Matricaria
Matricaria
111.5K

Górole syćkik świata stron www.youtube.com/watch?v=FJrMpzpUbKA

Ukazał się wid.Piękność,córka Słowa, Pani któregoś z ludów na północy, Jaką judejscy widzieli prorocy... Słońce lecące trzymała nad czołem, A miesiąc srebrny pod nogami gniotła; Nad chaty,jako …More
Ukazał się wid.Piękność,córka Słowa,
Pani któregoś z ludów na północy,
Jaką judejscy widzieli prorocy...
Słońce lecące trzymała nad czołem,
A miesiąc srebrny pod nogami gniotła;
Nad chaty,jako komeciana miotła;
Tęcze Ją ciągłym oskrzydlały kołem,
W słońcu girlandy niby z kwiatów plotła, I na powietrze rzucała niedbale Perły - jaśminy i maki - korale. Błękit się cały zdawał uśmiechniony, Pełny języków zlotych niby fala. Jak atłas który bierze różne tony I drżąc swe hafty gwiaździste zapala - Tak niebo za Nią od północnej strony Gwiazdy swoimi łyskające z dala Różnym się zdało gwiazdom pozłacanym Ukazać, w ogniu, od zorzy rumianym. Juliusz Słowacki Król Duch.
Geminiano Secundo shares this
Geminiano Secundo
31 lipca 2023, finał rejsu Geminiano Sandomierz-Gdańsk-Elbląg-Iława (fotografia własna; fontannę uruchomiło miasto, na wzgórzu kościół Przemienienia …More
31 lipca 2023, finał rejsu Geminiano Sandomierz-Gdańsk-Elbląg-Iława (fotografia własna; fontannę uruchomiło miasto, na wzgórzu kościół Przemienienia Pańskiego).
6 more comments
Matricaria
833
„Jak jest rzeczą naturalną, że słońce świeci, za dnia jest widno, ze źródła tryska woda, deszcz daje wilgoć, tak też i Duch Święty wszystko przenika. Skoro więc dusza wpatrując się w niebo poznała …More
„Jak jest rzeczą naturalną, że słońce świeci, za dnia jest widno, ze źródła tryska woda, deszcz daje wilgoć, tak też i Duch Święty wszystko przenika. Skoro więc dusza wpatrując się w niebo poznała swego Stwórcę, to wyniesiona ponad słońce i ponad wszelką ziemską władzę zaczyna być tym, czym jest według wiary”. Cyprian z Kartaginy
youtube.com/watch?v=RIUlU-hILLA
43:42
Matricaria
645
Pieśń przedświęcia Bożego Narodzenia Dzisiaj Dziewica podąża do groty zrodzić niewypowiedziane Odwieczne Słowo. Raduj się,świecie cały,usłyszawszy o tym, wysławiaj z aniołami i pasterzami chcące …More
Pieśń przedświęcia Bożego Narodzenia
Dzisiaj Dziewica podąża do groty
zrodzić niewypowiedziane Odwieczne Słowo.
Raduj się,świecie cały,usłyszawszy o tym,
wysławiaj z aniołami i pasterzami
chcące objawić się Dziecię,
Odwiecznego Boga.

youtube.com/watch?v=paCVb5jevo0
01:53
Matricaria
6787
Greek Byzantine orthodox chant: Agni Parthene/ Αγνή Παρθένε (Lyric Video) Najczystsza Matko,raduj się. www.youtube.com/watch Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam …More
Greek Byzantine orthodox chant: Agni Parthene/ Αγνή Παρθένε (Lyric Video)
Najczystsza Matko,raduj się. www.youtube.com/watch
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
pompejanska.rosemaria.pl/jak-odmawiac-no…
07:11
Matricaria
Milczenie, które jest adoracją Do tego milczenia dochodzi się raczej za pośrednictwem modlitewnego przyswajania sobie Pisma i liturgii, aniżeli poprzez …More
Milczenie, które jest adoracją
Do tego milczenia dochodzi się raczej za pośrednictwem modlitewnego przyswajania sobie Pisma i liturgii, aniżeli poprzez systematyczną medytację.
Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga; potrzebuje go teologia, aby mogła w pełni rozwinąć swój charakter mądrościowy i duchowy; potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapominała, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trzeba je przykryć zasłoną (por. Wj 34,33), i aby nasze zgromadzenia umiały uczynić miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie; potrzebuje go kaznodziejstwo, aby uniknąć złudzenia, że wielomówstwo może przybliżyć do doświadczenia Boga; potrzebuje go ludzki wysiłek, aby zrezygnować z zamykania się w walce bez miłości i przebaczenia. Potrzebuje go wreszcie dzisiejszy, ogłuszony hałasem człowiek, który często nie umie milczeć, gdyż boi się spotkać samego siebie, odsłonić się, doświadczyć …More
Matricaria
Orientale Lumen - Jan Paweł II W doświadczeniu liturgicznym Chrystus Pan jest światłością, która oświeca drogę i objawia przejrzystość kosmosu, podobnie …More
Orientale Lumen - Jan Paweł II
W doświadczeniu liturgicznym Chrystus Pan jest światłością, która oświeca drogę i objawia przejrzystość kosmosu, podobnie jak w Piśmie Świętym.
W tej perspektywie modlitwa liturgiczna na Wschodzie wykazuje wielką zdolność do ogarnięcia całej osoby ludzkiej: tajemnica jest wysławiana ze względu na wzniosłość swej treści, ale również z gorącym uczuciem, które wzbudza w sercu zbawionej ludzkości. W liturgii także ciało jest wezwane do oddawania czci, a piękno, które na Wschodzie jest jednym z najwspanialszych sposobów wyrażania Boskiej harmonii i wzorcem przemienionej ludzkości, ujawnia się wszędzie: w kształtach świątyni, dźwiękach, kolorach, światłach, zapachach. Przedłużona celebracja nabożeństwa, powtarzające się wezwania, to wszystko wyraża stopniowe utożsamianie się całej osoby ze sprawowanym misterium. Modlitwa Kościoła staje się już w ten sposób uczestnictwem w liturgii niebiańskiej, zadatkiem ostatecznego stanu szczęśliwości.
Liturgia ukazuje, że …More
4 more comments
Matricaria
1772
MAŚNIAKI - MUZYKA GÓRALSKA - PASTERSTWO. Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył …More
MAŚNIAKI - MUZYKA GÓRALSKA - PASTERSTWO.
Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe.
Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.Hbr 2, 14-18
www.youtube.com/watch
05:38
Anna Mopka
Piękne to.
Matricaria
2673
Prymaki - Wstawajtie Wstawajtie. Wstawajcie, wstawajcie bracia moi mili, Popatrzcie na niebo, gdzie gwiazda wzeszła. jasnym promieniem oświeca rodzinę, Chwili nie czekajcie, pośpieszcie tutaj. Dziecię …More
Prymaki - Wstawajtie Wstawajtie.
Wstawajcie, wstawajcie bracia moi mili, Popatrzcie na niebo, gdzie gwiazda wzeszła. jasnym promieniem oświeca rodzinę, Chwili nie czekajcie, pośpieszcie tutaj. Dziecię narodzone w żłóbku jest na sianie, król prawdy na Ziemię zszedł z samych niebios. On zbawia narody, z grzechów on wyzwala, wszystkich sprawiedliwych ku prawdzie wiedzie.
www.youtube.com/watch
02:26
Matricaria
Hołd świętych trzech Króli. Gwiazda zawisła nad tym miejscem Narodzenia Pańskiego, a następnie obniżyła się, wsunęła do jaskini i zatrzymała się …More
Hołd świętych trzech Króli.
Gwiazda zawisła nad tym miejscem Narodzenia Pańskiego, a następnie obniżyła się, wsunęła do jaskini i zatrzymała się nad głową Dziecięcia, opromieniając ją swym światłem; następnie zniknęła. Pan powiadomił Najświętszą Pannę o przybyciu Królów; skoro posłyszała tę wiadomość prosiła Józefa, aby nie odstępował Jej boku.
Trzymając Boskie Dziecię na ręku Maryja oczekiwała pobożnych Królów. Skromności i uroku Matki Boskiej nie sposób opisać; przy całej pokorze i ubóstwie uwidaczniał się w Niej nadludzki Majestat, a z Jej oblicza promieniał blask niebiański. Z Boskiego Dziecięcia bił taki świetlisty blask, że cała jaskinia przemieniła się w niebo. Kiedy trzej Królowie weszli do jaskini, widok Dziecka i Matki wprawił ich w wielki podziw. Upadli na ziemię i oddali Dziecięciu hołd boski; uznali Je za prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego.
