proti Štefánikovi měl". Tono na to řekl: "Vzpomínáš Jendo (můj nevlastní otec) jak nám to tenkrát XY na cele vyprávěl", a následovalo svědectví totožné s tím v této knize. To se stalo v roce 1986 a Černou knihu minulosti jsem četl až někdy kolem roku 2000.
Václav Lukeš

PREČO VERIŤ NIEČOMU, ČO NIE JE VO SVÄTOM PÍSME?

Modlitby za zesnulé v hříchu v bibli jsou v 2. knize Makabejské, kap 15 Modlitba za padlé hříšníky
Václav Lukeš

Medvedev pomenoval súčasnú realitu pravými slovami s odkazom na biblický súboj medzi silami dobra …

My křesťané jsme za pokoj lidem dobré vůle, ale nezapomínejte, že mír chtějí také vlci, aby mohli v klidu pozřít svoje oběti
Václav Lukeš

Bol Ježíš, jeho apoštoli, Mária, Pavol, niekto vtedy žíjúci katolíckeho vyznania?

Tak proč píšete do diskuze když se nechcete dohadovat?
Zapomínáte (nebo spíš asi ani nevíte), že pokud chcete někoho o své pravdě přesvědčit, tak nestačí něco tvrdit, ale musíte to i dokázat.
Václav Lukeš

OČISTEC - KATOLÍCKY VYNÁLEZ?

Tady se bohužel poslední dobou šíří bludy nejen o neexistenci očistce.
Václav Lukeš

OČISTEC - KATOLÍCKY VYNÁLEZ?

Prosím vás, pište svoje příspěvky srozumitelně a gramaticky správně a ne jako heslovité výkřiky do tmy.
Václav Lukeš

OČISTEC - KATOLÍCKY VYNÁLEZ?

Děkuji za vložení tohoto příspěvku.
Václav Lukeš

Temné,strašné Tajomstvo sv. Faustyny Kowalskej

Já tomu nerozumím. Může mi někdo vysvětlit vztah mezi 17.12.1936 v zápiscích bl. Faustyny, odstoupením Benedikta XVI a volbou Bergolia?
Václav Lukeš

Otroctvo a Katolícka cirkev

Církev Svatá Obecná je jenom jedna.
Václav Lukeš

Zem sa netočí / Zem sa nekrúti / Krútenie Zeme je podvod a mýtus

Pro Znovuzrodeného - Predpokladajme že eskalátor sa nachádza na letisku, ktoré sa nepohybuje - teda nie ako auto, či vlak. V takom prípade ak by sa eskalátor pohyboval 25 km/h a ja by som vyskočil, tak by som sa nepohyboval rovnakou rýchlostou, ak by som sa pohyboval rovnakou rýchlostou, tak po výskoku by som sa ocitol na inom mieste než z ktorého som vyskočil. No ja sa po výskoku ocitnem na …More
Pro Znovuzrodeného - Predpokladajme že eskalátor sa nachádza na letisku, ktoré sa nepohybuje - teda nie ako auto, či vlak. V takom prípade ak by sa eskalátor pohyboval 25 km/h a ja by som vyskočil, tak by som sa nepohyboval rovnakou rýchlostou, ak by som sa pohyboval rovnakou rýchlostou, tak po výskoku by som sa ocitol na inom mieste než z ktorého som vyskočil. No ja sa po výskoku ocitnem na rovnakom mieste z ktorého som vyskočil. Mám to odskúšané.

Když pojedu na eskalátoru jakoukoli rychlostí a vyskočím, tak dopadnu zase na ten stejný schod. Je to pdle Newtonva zákona setrvačnosti - eskalátorem mi byla udělena stejná rychlost jakou se pohybuje eskalátor.

