KUKY1212
KUKY1212 shares from Richard Wagner
6.1K
film. láska ježiša k námMore
film.
láska ježiša k nám
V erbu lvice 1994 Svätého života pani svätá Zdislava, patrónka rodín, plačúca nad tými, čo sa nemohli narodiť oroduj za nás. Svatá Zdislava žila na hradě Lemberku v severních Čechách jako hradní …More
V erbu lvice 1994
Svätého života pani svätá Zdislava, patrónka rodín, plačúca nad tými, čo sa nemohli narodiť oroduj za nás.
Svatá Zdislava žila na hradě Lemberku v severních Čechách jako hradní paní a světice. Na hradě bývalo rušno, ale v jejím nitru byl vždy klid, pramenící z Boží milosti. Plnila všechny společenské povinnosti svého stavu a pečlivě se přitom starala o svou rodinu. Narodily se jí čtyři děti (Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav). Nejstarší Havel se stal důstojným nástupcem svého otce a zaujal přední místo ve společnosti českých velmožů. Podobně i další synové dosáhli význačného postavení v českém království.
01:32:30
KUKY1212 shares from Hortenzia
2.6K
čítanie. z výberu zaujímavostí,zamyslení a.p. ...More
čítanie.
z výberu zaujímavostí,zamyslení a.p. ...
Catalina Rivas, Božia prozreteľnosť. Iný pohľad na smrť - Svedectvo Cataliny Rivas o sviatosti zmierenia a pomazaní chorých Smrť nepredstavuje koniec života. Je to skôr narodenie sa pre večný život. …More
Catalina Rivas, Božia prozreteľnosť.
Iný pohľad na smrť - Svedectvo Cataliny Rivas o sviatosti zmierenia a pomazaní chorých
Smrť nepredstavuje koniec života. Je to skôr narodenie sa pre večný život. Ale človek sa smrti vzpiera a bráni sa jej. V mnohých prípadoch ju odmieta, a tak ukazuje nedostatočnú pripravenosť čeliť koncu, ktorý vedie jeho dušu buď do večnosti s Bohom, alebo do večného zatratenia.
16 pages
KUKY1212 shares from Petrus.klasikus
6.3K
prednáška. okultizmus a. i.More
prednáška.
okultizmus a. i.
Majcichov 8.11.2013 - vdp. Marian Kuffa - prednáška. Dňa 8.11. 2013 navštívil farnosť Majcichov (pri Trnave) pán farár Marian Kuffa. Súčasťou jeho návštevy bola aj svätá omša a po nej prednáška. …More
Majcichov 8.11.2013 - vdp. Marian Kuffa - prednáška.
Dňa 8.11. 2013 navštívil farnosť Majcichov (pri Trnave) pán farár Marian Kuffa. Súčasťou jeho návštevy bola aj svätá omša a po nej prednáška. 2. časť -Prednáška
01:49:17
KUKY1212 shares from Peter(skala)
2.5K
vyzionari. ZjaveniaMore
vyzionari.
Zjavenia

Boží proroci o Veľkom Varovaní

St Edmund (1540-1581). Proroctvo zjavené sv.Edmundovi od Boha Stvoriteľa: “Ja som nariadil veľký deň, v ktorom hrozný Rozsudok odhalí svedomie všetkých ľudí a oni budú skúšaný bez ohľadu na to, …More
St Edmund (1540-1581).
Proroctvo zjavené sv.Edmundovi od Boha Stvoriteľa:

“Ja som nariadil veľký deň, v ktorom hrozný Rozsudok odhalí svedomie všetkých ľudí a oni budú skúšaný bez ohľadu na to, aké je ich náboženstvo. Tento deň bude dňom zmeny … “