Wypełnieni niezrównaną niebiańską radością, Królowie udali się na spoczynek; we śnie anioł …More
Matricaria
Nauka Najświętszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy. Wielkie były dary, które trzej Królowie ofiarowali memu Najświętszemu …More
Nauka Najświętszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy.
Wielkie były dary, które trzej Królowie ofiarowali memu Najświętszemu Synowi, jednak jeszcze większa była miłość, z jaką to uczynili i tajemnica, jaka była z tym związana. Tym właśnie zaskarbili sobie uznanie Majestatu Boskiego.
Mało jest w świecie ludzi, którzy ze swoich doczesnych bogactw umieliby czynić dobry użytek i którzy składaliby je Panu w ofierze ze wspaniałomyślnością i miłością owych świętych Króli.
Świadectwem jak okrutne stało się serce ludzkie jest wielka liczba ubogich i cierpiących nędzę, którzy rzadko znajdują pomoc u bogaczy. Ta zatwardziałość serc ludzkich sprawia boleść aniołom i zasmuca Ducha Świętego, który musi patrzeć na to, jak nisko upadła godność dusz i jak wszystkie siły i zdolności poświęcają w służbie chciwości, z jaką gromadzą pieniądze.
Przywłaszczają sobie bogactwa, tak jak gdyby tylko dla nich zostały stworzone i odmawiają ich swym ubogim braciom, którzy przecież mają takie …More
Matricaria
450
Wojciech Młynarski - Jeszcze w zielone gramy. Przez kolejne grudnie maje Każdy goni jak szalony A za nami pozostaje Sto okazji przegapionych Ktoś wytyka nam, co chwila W mróz czy upał W zimę w lecie …More
Wojciech Młynarski - Jeszcze w zielone gramy.
Przez kolejne grudnie maje Każdy goni jak szalony A za nami pozostaje Sto okazji przegapionych Ktoś wytyka nam, co chwila W mróz czy upał W zimę w lecie Szans niedostrzeżonych tyle I ktoś rację ma, lecz przecież
Jeszcze w zielone gramy jeszcze nie umieramy Jeszcze się spełnią nasze piękne sny marzenia plany Tylko nie ulegajmy Przedwczesnym niepokojom Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją Jeszcze w zielone gramy chęć skroń niejedna siwa Jeszcze sól będzie mądra a oliwa sprawiedliwa Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie Jeszcze nie Długo nie
www.youtube.com/watch
03:02
Matricaria
11.8K
BOLSHOI BALLET LIVE | 2017–18 | „Dziadek do orzechów” | Walc kwiatów. W 358 roku, za czasów pontyfikatu papieża Liberiusza, w Rzymie żył patrycjusz Jan. Wraz ze swą małżonką nie mogli doczekać się …More
BOLSHOI BALLET LIVE | 2017–18 | „Dziadek do orzechów” | Walc kwiatów.
W 358 roku, za czasów pontyfikatu papieża Liberiusza, w Rzymie żył patrycjusz Jan. Wraz ze swą małżonką nie mogli doczekać się dzieci, dlatego postanowili cały swój majątek oddać Najświętszej Maryi Pannie. Małżonkowie gorąco prosili, by Maryja w jakiś sposób objawiła im swą wolę co do dobrego zużytkowania ich kapitału.
5 sierpnia Najświętsza Panna przyśniła się obojgu małżonkom. Życzyła sobie aby tam, gdzie znajduje się śnieg na wzgórzu, zbudowali kościół ku Jej czci. Brzmi szalenie, bo w sierpniu Rzym nawiedzają największe upały, ale nocą część wzgórza Eskwilin pokryła się śniegiem. Jan powiadomił o tym papieża, który jak się okazało, miał taki sam sen jak rzymskie małżeństwo. Liberiusz udał się rano z uroczystą procesją na pokryte śniegiem wzgórze i tam oznaczył miejsce na budowę kościoła Panny Maryi.
