Sprache

Klicks
41
Unsere Liebe Frau von der Schönheit, die Patronin der Künstler

Tina 13 2 7
Unsere Liebe Frau von der Schönheit, die Patronin der Künstler Die Kirche Saint-Pierre de Montmartre steht seit 1133 auf der Erhebung des butte Montmartre (Paris, Frankreich) und grenzt an die berüh… Mehr
Matricaria
Z Wawelu po Akropole!Jednością duchy bratam -
Myśl dionizową spod gruzów wiecznego odgrześć teatrum -
- nie szukaj, przechodniu,w rozwalin nadtajgetowych utratach
myśli gotyckiej Platona,empirejskiego wiatru -

Z wolności renesansowej,z marmurów boskich Olimpu
dźwiga się Grecja Aten - Sokratów,Sofoklesów.
- Patrzaj,nad architrawem - poświata,światłość,nimbos:
- Mesyjasza dowidzą - Empirejski… Mehr
Tina 13