pařez
pařez
563
Bůh vám žehnej... 🤗More
Bůh vám žehnej...
🤗
pařez
2623

Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa podle M. Valtorty

3. ZASNOUBENÍ Chvála mému pěstounu, který je vám příkladem v tom, co vám chybí nejvíce: v čistotě, věrnosti, dokonalé lásce. Ježíš Marii Valtortě „Bůh ti dá manžela" Maria je stále v Chrámu. …More
3. ZASNOUBENÍ
Chvála mému pěstounu, který je vám příkladem v tom, co vám chybí nejvíce: v čistotě, věrnosti, dokonalé lásce.
Ježíš Marii Valtortě

„Bůh ti dá manžela"
Maria je stále v Chrámu. V této chvíli vychází s ostatními pannami z chrámové budovy. Konal se tam asi nějaký obřad, protože v ovzduší, začervenalém krásným slunečním západem, se šíří vůně kadidla. Řeklo by se, že je pokročilý podzim, neboť nebe je něžně melancholické jako v projasněném měsíci říjnu, neboť to on se už jistě prochází jeruzalémskými zahradami, kde žlutý okr listů, chystajících se k opadání, vytváří na stříbřité zeleni olivových stromů žlutočervené skvrny.
Skupina, či spíše hejno panen přechází malé zadní nádvoří, vystupuje po schodech, prochází malým portálem, vstupuje do jiného dvora, méně nádherného, čtvercového a s jediným vstupem, jímž právě vcházejí. Zřejmě je to dvůr, kolem kterého se nacházejí malé příbytky chrámových panen, neboť každá dívka směřuje do své cely jako holubice do svého hnízda... Mnohé,…More
pařez
Pokud jde o slib doživotní slib čistoty Panny Marie a sv. Josefa: "...Maria bere ratolest. Je dojata a hledí na Josefa už zcela ujištěna a záříc. …More
Pokud jde o slib doživotní slib čistoty Panny Marie a sv. Josefa:
"...Maria bere ratolest. Je dojata a hledí na Josefa už zcela ujištěna a záříc. Cítí se jím jista, když jí pak říká: „Složil jsem slib nazireátu," a když se přitom jeho tvář celá rozzáří; a tak si dodá odvahy:
„Já také celá patřím Bohu, Josefe. Nevím, zda ti to velekněz řekl."
„Řekl mi jen, že jsi dobrá a čistá a že mi máš sdělit, že jsi učinila slib, a že já mám být na tebe hodný. Mluv, Maria. Tvůj Josef tě chce učinit šťastnou ve všech tvých přáních. Nemiluji tě pro tělo. Miluji tě svým duchem, svaté dítě,
které mi Bůh dal! Nechť ve mně vidíš otce a bratra, nejen manžela. Důvěřuj mi jako otci, měj ke mně důvěru jako k bratrovi."
„Už jako dítě jsem se zasvětila Pánu. Vím, že toto se v Izraeli nedělá, ale slyšela jsem hlas, který po mně žádal mé panenství jako oběť lásky pro příchod Mesiáše. Izrael už na něho čeká tak dlouho... To není příliš, vzdát se proto radosti být matkou..."
Josef na ni upřeně hledí, jako by chtěl …
More
pařez
Moderní doba se vyznačuje zpochybněním Biblické zvěsti, zvlášť a především evangelií - zpochybnění božství Ježíše Krista, panenství jeho Matky,…More
Moderní doba se vyznačuje zpochybněním Biblické zvěsti, zvlášť a především evangelií - zpochybnění božství Ježíše Krista, panenství jeho Matky, jeho zázraků, toho, že jej jeho učedníci a následovatelé správně pochopili.
Co na to Bůh? Jeho odpovědí je dílo italské mystičky Marie Valtorty "Poéma o Bohu a Člověku", ze kterého byly v naší zemi publikovány (pokud je mi známo) tři výběry: "Život Panny Marie", Život Pána Ježíše" a "Magdaléna"
pařez
405
otcenascyriliceverzea. Modlitba Otčenáš ve staroslověnštině. Kdo se na základce učil rusky, a v poslední době si azbuku osvěžil brouzdáním v ruské blogosféře, tak by neměl mít problém s určením …More
otcenascyriliceverzea.
Modlitba Otčenáš ve staroslověnštině.
Kdo se na základce učil rusky, a v poslední době si azbuku osvěžil brouzdáním v ruské blogosféře, tak by neměl mít problém s určením významu jednotlivých slov...
pařez
451.9K
Mormoni - Okultismus v rouše Křesťanství. Co vám mormoni o sobě nikdy neřeknou - svědectví bývalých mormonů. Zdroj: www.youtube.com/watchMore
Mormoni - Okultismus v rouše Křesťanství.
Co vám mormoni o sobě nikdy neřeknou - svědectví bývalých mormonů.
Zdroj: www.youtube.com/watch
42:31
Samson1
Ječmínku nepotřebuješ zase přebalit? 😀
janka cpž
mýlí se sobek, i já mu navyšuji sledovanost, nahlédnu a to je celé, co mu k tomu můžu napsat, stačila mi konfrontace s ješitou ječmínkem hihi, nemám …More
mýlí se sobek, i já mu navyšuji sledovanost, nahlédnu a to je celé, co mu k tomu můžu napsat, stačila mi konfrontace s ješitou ječmínkem hihi, nemám čas reagovat na odvety, to je taky všeználek
43 more comments
pařez
361.3K