Papież Liberiusz w obecności ludu rzymskiego wytyczył zarys przyszłego kościoła, a patrycjusz Jan pokrył koszty jego …More
02:32
Szukający PRAWDY
Widzę, że robi się nastrojowo i poważnie... to polecam małego geniusza... www.youtube.com/watch
Matricaria
318
Damien Escobar | Dj Radikal feat. Eric Blin - Awaken (Unofficial Video) www.youtube.com/watch 2 Kor 5, 17,21 Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, …More
Damien Escobar | Dj Radikal feat. Eric Blin - Awaken (Unofficial Video)
www.youtube.com/watch
2 Kor 5, 17,21 Bracia:
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
04:20
Matricaria
91.7K
Welcome To Concorde. www.youtube.com/watch Papież Jan Paweł II pielgrzym wszechczasów . Wszystkie ceremonie powitania i pożegnania papieża na lotnisku były wzruszającym i niezapomnianym przeżyciem.Zawsze …More
Welcome To Concorde.
www.youtube.com/watch
Papież Jan Paweł II pielgrzym wszechczasów .
Wszystkie ceremonie powitania i pożegnania papieża na lotnisku były wzruszającym i niezapomnianym przeżyciem.Zawsze po długo oczekiwanym wyjściu papieża z samolotu następował rytuał: papież klękał i na płycie lotniska składał pocałunek.
Tym znakiem pokory rozbrajał ludzkie serca i usposabiał do przyjęcia Bożego orędzia z którym przybywał.
"Jan Paweł II nie jest pierwszym papieżem, który dostrzegł potrzebę wyjścia poza mury Watykanu. Prekursorem był Jan XXIII, który w 1962 roku odbył pielgrzymkę do Loreto i Asyżu. Paweł VI udał się do Ziemi Świętej i odbył dziewięć innych podróży apostolskich. Ale pontyfikat Jana Pawła II to pod tym względem otwarcie nowej ery. Podróże Papieża stały się dla całego świata jednym z najbardziej charakterystycznych znamion tego pontyfikatu. Można nie być katolikiem; można być nawet zupełnie obojętnym religijnie, a nawet traktować wrogo każdą religię, ale nie można nie …More
03:56
Weronika..S
@borgan Dwa lata temu do znanego mi kościoła wprowadzono relikwie św. Rity. Od tego czasu w dzień jej poświęcony 22 każdego miesiąca jest cały duży …More
@borgan Dwa lata temu do znanego mi kościoła wprowadzono relikwie św. Rity. Od tego czasu w dzień jej poświęcony 22 każdego miesiąca jest cały duży kościół pełen ludzi, natomiast w dzień czci Jana Pawła II czyli 16 każdego miesiąca, tyle co zwykle na mszach południowych w zwykły dzień.
A gdzie to pokolenie JPII, przecież oni powinni wypełniać kościoły po brzegi, ale ich nie widać...Kult Jana Pawła II za jego życia nie sprawdził się w pogłębieniu wiary Polaków ani świata.
yuitrel
@borgan "Wszyscy dawni papieże razem wzięci nie nawrócili tylu muzułmanów, co JPII. To są oczywiste fakty". Dziwne bo te same fakty przypisują sobie …More
@borgan
"Wszyscy dawni papieże razem wzięci nie nawrócili tylu muzułmanów, co JPII. To są oczywiste fakty".
Dziwne bo te same fakty przypisują sobie protestanci world.wng.org/…/the_rising_tide…
Czy borgan mógłby wytłumaczyć czemu Wielki JP2 nigdy nie nawrócił swoich bliskich przyjaciół: Jerzy Kruger i Brat Roger?
7 more comments
Matricaria
112.3K
Magnificat "Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego” Czym jest pieśń „Magnificat”? Po pierwsze, jest przebywaniem z Bogiem. Blisko, twarzą w twarz… Jest bardzo bezpośrednim spotkaniem… Bóg i Pan… …More
Magnificat "Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego”
Czym jest pieśń „Magnificat”?