SVATÝ EDMUND KAMPIÁN
Edmund Kampián jako nadaný chlapec mohl studovat, poněvadž mu studia zaplatila asociace londýnských obchodníků s potravinami. Tak se dostal na univerzitu v Oxfordu. Roku 1564 opustil katolicismus a složil přísahu věrnosti královně Alžbětě I. nejen jako panovnici Anglie, ale i jako hlavě anglikánské církve. Ta se zrodila odtržením od církve katolické, ke kterému došlo za kralování Jindřicha VIII., Alžbětina otce. V Oxfordu ho však studium teologie pohnulo k tomu, aby se ke katolicismu opět vrátil, a roku 1572 ho nacházíme ve Francii v Douai, kde byla založena kolej pro mladé anglické katolíky rozhodnuté stát se kněžími církve římské. Následujícího roku byl vysvěcen na podjáhna, přišel do Říma a byl přijat do Tovaryšstva …More
KUKY1212 shares from Peter(skala)
28.3K
vyzionari. ZjaveniaMore
vyzionari.
Zjavenia

10 tajomstvá z Medjugorie - Posolstva Panny Márie (Gospa)

„Nastane veľký zázrak, ktorý naplní svet úžasom. Tomuto zázraku bude predchádzať triumf revolúcie. Cirkev bude nesmierne trpieť. Jej služobníci a jej vodca predovšetkým budú vysmievaní, sužovaní …More
„Nastane veľký zázrak, ktorý naplní svet úžasom.
Tomuto zázraku bude predchádzať triumf revolúcie.
Cirkev bude nesmierne trpieť. Jej služobníci a jej vodca predovšetkým budú vysmievaní, sužovaní a mučení.“
- Pápež Pius IX., podľa spomínanej knihy o. Culletona. areopag.sk/viewtopic.php
10 tajomstvá z Medjugorie
Posolstva Panny Márie (Gospa)

V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala,
a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať. Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí, týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria. Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť. *2. ZÁZRAK Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením, o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení. Toto znamenie bude tretím tajomstvom. Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom. *3. TREST Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé, a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne …More
KUKY1212 shares from Peter(skala)
674
vyzionari. ZjaveniaMore
vyzionari.
Zjavenia

bl.Pius IX. hovoril o Veľkom Zázraku, ktorý nastane po prenasledovaní Cirkvi

„Nastane veľký zázrak, ktorý naplní svet úžasom. Tomuto zázraku bude predchádzať triumf revolúcie. Cirkev bude nesmierne trpieť. Jej služobníci a jej vodca predovšetkým budú vysmievaní, sužovaní …More
„Nastane veľký zázrak, ktorý naplní svet úžasom.
Tomuto zázraku bude predchádzať triumf revolúcie.
Cirkev bude nesmierne trpieť.
Jej služobníci a jej vodca predovšetkým budú vysmievaní, sužovaní a mučení.“

- Pápež Pius IX., podľa spomínanej knihy o. Culletona.
areopag.sk/viewtopic.php
Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/zazrak/
KUKY1212 shares from Peter(skala)
3K
vyzionari. ZjaveniaMore
vyzionari.
Zjavenia

sv.Pio z Pietralčiny o zjaveniach v Garabandale

List sv.Pia Conchite (2.3.1962) str.11 (foto) They do not believe in you or in your conversations with the Lady in White. BUT THEY WILL BELIEVE YOU WHEN IT WILL BE TOO LATE” “Oni vam neveria alebo …More
List sv.Pia Conchite (2.3.1962) str.11 (foto)
They do not believe in you or in your conversations with the Lady in White. BUT THEY WILL BELIEVE YOU WHEN IT WILL BE TOO LATE”
“Oni vam neveria alebo vašim rozhovorom s Pani v bielom. Ale budú vám veriť, ked to bude príliš neskoro ”
www.garabandal.us/…/padre_pio.pdf
Moje drahé deti,
V deväť hodín ráno mi Bohorodička povedala, aby som vam to povedal:
” O, Blažené mladé dievčatá zo San Sebastian de Garabandal. Sľubujem vám, že budem s vami až do konca storočia a budete so Mnou až do konca sveta a neskôr sa so mnou spojite v sláve Raja.

