APOKALYPTICKÁ GEOPOLITIKA... Irán môže v najbližších dňoch a dokonca hodinách zasiahnuť Izrael. (VIDEO)

PS: Preklad z ruštiny.

Poznámka redaktora - Drahí bratia a sestry v Kristovi! Niet pochýb o tom, že vo veľmi blízkej budúcnosti diablove deti prejdú k skutočným činom aby spustili mechanizmus globálnych katakliziem a predovšetkým v súvislosti s ich plánovanou výstavbou tretieho chrámu v ktorom chcú korunovať svojho mesiáša antikrista.

Irán zaujíma veľmi dôležité miesto v ich pláne vojenských provokácií. Preto ako všetci pozorní analytici moderného diania pozorne sledujeme dianie na Blízkom východe. Kto má pochopenie, nech pochopí!


Izrael v reálnom čase: Správy z kanálov podporovaných IRGC naznačujú zvýšenú prevádzku na iránskych raketových miestach v severných a západných oblastiach krajiny.

Ak Irán plánuje odvetu s najväčšou pravdepodobnosťou sa tak stane v blízkej budúcnosti keď si pripomíname 23. noc ramadánu významnú udalosť pre šiitských moslimov. Ak sa štrajk neuskutoční dnes večer môže sa zhodovať s pohrebmi šiitských vodcov čo je spoločný čas pre iránsku odvetu. Tentoraz sú očakávania reakcie Iránu vysoké.

Podpredseda iránskeho parlamentu Mojtaba Zonnuri varoval Izrael pred potrebou odvetných opatrení v rámci jeho hraníc pričom zdôraznil, že diplomatické misie sa považujú za súčasť suverénneho územia.

Tentoraz iránsky najvyšší vodca Chameneí naznačil priamu odvetu od samotných Iráncov pričom obišiel služby zástupcov.

Nedávny izraelský útok na šiitskú „diplomatickú misiu“ v Damasku okamžite zabil siedmich vedúcich predstaviteľov IRGC, ktorí majú len veľmi málo spoločného s diplomatmi:

twitter.com/BabakTaghvaee1/status/1775168388089725279

Pri tejto príležitosti mali ajatolláhovia obnoviť červenú handru nad mešitou Jamkaran, ktorá tam visí od roku 2020 a je už dosť opotrebovaná. Aktualizácia však prebehla už v januári pri inej príležitosti a šiiti sa rozhodli reagovať presunom na raketové stanovištia.

ŽIDIA PRIPRAVUJÚ VEREJNÚ MIENKU NA ZNIČENIE AL-AKSÁ.

ŠTYRIA ANJELI PRI RIEKE EUFRAT. K otázke prípravy …

Tretej svetovej vojne zabráni len modlitba ruženca…

APOKALYPSA... Táto červená krava má potenciál zničiť svet. (VIDEO)

АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА... Иран в ближайшие дни и даже часы может нанести удар по Израилю. (ВИДЕО)
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
U.S.C.A.E.
Magog, Perzia a Gomer
36. a 37. kapitola Ezechielových spisov teda rozpráva o obnove Izraela, no ďalšie dve kapitoly už budú hovoriť o veľkej vojne, ku ktorej má dôjsť po obnove židovského štátu. Opis z 38. kapitoly je desivý:
Pán prehovoril ku mne takto:„Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu. Povedz: Toto hovorí Pán, …More
Magog, Perzia a Gomer

36. a 37. kapitola Ezechielových spisov teda rozpráva o obnove Izraela, no ďalšie dve kapitoly už budú hovoriť o veľkej vojne, ku ktorej má dôjsť po obnove židovského štátu. Opis z 38. kapitoly je desivý:

Pán prehovoril ku mne takto:„Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu. Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala. Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeľuste, tak ťa vyvediem i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pavézami, všetkých, čo sa chopia meča.