Pro Cyrila - Eskalátor nemôže udeliť konštantnú rýchlosť inému predmetu,.....
Jak chceš svoje tvrzení dokázat? Zkušenost nás přece učí, že eskalátor udělí svou rychlost každému, kdo se na nej postaví včetně zavazadel.
Václav Lukeš

Modlárstvo je smrteľný hrech

Růženo, o čem to mluvíte?
Předchůdcem křesťanství bylo náboženství vyvoleného národa. Než se narodil Pán Ježíš, dostali Izraelité od Hospodina skrze Mojžíše deset přikázání. První tři:
1. budeš věřit v jediného Boha
2. nebudeš zneužívat jeho jméno a nebudeš si ho zobrazovat
3. a sedmý den zasvětíš Hospodinu,
se zabývaly vztahem člověka k Bohu.
Zbývajících sedm řešilo mezilidské vztahy: …More
Růženo, o čem to mluvíte?

Předchůdcem křesťanství bylo náboženství vyvoleného národa. Než se narodil Pán Ježíš, dostali Izraelité od Hospodina skrze Mojžíše deset přikázání. První tři:
1. budeš věřit v jediného Boha
2. nebudeš zneužívat jeho jméno a nebudeš si ho zobrazovat
3. a sedmý den zasvětíš Hospodinu,
se zabývaly vztahem člověka k Bohu.

Zbývajících sedm řešilo mezilidské vztahy:
4. cti svého otce a matku
5. nezabiješ
6. nebudeš smilnit
7. nebudeš krást
8. nebudeš křivě svědčit
9. nevezmeš si ani cizí ženu
10. ani cizí majetek.
Těchto sedm příkazů definuje "co nechceš aby dělali druzí tobě, nedělej ani ty jim".

Když se židé Ježíše ptali, které z těch považuje za nejdůležitější, nevybral žádné, ale řekl. "První přikázání je: miluj Pána, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou myslí. A druhé je mu podobné: miluj bližního svého jako sám sebe."
Tato dvě přikázání zahrnují celé desatero a navíc těmito slovy Ježíš obrátil svět naruby,, starého nesvobodného člověka řízeného příkazy obrátil na nového, který se svobodně rozhoduje milovat Boha i lidi.
Těmito slovy říká "co chceš aby dělali druzí tobě, dělej ty jim.
Václav Lukeš

Syn Boží znamená Syn Boha, nie Boh Syn

Gordický uzel musí rozetnout každý z nás sám. Nástroje na to máme, dal nám je Bůh Otec při stvoření - je to rozum a vůle.
Václav Lukeš

Bol Ježíš, jeho apoštoli, Mária, Pavol, niekto vtedy žíjúci katolíckeho vyznania?

Hajaj - Matouš 16,13-19 Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův …More
Hajaj - Matouš 16,13-19 Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi."
Mluví tam snad Pán Ježíš o starém židovském náboženství? Ne mluví zcela jasně o nové církvi. Takže všichni apoštolové, přestože byli původně židovského vyznání se od tohoto okamžiku stali údy nové katolické církve.

Soudit a vynášet ukvapené soudy o rouhání ale nebudu.
Václav Lukeš

Stúpajúce zakrivenie vyvracia guľatú Zem a dokazuje plochú Zem

Nemůže považovat za fikci skutečnost, že ten autor to napsal na základě deníkových zápisků třiceti členů expedice.
Mám kamaráda který několik let pracoval v docích v Kapském Městě. Díky čistému ovzduší je tam vidět až 100 km daleko. Potvrdil mi že si pamatuje když se blížila velká loď, nejdřív viděli horní paluby a až se přiblížila uviděli trup.
Václav Lukeš

Zem sa netočí / Zem sa nekrúti / Krútenie Zeme je podvod a mýtus

Znovuzrodený - existuje fyzikální zákon o zachování energie, který říká, že pokud ti eskalátor udělí rychlost 25 km v hodině a ty během jízdy vyskočíš, tak se i nadále pohybuješ stejnou rychlostí jako ten eskalátor.
Teprve pokud bys vyskočil mimo dosah souběžně proudícího vzduchu, tak bys tak bys cítil proud vzduchu o rychlost 25 km/h.
Jestli mi nevěříš tak si to běž vyzkoušet.
Vlak a …More
Znovuzrodený - existuje fyzikální zákon o zachování energie, který říká, že pokud ti eskalátor udělí rychlost 25 km v hodině a ty během jízdy vyskočíš, tak se i nadále pohybuješ stejnou rychlostí jako ten eskalátor.