Datum Ježíšova narození

Rok co rok se v okolí vánočních svátků vynořují v novinách články o tom, že Vánoce jsou svátky původně pohanského původu. Pohanské oslavy zimního slunovratu, případně dies natalis solis invicti …More
Rok co rok se v okolí vánočních svátků vynořují v novinách články o tom, že Vánoce jsou svátky původně pohanského původu. Pohanské oslavy zimního slunovratu, případně dies natalis solis invicti, narozeniny neporaženého Slunce, zavedené roku 274 císařem Aureliánem, měla církev využít a proměnit ve slavnost narození Slunce spravedlnosti, ohlašovaného prorokem Malachiášem. Pro mnohé z těch, kdo krčí obočí nad mnohými katolickými tradicemi, je pak tato informace potvrzením korupce, která z církve Kristovy učinila nevěstku babylónskou. Pro velmi populární internetový(pavědecký pseudo-)dokument Zeitgeist je tak „mýtus“ o narození božského syna, spojený v mnoha orientálních náboženstvích ze zimním slunovratem, důvodem, proč diskreditovat křesťanské poselství o mimořádném Božím vstupu do lidských dějin v betlémském chlévě. A nechybějí ani mnozí z církve, kteří tuto rétoriku přijímají, avšak snaží se ukázat, že ochočení pohanských slavností je jasným signálem, že církev byla již od raných dob …More
pařez
Tady je to rozebráno velice fundovaně: www.ikarmel.cz/kniha/Nas-letopocet-J… Anotace knihy: Původce křesťanského letopočtu Dionysius byl viněn, že …More
Tady je to rozebráno velice fundovaně:
www.ikarmel.cz/kniha/Nas-letopocet-J…
Anotace knihy:
Původce křesťanského letopočtu Dionysius byl viněn, že špatně vypočítal náš letopočet. Někteří tvrdili, že je tu rozdíl 5 let, jiní 9 let. Už to dokazuje, že k svému závěru nedošli na základě výpočtů, protože údajná chyba může být jen jedna. P. Pouč se věnoval své práci mnoho let a srovnáním roku solárního s rokem lunárním, který byl tehdy používán, došel k závěru, že Kristus se narodil skutečně v našem roce –1 a zemřel určitě v roce 33. Všímá si též letopočtu židovského, seleukovského, babylonského, egyptského a srovnáním s naším mu ony dávají za pravdu. Objevil rovněž, že Flaviovy „Starožitnosti“ byly na některých místech záměrně porušeny a neporušená místa sama pachatele usvědčují. Stalo se tak, aby se zdálo, že náš letopočet má chybu.
cena knihy - 140 Kč
pařez
Tak, konečně se mi podařilo najít knížku "O vědě a víře" od Jiřího Grygara (nelekejte se ;-) - chci zde ocitovat jeden velice zajímavý astronomický …More
Tak, konečně se mi podařilo najít knížku "O vědě a víře" od Jiřího Grygara (nelekejte se ;-) - chci zde ocitovat jeden velice zajímavý astronomický údaj ohledně "Betlémské hvězdy".
Pro zachování kontextu cituji šířeji:
"...Kepler vypočítal, že v roce 7 BC (tj. p.n.l - moje pozn.) došlo dokonce k trojnásobné konjunkci planet Jupiteru a Saturnu v souhvězdí Ryb. Moderní výpočty Keplerovu studii v plném rozsahu potvrdily. K úhlovému přiblížení Jupiteru a Saturnu došlo 29. května, 30. září a 5. prosince zmíněného roku, přičemž úhlové vzdálenosti obou těles se zmenšily na 1° (dva průměry Měsíce), což byl zajisté neobyčejně nápadný úkaz.
Podle těchto indicií se Kristus narodil koncem léta či na podzim r. 7 BC, ve shodě se zmíněnou "chybou" opata Dionysia. Pouze R.W. Sinnot nabízí "alternativní Betlémskou hvězdu" v podobě velmi těsné konjunkce Jupiteru a Venuše, k níž došlo 17. června r.2 BC. Při úhlové vzdálenosti obou planet pouze 0,5 obloukové minuty (lidské oko rozliší v nejlepším případě …
More
34 more comments
pařez
1.3K
"Novoruští kozáci" píší dopis americkému prezidentovi ;-) Věnováno Solinadzlato. Zdroj: www.budaev.ru/gallery/21More
"Novoruští kozáci" píší dopis americkému prezidentovi ;-)
Věnováno Solinadzlato.
Zdroj:
www.budaev.ru/gallery/21
pařez
162K
Korsuňský pogrom - Ukrajina - 20.02.2014 Zdroj: www.youtube.com/watchMore
Korsuňský pogrom - Ukrajina - 20.02.2014
Zdroj:
www.youtube.com/watch
24:51
Caesar
mike084 aj bolsevici, a satanskí sadistickí psychopati, parchanti, posadnutí diablom zavrazdili novinára, je nacase poslat bojové armády a skoncovat …More
mike084
aj bolsevici, a satanskí sadistickí psychopati, parchanti, posadnutí diablom zavrazdili novinára, je nacase poslat bojové armády a skoncovat s nimi a vyhladit ich, bezmilosti zlikvidovat banditov presne ich sposobami, nech si to uzijú, zlocinci ale na ich odporných bradatých hlavách:
www.barenakedislam.com/…/james-foley-ame…
Caesar
Keby ich zastavili islamské satanské bestie, a mávali s ciernými satanskými handrami a revali alah akbar, tak neviem, ako by vsetci dopadli, ako v …More
Keby ich zastavili islamské satanské bestie, a mávali s ciernými satanskými handrami a revali alah akbar, tak neviem, ako by vsetci dopadli, ako v Iraku a Sýrii:
www.barenakedislam.com/category/beheadings-graphic/
5 more comments
pařez
9663

