Clicks2K
Nikto nebol tak blízko ako my naša doba a naše generácie ! Súd nad národmi - Proroctvo ctihodnej Terézie Neumannovej. Prichádza hodina, veľká, hrozná hodina súdu a trestu.“ Kým máš čas, počúvaj a …More
Nikto nebol tak blízko ako my naša doba a naše generácie !
Súd nad národmi - Proroctvo ctihodnej Terézie Neumannovej.
Prichádza hodina, veľká, hrozná hodina súdu a trestu.“ Kým máš čas, počúvaj a zanechaj svoje hriechy, ktoré si zasluhujú trest. Beda zemi, ak bude chýbať ovocie pokánia, a ak ústa modliacich sa zamĺknu.

Marie-Julie Jahenny – O utrpení Anjelského pápeža #2

Súd nad národmi - Proroctvo ctihodnej Terézie Neumannovej - YouTube

Soud národů – (2020) – gloria.tv

Soud národů – IV (2020) – gloria.tv

ANTIKRIST V IZRAELI VYHLÁSIL VEĽKÚ VOJNU. Rabíni sa stretli s ich falošným mesiašom ( antikristom ) a on ich varoval, že čoskoro bude vojna. (VIDEO) – gloria.tv

Video z roku 2016 Proroctví katolických světců a mystiků. Varovania p…

Veľmi blízkej budúcnosti pomaličky začne vypukávať po celom svete mohu…

Vízia bl. A. K. Emmerichovej (z r. 1820) o pápežovi, ktorý povolí v ci…
Svätý Malachiáš(prorok)
Dve azda najviac znepokojujúce mená v Biblii (Starom zákone). Niektorí tvrdia, že sú to dve krajiny, ktoré povstali proti Bohu, ale o tom, že to môžu byť aj ľudia, svedčí Kniha Genezis, kapitola 10, kde sa uvádza, že Magog je synom Jafeta a v Prvej knihe kroník sa zasa uvádza, že Gog je synom Samaiáša. Ale toto nie je naša zlovestná dvojica, ktorá naháňa strach svojou hláskovou podobnosťou. …More
Dve azda najviac znepokojujúce mená v Biblii (Starom zákone). Niektorí tvrdia, že sú to dve krajiny, ktoré povstali proti Bohu, ale o tom, že to môžu byť aj ľudia, svedčí Kniha Genezis, kapitola 10, kde sa uvádza, že Magog je synom Jafeta a v Prvej knihe kroník sa zasa uvádza, že Gog je synom Samaiáša. Ale toto nie je naša zlovestná dvojica, ktorá naháňa strach svojou hláskovou podobnosťou. Týchto dvoch uvádza až Kniha proroka Ezechiela: „Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu. Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala.“ Zmienka o nich je aj v Jánovom zjavení, Apokalypse, kde sa píše: „Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori.“ Je teda zrejmé, že Gog a Magog predstavujú satanské sily, individualizované princípy, ktoré sa búria proti Kristovi, sú to veľkniežatá vzbury a neposlušnosti, obdarené veľkou mocou, ale porazené a odsúdené na večné zatratenie. Týmto názvom nazval svoju epopej aj Martin Buber (Gog a Magog – Chasidská kronika).
kzelinkova shares this
2K
🙏
Svätý Malachiáš(prorok)
Satan ( aj samotné celé peklo ) ma malo času preto s globalistami,elitami a zapredanymi ľuďmi aj medzi plno politikmi aj obyčajnými ľuďmi ( napríklad zapredaní zdravotníci ) chcú najviac zotročiť, pozabijať a zatratiť ľudské duše.
Drvivý dôkaz, že falošná pandémia je najťažší zločin v histórii !