Marieta Ria
21.7K
Kto má zdravý čuch duše, cíti odporný zápach hriechov. sv. AugustínMore
Kto má zdravý čuch duše, cíti odporný zápach hriechov.
sv. Augustín
Lien Ifiona Ofened
To cìtila ducha smrti,ten mrtvolný zápach
Janko333
Svätá Katarína Sienská už pri zlých myšlienkach človeka cítila mŕtvolný zápach.