"Vítězný únor" 1948 dodnes vrhá dlouhý stín

Popraveno bylo 248 osob a dalších čtyři a půl tisíce lidi zahynuly ve vězení. Z politických důvodů bylo odsouzeno přes dvě stě tisíc osob a dalších dvacet tisíc skončilo bez soudu v táborech nucených …More
Popraveno bylo 248 osob a dalších čtyři a půl tisíce lidi zahynuly ve vězení. Z politických důvodů bylo odsouzeno přes dvě stě tisíc osob a dalších dvacet tisíc skončilo bez soudu v táborech nucených prací. Čtvrt milionu lidí odešlo do exilu. Represe tvrdě postihly celé sociální skupiny, vysokoškoláky stejně jako sedláky, důstojníky nebo kněží a věřící. Taková je bilance čtyřiceti let komunistického režimu v Československu...
www.radio.cz/…/vitezny-unor-19…

Dnes je to 66 let, co k tomu došlo.
Ať je nám vzpomínka na ty, kdo snášeli utrpení nebo ztratili své životy, posilou v našich životech...
pařez
Nemohu než souhlasit. Jen bych ještě dodal, že teror komunismu (hlavně v 50tých létech) může být také trestem za zločiny, kterých jsme se dopustili …More
Nemohu než souhlasit.
Jen bych ještě dodal, že teror komunismu (hlavně v 50tých létech) může být také trestem za zločiny, kterých jsme se dopustili při odsunu Sudetských Němců - především za to, že tyto zločiny nebyly potrestány. Tím nechci zpochybňovat odsun jako takový (z praktického hlediska bylo po tom všem, co se stalo, nemožné zachovat pokojné soužití obou národů) - ale nemělo nemělo přitom dojít k těm zločinům.
Někde bylo napsáno, že násilí na Němcích se dopouštělo cca 2% obyvatelstva, často příslušníci odbojových skupin, kteří vzali "organizaci" do svých rukou. To, že toto zůstalo nepotrestáno, ukázalo mnohým, že je možné vůči "nepříteli" jednat bestiálně - to pak uplatnili během komunistického teroru.
A stejná situace zřejmě nastane na Ukrajině - Bůh pomáhej slušným a nevinným lidem...
Samson1
Pařez únor se tu mohl uchytit též jen tím, že jsme upadli do sféry vlivu jiné mocnosti, a z křesťanského národa se stal ateistický. Všechno se to …More
Pařez únor se tu mohl uchytit též jen tím, že jsme upadli do sféry vlivu jiné mocnosti, a z křesťanského národa se stal ateistický. Všechno se to odvíjí od Fatimy a opomenutí pokání. To jsou ty nejpodstatnější věci. Nebyla víra, uchytila se propaganda ideje komunismu, kdo by nebral tu krásnou budoucnost, zapomělo se, že ji nabízí Lucifer, vrah lidí od počátku. Potom člověk v zájmu věcí je schopný zabít jiného pro dobro, aniž by si chtěl uvědomit, že koná zločin. Holt Satan je mistr lži.
7 more comments
pařez
131.7K