whatisgarabandal.blogspot.sk/…/padre-pio-and-g… “My Dear Children, At nine o’clock this morning the Holy Virgin told me to say to you: ‘O Blessed young girls of San Sebastian de Garabandal! I promise you that I will be with you until the end of the centuries, and you will be with Me during the end of the world and later, united with Me in the Glory of Paradise.’ hriechyokultizmus.wordpress.com/…/list-sv-pia-z-p…
KUKY1212 shares from Peter(skala)
646
vyzionari. ZjaveniaMore
vyzionari.
Zjavenia

Blahoslavená Matka Maravillas od Ježiša uznávala zjavenia v Garabandale

Matka Maravillas zdieľala presvedčenie so svojimi duchovnými dcérami..., že "tieto javy vyskytujúce sa v San Sebastian de Garabandal prišli od Boha!" www.garabandalmessages.com/blessed-madre-m…More
Matka Maravillas zdieľala presvedčenie so svojimi duchovnými dcérami..., že "tieto javy vyskytujúce sa v San Sebastian de Garabandal prišli od Boha!"
www.garabandalmessages.com/blessed-madre-m…
KUKY1212 shares from Peter(skala)
872
vyzionari. ZjaveniaMore
vyzionari.
Zjavenia

bl.Pavol VI. a sv.Ján Pavol II. schválili zjavenia v Garabandale

Vyjadrenie pápeža sv.Jána Pavla II. ku Garabandalu V Garabandale je kniha, ktorú napísal Albrecht Weber v roku 1993, s názvom: “Garabandal Der Zeigefmger Gottes” (Garabandal: Boží prst), ktoré …More
Vyjadrenie pápeža sv.Jána Pavla II. ku Garabandalu
V Garabandale je kniha, ktorú napísal Albrecht Weber v roku 1993, s názvom: “Garabandal Der Zeigefmger Gottes” (Garabandal: Boží prst), ktoré ako prvé vydanie – kópie – bolo predložené pápežovi bl.Jánovi Pavlovi II.
On neskôr požiadal svojho tajomníka, Fr. (Teraz arcibiskup) Stanislava Dziwisza, napísať autorovi. V nasledujúcej tlače (2000) knihy, na strane 19, je časť správy pápeža dotlačená takto:
“Nech ťa Boh odmení za všetko. Špeciálne pre hlbokú lásku, s ktorou vykonávaš dielo spojené s viac široko známym Garabandalom . Kiež Posolstvo Matky Božej nájde vstup do srdca skôr, než bude príliš neskoro. Ako výraz radosti a vďačnosti, Svätý otec vám dáva svoje apoštolské požehnanie. “
Weber píše, “Z priloženého pozdravu, v vlastným rukopisom pápeža, s jeho podpisom je jasné, aký má hlboký záujem o udalosti v Garabandale, a ako úzkostlivý je, že by mali byť známe vierohodným spôsobom.”
www.ourlady.ca/info/churchPositionUpdate.html
Biskup …More
KUKY1212 shares from Peter(skala)
3.4K
vyzionari. ZjaveniaMore
vyzionari.
Zjavenia

VAROVANIE - ZÁZRAK - TREST (... udalosti, ktoré zachránia spásu ľudských duší)

