Clicks992

ABORCJA - KOSZERNA RZEŹNIA

incogman.net/…/abortion-the-ko…

Nietrudno odpowiedzieć sobie na pytanie jakie siły stoją za “przemysłem” aborcyjnym w Stanach Zjednoczonych. Zacytujmy tutaj chociażby Kenneth’a Mitznera założyciela organizacjiPro-Life League, który powiedział “Niestety, to jest tragiczne, ale nikt nie może zaprzeczyć, że większość przywódców ruchu proaborcyjnego ma żydowskie pochodzenie.” Niewątpliwie są rownież Żydzi, których martwi wysoka liczba aborcji w Stanach Zjednoczonych, ale stanowią oni niewiele znaczącą mniejszość. Zaangażowanie tak dużej ilości wlaścicieli klinik aborcyjnych oraz lekarzy żydowskiego pochodzenia (nieproporcjonalnie dużej w stosunku do procentu obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego w amerykańskiej populacji - 2%) w masowy mord nienarodzonych dzieci chrześcijańskich, najlepiej świadczy o niskiej ocenie wartosci życia nie-Żydów w którymkolwiek stadium jego rozwoju.

Według Mishnah, pierwszej części Talmudu, życie zaczyna się z momentem narodzin, kiedy dziecko otrzymuje duszę. Dopóki płód a właściwie najważniejsza jego część czyli głowa nie wyjdzie na zewnątrz, nie ma on nefresh (czyli duszy) i nie jest uznawany za żywą istotę . Rownież według Starego Testamentu (Exodus 21:22-23) prawo żydowskie nie uznawało nienarodzonych dzieci za istoty ludzkie. Np. jeżeli ktoś uderzył kobietę ciężarną i ona w rezultacie poroniła, zabicie płodu nie było traktowane jako morderstwo. Jej mąż mógł się jedynie domagać kary pieniężnej w sądzie. Jednak gdyby ktoś zabił kobietę ciężarną, groziła mu za to kara śmierci. Z powyższego wynika, że Żydzi talmudyczni nie mają problemu z aborcją w jakimkolwiek stadium rozwoju płodu ludzkiego, ponieważ płód nie jest uznawany za istotę ludzką aż do chwili narodzin. Ciężko o tym pomyśleć, ale pro-aborcyjni Żydzi akceptują zniszczenie zdrowego, normanie się rozwijającego płodu ludzkiego, niezależnie od tego, w którym miesiącu ciąży znajduje się kobieta.

W Stanach Zjednoczonych istnieje olbrzymie, wpływowe lobby proaborcyjne, w skład którego wchodzą następujące żydowskie organizacje: American Jewish Committee, American Jewish Congress, B’nai B’rith Women, Central Conference of American Rabbis, Federation of Reconstructionist Congregations, Hadassah Women, Jewish Labor Committee, Na’amat USA, National Federation of Temple Sisterhoods, National Council of Jewish Women, New Jewish Agenda, North American Temple Youth, Rabbinical Assembly Union of American Hebrew Congregations, United Synagogues of America, Women’s League for Conservative Judaism.

Poza tym, lekarze oraz działacze żydowskiego pochodzenia zdominowali ruch na rzecz aborcji na żądanie, np.

- najaktywniejszą grupę proaborcyjną w USA National Abortion Rights Action League;
- Population Institute and International Planned Parenthood Federation. W tej organizacji wyróżnili się dwaj żydowscy lekarze tj. jej przewodniczący dr Alan Guttmacher, który dążył do wprowadzenia przymusowej aborcji i sterylizacji w pewnych grupach społecznych w USA oraz dr Christopher Tietze, promujący aborcję w skali międzynarodowej. (Może to zabrzmi jak ponury żart, ale dr Tietze ufundował rownież Nagrodę Humanitarną przyznawaną przez National Abortion Federation lekarzom przeprowadzającym aborcje za ich ”sczególną troskę o pacjentki oraz wysoką jakość usług.”)