Antonio Socci - Odstúpenie pápeža Benedikta XVI. možno nie je kanonicky platné

Odstúpenie Benedikta XVI. sa po roku začína meniť na detektívku. Na svetlo totiž vyšli "detaily", ktoré nás nútia vážne sa zamyslieť aj nad kanonickou platnosťou samotného tohto rozhodnutia. Začnem …More
Odstúpenie Benedikta XVI. sa po roku začína meniť na detektívku. Na svetlo totiž vyšli "detaily", ktoré nás nútia vážne sa zamyslieť aj nad kanonickou platnosťou samotného tohto rozhodnutia.
Začnem tým, čomu som bol sám svedkom. V lete roku 2011 som z istého zdroja dostal správu, že Benedikt XVI sa rozhodol odstúpiť z Petrovho stolca, a že tak urobí po 85. narodeninách, teda niekedy po apríli 2012.
Keď som o tom písal 25. septembra 2011, bol som zaplavený lavínou opovrhujúcich reakcií či už z prostredia Vatikánu alebo aj od samotných vatikanistov. Keď nadišla jar 2012, ktosi z vatikanistov opakovane pripomínal, že moje predpovede sa nerealizovali, na čo som odpovedal, že práve prebiehala búrka v súvislosti s Vatileaks, kvôli čomu pápež vtedy ešte neodstúpil. Práve 11.februára 2013, hneď po ukončení prípadu Vatileaks, Benedikt XVI. vyhlásil svoj ohromujúci odchod (ešte stále vo veku 85 rokov).
Bertone a jeho dosvedčenie
Kardinál Bertone len pred pár dňami pre istý taliansky denník povedal …More
Peter(skala)
Turecký atentátnik, ktorý sa v roku 1981 pokúsil zavraždiť pápeža Jána Pavla II., dnes uviedol, že jeho nástupca Benedikt XVI. by sa mal vzdať funkcie …More
Turecký atentátnik, ktorý sa v roku 1981 pokúsil zavraždiť pápeža Jána Pavla II., dnes uviedol, že jeho nástupca Benedikt XVI. by sa mal vzdať funkcie v súvislosti s postupom cirkvi v prípade škandálu okolo zneužívania detí kňazmi.
"Želám si, aby pápež odstúpil - nie, aby bol zatknutý," povedal Mehmet Ali Agca novinárom v Istanbule, keď mával tureckými novinami vyzývajúcimi na zatknutie Benedikta XVI. Agca na verejnosti vystúpil po prvý raz od svojho prepustenia.
www.aktuality.sk/…/mehmet-ali-agca…
superiel
Vlastně ne možná, ale určitě není platné. Pod skrytým nátlakem to jinak nelze. 🤗 uomo che interferiva - Benedetto XVIMore
Vlastně ne možná, ale určitě není platné. Pod skrytým nátlakem to jinak nelze. 🤗
uomo che interferiva - Benedetto XVI
2 more comments
pařez
1141.5K

