Triumf pekla je len dočasný; po ňom príde triumf Neba.

Marie-JulieJahenny – Triumf pekla je len dočasný; po ňom príde triumf Neba.

Z denníčka Marie-Julie, 25. októbra 1881

Diabol škrieka na sv. Michala:

„Zaútočím na Cirkev, zničím Cirkev, budem vládnuť nad ľuďmi, zlikvidujem ich srdcia, čo bude veľkým oslabením ich viery. Bude veľkej zrady. Ja sa na čas stanem pánom všetkých vecí, všetko zjednotím do svojej ríše!“

V ten samý deň nás sv. Michal varoval pred nebezpečenstvom a uistil nás o pomoci:

„Nikdy nebolo času ako je tento. Musíme byť pozorní a pripraviť sa na to, aby sme neboli prekvapení… Všetci démoni sa znovu zhromaždia (aby škodili). Mnohí v ľudských podobách.“

Z denníčka Marie-Julie, 24. septembra 1903

Úder nebeskej spravodlivosti bude hrozný, ale bude taktiež symbolom nádeje. Tu je, čo Svätá Panna povedala:

„Prichádzam do tohto času, ktorý práve prebieha: času mučeníctva pre mojich vyvolených a času zjavnej radosti pre našich nepriateľov, veľmi smutnej radosti, veľmi previnilej spokojnosti, veľmi slepej nádeje.

Vo svojom čase sa radujú, vo svojom čase triumfujú. Muselo sa tak stať, že tieto časy pre nich prišli, že pred Nebeskou vládou nastala najprv vláda pekelná.“

Keď kresťania upadnú do ľahostajnosti, Tri dni temnoty nebudú ďaleko - gloria.tv

Mnohí kňazi svojou ľahkovážnosťou urážajú Pannu Máriu i Pána Ježiša - gloria.tv

Eufrat a Tigris vysychajú. Môže ísť o biblické znamenie? - gloria.tv

Klaus Schwab v Číně ohlásil systémovou transformaci světa (video) - gloria.tv

PROCES SA ZAČAL ! Otroctvo prostredníctvom ekológie. Uhlíková stopa a sociálne hodnotenie na čínsky … - gloria.tv
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post
BernadettaJaMalinka
Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána Fortunátovi
(Cap. 13: CSEL 3, 346-347)
„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,18) Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď radovať s Kristom, že po pozemských mukách a trápeniach dostane večné odmeny? Ak je pre …More
Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána Fortunátovi

(Cap. 13: CSEL 3, 346-347)

„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,18) Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď radovať s Kristom, že po pozemských mukách a trápeniach dostane večné odmeny? Ak je pre svetských vojakov slávou, keď sa po premožení nepriateľa vracajú do vlasti ako víťazi, o koľko mohutnejšia a väčšia sláva je vrátiť sa po premožení diabla ako víťaz do raja a tam, odkiaľ bol vyhnaný hriešnik Adam, zaniesť po porážke toho, ktorý ho predtým oklamal, víťazné trofeje, priniesť Pánovi ako najmilší obetný dar neporušenú vieru, čnosť bezúhonnej mysle a žiarivú chválu nábožnosti; sprevádzať ho, keď príde pomstiť sa na nepriateľoch, stáť po jeho boku, keď si sadne a bude súdiť, stať sa Kristovým spoludedičom, vyrovnať sa anjelom a tešiť sa podielu na nebeskom kráľovstve s patriarchami, apoštolmi a prorokmi! Aké prenasledovanie môže zdolať tieto myšlienky, ktoré dokážu prekonať aj muky?!

Myseľ založená na nábožných rozjímaniach zostáva statočná a pevná a duch neochvejne odoláva všetkým hrôzam diabla a hrozbám sveta, keď ho posilňuje istá a pevná viera v budúce veci. V prenasledovaní sa zatvára zem, ale otvára sa nebo, antikrist sa vyhráža, ale Kristus chráni, nastáva smrť, ale nasleduje nesmrteľnosť. Aká je to česť a aká istota odísť odtiaľto s radosťou, odísť uprostred bied a súžení slávne, zatvoriť na okamih oči, ktoré videli ľudí a svet, a ihneď ich otvoriť, aby hľadeli na Boha a na Krista. Aký rýchly je taký šťastný prechod! Náhle si vzatý zo zeme, aby si bol umiestený v nebeskom kráľovstve.