- dr Etienne-Emile Baulieu (prawdziwe nazwisko Blum) - wynalazca pigułki wczesnoporonnej;

- prof. Paul Erlich twórca koncepcji przeludnienia globalnego (“bomba populacyjna”), która dała początek ruchowi antynatalistycznemu;

- prof. Lawrence Lader “król propagandy proaborcyjnej,” w której posuwał się do jawnych fałszerstw. Kilkanaście razy cytowany był w sprawie Roe v. Wade, ponieważ jego opinie popierały proaborcyjne stanowisko sędziów. W tym samym czasie nie dopuszczono do głosu czołowego światowego fetologa dr A.W. Liley’a, którego opinie podważały decyzje sędziów. Lader utworzył również Abortion Rights Mobilization, która chciała pozbawić kościół katolicki statusu organizacji wyłączonej z podatku z powodu przeciwstawiania się aborcji.

Faktem jest, że wiele zdominowanych przez Żydow organizacji lewicowych
gorąco popiera aborcję na żądanie. Np. The American Civil Liberties Union (ACLU) przeciwstawiał się prawie każdej propozycji legislacyjnej, która wprowadzałaby jakiekolwiek ograniczenia dotyczące aborcji. Podobnie zresztą jak Norman Lear’s Organization lub The People For The American Way.

Słynna żydowska organizacja Anti-Defamation League ostro protestowała kiedy w 2007 roku Sąd Najwyższy rozpatrywał ograniczenie tzw. częściowej aborcji, piszac:
“Jesteśmy głęboko zaniepokojeni konsekwencjami podważania przez Sąd Najwyższy prawa kobiet do aborcji. Wierzymy, że Amerykanki powinny mieć prawo do wolnego wyboru przy podejmowaniu tej trudnej decyzji, zgodnie z własnym sumieniem bez interwencji ze strony wladz państwowych.”

Popieranie prawa do aborcji stało się warunkiem mianowania kandydatów Partii Demokratycznej, co dotyczyło nawet senatorów katolików takich jak Ted Kennedy. W ciągu ostatnich 20-u lat na 41 senatorów pochodzenia żydowskiego az 32 (80%) popierało aborcję.

Zajadłymi bojowniczkami o prawo kobiet do aborcji były od samego początku założycielki radykalnego ruchu feministycznego Żydowki Gloria Steinem i Betty Friedan. Prawo do aborcji uznały za niezbędny warunek wyzwolenia kobiet z ”ciężaru” obowiązku bycia matkami. Pogardzały instytucją rodziny i uważały, że rola społeczna kobiet nie wynika z naturalnych przesłanek ich płci, ale została kobietom narzucona przez mężczyzn jako forma ucisku społecznego.

Simone Weil, ocalała z Holocaustu była więźniarka obozu koncentracyjnego w Auschwitz, która po wojnie została ministrem zdrowia Francji, gdzie popierała ruch proaborcyjny, wysunęła następujace hasło: ”Musimy zniszczyć rodzinę. Najlepszym sposobem, aby tego dokonać jest atakowanie jej najsłabszego członka, czyli nienarodzone dziecko.”
Innym przykładem może być amerykańska Żydówka Kate Michaelman, która w latach 1985-2004 przewodziła organizacją NARAL Pro-Choice America Zajmowała zawsze nieprzejednane stanowisko w jednej z najbardziej kontrowersyjnych i stwarzających podziały debat narodowych. NARAL skupiając około miliona członków i sponsorów stała sie czołowym adwokatem ”prawa kobiet do wyboru.” Organizacja ta aktywnie popierała kandydatów do władz państwowych, którzy reprezentowali proaborcyjne poglądy, poprzez różnego rodzaju akcje i komitety. Olbrzymie pieniądze przeznaczano na lobbing na terenie Kongresu, aby zwalczać jakiekolwiek inicjatywy legislacyjne mające na celu ograniczenie aborcji oraz na popieranie poszerzenia dostępu kobiet do “opieki zdrowotnej związanej z reprodukcją.”

Lichter i Rothman przeprowadzili badania dotyczące pogladów przedstawicieli mediow na aborcję. Proaborcyjne stanowisko czołowych reprezentantów było łatwe do przewidzenia:

- kierownictwo przemysłu filmowego: 62% Żydzi, 95% proaborcyjne;
- kierownictwo branży telewizyjnej: 59% Żydzi, 97% proaborcyjne;
- kierownictwo biznesu medialnego: 23% Żydzi, 90% proaborcyjne.
Żydowskie grupy są nieustannie aktywne w zbieraniu funduszy na akcje proaborcyjne. Miliony dolarów przeznacza się na rzecz utrzymania legalności aborcji. Jako przykład takiej akcjimożna podać zamieszczenie całostronicowego płatnego ogłoszenia w New York Times z 28 lutego 1989 roku przez The American Jewish Congress za $30,000 pod tytułem ”Aborcja a świętość życia.” Jak widać, utrzymanie prawa do zabijania nienarodzonych dzieci wymaga kosztownej reklamy.

