Clicks2.9K

Wszystko to zostało zaplanowane od dawna, tj.: – wirus – który nigdy nie został wyizolowany i za którego nazwą kryje się cały pakiet patogenów – o zróżnicowanym poziomie infekcyjności i szkodliwości dla zdrowia – stworzonych w laboratorium; – globalna dyktatura sanitarna, wdrażana przy pomocy środków, które na wszystkich płaszczyznach są tyleż irracjonalne, co niszczycielskie; – masowe pseudo- szczepienia, które zamiast zapobiegać infekcji, sprawiają, że ludzie chorują; – postępujące zniewolenie narodów, które spontanicznie oddają się w ręce swych oprawców, biorąc ich za wybawców; – budowa rządu światowego, wzorowanego na reżimie chińskim, będącym potężnym laboratorium eksperymentalnym, kontynuującym dzieło zapoczątkowane przez dyktatury – sowiecką i nazistowską.

Ksiądz o pandemicznej “bańce narracyjnej”:
«Wszystko to było zaplanowane od dawna, ale żadne oszustwo nie może trwać wiecznie»

wordpress.com/…-dawna-ale-zadne-oszustwo-nie-moze-trwac-wiecznie/

Date: 1 maggio 2021 www.lascuredielia.blogspot.com
===================
Miecz Sprawiedliwości
«Framea, suscitare adversus eos, qui dispergunt gregem meum»
O mieczu, podnieś się przeciwko tym, którzy rozpraszają moje stado.“
(z Liturgii Wielkiego Tygodnia)
================

Wszystko to zostało zaplanowane od dawna, tj.:

wirus – który nigdy nie został wyizolowany i za którego nazwą kryje się cały pakiet patogenów – o zróżnicowanym poziomie infekcyjności i szkodliwości dla zdrowia – stworzonych w laboratorium;

globalna dyktatura sanitarna, wdrażana przy pomocy środków, które na wszystkich płaszczyznach są tyleż irracjonalne, co niszczycielskie;

masowe pseudo- szczepienia, które zamiast zapobiegać infekcji, sprawiają, że ludzie chorują;

postępujące zniewolenie narodów, które spontanicznie oddają się w ręce swych oprawców, biorąc ich za wybawców;

budowa rządu światowego, wzorowanego na reżimie chińskim, będącym potężnym laboratorium eksperymentalnym, kontynuującym dzieło zapoczątkowane przez dyktatury – sowiecką i nazistowską.

Realizacja owego zamierzenia przewiduje całkowitą uniformizację ludzkości pod kątem języka, kultury, religii i stylu życia: ocaleni z rzezi szczepionkowej – których liczba nie powinna być większa niż wynika to z potrzeb twórców projektu – powinni stać się wszyscy ujednoliceni oraz – będąc zdalnie kontrolowanymi przez nanotechnologię implantowaną w ich organizmy – funkcjonować według tych samych zasad. W jakim celu? – Oficjalnie dla dobra ludzkości i ochrony wspólnego domu, a w rzeczywistości po to, by garstka psychopatów, którzy uznali się za Boga, mogła zdobyć nieograniczoną władzę.
Tenże deliryczny plan zaistniał za sprawą wykreowania bańki narracyjnej, innymi słowy wirtualnej rzeczywistości, która istnieje wyłącznie jako wszechogarniająca konstrukcja mass-medialna. Ona żyje tylko i wyłącznie w umysłach tych, którzy dali się zmanipulować masie kłamstw sprytnie zaaranżowanych i nachalnie wmówionych za pośrednictwem przekazu mass-medialnego, sterowanego przez wielką finansjerę. Próba polemizowania z zewnątrz jest jednakże całkowicie bezowocna, ponieważ sfałszowany mechanizm poznawczy ludzi jest tak uformowany, że odrzuca a priori każdy element przeszkadzający mu, podobnie jak ma to miejsce w sektach.

Jedną z najważniejszych, negatywnych konsekwencji dla ofiar owej rzeczywistości wirtualnej jest stan dystonii, który głęboko modyfikuje ich postrzeganie rzeczywistości, a co za tym idzie, ich postępowanie:

dla ochrony własnego życia i życia innych, słuszne wydaje się im wyrzeczenie się wolności i praw, zaś ci, którzy nie przestrzegają zasad i odmawiają szczepień, stają się dla nich potencjalnymi mordercami;

w ich odczuciu, dozorcy więzienni są filantropami i jako tacy zasługują na miłość, oddanie i wdzięczność;

wszelkie szkody wyrządzone przez zbawczą “szczepionkę” są ceną, którą należy zapłacić dla wspólnego dobra, co może wiązać się z koniecznością poświęcenia jednostek itd.