Po pierwsze, jest przebywaniem z Bogiem. Blisko, twarzą w twarz… Jest bardzo bezpośrednim spotkaniem… Bóg i Pan… Duch i dusza człowieka… Niekiedy spotykamy ludzi i mówimy: to jest Boży człowiek. Albo: on naprawdę żyje z Bogiem. Wcale nie są to osoby nadzwyczaj pobożne. Nie mówią wiele o Bogu, nie obnoszą się ze swoją religią… Ale promieniuje przez nie Bóg. Takie osoby, gdy choć raz w życiu staną z Bogiem twarzą w twarz — to znaczy, gdy spotkają Boga historii swojego życia — potem śpiewają całym swoim życiem pieśń uwielbienia… Ich życie staje się liturgią uwielbienia. Tak jak życie Maryi.
I w takim bezpośrednim odniesieniu do Boga Maryja wielbi Stwórcę.
www.orygenes.pl/rozmowy-o-biblii/magnificat/
02:20
stanislawp
Czy to gdzieś śpiewaja?
Jukaka shares this
Magnificat
Matricaria
409
G.Ph.Telemann Magnificat latino in Do magg. Ultima parte. youtube.com/watch?v=y9uo5liluEI Przymi, o Panno, wdzięcznym uchem swoim, Co grzesznik rzecze o honorze twoim. Lubo cię godnie wysławić nie …More
G.Ph.Telemann Magnificat latino in Do magg. Ultima parte.
youtube.com/watch?v=y9uo5liluEI
Przymi, o Panno, wdzięcznym uchem swoim,
Co grzesznik rzecze o honorze twoim.
Lubo cię godnie wysławić nie można,
Zamilczeć - przecie jest rzecz niepobożna.
Tyś jako piękny księżyc zaświeciła,
Gdyś świata okup - Boga porodziła, Który za ludzkie grzechy umorzony, A przez jego śmierć został świat zbawiony. Prowadzisz swoim światłem podróżnego Na tym padole, człowieka grzesznego. Niejeden by już zabłądził na wieki, Mając okryte chmurami powieki. Niezlicznych grzechów, ale ty promienie Łaski twej dając, rozbijasz te cienie. Wnosisz do Syna za grzesznym przyczynę, A On łaskawie odpuszcza mu winę. I tak w ciemnościach już już zaginiony, Twoim promieniem stawa oświecony. Ty go prowadzisz, ty mu światło dawasz, Zaprawdę piękna jak miesiąc zostawasz. Azaż ta ziemia, liche nasze ciało Społecznie z duszą zaginąć nie miało? Bowiem mróz wieczny wtenczas opanował, Gdy Adam z Ewą jabłuszka skosztował. Uwiędły …More
02:34
Matricaria
1699
J. T. Roemhildt, Kantata Nun danket alle Gott (Aria 2). Goldberg Baroque Ensemble & Petrus Christus. www.youtube.com/watch Otwórzcie bramy wasze, książęta, tej gości. Co za gość? Oto idzie królowa …More
J. T. Roemhildt, Kantata Nun danket alle Gott (Aria 2). Goldberg Baroque Ensemble & Petrus Christus.
www.youtube.com/watch
Otwórzcie bramy wasze, książęta, tej gości.
Co za gość? Oto idzie królowa radości.
Panno bez zmarsku, gdyż cię tak nieba mieć chciały,
Urody nad wsze córki ludzkie doskonałej.
Tyś jest honorem naszym i ozdobą pewną,
Mając cię w niebie, Panno, ziomkę i pokrewną. Tyś jedna znaleziona z żeńskich głów tak wiela, Iżeś się godną stała Matką Zbawiciela. Tyś jedna znaleziona, dziwna tajemnica, Iżeś Ducha Świętego jest Oblubienica. Cóż to za matka? Tać to majestat przejasny Ogarnęła, któremu sam firmament ciasny. Matka pokój, w którym Syn przemieszkiwa z chęcią, Że jest obwarowany czystości pieczęcią. Kto cię nie czci tytuły wraz temi obiema, Iżeś panną i matką, ten jest anathema. Najwyższemu ze wszystkich najmilszy kościele, Gdzie ofiarował w ludzkim zasłoniony ciele. Bóg Bogiem wojsk zowie się, pisze Pismo o tem, Tego jest wojennika Maryja namiotem. Odźwierną Panią moję …More
01:38
Matricaria
1.7K
♥ Fryderyk Chopin, Fantazja A-dur na tematy polskie Op.13 A w tem, coś grał,taka była prostota Doskonałości Peryklejskiej Jakby starożytna która Cnota, W dom modrzewiowy wiejski Wchodząc,rzekła do …More
♥ Fryderyk Chopin, Fantazja A-dur na tematy polskie Op.13
A w tem, coś grał,taka była prostota
Doskonałości Peryklejskiej
Jakby starożytna która Cnota,
W dom modrzewiowy wiejski
Wchodząc,rzekła do siebie:
"Odrodziłam się w Niebie
i stały mi się arfą - wrota, Wstęgą - ścieżka... Hostię - przez blade widzę zboże... Emanuel już mieszka na Taborze!"
