07:11
Matricaria
6789
Greek Byzantine orthodox chant: Agni Parthene/ Αγνή Παρθένε (Lyric Video) Najczystsza Matko,raduj się. www.youtube.com/watch Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam …More
Greek Byzantine orthodox chant: Agni Parthene/ Αγνή Παρθένε (Lyric Video)

Najczystsza Matko,raduj się. www.youtube.com/watch

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

pompejanska.rosemaria.pl/jak-odmawiac-no…
Matricaria
Milczenie, które jest adoracją
Do tego milczenia dochodzi się raczej za pośrednictwem modlitewnego przyswajania sobie Pisma i liturgii, aniżeli poprzez systematyczną medytację.
Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga; potrzebuje go teologia, aby mogła w pełni rozwinąć swój charakter mądrościowy i duchowy; potrzebuje go modlitwa, aby nigdy …More
Milczenie, które jest adoracją
Do tego milczenia dochodzi się raczej za pośrednictwem modlitewnego przyswajania sobie Pisma i liturgii, aniżeli poprzez systematyczną medytację.
Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga; potrzebuje go teologia, aby mogła w pełni rozwinąć swój charakter mądrościowy i duchowy; potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapominała, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trzeba je przykryć zasłoną (por. Wj 34,33), i aby nasze zgromadzenia umiały uczynić miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie; potrzebuje go kaznodziejstwo, aby uniknąć złudzenia, że wielomówstwo może przybliżyć do doświadczenia Boga; potrzebuje go ludzki wysiłek, aby zrezygnować z zamykania się w walce bez miłości i przebaczenia. Potrzebuje go wreszcie dzisiejszy, ogłuszony hałasem człowiek, który często nie umie milczeć, gdyż boi się spotkać samego siebie, odsłonić się, doświadczyć pustki, która staje się pytaniem o sens. Wszyscy, wierzący i niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, które pozwoli Bogu mówić kiedy i jak zechce, a nam rozumieć Jego słowo.
Orientale Lumen - Jan Paweł II
opoka.org.pl/…/orientale_lumen…
Matricaria
Orientale Lumen - Jan Paweł II
W doświadczeniu liturgicznym Chrystus Pan jest światłością, która oświeca drogę i objawia przejrzystość kosmosu, podobnie jak w Piśmie Świętym.
W tej perspektywie modlitwa liturgiczna na Wschodzie wykazuje wielką zdolność do ogarnięcia całej osoby ludzkiej: tajemnica jest wysławiana ze względu na wzniosłość swej treści, ale również z gorącym uczuciem, które wzbudza …More
Orientale Lumen - Jan Paweł II
W doświadczeniu liturgicznym Chrystus Pan jest światłością, która oświeca drogę i objawia przejrzystość kosmosu, podobnie jak w Piśmie Świętym.
W tej perspektywie modlitwa liturgiczna na Wschodzie wykazuje wielką zdolność do ogarnięcia całej osoby ludzkiej: tajemnica jest wysławiana ze względu na wzniosłość swej treści, ale również z gorącym uczuciem, które wzbudza w sercu zbawionej ludzkości. W liturgii także ciało jest wezwane do oddawania czci, a piękno, które na Wschodzie jest jednym z najwspanialszych sposobów wyrażania Boskiej harmonii i wzorcem przemienionej ludzkości, ujawnia się wszędzie: w kształtach świątyni, dźwiękach, kolorach, światłach, zapachach. Przedłużona celebracja nabożeństwa, powtarzające się wezwania, to wszystko wyraża stopniowe utożsamianie się całej osoby ze sprawowanym misterium. Modlitwa Kościoła staje się już w ten sposób uczestnictwem w liturgii niebiańskiej, zadatkiem ostatecznego stanu szczęśliwości.
Liturgia ukazuje, że ciało, uczestnicząc w tajemnicy Krzyża, zmierza ku przemienieniu, ku pneumatyzacji: na górze Tabor Chrystus ukazał je w pełnym blasku — takie, jakim ma się znowu stać zgodnie z wolą Ojca.
3 more comments from Matricaria
Matricaria
Z łaski Pana Jezusa mamy widzieć w Maryi Przewodniczkę w wierze,mamy podobnie dzięki posłuszeństwu Ewangelii dojść przez piegrzymkę ziemską do ukoronowania w życiu wiecznym.Nieustanne ataki by w Kościele umniejszyć kult maryjny są tylko porywaniem się motyki na słońce,oto dlaczego:
Bogarodzica jest już eschatologicznym wypełnieniem Kościoła: „Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga …More
Z łaski Pana Jezusa mamy widzieć w Maryi Przewodniczkę w wierze,mamy podobnie dzięki posłuszeństwu Ewangelii dojść przez piegrzymkę ziemską do ukoronowania w życiu wiecznym.Nieustanne ataki by w Kościele umniejszyć kult maryjny są tylko porywaniem się motyki na słońce,oto dlaczego:

Bogarodzica jest już eschatologicznym wypełnieniem Kościoła: „Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy — równocześnie zaś „chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech, wzrastać w świętości; dlatego wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót”. Pielgrzymowanie przez wiarę nie jest już więcej udziałem Bogurodzicy: doznając u boku Syna uwielbienia w niebie, Maryja przekroczyła już próg pomiędzy wiarą a widzeniem „twarzą w twarz”. Równocześnie jednak, w tym eschatologicznym spełnieniu, Maryja nie przestaje być „Gwiazdą przewodnią” (Maris Stella) dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę.

W tajemnicy Chrystusa jest Ona obecna już „przed założeniem świata”, jako Ta, którą Ojciec „wybrał” na Rodzicielkę swego Syna we Wcieleniu — a wraz z Ojcem wybrał Ją Syn i odwiecznie zawierzył Duchowi świętości. Maryja jest w sposób zupełnie szczególny i wyjątkowy związana z Chrystusem i równocześnie jest umiłowana w Tym przedwiecznie umiłowanym Synu, współistotnym Ojcu, w którym skupia się cały „majestat łaski”. Równocześnie pozostaje Ona doskonale otwarta w stronę tego „daru z wysokości” (por. Jk 1, 17). Jak uczy Sobór: Maryja „zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go”
opoka.org.pl/…/r_mater_1.html
Matricaria
Na Jasnej Górze dokonano aktu zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej, Królowej Polski.
"Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy …More
Na Jasnej Górze dokonano aktu zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej, Królowej Polski.
"Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą."
kosciol.wiara.pl/doc/6284415.Polska-…
Matricaria
W Polsce kościoły w wiekszości pozostały otwarte,co prawda z limitem obecności wiernych ale kto pilnie potrzebował spowiedzi czy innych sakramentów to miał do nich dostęp.W kilku diecezjach kościoły zamknięto dla wiernych w obawie przed zarazą,czas pokaże czy była to rozsądna decyzja.Jesteśmy w nowej sytuacji wktórej idąc na Mszę nie mamy gwarancji że nas nie wyproszą bo zabraklo miejsc.
Ale …More
W Polsce kościoły w wiekszości pozostały otwarte,co prawda z limitem obecności wiernych ale kto pilnie potrzebował spowiedzi czy innych sakramentów to miał do nich dostęp.W kilku diecezjach kościoły zamknięto dla wiernych w obawie przed zarazą,czas pokaże czy była to rozsądna decyzja.Jesteśmy w nowej sytuacji wktórej idąc na Mszę nie mamy gwarancji że nas nie wyproszą bo zabraklo miejsc.
Ale czy nam ryzyko obce? Poza tym trzeba się wykazać empatią,komu naprawdę zależy niech idzie wcześniej,tak jak w kolejkę na pocztę,to chyba nie jest zbyt trudne do ogarnięcia.
Weronika-S.
@ewaboryk. Czy ty kobieto wiesz, co powtarzasz, to brzmi jak apostazja, jeżeli się nie zmieścicie w limicie jesteście zwolnieni z uczestnictwa. Tego nigdy w dziejach świata i Kościoła nie było. To w istocie skasowanie przykazania uczestniczenia we Mszy, przy tym perfidne i obłudne. To co nie udało się komunie udaje się WHO, któremu podporządkowuje się to ,,zacne,, grono biskupów.