Najsvätejšej Sviatosti je pripisovaná čoraz menšia dôležitosť. Mali by ste odvrátiť Boží hnev od seba svojím úsilím! Myslite na Ježišove umučenie…! Panna Máría Conchite Gonzalez, 18. júna 1965 …More
Najsvätejšej Sviatosti je pripisovaná čoraz menšia dôležitosť.
Mali by ste odvrátiť Boží hnev od seba svojím úsilím! Myslite
na Ježišove umučenie…!
Panna Máría Conchite Gonzalez, 18. júna 1965 Večer 18. júna 1961 sa štyri dievčatá hrali na okraji svojej dediny. Boli to Maria Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Marí Loli) Mazon, Jacinta Gonzalez a Maria Cruz Gonzalez. Aj ked’ mali rovnaké mená, neboli v príbuzenskom vzťahu. Maria Cruz mala 11, ostatné 12 rokov. Všetky pochádzali z chudobných rodín. Zrazu sa ozval hlasný zvuk, podobný zahrmeniu. Dievčatá uvideli pred sebou jasnú postavu anjela. V nasledujúce dni sa im zjavil celkom osemkrát, a 1. júla im oznámil, že o deň neskôr, 2. júla 1961, uvidia Pannu Máriu. To bol začiatok udalostí v Garabndale.
Garabandal je malá dedinka v severnom Španielsku, v provincii Santander, v pohorí Picos de Europa. Toto drsné a krásne miesto sa nazýva plným menom San Sebastian de Garabandal. Nachádza sa 600 m nad morom. V Garabandale, ktorý nemá ani správcu …More
KUKY1212 shares from Peter(skala)
3K
vyzionari. ZjaveniaMore
vyzionari.
Zjavenia

P.Luis Andreu skúmal zjavenia v Garabandale a následne videl Pannu Máriu

GARABANDAL /SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL/, v horách na severe Španielska, neďaleko pobrežia Biskajskej zátoky /za Cosiom odbočiť doprava a stúpať pozdĺž rieky Nansa/. dievčatá: Conchita Gonzales, …More
GARABANDAL /SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL/, v horách na severe Španielska, neďaleko pobrežia Biskajskej zátoky /za Cosiom odbočiť doprava a stúpať pozdĺž rieky Nansa/.
dievčatá: Conchita Gonzales, Mária-Dolores /Loli/ Mazon, Jacinta Gonzales, Mária-Gruz Gonzales.
Prvé tri dievčatá mali 12 rokov, štvrtá 11 rokov.
18. júna 1961 - prvé zjavenie okolo 20,30 hod. Conchita upadla do extázy a zbadala anjela. Neskôr prežili vytrženie aj ostatné tri dievčatá.
2. júla 1961 - prvá návšteva Panny Márie, doprevádzaná dvomi anjelmi „dvojčatami“.
3. júla 1961 - Mária sa zjavuje s Ježiškom v náručí.
4.júla 1961 - dievčatá sa zoznamujú s posolstvom, ktoré majú verejne vyhlásiť 18. októbra.
22. júla 1961 - Panna Mária sa zjavuje na viacerých miestach obce. 23. júla 1961 - zjavenie pri Boroviciach - od tohto dňa sa tu bude zjavovať Panna Mária každý utorok. 26. júla 1961 - Panna Mária dovoľuje dievčatám pohojdať malého Ježiška. 3. augusta 1961 - začiatok extatických pádov. 4. augusta 1961 - dievčatá sa vo …More
KUKY1212 shares from ivik310
6.1K
dokument. p.m.z GuadalupeMore
dokument.
p.m.z Guadalupe
Výpoveď bývalej satanistky. obrátenie satanistkyMore
Výpoveď bývalej satanistky.
obrátenie satanistky
09:31
KUKY1212 shares from Filofej
3.3K
dokument. p.m.z GuadalupeMore
dokument.
p.m.z Guadalupe
Otriasajúce svedectvo bývalej prostitútky. Božie milosrdenstvo je nepochopiteľné aj pre anjelov.More
Otriasajúce svedectvo bývalej prostitútky.
Božie milosrdenstvo je nepochopiteľné aj pre anjelov.
14:16
KUKY1212 shares from Jaroslav Dvorščák
1.5K
dokument. p.m.z GuadalupeMore
dokument.
p.m.z Guadalupe
Goran z Medzugoria svedči o Veľkom Milosrdenstve. Celý tvoj Milosrdný Ježiš a Milosrdná Matka Panna Maria . Užasne svedectvo Gorana z Medžugoria by sme mohli nazvať aj ako: Návrat márnotratného syna …More
Goran z Medzugoria svedči o Veľkom Milosrdenstve.
Celý tvoj Milosrdný Ježiš a Milosrdná Matka Panna Maria .
Užasne svedectvo Gorana z Medžugoria by sme mohli nazvať aj ako: Návrat márnotratného syna do náručia Milosrdného Otca. Ak vás svedectvo oslovilo, prosíme vás prečítajte si celý komentár. Vďaka Bohu , hlavným organizátorom ale aj obetavosti a pozvania nášho kňaza, pricestoval pán Goran z Medžugoria aj na východne Slovensko do gréckokatolíckej farnosti bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove v stredu 24.2.2016. Na záver svedectva všetkých požehnal náš otec arcibiskup Ján Babjak S . Milosrdný Pán Boh , pre modlitbu Gorana: Zdravas Maria a mnohoročných modlitieb najbližších, niekoľko krát zachránil pána Gorana, aj s guľkou v hlave od pekelného ohňa a daroval mu na príhovor Panny Márie dar obrátenia . Niet hriechu, ktorý by Boh neodpustil, ak človek úprimne ľutuje. Milosrdenstvo Božie je väčšie ako naše hriechy, preto sa modli za seba aj za svojich najbližších, ktorí sú zavisli a …More
01:35:35
KUKY1212 shares from Peter(skala)
856
dokument. p.m.z GuadalupeMore
dokument.
p.m.z Guadalupe