Cyprian Kamil Norwid Fortepian Chopina www.youtube.com/watch
03:17
Matricaria
914
Maria - Blondie. O jakóżeś piękna,przyjaciółko moja!o jakóżeś piękna!oczy twoje gołębie,oprócz tego co się wewnątrz tai.Włosy twoje jak stada kóz które zstąpiły z góry Galaad. Zęby twoje jako …More
Maria - Blondie.
O jakóżeś piękna,przyjaciółko moja!o jakóżeś piękna!oczy twoje gołębie,oprócz tego co się wewnątrz tai.Włosy twoje jak stada kóz które zstąpiły z góry Galaad.
Zęby twoje jako trzody owiec postrzyżonych, które wyszły z kąpieli,każda mając po dwojgu jagniąt,a niepłodnej nie masz między niemi.
Jako tkanica karmazynowa wargi twoje, a wymowa twoja wdzięczna:
jako ułomek jabłka granatowego, tak jagody twoje,oprócz tego, co się wewnątrz tai.
Jako wieża Dawidowa szyja twoja,którą zbudowano z obronami,tysiąc tarcz wiszą na niej,wszystka broń mocarzów.
Dwie piersi twoje, jako dwoje bliźniątek u sarny,które pasą się między liliami.
Póki dzień nie nadejdzie,a nie nachylą się cienie,pójdę do góry mirrhy i do pagórku kadzidła. Wszystka jesteś piękna,przyjaciółko moja!a nie masz w tobie zmazy. Pójdźże z Libanu,oblubienico moja!pójdź z Libanu,pójdź!będziesz koronowana z wierzchu Amana,z wierzchu Sanira i Hermona,z łożysk lwich,z gór rysiów. Biblia Wujka (1923) Pieśń nad Pieśniami More
04:12
Matricaria
949
Polish Royal Crown - Korony Królewskie Rzeczpospolitej Polskiej - Polish Anthem- Hymn Polski. To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama Maryja …More
Polish Royal Crown - Korony Królewskie Rzeczpospolitej Polskiej - Polish Anthem- Hymn Polski.
To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu we Włoszech, w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio Mancinelli, jezuita, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków - Stanisława Kostki i biskupa Stanisława. W swoich modlitwach prosił Niepokalaną, by mu objawiła, jaki jeszcze tytuł chciałaby mieć w Litanii loretańskiej.
Prawdopodobnie miało to miejsce w klasztorze jezuitów Gesu Nuovo. W wigilię Wniebowzięcia 14 sierpnia 1608 roku, zatopiony w modlitwie Giulio zobaczył Matkę Bożą. Widział też klęczącego u stóp Maryi współbrata z nowicjatu św. Stanisława Kostkę, a przypadała …More
01:41
Matricaria
1.2K
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ca.1667 - 1734), In Virtute Tua. Concerto Polacco. Domine, in virtute tua. Panie, w Twej mocy król się rozweseli, A ze zbawienia, którem go obdzieli Łaskawość Twoja, będzie …More
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ca.1667 - 1734), In Virtute Tua. Concerto Polacco.
Domine, in virtute tua.
Panie, w Twej mocy król się rozweseli,
A ze zbawienia, którem go obdzieli
Łaskawość Twoja, będzie się radował;
Boś Ty mu, Panie, wszystko to zgotował,
O co Cię prosił, czego sobie życzył.