Każdy, kto zdołał zachować odrobinę trzeźwości umysłu i autonomii osądu, szybko dostrzeże absurdalność owych przekonań. Z łatwością zauważy, iż to nie wirus jest odpowiedzialny za załamanie gospodarcze, ale katastrofalne środki podjęte jednomyślnie przez rządy; że to nie osoby zdrowe zagrażają tzw. zdrowiu publicznemu, lecz ci, którym wstrzykuje się zakaźny lek eksperymentalny; że to nie ci, którzy kwestionują oficjalną narrację pandemii są przestępcami, lecz ci, którzy ją stworzyli i wykorzystują ją do przeprowadzenia na masową skalę eksperymentu będącego częścią kolosalnego projektu z zakresu inżynierii społecznej. Zakłamany wytwór stoi na nogach wyłącznie jako skutek strachu spowodowanego kampanią terrorystyczną – strachu, który wyłączył inteligencję miliardów ludzi, redukując ich do larw, których jedynym pragnieniem jest przetrwanie w ukryciu, na niewielkiej przestrzeni, mając do dyspozycji jedynie to, co niezbędne, by nie umrzeć; larw nałogowo uzależnionych od rozrywek oferowanych im przez telewizję, kino i pornografię.
Z całą pewnością, do tego rodzaju mentalnego i operatywnego zniewolenia, ludzkość nie dałaby się doprowadzić bez wcześniejszego, rozciągniętego na kilkadziesiąt lat procesu odkształcania poznawczego i etycznego społeczeństwa. Wylansowano więc:

radykalny agnostycyzm, którego zadaniem było przekonanie ludzi o niemożności ustalenia jakiejkolwiek prawdy, innej niż absolutny materializm z jego korelatami,

dogmatyczny scjentyzm oraz ewolucjonizm uniwersalny;

agresywny relatywizm, którego zadaniem było zniszczenie ludzkich sumień – poprzez opróżnienie ich ze wszelkiego prawa moralnego, które zastąpione zostało kilkoma elementarnymi dyrektywami, równie bezpodstawnymi, co szkodliwymi;

systematyczny pozytywizm prawniczy, który pozwolił na arbitralne narzucanie norm sprzecznych z porządkiem naturalnym – niszczących jakąkolwiek praworządność, sprowadzoną do przedmiotowego stosowania przepisów zatwierdzonych przez władzę.

W tego rodzaju okolicznościach, po wykreowaniu widma globalnego zagrożenia, które miało wzbudziło poczucie bezsilności – powołanie do życia reżimu totalitarnego – akceptowalnego przez masy spontanicznie i bezwarunkowo, stało się dziecinnie proste.

Nie oznacza to jednak, że projekt ów w sposób niezawodny osiągnie swe cele. Na poparcie takiego przekonania można przytoczyć co najmniej dwa rodzaje argumentów. Pierwszy z nich ma charakter metafizyczny i dotyczy kompleksowości uwarunkowań oraz elementów oddziałujących na sprawy ludzkie – a już przede wszystkim Opatrzności, która jest w stanie sprawić, że powszechna realizacja tego samego projektu stanie się niemożliwa, niezależnie od tego, jak potężni są jego zwolennicy: taki wyczyn możliwe jest tylko dla Boga (a oni nie są Bogiem, więc będą musieli pogodzić się z tym faktem). Drugi rodzaj argumentów ma charakter empiryczny: świat wielkiej finansjery jest głęboko podzielony na dwa duże nurty, tj. nurt globalistyczny i ten, który dla wygody możemy nazwać suwerenistycznym. O ile nie zawsze łatwo jest rozróżnić ich agentów oraz ich strategie – zwłaszcza z uwagi ich konwergencję w kwestii “szczepień”, o tyle rozbieżności wydają się dość wyraźne w odniesieniu do lockdown’u i programu dezindustrializacji. Podczas gdy ci drudzy wciąż grawitują wokół Stanów Zjednoczonych i Izraela, ci pierwsi postawili na Chiny, których przywództwo pozostaje jednakże nielojalne i zwodnicze – tak, jak okazywało się zawsze w stosunku do ludzi Zachodu, przy czym charakterystyka ta nasiliła się od momentu zaprowadzenia komunizmu.