Papežská korunovační přísaha

Přísahám, že nezměním nic z převzaté tradice a nedovolím, aby nic z toho, co střežili moji bohulibí předchůdci, byli jakkoli změněno, že naopak se zářnou láskou jako její opravdově věrný žák a …More
Přísahám, že nezměním nic z převzaté tradice a nedovolím, aby nic z toho, co střežili moji bohulibí předchůdci, byli jakkoli změněno, že naopak se zářnou láskou jako její opravdově věrný žák a následovník budu s veškerou svou silou a nejvyšší snahou opatrovat dobro, jež mi bylo předáno, že budu mýtit vše, co bude odporovat kanonickému řádu, že budu střežit svaté kánony a dekrety našich papežů, jako by byly Božími pokyny s nebes, neboť si uvědomuji, že z Boží milosti stojím na Tvém místě, že s Tvojí podporou jsem Tvým náměstkem a že budu co nejpřísněji volán k odpovědnosti před Tvůj božský tribunál za vše, co vyznávám.
Přísahám Bohu všemohoucímu a Spasiteli Ježíši Kristu, že zachovám vše, co bylo zjeveno skrze Ježíše Krista jeho zástupcům?, a vše, co koncily a moji předchůdci závazně stanovili a definovali. Zachovám disciplínu a ritus církve: postavím mimo církev každého, kdo se proviní proti této přísaze, ať již to budu já sám či kdokoli jiný. Pokud bych v čemkoli jednal proti této …More
Caesar
Tomáš Halík jak ho asi neznáte www.prvnizpravy.cz/sloupky/tomas-halik-jak… Nový papež nabídne nový pohled na papežství. Rozhodně by měl rozumět …More
Tomáš Halík jak ho asi neznáte
www.prvnizpravy.cz/sloupky/tomas-halik-jak…
Nový papež nabídne nový pohled na papežství. Rozhodně by měl rozumět západnímu světu!
www.impuls.cz/…/234842
Caesar
Libor Halik P. Tomáš Halík nie je len napůl budhisticky kněz, mne pripadá ze je budhisto - moslim. Otče Halíku, nešiřte islámské a multikulturní lži …More
Libor Halik
P. Tomáš Halík nie je len napůl budhisticky kněz, mne pripadá ze je budhisto - moslim.
Otče Halíku, nešiřte islámské a multikulturní lži
eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/9016-otce-halik…
Vážený otče Halíku. Nerad se pouštím do oponování knězi, ale považuji za nutné oponovat vámi šířeným lžím o ředitelce střední školy v pražské Ruselské ulici Ivanky Kohoutové. Byť pevně věřím, že si nejste šíření lží vědom, tak považuji zároveň za důležité upozornit na tyto lži veřejně.
Časopis Respekt zveřejnil vaše vyjádření ke kauze snahy pražských muslimek prosadit si na střední zdravotní škole v pražské Ruselské ulici nošení zahalení hlavy dle islámských fundamentalistických zvyků. A vy jste v odpovědi řekl: „Učme se žít s růzností, pokud neporušuje práva jiných. … Che Guevara a srp a kladivo na tričku se do školy nosit smějí, muslimský šátek, křížek či jarmulka ne.“
Na základě analýzy mediálních zpráv vyznívá, že jste k závěru o tom, že ředitelka školy zakázala muslimkám nosit …More
13 more comments
pařez
7861
Dr.Kelly Bowring pozitivně hodnotí MDM poselství velkého varování. Převzato ze stránek malíře Štěpána Alberta: www.stepanalbert.estranky.cz/clanky/dr.-kelly-bowri… Stránky Dr.Kelly Bowringa: More
Dr.Kelly Bowring pozitivně hodnotí MDM poselství velkého varování.
Převzato ze stránek malíře Štěpána Alberta:
www.stepanalbert.estranky.cz/clanky/dr.-kelly-bowri…
Stránky Dr.Kelly Bowringa:
twoheartspress.com
5 pages
pařez
Díval jsem se, Gábi, na Vaše odkazy - v prvním je popsána zkušenost věřícího s Poselstvími - když to řeknu stručně, tak protože tato Poselství …More
Díval jsem se, Gábi, na Vaše odkazy - v prvním je popsána zkušenost věřícího s Poselstvími - když to řeknu stručně, tak protože tato Poselství přináší neklid a nepokoj do života věřícího, lze vyvodit, že nejsou od Boha.
Já osobně jsem skeptický vůči rozlišovací schopnosti tohoto kritéria - nelze říci, že by Boží zásahy do životů Noema, Abraháma, Mojžíše,... Marie při zvěstování, atd. přinesly těmto klid a pokoj - většinou to byly požadavky na zásadní změnu dosavadní existance, které samy o sobě byly velice zneklidňující. Dotyční se ale učili hledat a nacházet pokoj skrze důvěru v Boha...
superiel
Světlo spásy, je to léčka, on to hraje. Neznáme důvod proč se tak rozhodl, ale ať by tam byl kdokoliv jako falešný prorok, byl by to zase člověk, …More
Světlo spásy, je to léčka, on to hraje. Neznáme důvod proč se tak rozhodl, ale ať by tam byl kdokoliv jako falešný prorok, byl by to zase člověk, buď ve střehu. Křesťan má milovat chudé, ale Boha nade vše.
5 more comments
pařez
667
Dopis vojáka Michaela matce. Příběh z války v Koreji Zdroj: www.tedeum.cz/1_2011/vojak_michael_d…More
Dopis vojáka Michaela matce.
Příběh z války v Koreji
Zdroj:
www.tedeum.cz/1_2011/vojak_michael_d…
4 pages
pařez
351.7K

Nesouhlas s rušením uživatelského účtu "Monk"