Tyś go, o Panie, łaską Twą zaszczycił, Błogosławieństw Twych słodkości nań zlałeś, Koronę drogą na głowę mu wdziałeś. Błogosławiony na wiek wieków będzie, Na Twej prawicy w radości zasiędzie. Bo król nadzieję swoją czerpie z Pana; Ta mu nie będzie nigdy odebrana. Lecz tych, którzy Cię w nienawiści mają, Niechaj Twe ręce karzące pojmają, Niechaj ich wrzucą w gniewie w piec ognisty; Tam niech ich pożre ogień płomienisty. Wytracisz synów ich z oblicza ziemi, A ich potomstwo zaginie wraz z nimi; Albowiem przeciw Tobie powstawali, Słowy marnemi Tobie urągali. Przeto ich szyki w rozsypkę obrócisz, A niedobitki strzałami obrzucisz. Podnieś się, Panie, i pokaż moc Twoją; A ja Cię wielbić będę pieśnią moją. …More
05:07
Matricaria
967
Mozart - "Eine kleine Nachtmusik" Serenade No. 13, K. 525 - I. Allegro - Classical Music. Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana * …More
Mozart - "Eine kleine Nachtmusik" Serenade No. 13, K. 525 - I. Allegro - Classical Music.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, * pamięta, że jesteśmy prochem. Ps 103
05:48
Matricaria
1944
Pod Twoją obronę | Schola Mariacka | Paweł Bębenek. Rok 2017 w Kościele – rokiem maryjnym. O Dziewico Niepokalana, Matko Boga, łaski pełna, Twoje święte łono nosiło Emanuela, Twoje piersi karmiły …More
Pod Twoją obronę | Schola Mariacka | Paweł Bębenek.
Rok 2017 w Kościele – rokiem maryjnym.
O Dziewico Niepokalana, Matko Boga, łaski pełna,
Twoje święte łono nosiło Emanuela,
Twoje piersi karmiły Tego, który karmi wszystkich.
Bądź pozdrowiona, Boża Rodzicielko, radości aniołów,
pełnią łaski przewyższająca wszystko,
co o Tobie przepowiedzieli prorocy. Pan z Tobą,Tyś porodziła Zbawienie świata.
02:15
KTOZ JAK BOG
Zdrowas Maryjo, Laskis pelna, Pan z Toba. Blogoslawionas Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony Owoc zywota Twojego, Jezus. Swieta Maryjo! Matko Boza, …More
Zdrowas Maryjo,
Laskis pelna, Pan z Toba.
Blogoslawionas Ty miedzy niewiastami
i blogoslawiony Owoc zywota Twojego, Jezus.
Swieta Maryjo! Matko Boza,
Modl sie za nami grzesznymi teraz i w godzine smierci naszej, Amen
Matricaria
21.9K
Ave maris Stella | Schola Mariacka | St. Mary's Basilica Cracow | Witaj Gwiazdo morza. 1. Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga. 2. Ty, coś Gabriela Słowem …More
Ave maris Stella | Schola Mariacka | St. Mary's Basilica Cracow | Witaj Gwiazdo morza.
1. Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
2. Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju, Odmień Ewy miano. 3. Winnych wyzwól z więzów, Ślepym powróć blaski. Oddal nasze nędze, Uproś wszelkie łaski. 4. Okaż, żeś jest Matką, Wzrusz modłami swymi Tego, co Twym Synem Zechciał być na ziemi. 5. O Dziewico sławna I pokory wzorze, Wyzwolonym z winy Daj nam żyć w pokorze. 6. Daj wieść życie czyste, Drogę ściel bezpieczną, Widzieć daj Jezusa, Mieć w Nim radość wieczną. 7. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, Obu z Duchem Świętym Jedno uwielbienie. Amen. www.youtube.com/watch
02:46
m.rekinek
1. Ave, maris stella, Dei Mater alma, Atque semper Virgo Felix coeli porta. 2. Sumens illud Ave Gabriélis ore, Funda nos in pace, Mutans Hevae nomen. …More
1. Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo
Felix coeli porta.
2. Sumens illud Ave
Gabriélis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevae nomen. 3. Solve vincla reis, Profer lumen caecis, Mala nostra pelle, Bona cuncta posce, 4. Monstra te esse Matrem, Sumat per te preces, Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus, 5. Virgo singuláris, Inter omnes mitis, Nos culpis solútos, Mites fac et castos. 6. Vitam praesta puram Iter para tutum, Ut vidéntes Jesum, Semper collaetémur. 7. Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus Spiritui Sancto, Tribus honor unus. Amen.
PiotrM
Dzięki. To coś dla mnie. Piękne. 👍