Abstrahując od niewiadomej, jaką są Chiny, istnieje zbyt wiele państw o istotnym znaczeniu geopolitycznym i gospodarczym, które nie biorą udziału w grze: są nimi Rosja, Indie, Japonia, RPA, Brazylia. W Unii Europejskiej, Polska i Węgry zachowują względną autonomię, podczas gdy Niemcy nadal działają we własnym imieniu, tj. w imię swych interesów, dogadując się z Moskwą w sprawie pozyskiwania taniego gazu – poprzez budowany na Morzu Bałtyckim rurociąg, który pomimo pełnych irytacji gróźb nałożenia sankcji ze strony Anglo-Amerykanów, omija awanturniczą Ukrainę, podburzaną przez tych ostatnich. Zauważmy, że Frau Merkel już w wieku dwudziestu lat znajdowała się pod kuratelą Putina – wówczas funkcjonariusza KGB, pracującego dla Stasi, osławionej agencji wywiadowczej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jeśli napięcia na Krymie i w Donbasie zostaną doprowadzone do stanu otwartej wojny, będziemy świadkami szybkiego zastąpienia paranoi “pandemii” o wiele bardziej realnymi obawami, związanymi z konfliktem na szeroką skalę. Ponadto, śledztwa w sprawie oszustw wyborczych w USA mają duże szanse na dosięgnięcie włoskiej klasy politycznej.

W międzyczasie, we Włoszech, nadal wciskany jest pedał gazu, aby zaszczepić jak najwięcej ludzi i utrzymać przy życiu marionetkowy rząd pozbawiony legitymizacji. Dlatego “bohaterowie” medycyny odmawiają operowania tych, którzy się nie szczepią, albo narzucają szczepionkę osobom chorym na raka, jako warunek umozliwiający kontynuowanie chemioterapii – dodając w ten sposób truciznę do trucizny w organizmach, które i bez niej walczą o przeżycie. Po wyeliminowaniu sporej liczby seniorów w domach starców – zabierają się obecnie za dzieci niepełnosprawne; tak to dr Mengele powrócił do życia w zastępach pracowników służby zdrowia, oddanych postępowi “nauki” – dla zbawienia ludzkości. Faktem przerażającym jest nieobecność władzy sądowniczej, całkowicie ślepej, jak na razie, wobec tychże bezprecedensowych zbrodni. Nie wspominając już – by uniknąć zgorszenia – o niegodziwych pasterzach zabijających zarówno dusze, jak i ciała swych owiec; o wilkach przebranych za baranki, którzy nie tylko aprobują katów, ale także oddają do ich dyspozycji kościoły, by robili z nich szafot dla niczego nie podejrzewających.

W tej złowrogiej dystopii, która stała się rzeczywistością, sposób postępowania pozostaje niezmienny: stawianie oporu, odwołując się do prawa boskiego i ludzkiego. Samo protestowanie jest nie tylko jałowe, ale może być wręcz na rękę władzy, która w ten sposób zostaje implicite uznana i upoważniona do zaostrzenia środków ograniczających kontestacje, przedstawiane jako zagrożenie dla zdrowia publicznego. Najskuteczniejszą reakcją jest podjęcie działań prawnych, jeśli to konieczne, przy jednoczesnym kontynuowaniu możliwie jak najbardziej normalnego zachowywania się, tak jakby nic się nie wydarzyło, będąc świadomymi, że ograniczanie swobody przemieszczania się obywateli nie jest zgodne z prawem, z wyjątkiem przypadku, gdy tak stanowi wyrok w sprawie karnej. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest iść pod prąd w stosunku do zahipnotyzowanego społeczeństwa, które wybrało walkę z “pandemią” jako swoją nową religię i które z tego powodu myśli dziś i postępuje w sposób sekciarski, ale z pewnością nie jest to powód, aby się poddać i dać się wciągnąć w zbiorowe szaleństwo. Żadne oszustwo nie może trwać wiecznie, więc rachunek – prędzej czy później – zostaje wystawiony każdemu.
O mieczu, podnieś się przeciwko tym, którzy rozpraszają moje stado.
======

lascuredielia.blogspot.com/2021/04/la-spada-dellagiustizia-framea.html
P.S. W związku z podejrzeniem zawału u Maurizio Blondeta, znajdującego się od kilku godzin w szpitalu, wszyscy, którym leży na sercu los wolnej informacji, proszeni są o modlitwę.

