Clicks2K
pl.news
4

Burke: "Wygląda, jakbyśmy byli u kresu czasów"

Antyeucharystyczny dekret Franciszka jest "wyrazem utraty wiary w Świętą Eucharystię" – powiedział niedawno portalowi CatholicAction.org kardynał Raymond Burke.

Według Burkego wielu księży celebrujących każdego ranka przy różnych ołtarzach bazyliki św. Piotra to było budujące uczucie: "trzeba zrozumieć, że ofiarowanie Mszy Świętej przez kapłana w koncelebrze jest w pewien sposób pomniejszone."

Narzucenie koncelebry jako ogólnej zasady oznacza "utratę wielu łask, które są uzyskiwane przez każdego kapłana."

Odnośnie czasów ostatecznych, Burke wyjaśnił, że Nasz Pan zabrania spekulowania na ich temat, ponieważ tylko Ojciec zna ich datę. Jednakże, w obliczu "ogromnego zła", które wkracza w życie Kościoła, Burke wykrzykuje: "wygląda na to, że jesteśmy w tych czasach."

Równocześnie ostrzega przed prywatnymi objawieniami, zauważając, że za jego życia czasy końca były widziane więcej niż raz, na przykład w roku 2000: "to nie jest zdrowe."

#newsGjmjtzqzuq

Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
Dlaczego tak powiedziane z nutą niepewności ??? przecież to widać , słychać i czuć !
marcys.td
bo Burke jest niepewny. Obudził się. Potracił stanowisko i zaczął mieć wątpliwości?
Weronika....S
Tak to wygląda, i niechby jak najszybciej przybył Zbawiciel. Ale zakryją przed Nim twarze i przedstawiciele duchowieństwa, którzy opuścili swoich wiernych służąc sekcie kowidian. To ich główna rola obecnie.