lt.news
4

Vokietijos vyskupai "skubiai trokšta" netikrų diakonijų

Gegužės 22 d. Vokietijos vyskupijos paskelbė savo atsiliepimus spalio mėnesį vyksiančiam Romos sinodui. Pagrindiniai antikatalikiški punktai:

"Daugumai Vokietijos gyventojų religija neturi beveik jokios aiškios reikšmės organizuojant jų kasdienį gyvenimą" [nes tai, ką Vokietijos vyskupai pristato kaip "religiją", iš tiesų neturi jokios reikšmės].

"Daugelis žmonių išreiškia neatidėliotiną troškimą, kad sakramentinis diakonatas būtų atvertas moterims ir kad būtų aptarta moterų įšventinimo į kunigus galimybė".

"Konkrečiai kalbama apie diakonatą moterims, lygias galimybes užimti vadovaujančias pareigas, ligonių patepimo teikimą, pamokslavimo tarnystę ir dalyvavimą teologinio mokymo centruose."

"Ypač dažnai minimas eucharistinis svetingumas [= Komunija protestantams, kurie yra protestantai, nes netiki Realiuoju buvimu] tarpkonfesinėse santuokose [bažnytinių vestuvių Vokietijos vyskupijose praktiškai nėra]".

"Osnabriuko vyskupija skatina eucharistinį svetingumą [= eucharistinį indiferentizmą, kuris jau daugelį metų primetamas] "ekumeninėmis" progomis kaip žingsnį kelyje į tolesnį krikščionių bendruomenės [kuri nebeegzistuoja net tarp katalikų] augimą".

Tekstas baigiamas šiais reikalavimais
- Priimti pasauliečius į pamokslavimo tarnystę [veidmainiškas reikalavimas, nes Vokietijoje pasauliečiai pamokslininkai buvo įvesti prieš kelis dešimtmečius].
- Kunigų celibato peržiūra [= celibato panaikinimas].
- Moterų patekimas į vadovaujančius postus [tikrasis vadovavimas Vokietijos Bažnyčiai yra oligarchų žiniasklaidos rankose, o vyskupai yra juokingi atstovaujantys monarchai].
- Diakonato [negaliojančio] suteikimas moterims
- Doktrininio laiško Ordinatio sacerdotalis [= negalinčių egzistuoti kunigų įvedimas] nuostatų aptarimas.
- Bažnyčios mokymo apie antropologiją plėtojimas [= transvestitizmo skatinimas].
- Bažnyčios lytinio mokymo raida [= moralinio elgesio panaikinimas].
- LGBTQ+ asmenų integravimas į Bažnyčią [= Bažnyčios homoseksualizavimas].

AI vertimas