Wieczne Odpoczywanie Amen
Wszystko to zostało zaplanowane od dawna, tj.:

wirus – który nigdy nie został wyizolowany i za którego nazwą kryje się cały pakiet patogenów – o zróżnicowanym poziomie infekcyjności i szkodliwości dla zdrowia – stworzonych w laboratorium;

globalna dyktatura sanitarna, wdrażana przy pomocy środków, które na wszystkich płaszczyznach są tyleż irracjonalne, co niszczycielskie;

masowe …
More
Wszystko to zostało zaplanowane od dawna, tj.:

wirus – który nigdy nie został wyizolowany i za którego nazwą kryje się cały pakiet patogenów – o zróżnicowanym poziomie infekcyjności i szkodliwości dla zdrowia – stworzonych w laboratorium;

globalna dyktatura sanitarna, wdrażana przy pomocy środków, które na wszystkich płaszczyznach są tyleż irracjonalne, co niszczycielskie;

masowe pseudo- szczepienia, które zamiast zapobiegać infekcji, sprawiają, że ludzie chorują;

postępujące zniewolenie narodów, które spontanicznie oddają się w ręce swych oprawców, biorąc ich za wybawców;

budowa rządu światowego, wzorowanego na reżimie chińskim, będącym potężnym laboratorium eksperymentalnym, kontynuującym dzieło zapoczątkowane przez dyktatury – sowiecką i nazistowską.
m.rekinek
Profesor David Martin z Uniwersytet Wirginii ostrzega, że wstrzyknięcie mRNA; „Nie powstrzyma cię przed zarażeniem się koronawirusem. Nie powstrzyma cię przed zachorowaniem. W rzeczywistości, wręcz przeciwnie, spowoduje to, że będziesz chorował znacznie częściej niż przez sam wirus”.
Martin przedstawił dane potwierdzające jego zdanie, zauważając, że po otrzymaniu drugiego zastrzyku „80 procent …More
Profesor David Martin z Uniwersytet Wirginii ostrzega, że wstrzyknięcie mRNA; „Nie powstrzyma cię przed zarażeniem się koronawirusem. Nie powstrzyma cię przed zachorowaniem. W rzeczywistości, wręcz przeciwnie, spowoduje to, że będziesz chorował znacznie częściej niż przez sam wirus”.
Martin przedstawił dane potwierdzające jego zdanie, zauważając, że po otrzymaniu drugiego zastrzyku „80 procent ludzi miało jedną lub więcej klinicznych postaci COVID-19”, podczas gdy „80 procent osób, które mają infekcję według RT-PCR, nie ma żadnych objawów”.
Wyjaśniając, co oznaczają liczby, powiedział, że ludzie
„Pojawią się objawy COVID-19, gdy terapia genowa zostanie uznana za szczepionkę. W 80% przypadków wystąpią objawy COVID.
m.rekinek shares this
12.9K
.
m.rekinek
Cahill, Tenpenny, Mikovits i inni lekarze i naukowcy ostrzegają przed eksperymentalnymi szczepionkami przeciwko COVID, z powodu reakcji zwanej reakcją hiperimmunologiczną. U badanych zwierząt obserwowano hiperimmunologiczną odpowiedź podczas wcześniejszych prób opracowania szczepionek przeciwko innym koronawirusom, takim jak SARS i MERS. Odpowiedź może nastąpić dopiero kilka miesięcy po …More
Cahill, Tenpenny, Mikovits i inni lekarze i naukowcy ostrzegają przed eksperymentalnymi szczepionkami przeciwko COVID, z powodu reakcji zwanej reakcją hiperimmunologiczną. U badanych zwierząt obserwowano hiperimmunologiczną odpowiedź podczas wcześniejszych prób opracowania szczepionek przeciwko innym koronawirusom, takim jak SARS i MERS. Odpowiedź może nastąpić dopiero kilka miesięcy po wstrzyknięciu, kiedy osobnicy napotkają dzikiego, zmutowanego wirusa.

