CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
GDZIE RAPORT WSI, ANEKS + 1 DODATKOWA ?

PONOĆ WIECIE, ALE NIC Z TYM NIE ROBICIE... DLACZEGO ?


„OCZY DIABŁA” - CAŁY DOKUMENT PATRYKA VEGI - PREMIERA. - YouTube

PONOĆ WIECIE, ALE NIC Z TYM NIE ROBICIE... DLACZEGO ?

Agent zeznaje: Scena była obrzydliwa. Według mojej wiedzy to był marszałek - YouTube

PONOĆ WIECIE, ALE NIC Z TYM NIE ROBICIE... DLACZEGO ?

Fundacja im.Dobrego Past…More
GDZIE RAPORT WSI, ANEKS + 1 DODATKOWA ?

PONOĆ WIECIE, ALE NIC Z TYM NIE ROBICIE... DLACZEGO ?


„OCZY DIABŁA” - CAŁY DOKUMENT PATRYKA VEGI - PREMIERA. - YouTube

PONOĆ WIECIE, ALE NIC Z TYM NIE ROBICIE... DLACZEGO ?

Agent zeznaje: Scena była obrzydliwa. Według mojej wiedzy to był marszałek - YouTube

PONOĆ WIECIE, ALE NIC Z TYM NIE ROBICIE... DLACZEGO ?

Fundacja im.Dobrego Pasterza - Paweł Bednarz - YouTube

CZY BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA NIE JEST ZAGROŻONE, SKORO ISTNIEJE 14 TB filmów z WAŻNYM PERSONAMI NAGRANYMI W KOMPROMITUJĄCYCH SYTUACJACH ?
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
TAJNY REFERAT JAKUBA BERMANA

,,Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli.

Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur.

Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa polskiego opinie i utwierdzać go w …More
TAJNY REFERAT JAKUBA BERMANA

,,Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli.

Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur.

Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa polskiego opinie i utwierdzać go w przekonaniu. że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami i prasą, filmem, radiem.
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu ich Żydami, wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych - centrale handlowe, spółdzielczość.
W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu.

W partii zastosować podobną metodę - siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków;
w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko. Należy również tworzyć typowe ośrodki żydowskie przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu - obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosowywać przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi byliśmy słabo obeznani.


Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdzi się, że jakiś Polak jest antysemitą" natychmiast go zlikwidować,,
Konfederacja Korony Polskiej
Prawdziwy hierarcha wskazuje nak właściwa drogę i właściwych pasterzy KK-go Tradycji .
Weronika....S
Abp. Lenga określił kiedyś, że współczesność to walka z sacrum. Ta walka przybrała niezwykłą wprost siłę po 11 III 2020 roku. To przewrót w pojmowaniu katolickiego kultu religijnego, dokonany z zalecenia władz świeckich i duchownych, we wzajemnym sojuszu, w sojuszu kapłaństwa z masonami z ducha i globalistami.
V.R.S.
Owszem to walka z sacrum. Owszem w marcu 2020 wybuchła ze zdwojoną siłą. Jednak "przewrót w pojmowaniu [katolickiego] kultu religijnego" to nastąpił ponad 50 lat temu. Teraz to tylko późne owoce jesienne z siewu wiosny końca lat 60-tych XX w.