Prasa często wspiera proaborcyjnych Żydow. Taka sytuacja wystapiła kiedy Żyd dr Barnett Slepian uderzył kijem baseballowym w głowę jednego z demonstrantów, protestujących przeciwko aborcji przed jego domem, raniąc go dotkliwie. Wówczas prasa bezwstydnie ujawniła swoje podwójne standardy moralne, broniąc ginekologa i usprawiedliwiając jego czyn rzekomo antysemickimi motywami demonstrantów pikietujących jego dom. Marilynn Buckham wlaścicielka kliniki aborcyjnej powiedziała Buffalo News, że pikietowanie domu Slepiana było przykładem prześladowań religijnych ze strony chrześcijan, którzy nie respektują wierzeń religijnych innych ludzi. Sąd Stanu Nowy Jork uznał pikietę za nielegalną i nałożył karę na jej uczestników.
W Kanadzie sławę zdobył ocalały z Holocaustu dr Henry Morgentaler, który ostentacyjnie łamał kanadyjskie prawo, zakładając nielegalne kliniki aborcyjne. Trzeba ze smutkiem stwierdzić, że stał się on kimś w rodzaju kanadyjskiego bohatera narodowego, walczącego o prawa kobiet. W 2005 roku w wieku 82 lat otrzymał honorowy tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Wschodniego Ontario. W swoim przemówieniu stwierdził, że jego działalność mająca na celu legalizację aborcji “przyniosła korzyść społeczeństwu.” Obecne badania opinii społecznej wskazują, że większość obywateli Kanady wyznaje pro-aborcyjne poglądy, co w znacznym stopniu jest “zasługą” Morgentalera. Kiedyś wypowiedział on znamienne zdanie:

“Wiele lat zajęło mi pozbycie się uczucia bezsilności jakie miałem w obozie koncetracyjnym. Do tego celu niezbędne było przeciwstawienie się każdej władzy, jakakolwiek by ona nie była.”

Cały ruch aborcyjny powstał z inicjatywy Żydów, którzy go finasują i propagują. Od 1973 roku poprzez aborcję zamordowano w USA ponad 50 milionów nienarodzonych dzieci. Mamy do czynienia z szatańskim, rytualnym mordem dzieci chrześcijańskich na masową skalę. To co przez wieki Żydzi zwalczali jako antysemicką potwarz, dzisiaj przybrało niewyobrażalne rozmiary.

Jayne Gardener
(Z angielskiego tłumaczył Bob Kordecky)

(Zobacz również: www.ultramontes.pl/mordy_rytualne.htm)
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU and one more user link to this post
3 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Barbarzyńska, inspirowana Talmudem moda wśród izraelskich “żołnierzy”

Koszulki z wizerunekiem palestyńskiej kobiety w ciąży i hebrajskim oraz angielskojęzycznym podpisem:

“Jeden strzał – dwóch zabitych”
Nemo potest duobus dominis servire !
Simone Weil, ocalała z Holocaustu była więźniarka obozu koncentracyjnego w Auschwitz, która po wojnie została ministrem zdrowia Francji, gdzie popierała ruch proaborcyjny, wysunęła następujace hasło:

”Musimy zniszczyć rodzinę. Najlepszym sposobem, aby tego dokonać jest atakowanie jej najsłabszego członka, czyli nienarodzone dziecko.
Rafał_Ovile shares this
9
Przemysł z ciał zamordowanych dzieci nienarodzonych.

Napoje
Nemo potest duobus dominis servire !
,,Diabeł działa na obszarach kłamstwa i przemocy. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Dominującą cechą dzisiejszej kultury jest olbrzymie zakłamanie. Nasze małe i duże kłamstewka. I śmierć wszędzie się panosząca. Szczególnie tych najbardziej bezbronnych. Wystarczy wspomnieć eksterminację nienarodzonych.