Peržania, Etiópčania a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. Gomer a všetky jeho tlupy, dom Togormu, končiny severu i všetky jeho tlupy; mnohé národy sú s tebou. Chystaj sa a zbroj ty i celý tvoj zástup, ktorý sa zhromaždil k tebe, a budeš im veliteľom. Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz, na konci rokov prídeš do krajiny vrátenej od meča, zhromaždenej z mnohých národov na vrchoch Izraela, ktoré boli ustavične spustnuté; z národov bola vyvedená, všetci bývajú v bezpečí. Potom vystúpiš, prídeš ako víchrica, budeš ako oblak, aby si pokryl zem, ty i všetky tvoje tlupy a mnohé národy s tebou.
“ (Ez 38,1–9)

Gog je považovaný za osobu, je to titul podobný faraónovi, či cárovi. Magog je krajina, ktorej Gog vládne. Súčasťou krajiny Magog sú tiež oblasti/kmene označené ako Mosoch a Tubal (Gog je ich „veľkniežaťom“). Magog, Mosoch a Tubal sú dokopy Rusko. Lyman Coleman vo svojej knihe Atlas biblickej geografie (1864) uvádza nasledovné slová:

Poloha Mosocha a Tubala je stanovená jasne. Rozprestierajú sa na ďalekom severe a reprezentujú skýtske národy.“ (s. 42)

Židovský historik Jozef Flávius z 1. storočia tiež ozrejmuje, že národ v jeho dňoch známy ako „Skýti“ sa kedysi dávno označoval ako „Magogovia“. Dnes už je prijatým faktom, že Skýti sú predkovia Rusov a aj žili na juhu dnešného Ruska a Ukrajiny, kde sa rozprestierala ich obrovská Skýtska ríša. Niektorí bádatelia sú toho názoru, že oblasť kedysi známa ako Mosoch bola predchodcom Moskvy a oblasť Tubal zas predchodcom iného ruského mesta, Toboľsk.

Ako Ezechiel spomína, Magog bude mať veľa spojencov na prvý pohľad s divnými názvami. Dnes už však vieme všetkých identifikovať. 38. kapitola spomína, že „Peržania, Etiópčania a Pút sú s nimi“. A ďalej, „Gomer a všetky jeho tlupy, dom Togormu (sú s nimi)“. Etiópia je nám dobre známa krajina ležiaca v strednom páse Afriky, konkrétne na jej východe. Perzia je označenie Iránu – tak sa dokonca Irán nazýval až do roku 1935. Za Pút sa tradične označuje Líbya a susediace oblasti. Dokonca v samotnej Biblii v 3. kapitole knihy Nahumovej sa uvádza, že „Pút a Líbyjčania boli medzi jeho pomocníkmi“. Gomer a Togorma by na základe podobných analýz mali byť Turecko a krajiny strednej Ázie.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Je to tu už aj u nás naše zapredane médiá začínajú šíriť.
100-krát horšie ako Covid! Mrazivé varovanie: Prichádza ďalšia pandémia?
Caesar
mullahovia a sionisti v Izraeli = cert ako diabol.
Zevraj to sionisti urobili naschval, aby mulláhovia v odvete strielali rakety na Jeruzalem a sionisti odpalia mesitu na chramovej hore, aby mohli stavat tretí chram a zhodia to na mulláhov, ze to oni odpalili mesitu.
Libor Halik shares this
31.1K
Izrael provokuje Íránce, aby poté mohl jaderně napadnout Írán - dle proroctví řeckých světců se stane. Pak se z muslimů stanou křesťané dle proroctví sv. Bernadety z Lurd.
Tomek P
S Izraelom to bude este pekne zamotane
Bohus Vratko
Podľa posolstiev aj Irán použije proti Izraelu atomove rakety,,celkové 4 z oboch strán ,,,
U.S.C.A.E.
Pri Teheráne Marco Polo osobne videl, pôvodnú hrobku Troch Mudrcov.
Bohus Vratko
ano stane sa,,,posolstvá to popisujú