Teprve pokud bys vyskočil mimo dosah souběžně proudícího vzduchu, tak bys tak bys cítil proud vzduchu o rychlost 25 km/h.
Jestli mi nevěříš tak si to běž vyzkoušet.

Vlak a vzduch i s cestujícími uvnitř, eskalátor i s lidmi a se vzduchem který tam vháníš, zeměkoule s celou atmosférou a se vším na jejím povrchu jsou svým způsobem uzavřený systém, kde se všechno pohybuje vůči vnějšímu prostředí pohybuje stejnou relativní rychlostí.
Václav Lukeš

Zem sa netočí / Zem sa nekrúti / Krútenie Zeme je podvod a mýtus

Cyrile, pokud stojíš na pohybujícím se eskalátoru a kolem něho proudí vzduch stejným směrem a stejnou rychlostí, je to totéž, jako bys jel vlakem v uzavřeném vagoně, nebo když na zeměkouli která se pohybuje svou rychlostí.
Pokud na eskalátoru, ve vagoně nebo na zeměkouli vyskočíš, nezůstaneš stát na místě, ale pohybuješ se i nadále stejnou rychlostí jako vlak, schody nebo zeměkoule a …More
Cyrile, pokud stojíš na pohybujícím se eskalátoru a kolem něho proudí vzduch stejným směrem a stejnou rychlostí, je to totéž, jako bys jel vlakem v uzavřeném vagoně, nebo když na zeměkouli která se pohybuje svou rychlostí.
Pokud na eskalátoru, ve vagoně nebo na zeměkouli vyskočíš, nezůstaneš stát na místě, ale pohybuješ se i nadále stejnou rychlostí jako vlak, schody nebo zeměkoule a také jako okolní vzduch.

Pokud vyskočíš na eskalátoru mimo proud vzduchu který je vháněn na eskalátor stejnou rychlostí jakou má eskalátor, pocítíš odpor vzduchu o rychlosti 25 km/h

Pokud vystrčíš hlavu z jedoucího vagonu, pocítíš odpor vzduch o rychlosti vlaku ve kterém jedeš +- aktuální rychlost větru venku.

Pokud bys vyskočil ze zeměkoule mimo atmosféru, která se pohybuje stejnou rychlostí jako zeměkoule, nepocítil bys nic, protože mimo atmosféru není žádný vzduch který by ti kladl odpor.

Takže tvrzení Znovuzrodeného v příspěvku:
"Rovnako by to teda bolo aj v prípade točenia našej Zeme. Vyskočte do výšky, a pokiaľ nebudete cítiť veterný prúd o rýchlosti 555 m/s, tak ste tým vyvrátili krútenie našej atmosféry spolu so Zemou o rýchlosti 555 m/s", je naprostý nesmysl.
Václav Lukeš

Zem sa netočí / Zem sa nekrúti / Krútenie Zeme je podvod a mýtus

Znovuzrodený, tyto primitivní argumenty jsme si vysvětlili ve fyzice na základní škole. Tys tenkrát marodil?
Václav Lukeš

Bol Ježíš, jeho apoštoli, Mária, Pavol, niekto vtedy žíjúci katolíckeho vyznania?

Nerozumíte tomu, že židovské náboženství pozbylo svůj význam ukřižováním Ježíše Krista a jeho vzkříšením. A že ti kteří to viděli a uvěřili, nebo neviděli ale uvěřili, přestali být vyznavači židovského náboženství a stali se křesťany, tady údy církve kterou založil Pán Ježíš a Petrem a po něm ostatními apoštoly v čele?
Václav Lukeš

Stúpajúce zakrivenie vyvracia guľatú Zem a dokazuje plochú Zem

Znovuzrozený křesťane, přečti si knihu Endurance o Checkeltonově výpravě na Antarktidu v roce 1913 a pak se snad probudíš.
Václav Lukeš

Bol Ježíš, jeho apoštoli, Mária, Pavol, niekto vtedy žíjúci katolíckeho vyznania?

Matouš, Marek Lukáš a Jan byli součástí všeobecné apoštolské církve a evangelia napsali oni. Napsali to co viděli na vlastní oči a slyšeli od důvěryhodných svědků. Tak čemu se směješ?