Níže podepsaní NESOUHLASÍ se zrušením uživatelského účtu "Monk". To, co je uvedeno ZDE, není pravdivé. Za sebe samozřejmě nesouhlasím. Do diskuze ať píší jen ti, kdo mají na věc stejný názor -…More
Níže podepsaní NESOUHLASÍ se zrušením uživatelského účtu "Monk".
To, co je uvedeno ZDE, není pravdivé.
Za sebe samozřejmě nesouhlasím.
Do diskuze ať píší jen ti, kdo mají na věc stejný názor - ti ostatní si pište pod Rehka - jinak mažu.
pařez
Pokud někdo uveřejní sdělení ze soukromé pošty, a ještě s ním ve veřejné diskuzi polemizuje - viz níže, pak se jedná o selhání, pro které nemám …More
Pokud někdo uveřejní sdělení ze soukromé pošty, a ještě s ním ve veřejné diskuzi polemizuje - viz níže, pak se jedná o selhání, pro které nemám pochopení. A protože jsem už podruhé zopakoval stejnou chybu - věnoval jsem svou důvěru někomu, kdo jí nebyl hoden (viz toto vlákno) - vidím jako jediný způsob, jak zabránit, abych ji neopakoval i potřetí, že odtud odejdu.
Takže se tímto loučím a všem přeji šťastné shledání u posledního soudu. 🤗
................................................................................................................................................................................................................................
Hoki
Cesta ke křesťanské toleranci
OCD znamená, že ten jedinec trpí jistou poruchou. Stačí vidět dnes, co tací vůči mne napsali za bejkárny :) Lezou či leze na má dřívější vlákna a otravuje na vláknech o Modlitbě a Eucharistii... Vytahuje nesmyslnosti... Podporuje deviantní komentáře uživatelů, kteří by se měli ambulatně léčit... …
More
pařez
Totiž, pro vysvětlenou - docela by mě zajímalo, jakými slovy jsi adminovi či Donu Retovi vysvětlil zdejší situaci, že jsi na ně přenesl svoji …More
Totiž, pro vysvětlenou - docela by mě zajímalo, jakými slovy jsi adminovi či Donu Retovi vysvětlil zdejší situaci, že jsi na ně přenesl svoji zodpovědnost za naplnění svých slov.
To je ze tvé strany naprosto amatérský alibismus.
Jak říká jedna má známá " ŽE TĚ HANBA NEFACKUJE! "
33 more comments
pařez
411.2K
Vykupitel a Spoluvykupitelka. V tomto článku, který vyšel v časopise TeDeum (2. číslo ročníku 2008) www.tedeum.cz/archiv_2008.htm se jeho autor, P.Karl Stehlin, zamýšlí nad spoluúčastí Panny Marie …More
Vykupitel a Spoluvykupitelka.
V tomto článku, který vyšel v časopise TeDeum (2. číslo ročníku 2008)
www.tedeum.cz/archiv_2008.htm
se jeho autor, P.Karl Stehlin, zamýšlí nad spoluúčastí Panny Marie na Kristovu utrpení.
Díky této spoluúčasti, kterou P.Maria prožívá jako
člověk zcela prostý hříchu,
jako matka trpícího Ježíše
a jako stvořená bytost dokonale sjednocená s vůlí Otce (zřejmě také proto je korunou tvorstva a královnou andělů) se Marii dostává titulu Spoluvykupitelka. Zdroj článku: www.tedeum.cz/2_2008/spoluvykupitelk… Převzato ze Zawsze Wierni 3/2007 - přeložil Adam Podborský. © Te Deum 2008
7 pages
pařez
kostelník 6.6.2013 13:36:24 "Rád bych, kdybys dokázal vyhmátnout ten správný moment z Kalvárie, kdy Ježíš slavnostně vyhlásil Pannu Marii za matku …More
kostelník 6.6.2013 13:36:24
"Rád bych, kdybys dokázal vyhmátnout ten správný moment z Kalvárie, kdy Ježíš slavnostně vyhlásil Pannu Marii za matku všech lidí.
Nemohu se dohledat čestné odpovědi."

Tohle jsi asi přehlédl: pařez 6.6.2013 00:01:54
A pokud aplikujeme zásadu "čistému je vše čisté" i na pojem cti, nedivím se, že nemůžeš nalézt čestnou odpověď.
🤗
Samson1
Kostelníku, modlou může být mnoho věcí.P. Maria je určitě pokorná a mluví jen o tom, co ji Bůh dal, protože veliké věci ji učinil ten,který je mocný …More
Kostelníku, modlou může být mnoho věcí.P. Maria je určitě pokorná a mluví jen o tom, co ji Bůh dal, protože veliké věci ji učinil ten,který je mocný a jeho jméno je svaté. Jinak něco z promluvy papeže Františka.
Můžeme dnes prosit Ježíše: 'Pane, který jsi tolik dobrý, ukaž mi cestu, jak být každý den méně vzdálen Božímu královstsví, cestu, která povede k vyhnání všech bůžků'. Je to obtížné, ale je třeba začít... Modly schované v tolika různých sedlech, modly zapuštěné v naší osobnosti, ve způsobu život! Vyhnat modlu světskosti, která z nás činí Boží nepřátele! Prosme dnes Ježíše o tuto milost
39 more comments
pařez
919
Pro Menhira. Dotyčný ví ...More
Pro Menhira.
Dotyčný ví ...
pařez
71.5K

