lt.news
7

Už manipuliuojamo interviu ribų: Pranciškaus neatsakyti klausimai

George'as Weigelis, Jono Pauliaus II [kuris tą pačią dieną Bergoglio ir McCarricką paskyrė kardinolais] biografas ir gerbėjas bei neokonservatyvių pažiūrų karo kurstytojas, paskelbė sąrašą klausimų (CatholicWorldReport.com, gegužės 20 d.), kuriuos ponia O'Donnell ("60 Minutes") turėjo užduoti Pranciškui per neseniai duotą interviu. Pavyzdžiai.

- Ar kada nors laužote duoną su tais, su kuriais galbūt nesutinkate, arba ieškote informacijos už savo burbulo ribų?

- Sakote, kad moterų įšventinimas neįmanomas, o kardinolas Hollerichas sako, kad tai yra "atviri klausimai", kurie bus aptarti 2024 m. Sinode. Ar esate pareiškęs priekaištų kardinolui Hollerichui?

- Ar kada nors galvojote pataisyti mintį, kad katalikų mokymas apie moralę ir ekleziologiją yra ne politikos, o apreikštosios tiesos reikalas?

- Kodėl tėvas Rupnikas niekada nebuvo nubaustas už ištvirkavimą su vienuolėmis?

- Kaip manote, ar kam nors įdomi Bažnyčia, kuri nėra tikra, kuo turėtų tikėti?

- Kodėl nušalinote vyskupus be tinkamo kanoninio proceso?

- Kodėl skriaudėte tuos, kurie dalyvauja Romos Mišiose?

- Ar matėte plačiai paplitusį memą, kuriame laiminate dviratį ir sakote: "Aš laiminu ne dviratį, aš laiminu du atskirus ratus"?

- Ar yra moralės normų, kurioms nėra "išimčių", kaip mokė Jonas Paulius II?

- Jei kazuistika yra priimtinas moralinio samprotavimo metodas, kaip jis taikomas žmogžudystėms, prievartavimams, kankinimams, prievartai prieš vaikus, žalojimui, vergovei, rasizmui ir genocidui?

- Per jūsų pontifikatą daugelyje šalių sumažėjo pašaukimų į kunigystę. Ar manote, kad tai kaip nors susiję su jūsų nuolatine kunigų ir seminaristų kritika?

AI vertimas