František opäť zasahuje: "Ježiš sa stáva chlebom"

František pricestoval 25. septembra do talianskej Matery na záver eucharistického kongresu. Deň predtým viedol kampaň proti emisiám CO2 v Assisi.

V Matere nepredsedal, ale iba predniesol rozpačitú kázeň o "chlebe". Jeho heslá zneli: "Chlieb, ktorý je na svete, je na svete: Kristus "nám dáva chlieb" na "svojom stole". "Chlieb hostiny" chutí ako prijímanie. "Chlieb" sa nie vždy delí na stole sveta. Náš život sa môže stať "chlebom", ktorý nasýti chudobných a osamelých.

Vtedy sa začala jeho posadnutosť snívaním. Sníval o Cirkvi, "ktorá kľačí (!) pred Eucharistiou, s úctou uctieva Pána prítomného v chlebe, vie sa so súcitom a nehou skloniť pred trpiacimi a chudobnými a sama sa stáva chlebom nádeje a radosti pre všetkých".

František nikdy nekľakne pred Eucharistiou. Prítomnosť Pána "v chlebe" je falošná protestantská doktrína (konsubstanciácia/impanácia), zatiaľ čo pravdivé vysvetlenie je transsubstanciácia, ktorá ukazuje, že celá podstata chleba sa premieňa na Kristovo telo.

Okrem toho liturgia je na úplne inej úrovni ako nežnosť, útecha a kŕmenie žobrákov.

#newsJlgsmbmruqAgent0
Totální víra v proměnění hostie a vína v přítomného Krista, Jeho tělo a krev, má jen katolická církev. To je skutecnost tajemství, kterou se uplne Kristus dává , předal apoštolům a apoštolskou posloupnosti až na dnešní kněze katolické církve, je to to největší tajemství, které je středobodem katolické mše svaté.
tábor hoří dohořívá
Věříme VÍROU , ne tím co nám kdo sdělí.
To je to nejpevnější na Skále postavené-
naše VÍRA. Náš pohled má být upřený na
Slovo Boží v Písmu svatém, ne na slova lidská,
bývají šalebná, lstivá, ne každý je pravý Izraelita/křesťan/
jako Nathanael- 😇More
Věříme VÍROU , ne tím co nám kdo sdělí.
To je to nejpevnější na Skále postavené-

naše VÍRA. Náš pohled má být upřený na
Slovo Boží v Písmu svatém, ne na slova lidská,
bývají šalebná, lstivá, ne každý je pravý Izraelita/křesťan/
jako Nathanael- 😇
U.S.C.A.E.
pani luterová však aj vy veríte podľa toho čo vám kto zdelil ach táto protirečivosť a nekonzistentnosť a pojem prepodstatnenie si požičali od nás aj v rozkole keď bránili patristické učenie proti kalvinizujúcemu jeruzalemskému patriarchovi cyrilovi lukarisovi
U.S.C.A.E.
Božie slovo je aj ústne podanie ktoré Apoštoli predali ďalej a samy nezapísali a výklad nie je na každom jožkovi čo ide okolo a myslí si to o sebe