Tomuto treba myseľ i myšlienky venovať, o tomto vo dne v noci rozjímať. Ak potom prenasledovanie zastihne takéhoto Božieho vojaka, nebude môcť zlomiť silu ochotnú bojovať. Alebo keby bol odvolaný skôr, viera, ktorá bola pripravená na mučeníctvo, nezostane bez odmeny. Veď Boh sudca odmieňa bez meškania. V prenasledovaní získava korunu zápas, v pokoji svedomie.

Kto má túto vieru, ten bude večne blažený!!
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Však toto je pekné a pravdivé.
BernadettaJaMalinka
No veď.. takto žiť a v tom vytrvať! 😉
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Však to robím a aj varujem čo príde. Či o čo tebe ide ? Ty nemusíš veriť čo ja vkladám,ale ja verím lebo je to skutočne katolícke od Svätej Trojice a Panny Márie. Amen.
BernadettaJaMalinka
Vy ste ale motaci.. veď božia vláda príde.. ale s príchodom Pana Ježiša!! Keď pri svojom príchode zabije antikrista, bude súd, zem i nebo bude zničené a jeho svätí pôjdu s ním.. a jeho vláda je vláda večná!! Veď vo večnosti budeme s ním kraľovať! Čo sa tu chcete stále pechoriť na tejto zemi skazenej hriechom! Čo sa vám tu tak páči?!? Veď nádherné nebo je naším cieľom!! Kto chce vládnuť na …More
Vy ste ale motaci.. veď božia vláda príde.. ale s príchodom Pana Ježiša!! Keď pri svojom príchode zabije antikrista, bude súd, zem i nebo bude zničené a jeho svätí pôjdu s ním.. a jeho vláda je vláda večná!! Veď vo večnosti budeme s ním kraľovať! Čo sa tu chcete stále pechoriť na tejto zemi skazenej hriechom! Čo sa vám tu tak páči?!? Veď nádherné nebo je naším cieľom!! Kto chce vládnuť na zemi, je falošným prorokom!!
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Motak si ty aj tu viacerí. Vôbec tomu nerozumieš no nevadí nechám ta v tom a ja si budem veriť tak ako to ma byt skutočné správne a zároveň je pravdivé. Najmenej 1 000 krát už som to vysvetľoval o čom to je a my naša generácia ešte nežije koniec sveta a ani nezažijeme biblického Antikrista.
Peter(skala)
Presne o tom som hovoril, ked som písal, že vo svete je mnoho katolikov, ktorí neveria v lepšiu buducnosť (ešte pred príchodom Krista) LEBO NEVERIA BOŽIM PROKOROK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲
NEVERIA, NEVERIA, NEVERIA a ešte rez NEVERIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…More
Presne o tom som hovoril, ked som písal, že vo svete je mnoho katolikov, ktorí neveria v lepšiu buducnosť (ešte pred príchodom Krista) LEBO NEVERIA BOŽIM PROKOROK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲
NEVERIA, NEVERIA, NEVERIA a ešte rez NEVERIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BernadettaJaMalinka
Už pápež Pius X. Povedal že začali posledné časy.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Vy ste mnohí taky naivný a budete mať do konca svojho života klapky na očiach. Však cez Božích služobníkov a svätcov 100vky rokov hovorí ku nim Panna Mária a Svätá Trojica až dokonca ako tu je znázornené Svätý Michael z neba aby zdelili pre svet mnohé udalosti a veci čo sa budú diať a stanú tak ako zjavenie Jána Apokalypsa,ktoré sa bude naplnovať v dnešných a blízko budúcich časov - období. …More
Vy ste mnohí taky naivný a budete mať do konca svojho života klapky na očiach. Však cez Božích služobníkov a svätcov 100vky rokov hovorí ku nim Panna Mária a Svätá Trojica až dokonca ako tu je znázornené Svätý Michael z neba aby zdelili pre svet mnohé udalosti a veci čo sa budú diať a stanú tak ako zjavenie Jána Apokalypsa,ktoré sa bude naplnovať v dnešných a blízko budúcich časov - období.
Strata času s mnohými tu nikdy sa neprebudia a neobratia.
Posledné časy sú znázornené do kedy budú trvať dávam tu proroctvá od kedy som si založil profil a spájam s tým čo zažíváme a co príde v blízkej budúcnosti. Nežijeme a 3/4 planéty ľudstva nezažije svätú generáciu a ani biblického Antikrista a samozrejme ani koniec sveta.
Naša hriešna generácia zažije Božie tresty celosvetovo ( naša generácia omnoho horšie ) ako za čias sodomy a gomory a aj ako bolo za čias noema keď prišla na celý svet potopa.
Zuzka M S shares this
333
Peter(skala)
pred Nebeskou vládou nastala najprv vláda pekelná.“
😇🤗😍
toto si treba opakovať a šíriť dalej o Nebeskej vláde.
Prostestanti ale aj mnoho katolikov neverí, že pred koncom sveta bude ešte Božia vláda (Teokracia) a preto ZUFALO sa chytaju slamky, ked zo strachu a obavy o život sa spolčuju s neveriacimi, zločincami, sektarmi... či už v politickom alebo aj v civilnom a naboženskom živote. …More
pred Nebeskou vládou nastala najprv vláda pekelná.“
😇🤗😍