W ostatnich dwudziestu latach dokonano miliard legalnych aborcji. W świetle prawa i fleszy, za …
More
,,Diabeł działa na obszarach kłamstwa i przemocy. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Dominującą cechą dzisiejszej kultury jest olbrzymie zakłamanie. Nasze małe i duże kłamstewka. I śmierć wszędzie się panosząca. Szczególnie tych najbardziej bezbronnych. Wystarczy wspomnieć eksterminację nienarodzonych.

W ostatnich dwudziestu latach dokonano miliard legalnych aborcji. W świetle prawa i fleszy, za zgodą etyków i oświeconych głów, stanowiących nowe prawo i nową pseudo-moralność...,,
10 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Sejm: Litują się nad zwierzątkami,

pozwalają MORDOWAĆ DZIECI.

Kinga Małecka-Prybyło <pomagam@stopaborcji.pl>
Szanowny Panie,

jestem bardzo zaniepokojona tym, co w ostatnim czasie dzieje się w Sejmie.

Parlament przyjął niedawno obywatelski projekt ustawy zakazujący aborcji eugenicznej. Poparła go rekordowa liczba Polaków.
Jednak w planach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny debaty …More
Sejm: Litują się nad zwierzątkami,

pozwalają MORDOWAĆ DZIECI.

Kinga Małecka-Prybyło <pomagam@stopaborcji.pl>
Szanowny Panie,

jestem bardzo zaniepokojona tym, co w ostatnim czasie dzieje się w Sejmie.

Parlament przyjął niedawno obywatelski projekt ustawy zakazujący aborcji eugenicznej. Poparła go rekordowa liczba Polaków.
Jednak w planach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny debaty nad zakazem zabijania dzieci nie ma przez najbliższe… pół roku!

Wie Pan co to oznacza?

Przez ten czas w polskich szpitalach zostanie zamordowanych co najmniej kilkaset maluszków! W 2016 r. zabito 1098 dzieci z czego aż 95% tylko dlatego, że podejrzewano je o chorobę. Każdy dzień zwłoki z zakazem aborcji eugenicznej to 3 zabite maleństwa.

Politycy mają wszystko czego potrzebują aby natychmiast powstrzymać to barbarzyństwo. Gdyby chcieli, już teraz aborcja eugeniczna byłaby zakazana. Wolą jednak zajmować się czymś zupełnie innym…

Pod koniec stycznia, w sytuacji, gdy każdego dnia morduje się w Polsce 3 dzieci, Sejm… zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami!
Od teraz za znęcanie się nad psem można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Sprawcy takiego przestępstwa może również grozić nawet do 100 tysięcy złotych kary, którą będzie musiał przeznaczyć na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, oraz zakaz posiadania zwierząt i pracy w zawodzie związanym z kontaktem ze zwierzętami.
Wiceminister sprawiedliwości, odpowiedzialny za prace nad tym projektem, tak skomentował te zmiany:

to dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy od dawna domagali się, aby polskie państwo nie było bezradne wobec zwyrodnialców znęcających się nad zwierzętami. Sejm przyjął przepisy, które sprawią, że państwo będzie stanowczo zajmowało się osobami, które w sposób haniebny, brutalny i bestialski traktują zwierzęta”
Te słowa bardzo mnie poruszyły i trudno mi było doczytać je do końca...

My od dawna domagamy się aby polskie państwo stanowczo zajmowało się osobami, które torturują i bestialsko mordują maleńkie, chore dzieci.
Gdzie dobre wiadomości dla nas, ludzi?!
Jak to możliwe, że oprawcom zwierząt grożą tak surowe kary a aborterzy odpowiedzialni za śmierć maluszków w szpitalach są całkowicie bezkarni?

Co więcej, są nie tylko bezkarni ale również otwarcie tolerowani i opłacani! Zajmują stanowiska publiczne, bez przeszkód pracują w publicznych szpitalach a ich krwawą działalność i ja i Pan opłacamy z podatków, gdyż NFZ płaci za każdą aborcję ponad tysiąc złotych!

Jak w ogóle można priorytetowo potraktować dobro zwierząt a sprawę ludzkiego życia odłożyć na później? Nie wiem co politycy zamierzają zrobić w tej sprawie, ale wiem co już robią aborcjoniści.

Feministki i inni zwolennicy zabijania rozpoczęli ostatnio ogólnopolską akcję pod tytułem: „Nie jesteś sama”. Próbują wmówić kobietom, że aborcja jest czymś normalnym i powszechnym oraz że nikt nie powinien czuć się winnym z powodu zamordowania swojego dziecka!