Povedala som Panne Marii, že neodídem z Medžugorja pokiaľ (mama) nezačne vidieť

“Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili” (J 20,29) Christiane Claessens – první svědek uzdravení Švýcarky Joëlle Beuret-Devanthéry v Medžugorji, v říjnu 2010, popisuje pouť a samotnou událost.More
“Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili” (J 20,29)
Christiane Claessens – první svědek uzdravení Švýcarky Joëlle Beuret-Devanthéry v Medžugorji, v říjnu 2010, popisuje pouť a samotnou událost.
V sobotu 16. října 2010, se 46 osob, většinou z farnosti sv. Františka Salesského a sv. Terezie vydalo na soukromou pouť do Medžugorje. Byla to naše dvacátá soukromá pouť, kterou jsme konali v době, kdy jsme slavili 20. výročí založení naší modlitební skupiny Královna Míru. Pro naši skupinu to byla nádherná příležitost k projevování vděčnosti Pánu, protože Maria každého z nás vodila za ruku a podporovala přes všechny těžkosti na které jsme naráželi za těch dvacet roků. Opravdu satan nesnáší Pannu Marii a proto také nenávidí modlitební skupiny, které si Ona tak vroucně přeje ve všech farnostech. Z pomocí Boží milosti jsme zůstali věrní a každé pondělí jsme se scházeli k modlitbě, meditaci tajemství z Kristova života, provázené poselstvími, která Maria dala světu a která dává stále každý měsíc v …More
KUKY1212 shares from johnfrax
3.1K
dokument. p.m.z GuadalupeMore
dokument.
p.m.z Guadalupe
Svedectvo otca,syna Panny Márie,ktorému pred pár dňami zomrela dcéra.Mladifest Medžugorie 2014 Svedectvo otca,syna Panny Márie,ktorému pred pár dňami zomrela dcéra.Mladifest Medžugorie 2014.António …More
Svedectvo otca,syna Panny Márie,ktorému pred pár dňami zomrela dcéra.Mladifest Medžugorie 2014
Svedectvo otca,syna Panny Márie,ktorému pred pár dňami zomrela dcéra.Mladifest Medžugorie 2014.António Strocchia,trvalí diakon,sprievodca pútnikov z Talianska.On a jeho manželka nehovoria o smrti svojej dcéry,ale hovoria, že ich dcéra sa narodila pre nebo.Odpočinutie večné daj jej ó,Pane a svetlo večné nech jej svieti,nech odpočíva v Tvojom pokoji.Amen.
30:52
KUKY1212 shares from Anton Čulen
656
čítanie. z výberu zaujímavostí,zamyslení a.p. ...More
čítanie.
z výberu zaujímavostí,zamyslení a.p. ...
Chlapec a Panna Mária. Šesťročný protestantský chlapec často počul, ako sa jeho priatelia katolíci modlia modlitbu Zdravas Mária. Tá modlitba sa mu natoľko páčila, že si ju celú zapamätal a každodenne …More
Chlapec a Panna Mária.
Šesťročný protestantský chlapec často počul, ako sa jeho priatelia katolíci modlia modlitbu Zdravas Mária. Tá modlitba sa mu natoľko páčila, že si ju celú zapamätal a každodenne sa ju aj začal modliť. „Počúvaj, mami, aká prekrásna modlitba,“ povedal jeden deň svojej matke.
„Už nikdy to nehovor znovu!“ odpovedala mu matka, keď si vypočula čo sa jej syn modlil. „Je to poverčivá modlitba katolíkov, ktorí uctievajú modly a myslia si, že Mária je bohyňou. Je žena, ako ktorákoľvek iná, poďme, vezmi si Bibliu a prečítaj si ju zas a znovu, obsahuje všetko, čo musíme robiť.“
Chlapec sa teda prestal modliť svoju modlitbu k Panne Márii každý deň a trávil viac času čítaním Biblie.