Robert F. Kennedy Jr. , założyciel Children's Health Defense, pisze: „Naukowcy po raz pierwszy podjęli próbę opracowania szczepionek na koronawirusa po wybuchu epidemii SARS-CoV w Chinach w 2002 roku. Zespoły amerykańskich i zagranicznych naukowców zaszczepiły zwierzęta czterema najbardziej obiecującymi szczepionkami. Początkowo eksperyment wydawał się udany, ponieważ wszystkie zwierzęta rozwinęły silną odpowiedź przeciwciał na koronawirusa. Jednak kiedy naukowcy wystawili szczepione zwierzęta na działanie dzikiego wirusa, wyniki były przerażające. Zaszczepione zwierzęta wykazywały reakcje hiperimmunologiczne, w tym zapalenie w całym ich ciele, zwłaszcza w płucach (wszystkie zdechły). Naukowcy zaobserwowali tę samą „wzmocnioną odpowiedź immunologiczną” podczas testów na ludziach nieudanych testów szczepionki RSV w latach sześćdziesiątych XX wieku. Dwoje dzieci zmarło ”.

"Im więcej szczepień - tym więcej ludzi umiera, im więcej ludzi umiera - tym więcej szczepień ...."
One more comment from m.rekinek
m.rekinek
,,Faktem przerażającym jest nieobecność władzy sądowniczej, całkowicie ślepej, jak na razie, wobec tychże bezprecedensowych zbrodni. Nie wspominając już – by uniknąć zgorszenia – o niegodziwych pasterzach zabijających zarówno dusze, jak i ciała swych owiec; o wilkach przebranych za baranki, którzy nie tylko aprobują katów, ale także oddają do ich dyspozycji kościoły, by robili z nich szafot dla …More
,,Faktem przerażającym jest nieobecność władzy sądowniczej, całkowicie ślepej, jak na razie, wobec tychże bezprecedensowych zbrodni. Nie wspominając już – by uniknąć zgorszenia – o niegodziwych pasterzach zabijających zarówno dusze, jak i ciała swych owiec; o wilkach przebranych za baranki, którzy nie tylko aprobują katów, ale także oddają do ich dyspozycji kościoły, by robili z nich szafot dla niczego nie podejrzewających."
Jan Zbigniew wojan
CAI24.pl
Covid-19: spisek Rockefellerów
cai24.pl/swiat/4561/rockefellerowie-wiedzieli-o-pandemii/
Autor Robert Cheda
30.04.2020
W 2010 r. centrum naukowe Fundacji Rockefellerów opublikowało scenariusz obecnej pandemii. Prognoza wydarzeń jest dokładniejsza od wizji prezentowanych przez Billa Gatesa.
– Pandemia, której oczekiwał świat, w końcu wybuchła. W odróżnieniu od wirusa H1N1 z 2009 r. nowa …More
CAI24.pl
Covid-19: spisek Rockefellerów
cai24.pl/swiat/4561/rockefellerowie-wiedzieli-o-pandemii/
Autor Robert Cheda
30.04.2020
W 2010 r. centrum naukowe Fundacji Rockefellerów opublikowało scenariusz obecnej pandemii. Prognoza wydarzeń jest dokładniejsza od wizji prezentowanych przez Billa Gatesa.
– Pandemia, której oczekiwał świat, w końcu wybuchła. W odróżnieniu od wirusa H1N1 z 2009 r. nowa mutacja grypy okazała się nadzwyczajnie zaraźliwa i śmiertelnie agresywna. Nawet kraje najlepiej przygotowane pod względem epidemiologicznym zostały błyskawicznie powalone na kolana – to cytat z naukowego biuletynu: „Scenarios for the Future of Technology and International Development”, opublikowanego przez The Rockefeller Foundation w 2010 r.
W dalszej części ponury scenariusz szacuje, że pandemia wirusa nowego typu porazi 20 proc. globalnej populacji, zabijając 8 mln ludzi. Co prawda, naukowcy przewidzieli, że zbierze największe żniwo w krajach Trzeciego Świata.
– Infekcja rozleje się na cały świat, ale nieproporcjonalnie wysokie straty poniosą Afryka, Azja Południowo-Wschodnia i Ameryka Południowa, gdzie choroba będzie buszowała na podobieństwo pożaru z powodu braku odpowiednich procedur – można przeczytać w biuletynie.
Z drugiej strony, Fundacja zaznaczyła wyraźnie: – Powstrzymywanie okazało się ogromnym problemem nawet dla państw wysokorozwiniętych.