Organizatorzy akcji zajmują się nie tylko manipulacją ale również pomagają kobietom… zabić swoje dziecko w domu za pomocą pigułek aborcyjnych! Pomagają zamawiać mordercze środki z zagranicy i udzielają rad jak ich stosować aby skutecznie zabijały.

Wie Pan do czego to wszystko prowadzi?

Amerykańscy psycholodzy opublikowali ostatnio badania, w których dowodzą, że aż 73% kobiet, które dokonały aborcji, zrobiło to pod wpływem presji! Z tej liczby ponad połowa twierdziła, że zabiła swoje dziecko by zadowolić innych. My z rozmów z polskimi psychologami wiemy, że 80% kobiet, którym prowadzący ciążę lekarz zasugerował aborcję decyduje się na nią właśnie ze względu na opinię „specjalisty”. To są właśnie efekty akcji aborcjonistów.

Ich hasło „Nie jesteś sama” oznacza w praktyce coś zupełnie innego. Kobiety faktycznie nie są same bo z każdej strony ktoś na nie naciska aby tylko zmusić je do dokonania aborcji. Aborterzy robią to na każdym kroku, sugerując tylko jedno rozwiązanie wszelkich problemów – egzekucję na dziecku.

Aborcjoniści sieją swój zamęt za pomocą billboardów, które powiesili już w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. W krótkim czasie zebrali na ten cel aż 23 000 złotych. W tym samym czasie my zostaliśmy zmuszeni do zmniejszenia naszych akcji billboardowych z powodów finansowych. Nie możemy jednak zaprzestać pokazywania prawdy o aborcji.

Musimy pokazywać czym jest ten barbarzyński proceder aby wywierać naciski na polityków i budzić sumienia Polaków. Jeśli z naszej strony nie będzie dużych i zdecydowanych akcji, posłowie z pewnością szybko nie zajmą się projektem ustawy i będą ginęły kolejne dzieci.

Wciąż mamy podpisaną umowę na dwa duże, antyaborcyjne billboardy, które powiesiliśmy w okolicy Zakopanego. Trwa sezon narciarski więc to idealne miejsca aby prawda o aborcji docierała do tysięcy Polaków. Ich wynajem kosztuje jednak 9 000 zł miesięcznie za jeden billboard. Chciałabym aby wisiały tam co najmniej do końca sezonu.

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby w Zakopanem ciągle wisiały antyaborcyjne plakaty i pokazywały prawdę o mordowaniu dzieci tysiącom Polaków.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW


W 2016 r. zabito aż 26 razy (!) więcej dzieci podejrzanych o chorobę niż w 1996 r. Proces eliminacji chorych maluszków ciągle przyspiesza i musimy zrobić wszystko aby go zatrzymać.

W polskich szpitalach codziennie giną dzieci. Politycy nic z tym nie robią a aborcjoniści naciskają coraz mocniej, aby ofiar było jeszcze więcej. Dlatego bardzo Pana proszę o pomoc w pokazywaniu prawdy!

Serdecznie Pana pozdrawiam,
Kinga Małecka-Prybyło
Nemo potest duobus dominis servire !
RZEŹNIA, KREW NIEWINNYCH, NIE UDAWAJCIE, ŻE NIE WIECIE, ŻE ZA POZORNYM DOBREM -

IN VITRO,

ANTYKONCEPCJA,

SZCZEPIENIA,

ABORCJA,

EUTANAZJA

- STOI NIE KTO INNY, A DIABEŁ, PŁAWIĄCY SIĘ W TEJ KRWI NIEWINNYCH..
Nemo potest duobus dominis servire !
lekarz nie ma prawa ZABIJAĆ zgodnie z przysięgą HIPOKRATESA

ŁAMIĄC PRZYSIĘGĘ AUTOMATYCZNIE PRZESTAJE BYĆ LEKARZEM, A STAJE SIĘ MORDERCĄ, Z WŁASNEJ WOLI.

lekarz, zabijający dziecko, to PŁATNY ZABÓJCA NA ZLECENIE MATKI


25 LAT WIĘZIENIA, ZA ZLECENIE ZAMORDOWANIA WŁASNEGO DZIECKA.. ZE SZCZEGÓLNYM OKRUCIEŃSTWEM !

PRAWO POWINNO KARAĆ ZABÓJCÓW !

