Clicks948

Ako sa extrémistickí zástancovia bojového ateizmu v Rade pre vysielanie a retransmisiu znovu vysmiali z Katolíckej Cirkvi. Pri hanobení Ježiša Krista a Cirkvi zabezpečenie informačnej všestrannosti a názorovej plurality neplatí

Ako sa extrémistickí zástancovia bojového ateizmu v Rade pre vysielanie a retransmisiu znovu vysmiali z Katolíckej Cirkvi. Pri hanobení Ježiša Krista a Cirkvi zabezpečenie informačnej všestrannosti a názorovej plurality neplatí

Vec: Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti
Vážená pani /vážený pán,
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa na zasadnutí dňa 7. 4. 2021 zaoberala aj správnym konaním č. 224/SKO/2021 (pôvodne 1780/SKO/2020) ktoré začala voči vysielateľovi programovej služby Jednotka vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (možné porušenie zákazu otvorenou alebo skrytou formou znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva) v súvislosti s odvysielaním programu OTO 20. ročník dňa 5. 9. 2021, voči vysielaniu ktorého smerovala Vaša sťažnosť (pôvodné číslo sťažnosti – 1559/SO/2020).

alianciazanedelu.sk/archiv/7686

Na základe dokazovaní v predmetnom správnom konaní Rada rozhodla podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o zastavení správneho konania, čím Vašu sťažnosť v zmysle § 14a ods.10 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila ako neopodstatnenú.

Ďalší podlý útok naomarxistov na Cirkev? Licenčná rada zrejme v duchu odporúčania zjazdu ÚV KSČ sankcionovala televíziu Lux za Kuffovu kázeň
alianciazanedelu.sk/archiv/7003

Detailnejšie informácie o dôvodoch neopodstatnenosti Vašej sťažnosti Vám poskytne zvukový záznam z rokovania Rady a tiež pracovný materiál s analýzou Vami namietaného vysielania, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke a nájdete ich v sekcii Zasadnutia Rady. Vaša sťažnosť sa prerokovala ako bod č. 29.

S pozdravom

PhDr. Marta Danielová, predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu

Bratislava 14. 4. 2021
Naše číslo: 130/SO/2021-122

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/8834
johanika
Slovensko aj so svojou RTVS sa tvári ako kresťanské, ale ako vidíme, nie je to celkom pravda.
"Ateistická" verejnoprávna ČT2 vysiela každú nedeľu priamy prenos sv. omše, hoci v Čechách je účasť na sv. omši neustále povolená.
"Kresťanská" verejnoprávna STV2 vysiela nedeľné sv. omše len sporadicky napriek tomu, že bola u nás účasť na sv. omši zakázaná.
Smutné a zámerné.
Peter(skala)
to sa dalo čakať, ale tie podania stáli za to, lebo herci čo tam učinkovali boli konfrontovaní s námeitkami a do buducna zvažia svoje počinania.

Niektorí sa aj ospravedlnili. Otazne je nakolko to do buducna zvážia, lebo niekomu stačia námeitky divakov ale na niekoho treba aj trest, ktorý v tomto pripade nebol uskutočnený.

Mne tiež poslali, že podnet "neopodstatnený"
😲