Na przykład: – Początkowa polityka Białego Domu polegająca jedynie na ostrzeganiu obywateli przed krajowymi i międzynarodowymi podróżami lotniczymi okazała się fatalnie nieskuteczna. Przyczyniła się jedynie do szybkiego rozlania epidemii na całym terytorium Stanów Zjednoczonych.
Ciekawy fragment dotyczy również przebiegu epidemii w Chinach. Analitycy z zadziwiającą dokładnością przewidzieli wprowadzenie drakońskiej kwarantanny i zduszenie zarazy środkami policyjnymi w relatywnie krótkim czasie.
Wizja pandemii jest tylko jednym z fragmentów szerszej analizy dotyczącej przyszłości świata. W ramach projektu „Lock Step” Rockefellerowie opisali następstwa masowej infekcji.
– Powstanie świat kontroli państw nad gospodarką i społeczeństwem, który zahamuje innowacyjność i wywoła ostre protesty obywatelskie – czytamy. Między innymi dlatego, że populacja państw wysokorozwiniętych otrzyma epidemiczne identyfikatory, które umożliwią stały nadzór nad każdym krokiem jednostki w czasie rzeczywistym. Niezadowolony będzie również biznes, nadmiar bowiem państwowych regulacji stłumi aktywność przedsiębiorców”.
Zatem około 2025 r. na świecie wybuchnie światowa rebelia, która zmiecie państwa narodowe i odda władzę globalnym władzom, które zostaną powołane, aby zarządzać całą ludzkością.
Jak we wstępie napisali autorzy scenariusza z 2010 r. – Nie opuszcza nas przeczucie, że coś bardzo niebezpiecznego zaburzy globalny ład, w którym ogromną rolę odgrywają władze narodowe. I jak tu nie wierzyć w spisek globalistów?
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
Jan Zbigniew wojan
Dokument Fundacji Rockefellera ujawnił plan wykorzystania pandemii
Artykuły o wolności
DUŻY RZĄD BROŃ BIOLOGICZNA / KORONAWIRUS NWO
thefreedomarticles.com/…ockefeller-foundation-paper-plan-exploit-pandemic/
2010 Rockefeller Foundation Paper and The New Normal
Opublikowany 1 rok temu na 31 marca 2020 przez Makia Freeman
W SKRÓCIE ... HISTORIA: W artykule Fundacji Rockefellera z 2010 …More
Dokument Fundacji Rockefellera ujawnił plan wykorzystania pandemii
Artykuły o wolności
DUŻY RZĄD BROŃ BIOLOGICZNA / KORONAWIRUS NWO
thefreedomarticles.com/…ockefeller-foundation-paper-plan-exploit-pandemic/
2010 Rockefeller Foundation Paper and The New Normal
Opublikowany 1 rok temu na 31 marca 2020 przez Makia Freeman
W SKRÓCIE ... HISTORIA: W artykule Fundacji Rockefellera z 2010 roku przeanalizowano scenariusz, w którym rządy zareagowały autorytaryzmem na światową pandemię grypy.
IMPLIKACJE: To kolejny dowód na to, że dokładnie ten kryzys koronawirusa był wcześniej zaplanowanym scenariuszem. Wchodzimy w to głęboko. Jaki będzie wniosek? Czy ludzie pozwolą się zaprogramować, by zaakceptować ten rodzaj tyranii jako nową normę?
Papier fundacyjny Rockefellera
W artykule Fundacji Rockefellera z 2010 roku przeanalizowano plan NWO wykorzystania pandemii do przejęcia władzy. Czy zauważyłeś uwarunkowanie zaakceptowania „nowej normalności”?
Artykuł Fundacji Rockefellera, czy zdziwiłbyś się, gdybyś wiedział, przewidział i zaplanował dokładny typ scenariusza pandemii, w którym znajdujemy się teraz z koronawirusem COVID-19. W przeciwieństwie do wydarzenia Billa Gatesa 201, które miało miejsce 2 miesiące przed oficjalnym wybuchem, ten artykuł Fundacji Rockefellera został opublikowany 10 lat temu w 2010 roku. Zatytułowane Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego, artykuł przedstawia scenariusz, w którym doszło do pandemii, a rządy na całym świecie wykorzystują ją, aby poszerzyć swoją władzę i zwiększyć kontrolę nad władzą. Chociaż autorzy artykułu próbują twierdzić, że po prostu wyobrażają sobie, że nie przewidują przyszłości, biorąc pod uwagę ogromną rolę rodziny Rockefellerów i Fundacji Rockefellera w forsowaniu Globalnego Rządu Nowego Porządku Świata (NWO), jest to podstęp, aby ukryć ich aktywny planowanie scenariuszy kryzysowych, o których wiedzą, że się wydarzy. Jest to również doskonały przykład programowania predykcyjnego .