PRAWO BOŻE:

NIE …
More
lekarz nie ma prawa ZABIJAĆ zgodnie z przysięgą HIPOKRATESA

ŁAMIĄC PRZYSIĘGĘ AUTOMATYCZNIE PRZESTAJE BYĆ LEKARZEM, A STAJE SIĘ MORDERCĄ, Z WŁASNEJ WOLI.

lekarz, zabijający dziecko, to PŁATNY ZABÓJCA NA ZLECENIE MATKI


25 LAT WIĘZIENIA, ZA ZLECENIE ZAMORDOWANIA WŁASNEGO DZIECKA.. ZE SZCZEGÓLNYM OKRUCIEŃSTWEM !

PRAWO POWINNO KARAĆ ZABÓJCÓW !

PRAWO BOŻE:

NIE ZABIJAJ !


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nemo potest duobus dominis servire !
HERODY W AKCJI:

W Stanach Zjednoczonych istnieje olbrzymie, wpływowe lobby proaborcyjne, w skład którego wchodzą następujące żydowskie organizacje:

American Jewish Committee,

American Jewish Congress,

B’nai B’rith Women,


Central Conference of American Rabbis,

Federation of Reconstructionist Congregations,

Hadassah Women,

Jewish Labor Committee,

Na’amat USA,

National Feder…More
HERODY W AKCJI:

W Stanach Zjednoczonych istnieje olbrzymie, wpływowe lobby proaborcyjne, w skład którego wchodzą następujące żydowskie organizacje:

American Jewish Committee,

American Jewish Congress,

B’nai B’rith Women,


Central Conference of American Rabbis,

Federation of Reconstructionist Congregations,

Hadassah Women,

Jewish Labor Committee,

Na’amat USA,

National Federation of Temple Sisterhoods,

National Council of Jewish Women,

New Jewish Agenda,

North American Temple Youth,

Rabbinical Assembly
Union of American Hebrew Congregations,

United Synagogues of America,

Women’s League for Conservative Judaism.
Nemo potest duobus dominis servire !
RZEŹNIA, KREW NIEWINNYCH, NIE UDAWAJCIE, ŻE NIE WIECIE, ŻE ZA POZORNYM DOBREM -

IN VITRO,

ANTYKONCEPCJA,

SZCZEPIENIA,

ABORCJA,

EUTANAZJA

- STOI NIE KTO INNY, A DIABEŁ, PŁAWIĄCY SIĘ W TEJ KRWI NIEWINNYCH..
Nemo potest duobus dominis servire !
Biskupi nie służą już narodowi - tylko sekcie satanistycznej New Age .
Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy …More
Biskupi nie służą już narodowi - tylko sekcie satanistycznej New Age .
Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]

Stefan Wyszyński
Nemo potest duobus dominis servire !
Człowiek od poczęcia osobą

Nauka Kościoła katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza zdecydowanie, powszechnie i bez niedomówień, że
"życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia" (KKK 2270, …More
Człowiek od poczęcia osobą

Nauka Kościoła katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza zdecydowanie, powszechnie i bez niedomówień, że
"życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia" (KKK 2270, por. 2270-2275; "Evangelium vitae", nr 60; B. Gacka, Kościół w obronie godności osoby ludzkiej, w: Cz.S. Bartnik, Teologia i świat osoby, Lublin 2008, s. 115-127; tenże, Poczęcie i rodzenie dotyczy osoby, tamże, s. 128-132).

W Piśmie Świętym czytamy, że Bóg jest pierwszym Dawcą wszelkiego życia i Stwórcą każdej jednostki ludzkiej zgodnie ze swym odwiecznym zamysłem, chociaż stwarza On człowieka w "głębi ziemi":

"Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię" (Jr 1, 5);
Nemo potest duobus dominis servire !
Za 17 tysięcy dolarów można w Klinice aborcyjnej zabić dojrzałe do urodzenia dziecko. Ginie w …

Lista sejmowych barbarzyńców

Gloria Polo - Aborcja jest najcięższym grzechem, najstraszliwszym grzechem ze wszystkich grzechów...

Czy mamy w ogóle pojęcie o tym, jak wiele dzieci zabijanych jest codziennie na całym świecie?

Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie rozmiaru tej przerażającej zbrodni. …
More
Za 17 tysięcy dolarów można w Klinice aborcyjnej zabić dojrzałe do urodzenia dziecko. Ginie w …

Lista sejmowych barbarzyńców

Gloria Polo - Aborcja jest najcięższym grzechem, najstraszliwszym grzechem ze wszystkich grzechów...

Czy mamy w ogóle pojęcie o tym, jak wiele dzieci zabijanych jest codziennie na całym świecie?

Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie rozmiaru tej przerażającej zbrodni. Brodzimy we krwi tych niewinnych dzieci i nawet tego nie zauważamy.

Jest to dla nas normalną rzeczą; jest po prostu na porządku dziennym. Gdy ktoś angażuje się w walkę przeciwko aborcji, przedstawiany jest jako fanatyk, konserwatysta, ktoś staromodny i trochę szalony.

To jest jeden z największych tryumfów księcia piekła, szatana.

Jak ma być dobrze na tym świecie, jeśli to cena niewinnej krwi każdego nienarodzonego sprawia, że nowe demony wypuszczane są na ziemię? Wkrótce stanie się od nich na świecie ciemno.

Potem ujrzałam, jak zanurzałam i kąpałam się we krwi niewinnych dzieci.

Całkiem inaczej jak wygląda proces prania na naszym świecie: przez to pranie we krwi moja dusza stawała się coraz ciemniejsza i nędzniejsza, aż stała się zupełnie czarna. Po tych epizodach z aborcją nie miałam już wyczucia, co jest grzechem. Dla mnie grzech po prostu nie istniał. Wszystko było dozwolone i moje zachowanie odpowiadało mi. Pomagałam przecież ludziom. Nie byłam jednakże świadoma, że tym ludziom pomogłam w drodze do piekła. [...]

Zrozumiałam natychmiast powód, dlaczego byłam zawsze w takim złym nastroju, zgorzkniała i markotna. Byłam w złym humorze, często nieprzystępna, niepohamowana i kapryśna wobec moich bliźnich, mojej rodziny. Przez cały dzień byłam poirytowana, nic nie mogło mnie zadowolić. Często ogarniały mnie straszne depresje. Teraz spadły mi łuski z oczu:

„Jakie to proste i oczywiste – przeobraziłam się w maszynę do zabijania moich dzieci!”

Wszystko to sprawiło, że coraz głębiej tonęłam w bagnie grzechu. Jak mogłam sobie wmawiać na początku tego przeglądu mojego życia, że nikogo nie zabiłam?

Jak mogłam każdym, kto według mnie był za gruby albo niesympatyczny, gardzić, traktować z nienawiścią i po prostu odrzucić? Jak mogłam się tak wywyższać, skoro byłam taką podłą morderczynią ?
Nemo potest duobus dominis servire !
W Stanach Zjednoczonych istnieje olbrzymie, wpływowe lobby proaborcyjne, w skład którego wchodzą następujące żydowskie organizacje:

American Jewish Committee,

American Jewish Congress,

B’nai B’rith Women,


Central Conference of American Rabbis,

Federation of Reconstructionist Congregations,

Hadassah Women,

Jewish Labor Committee,

Na’amat USA,

National Federation of Temple …More
W Stanach Zjednoczonych istnieje olbrzymie, wpływowe lobby proaborcyjne, w skład którego wchodzą następujące żydowskie organizacje:

American Jewish Committee,

American Jewish Congress,

B’nai B’rith Women,


Central Conference of American Rabbis,

Federation of Reconstructionist Congregations,

Hadassah Women,

Jewish Labor Committee,

Na’amat USA,

National Federation of Temple Sisterhoods,

National Council of Jewish Women,

New Jewish Agenda,

North American Temple Youth,

Rabbinical Assembly
Union of American Hebrew Congregations,

United Synagogues of America,

Women’s League for Conservative Judaism.
..
Nemo potest duobus dominis servire !
RZEŹNIA, KREW NIEWINNYCH, NIE UDAWAJCIE, ŻE NIE WIECIE, ŻE ZA POZORNYM DOBREM -

IN VITRO,

ANTYKONCEPCJA,

SZCZEPIENIA,

ABORCJA,

EUTANAZJA

- STOI NIE KTO INNY, A DIABEŁ, PŁAWIĄCY SIĘ W TEJ KRWI NIEWINNYCH..