pl.news
54.2K

Kardynał Ouellet: Synod to próba zmiany Kościoła

Niemieccy biskupi rzekomo nie chcą zrywać z Kościołem i za wszelką cenę próbują "uniknąć schizmy", pomimo iż odczuwają silny nacisk "kulturowy i medialny". W taki oto sposób Kardynał Marc Ouellet, …More
Niemieccy biskupi rzekomo nie chcą zrywać z Kościołem i za wszelką cenę próbują "uniknąć schizmy", pomimo iż odczuwają silny nacisk "kulturowy i medialny".
W taki oto sposób Kardynał Marc Ouellet, przewodniczący Kongregacji ds. Biskupów, usprawiedliwia Niemców w swoim oświadczeniu podczas ich wizyty Ad Limina (VaticanNews.va, 24 listopada).
Kardynał "rozumie" biskupów. Jego zdaniem krąg winnych ogranicza się do "grupy teologów sprzed kilku dekad", których poglądy "przypadkowo" (chore!) stały się "poglądami większości członków episkopatu Niemiec".
Ouellet wspomina o małżeństwach księży, powołaniach kobiet, homoseksualizmie, teorii gender, zmianach w katechizmie itp.
"Do czego to doszło? I gdzie zabrnęliśmy?" - udaje Greka, jakby wszystko stało się z dnia na dzień.
Ouellet odnosi wrażenie, że sprawy o molestowanie są wykorzystywane do przepychania innych agend, które nie są z nimi bezpośrednio powiązane. Tutaj chodzi o "fundamentalną zmianę" [= usunięcie] katolickiej moralności.
Z tych …More
Anieobecny
Nie próba - zmiana...
Rafał_Ovile
sługa zdezorientowany według przepowiedni, okoliczności faktycznych i prawnych Nierządnica wykluła się 13 marca 2013 roku... (data jakże symboliczna)
Izabela Sylwia
Kościół założony przez Chrystusa przed 2000 lat będzie trwał aż do Powtórnego Przyjścia Jezusa, choćby musiał się ukrywać w ,,katakumbach"
Walczyć o prawdę
Naukę Kościoła zmieniły już dokumenty posoborowe i nauczanie papieży po SWII. Synod ma za zadanie zlikwidowanie Kościoła Katolickiego. A może jeszcze gorzej, bo wprowadzenie w jego obręb zasad sprzecznych z Bożymi przykazaniami, demoralizacji i zniszczenia wiary w Boga, a więc zasad masońskiego antykościoła.
sługa Boży
Jaka próba zmiany ?
Zmiana na sektę i nierządnicę dokonała się z SV2m !
Dziś, to już każdego kto nie chce zerwać z POZORAMI Katolicyzmu
- nazywa się "skostniałym radykałem" !More
Jaka próba zmiany ?

Zmiana na sektę i nierządnicę dokonała się z SV2m !
Dziś, to już każdego kto nie chce zerwać z POZORAMI Katolicyzmu
- nazywa się "skostniałym radykałem" !