Programowanie predykcyjne: blokowanie kroku
Jeden ze scenariuszy artykułu nosi tytuł „Lock Step”, fraza o negatywnym wydźwięku, sugestywna dla żołnierzy, wojska i, dla niektórych, faszyzmu. Tak jak Bill Gates był nieugięty, że jego Wydarzenie 201 było tylko „symulacją”, a nie „prognozą”, tak samo w artykule Fundacji Rockefellera stwierdza się, że jego scenariusze nie są przewidywaniami:
„Co ważne, scenariusze nie są prognozami. Są to raczej przemyślane hipotezy, które pozwalają nam wyobrazić sobie, a następnie przećwiczyć, różne strategie, jak być lepiej przygotowanym na przyszłość - lub, bardziej ambitnie, jak sami pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości… scenariusze są medium, dzięki któremu może dojść do wielkiej zmiany. być nie tylko wyobrażone, ale także zaktualizowane. „
Jednak ich zamiar jest jasny: wykorzystać okazję, jaką daje scenariusz lub kryzys, aby ukształtować „lepszą przyszłość” lub przekształcić świat na ich podobieństwo - globalną totalitarną dyktaturę Nowego Porządku Świata. Scenariusz Lock Step jest opisywany jako „świat ściślejszej odgórnej kontroli rządu i bardziej autorytarnego przywództwa, z ograniczonymi innowacjami i rosnącym sprzeciwem obywateli” i opiera się na pandemii wirusa (szczepu grypy), który zakaża prawie 20% światowej populacji i zabija 8 milionów ludzi w ciągu 7 miesięcy. Poniższe punkty są cytatami zaczerpniętymi bezpośrednio z artykułu, z moim komentarzem w nawiasach na końcu każdego. Spójrz, co wydarzyło się w tym „fikcyjnym” scenariuszu:
- Pandemia miała również śmiertelny wpływ na gospodarki: międzynarodowa mobilność zarówno ludzi, jak i towarów została zatrzymana, osłabiając branże, takie jak turystyka i przerywając globalne łańcuchy dostaw. Nawet lokalnie, normalnie tętniące życiem sklepy i biurowce stały przez wiele miesięcy puste, pozbawione zarówno pracowników, jak i klientów. (Dzieje się teraz)
- Początkowa polityka Stanów Zjednoczonych, polegająca na „silnym zniechęcaniu” obywateli do latania, okazała się zabójcza w swej pobłażliwości, przyspieszając rozprzestrzenianie się wirusa nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także poza granicami. (Dzieje się teraz - zwróć uwagę na oczywistą krytykę USG jako zbyt łagodną, by nie kontrolować swoich obywateli bardziej)
2 more comments from Jan Zbigniew wojan
Jan Zbigniew wojan
10-letni dokument fundacji Rockefellera i ćwiczenia tuż przed faktyczną pandemią powinien jasno wyjaśniać, że ta pandemia była zamierzona i NIE została spowodowana przez Chiny
reddit.com/…33hi/10yearold_document_by_rockefeller_foundation/
W 2010 roku Fundacja Rockefellera opublikowała dokument zatytułowany „Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego” , w którym wymyślili „…More
10-letni dokument fundacji Rockefellera i ćwiczenia tuż przed faktyczną pandemią powinien jasno wyjaśniać, że ta pandemia była zamierzona i NIE została spowodowana przez Chiny
reddit.com/…33hi/10yearold_document_by_rockefeller_foundation/
W 2010 roku Fundacja Rockefellera opublikowała dokument zatytułowany „Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego” , w którym wymyślili „scenariusz” dla swoich planistów, który uderzająco przypomina to, czego doświadczamy dzisiaj.