toto si treba opakovať a šíriť dalej o Nebeskej vláde.
Prostestanti ale aj mnoho katolikov neverí, že pred koncom sveta bude ešte Božia vláda (Teokracia) a preto ZUFALO sa chytaju slamky, ked zo strachu a obavy o život sa spolčuju s neveriacimi, zločincami, sektarmi... či už v politickom alebo aj v civilnom a naboženskom živote. Nedufaju v lepšiu buducnosť, neveria Božím prorokom a preto sa správaju ako neveriaci, ked spolupracuju s nevercami.

Avšak tí, čo uverili v Pána a Jeho proroctvam, takí maju nádej na lepšiu buducnosť-mier-Božiu vládu. Už len vydržať a nespájať sa s falošnými ľudmi.
Peter(skala)
Všetci démoni sa znovu zhromaždia (aby škodili). Mnohí v ľudských podobách.“
🤔
Nedavno sme diskutovali o tom, či Antikrist bude človekom od narodenia alebo démon, ktorý si vezme ľudsku podobu.
Z Biblie vieme, že aj svätí anjeli si brali ľudsku podobu na nejaký čas a potom odišli.
Zo zjavenia Jaheny vidíme, že v posledných časoch "demoni prídu v ľudských podobách"
Ak pripustíme, že posledné …More
Všetci démoni sa znovu zhromaždia (aby škodili). Mnohí v ľudských podobách.“
🤔
Nedavno sme diskutovali o tom, či Antikrist bude človekom od narodenia alebo démon, ktorý si vezme ľudsku podobu.

Z Biblie vieme, že aj svätí anjeli si brali ľudsku podobu na nejaký čas a potom odišli.

Zo zjavenia Jaheny vidíme, že v posledných časoch "demoni prídu v ľudských podobách"

Ak pripustíme, že posledné verejne vystupenie Antikrista bude SKUTOČNE osoby, ktorá sa narodí a pod vplyvom demona sa bude vyhlasovať za Krista Ježiša, predsa jeho predchodcovia (antikristovia) môžno budu práve tí, ktorí budu demoni s ludskou podobyznou. Budu na nerozoznanie od ludí, ale v skutočnosti to budu démoni (padlí anjeli)
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Myslia sa aj politici, falošní proroci, kazatelia atď. a aj tí ktorí ovládajú tento svet keby dačo.
Peter(skala)
tiež som nad tým uvažoval, zvlašť u politikov 😎 😱 😷
Mira393
aby sme sa toho dožili....