Jedného dňa, pri čítaní evanjelia, videl pasáž o Zvestovaní anjela Panne Márii. Plný radosti, chlapec bežal k svojej matke a povedal: „Mami, našiel som v Biblii moju modlitbu Zdravas Mária: „Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1,28) „Prečo si ju teda nazvala …More
KUKY1212 shares from osvaldo_89200
93
ruženec. všetky štyriMore
ruženec.
všetky štyri
Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu / spievané. Rádio Lumen - Modlitba: Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, …More
Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu / spievané.
Rádio Lumen - Modlitba: Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky, Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom, Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti, Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží, Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho, Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba, Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky, Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti, Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľ úbosti, Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností, Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály, Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko …More
11:30
KUKY1212 shares from Jonatánka
22.3K
film. láska ježiša k námMore
film.
láska ježiša k nám
Lekár zázrakov. 1. časť. Giuseppe Moscati bol lekárom, profesorom, vedcom a preslávil sa svojim mimoriadnym prístupom k chudobným. Žil na prelome 19. a 20. storočia. Bol uznávaným odborníkom a neskôr …More
Lekár zázrakov. 1. časť.
Giuseppe Moscati bol lekárom, profesorom, vedcom a preslávil sa svojim mimoriadnym prístupom k chudobným. Žil na prelome 19. a 20. storočia. Bol uznávaným odborníkom a neskôr si získal veľké uznanie pri záchrane obetí výbuchu sopky Vezuv v roku 1906. Moscati bol zodpovedný za nemocnicu, ktorá pôsobila neďaleko sopky: osobne dozeral na rýchlu evakuáciu nemocnice, a podarilo sa mu zachrániť všetkých pacientov, prevažne starších a chudobných, skôr, ako sa zrútila strecha budovy pod tlakom horúceho popola. Keď v roku 1911 vypukla v Neapole cholera, talianska vláda poverila Moscatiho, aby dohliadal na inšpekciu stavu hygieny v meste - podarilo sa mu nájsť zdroj choroby a aj spôsob jej likvidácie. V tom istom roku obdržal Moscati doktorát z fyziologickej chémie... ako prvý experimentoval s inzulínom v boji s cukrovkou a počas prvej svetovej vojny viedol nemocnicu pre ranených vojakov. Hovorilo sa o ňom ešte za jeho života, že bol zázračným lekárom, ktorý vedel vždy …More
01:42:31
KUKY1212 shares from josefconka
8.1K
film. láska ježiša k námMore
film.
láska ježiša k nám
Štvrtý král. Krásny biblický príbeh o putovaní troch kráľov a ich sprievodcu - Kráľa včelára - za jasnou hviezdou, ktorá ich má priviesť k MesiášoviMore
Štvrtý král.
Krásny biblický príbeh o putovaní troch kráľov a ich sprievodcu - Kráľa včelára - za jasnou hviezdou, ktorá ich má priviesť k Mesiášovi
01:40:59