Mam na myśli ... To jest BEZPOŚREDNI CYTAT z tego dokumentu, który zamieściłem powyżej: Pandemia miała również śmiertelny wpływ na gospodarki: międzynarodowa mobilność zarówno ludzi, jak i towarów została zatrzymana, osłabiając branże, takie jak turystyka i przerywając globalne łańcuchy dostaw. Nawet lokalnie, normalnie tętniące życiem sklepy i biurowce stały przez wiele miesięcy puste, pozbawione zarówno pracowników, jak i klientów.
Początkowa polityka Stanów Zjednoczonych, polegająca na „silnym zniechęcaniu” obywateli do latania, okazała się zabójcza w swej pobłażliwości, przyspieszając rozprzestrzenianie się wirusa nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także poza granicami. Jednak kilka krajów wypadło lepiej - w szczególności Chiny. Szybkie nałożenie i egzekwowanie przez chiński rząd obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich obywateli, a także natychmiastowe i niemal hermetyczne zamknięcie wszystkich granic uratowały miliony istnień, zatrzymując rozprzestrzenianie się wirusa znacznie wcześniej niż w innych krajach i umożliwiając szybszą powrót do zdrowia po pandemii. Rząd Chin nie był jedynym, który podjął ekstremalne środki, aby chronić swoich obywateli przed ryzykiem i narażeniem. Podczas pandemii przywódcy krajów na całym świecie podnieśli swoje uprawnienia i nałożyli surowe zasady i ograniczenia. [...] Aby uchronić się przed rozprzestrzenianiem się coraz bardziej globalnych problemów - od pandemii i międzynarodowego terroryzmu po kryzysy środowiskowe i rosnące ubóstwo - przywódcy na całym świecie mocniej trzymały się władzy.
Jakby tego było mało dymiącego pistoletu, 18 października 2019 roku WEF, Gates Foundation i John Hopkins byli współgospodarzami „ćwiczenia pandemicznego Event 201”, w którym „symulowali” „scenariusz” uderzająco przypominający czego dzisiaj doświadczamy. Szczegóły tego wydarzenia zostały opublikowane przez Johna Hopkinsa w jego oficjalnej 6-częściowej serii wideo:
Dyskusja na temat wprowadzenia i medycznych środków zaradczych (MCM)
Dyskusja na temat handlu i podróży
Dyskusja finansowa
Dyskusja o komunikacji i epilog
Pranie na gorąco i wnioski
Highlights Reel
W świetle tego, jak możesz uwierzyć w którykolwiek z oczywistych bzdur propagandowych, które wskazują na Chiny za to, co jest oczywiście wirusem wypuszczonym przez klasę rządzącą w Ameryce? Należy również zauważyć, że Światowe Igrzyska Wojskowe odbyły się W TYM SAMYM CZASIE, co ćwiczenie pandemiczne Wydarzenia 201, W WUHANIE. Wtedy chińscy urzędnicy uważają, że armia amerykańska wypuściła wirusa w Wuhan.
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
Jan Zbigniew wojan
Nie ma szczepień bez twojej świadomej zgody!
Art. 192. polskiego Kodeksu karnego:
§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak …More
Nie ma szczepień bez twojej świadomej zgody!
Art. 192. polskiego Kodeksu karnego:
§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym.
Na podstawie art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel RP „nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”. Ustawa o obowiązku szczepień jest niezgodna z Konstytucją RP.
„Interesy i dobro jednostki powinny być stawiane ponad wyłącznym interesem nauki lub społeczeństwa” – Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka UNESCO. Oznacza to, że nikt nie może być zmuszony do zaszczepienia, żeby chronić innych!
Brygada Świętokrzyska NSZ
Wirus nie został wyizolowany ,ale sataniści -masoni wyizolowali mózgi milionom naiwnych gojów !
WYKLĘTY
"kto jaką bronią walczy
od takiej ginie"
Bóg jest Wszechmocny
i ochroni posłuszne owce!
Orędzia
...choroby krążą wokół ludzi i stają się coraz bardziej niebezpieczne...LUDU BOŻY-szaleństwo człowieka uwidoczni się podczas INFLACJI i upadku…