Jedno nepřipomínané výročí

Kristovo ukřižování si každý rok připomínáme na Velký pátek, jehož datum je určeno podle prvního jarního úplňku. Pokud bychom si ale tuto událost chtěli připomenout podobně, jako si připomínáme …More
Kristovo ukřižování si každý rok připomínáme na Velký pátek, jehož datum je určeno podle prvního jarního úplňku.
Pokud bychom si ale tuto událost chtěli připomenout podobně, jako si připomínáme jiné důležité události, tj. podle jejich data, pak to bylo - s největší pravděpodobností -
včera 3. dubna 2013 přesně 1980 roků, co náš Pán zemřel
(3. dubna roku 33).
Že ke Kristovu ukřižování došlo právě tento den a rok vyplývá z toho, že podle Jan 19,31 připadla ten rok Pascha na sobotu - k tomu došlo v letech 19, 33 a 37. Pontius Pilatus, který Krista odsoudil, ale vládl v Judsku v letech 26 - 36, tj. v úvahu připadá pouze rok 33.
Dalším svědectvím pro rok 33 je svědectví Eusebia, který v knize Chronikon vypravuje, že Tertulián ve své Apologii proti pohanům se dovolával svědectví Flegonta, pohana, propuštěného otroka císaře Hadriána, podle něhož ve 4. roce olympiády 202 nastala taková tma, že v poledne, náš čas 12 hodin, bylo možno na obloze vidět hvězdy, a že bylo tak silné zemětřesení, že …More
pařez
Malý nášup: revue.theofil.cz/revue-clanek.php (tentokrát od Radomíra Malého)More
Malý nášup:
revue.theofil.cz/revue-clanek.php
(tentokrát od Radomíra Malého)
pařez
Ještě pro Popel — 5.4.2013 15:05:41: Na této stránce: www.isidorus.net/show/katecheza,3,His… jsou uvedeny zmínky starověkých historiků o Ježíši …More
Ještě pro Popel — 5.4.2013 15:05:41:
Na této stránce:
www.isidorus.net/show/katecheza,3,His…
jsou uvedeny zmínky starověkých historiků o Ježíši Kristu, které dokládají jeho reálný život a působení. Užitečné je také srovnání s jinými starověkými díly, uvedené v úvodu:
"...Málo kdo ví, ale dodnes o Kristu uchovalo se nejvíce spisu a to jen málo pozdějších než osoba o které vypravují. Nejstarší kopie spisů pocházejí z 2. století. Jen pro srovnaní věrohodnost manuskriptová Galijských válek Julia Cesara (o kterých nikdo nepochybuje) spočívá na devíti kopiích z 10. století po Kristu. Manuskripty Ilias přetrvaly v počtů 643 kusů. Nový Zákon jen v pouhých 20 tisících kopiích. Ve vnitřním kriteriu kopie Nového Zákona liší se mezi sebou praktický jen gramatikou, slovosledem, použitými slovy na určení některých skutečnosti. Naopak kopie Ilias a Valek Cesara často se podstatně liší mezi sebou.
Základním kriteriem pravdivosti historického faktu je objevování se jeho popisu v několika různých dílech …
More
5 more comments
pařez
5839

Bez záruky - Diplomatická verze 3. Fatimského tajemství

Oslabený a diplomaticky zmírněný výtah poselství je tento: "Na celé lidstvo přijde veliký trest. Ještě ne dnes, ani ne ještě zítra, ale v druhé polovině dvacátého století. Co jsem pověděla v La …More
Oslabený a diplomaticky zmírněný výtah poselství je tento:
"Na celé lidstvo přijde veliký trest. Ještě ne dnes, ani ne ještě zítra, ale v druhé polovině dvacátého století. Co jsem pověděla v La Salettě, opakuji dnes tobě: Lidé se provinili a dar, jehož se jim dostalo, nohama pošlapali. - Nikde už není pořádek.
Dokonce i na nejvyšších místech vládne satan a rozhoduje o běhu událostí. Bude umět vniknout dokonce i do špiček církve. Podaří se mu poplést hlavy velkých vůdců, vynalézt zbraně, jimiž možno v několika minutách zničit polovinu všeho lidstva. Ovládne mocné z národů a přiměje je, aby tyto zbraně vyráběli v masách. Nevzepře-li se lidstvo proti tomu, budu já nucena nechat padnout rámě svého Syna, Ježíše Krista.
A hle, Bůh bude pak lidstvo trestat ještě tvrději a tíže, než je trestal potopou. A velcí a mocní při tom právě tak zahynou jako malí a slabí. Ale i pro Církev přijde čas nejtěžších zkoušek. Kardinálové budou proti kardinálům a biskupové proti biskupům! Satan vstoupí do jejich …More
pařez
Co se stalo: - na nejvyšších místech vládne satan a rozhoduje o běhu událostí - byly vynalezeny zbraně, jimiž možno v několika minutách zničit …More
Co se stalo:
- na nejvyšších místech vládne satan a rozhoduje o běhu událostí
- byly vynalezeny zbraně, jimiž možno v několika minutách zničit polovinu všeho lidstva, tyto zbraně jsou vyráběny masově
- a velké změny v Římě zdá se nastávají nyní...
pařez
Rok, kdy to bylo řečeno, Vám nepomůže - to, že se něco změnilo, může být oznámeno klidně o 10 (či kolik chcete) roků později. Spíš je důležité, čemu …More
Rok, kdy to bylo řečeno, Vám nepomůže - to, že se něco změnilo, může být oznámeno klidně o 10 (či kolik chcete) roků později. Spíš je důležité, čemu jsme se vyhnuli, co bylo odvráceno nebo odloženo.
3 more comments
pařez
192.4K

Náhoda, nebo znamení od Boha?

Svatý otec Benedikt XVI. oznámil své rozhodnutí odstoupit z úřadu papeže 11. února 2013 v 11:30 dopoledne. Blesk udeřil ve Vatikánu do baziliky svatého Petra Rok předtím, 11. února 2012 v 11:30More
Svatý otec Benedikt XVI. oznámil své rozhodnutí odstoupit z úřadu papeže 11. února 2013 v 11:30 dopoledne.
Blesk udeřil ve Vatikánu do baziliky svatého Petra
Rok předtím, 11. února 2012 v 11:30 příjímá "irská vizionářka" Marie Božího Milosrdenství toto poselství:
342. Poselství Ježíše ze dne 11. února 2012 v 11:30.
Má drahá, milovaná dcero,
válečné konflikty se všude stupňují a velmi brzy ruka mého Otce zasáhne, aby toto zlo zastavila.
Neměj strach, protože plány k záchraně lidstva jsou již dokončeny a teď už nebude trvat dlouho a moje Velké milosrdenství bude dáno každému z vás.
Nikdy se nebojte práce Antikrista, protože vy, drahé děti, ve vašich modlitbách nesete moc k oslabení jeho sevření světa. Jiní světoví vůdci budou brzy zabiti a můj nebohý svatý vikář, papež Benedikt XVI, bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě. V minulém roce, má dcero, jsem ti řekl o spiknutí v kuloárech Vatikánu. Plán ke zničení mého svatého vikáře byl v tajnosti vypracován 17. března 2011 a nyní došlo k …More
pařez
Libor Halik — 19.2.2013 14:58:53: První část chápu, souhlasím. Uniká mi ale souvislost s Poselstvími - toto bych potřeboval konkrétně doložit.More
Libor Halik — 19.2.2013 14:58:53:
První část chápu, souhlasím. Uniká mi ale souvislost s Poselstvími - toto bych potřeboval konkrétně doložit.
Libor Halik
Vzpomeňte si, jak se v 1945-1948 u nás zaváděl sovětský komunismus, čili předantikristovská totalita. Ti, kteří chtěli aktivně bojovat proti …More
Vzpomeňte si, jak se v 1945-1948 u nás zaváděl sovětský komunismus, čili předantikristovská totalita. Ti, kteří chtěli aktivně bojovat proti komunismu, nebo i ti, kteří jen chtěli utéci za hranice, tak narazili na lidi, kteří mluvili tak, že to vypadalo, že jsou proti komunismu. Ale byli to agenti a nejvíce protikomunistické lidi pak snadno chytli, uvěznili, zabili. Nyní se zavádí antikristovská totalita a to už celosvětová. Ještě nejsou utažené úplně všechny šroubky té Anrikristovy totality, ale téměř všechny už ano. Samozřejmě, že ti nejhorlivější křesťané nechtějí aktivně spoluvytvářet Antikristovu říši. Takoví křesťané DNES JEŠTĚ varují před tím zlem čipů 666 apod. Ale když se do jejich čela postaví nějaký žijící či internetem vyrobený PROROK, PROROKYNĚ přesně instruovaný nejtajnější policií a oni mu budou věřit a dle jeho instrukcí se dokonce scházet k modlitbám a četbě jeho každotýdenních proroctví, tak se jim KROK ZA KROKEM PROMYJE MOZEK a v budoucnu v pravý čas pro ZŘÍZENÍ …More
17 more comments
pařez
1736
Hleď na jas mého Milosrdenství a neboj se nepřátel tvé spásy. ...a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože …More
Hleď na jas mého Milosrdenství a neboj se nepřátel tvé spásy.
...a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.
(Jan 10,3-5)
Převzato ze stránek Kongregace sester Matky Božího milosrdenství:
www.kmbm.cz/Sv-Faustyna/Vyber-modliteb
3 pages
Jovana
Milosrdenství Boží v obrácení zatvrzelých hříšníků - Tobě důvěřuji.
pařez
41.1K
"Kdo věří, že jenom já jsem Syn Boží?" Otázka Jana Vymětala - více v článku "Děti Ježíšova srdce", strana 12-14, Dingir 2/2002 www.dingir.czMore
"Kdo věří, že jenom já jsem Syn Boží?"
Otázka Jana Vymětala - více v článku "Děti Ježíšova srdce",
strana 12-14, Dingir 2/2002
www.dingir.cz
39 pages
Jovana
Myslím si, že to ani není o tom, že jak příjdu tak odejdu, ale že je to o tom, jakou zprávu nesu. I tady na této stránce vidíme, jak jsme kdo v …More
Myslím si, že to ani není o tom, že jak příjdu tak odejdu, ale že je to o tom, jakou zprávu nesu. I tady na této stránce vidíme, jak jsme kdo v emocích a kdy je nezvládneme a nebo zvládneme - no a z těch emocí - i ostnů, které se pokoušíme skrývat vykoukne ta zpráva, kterou neseme. Ta je důležitá. Ty emoce mohou souviset i s naší povahou - sebestředností atd.
Gábi
Viděla jsem je asi dvě hodiny.Vše tam proběhlo v poklidu bez nějakého vnucování.Pobavila jsem se i s jednou mladou ženou.Bylo to nenásilné.Jak …More
Viděla jsem je asi dvě hodiny.Vše tam proběhlo v poklidu bez nějakého vnucování.Pobavila jsem se i s jednou mladou ženou.Bylo to nenásilné.Jak přišli, tak odešli. 🤗
2 more comments