pl.cartoon
104.5K
Kara boska: bez mszy w Rzymie i Włoszech. Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFcxvhhokruMore
Kara boska: bez mszy w Rzymie i Włoszech.
Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFcxvhhokru
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+
Ks. Ligi Villa cytuje konkretne teksty wydawnictw masońskich ujawniających plan zniszczenia Kościoła. Na przykład na str. 189 -190 przytacza wiele mówiący tekst: „Naszym celem ostatecznym jest cel Woltera i Rewolucji Francuskiej, to jest całkowite unicestwienie katolicyzmu, a nawet wykorzenienie idei chrześcijańskiej…

Dzięki paszportowi obłudy możemy konspirować tak, jak to jest nam na rękę …More
+

Ks. Ligi Villa cytuje konkretne teksty wydawnictw masońskich ujawniających plan zniszczenia Kościoła. Na przykład na str. 189 -190 przytacza wiele mówiący tekst: „Naszym celem ostatecznym jest cel Woltera i Rewolucji Francuskiej, to jest całkowite unicestwienie katolicyzmu, a nawet wykorzenienie idei chrześcijańskiej…


Dzięki paszportowi obłudy możemy konspirować tak, jak to jest nam na rękę i zbliżać się stopniowo do realizacji tego celu [..] Tym, do czego mamy dążyć i czego mamy wypatrywać tak, jak Żydzi wypatrują Mesjasza, jest Papież na miarę naszych potrzeb. […] Ze starymi kardynałami i biskupami o twardym kręgosłupie daleko się nie zajedzie.[…]

Trzeba postawić na młodzież, uwieść ją! Konieczne jest, abyśmy przyciągnęli ją w taki sposób, by niczego się nie domyśliła – pod sztandarem tajnych towarzystw. […] To nie ostrego sztyletu powinny lękać się najbardziej Katolicyzm i Monarchia. Ale te dwa filary porządku społecznego mogą się zawalić wskutek zepsucia – więc pracujmy nad nim niestrudzenie […]

Propagujmy wszelkie występki pośród szerokich rzesz.

Niech chłoną je wszystkimi pięcioma zmysłami aż do przesytu. Sprzyjajcie tedy zepsuciu serc, a nie będziecie mieli katolików. Odciągajcie księdza od pracy, od ołtarza, od praktykowania cnót: niech czym innym zajmie swoje myśli i wypełni swój czas. […] Zepsucie na wielką skalę, – oto, cośmy przedsięwzięli.

Zepsucie ludu przez kler, a kleru przez nas. Zepsucie, które ostatecznie pozwoli nam pogrzebać Kościół” (wg. Henri Delassus, „Le probleme de l’heure presente”, Desclee et C., Typographes Editeurs 1904, t, I, s. 353- 403).

Luigi Villa przytacza też inny interesujący dokument. Nazajutrz po ogłoszeniu encykliki „Humanum genus” przez Leona XIII, masoneria w swym biuletynie Wielkiej Loży Szkocji zareagowała w następujący sposób: „Wolnomularstwo powinno ni mniej ni więcej tylko podziękować Papieżowi za ostatnią encyklikę. Leon XIII z niekwestionowanym autorytetem i wielką obfitością dowodów raz jeszcze wykazał, że istnieje nie zasypywalna przepaść między Kościołem, którego jest on przedstawicielem, a rewolucją, której prawą ręką jest Wolnomularstwo. Warto więc, aby, którzy jeszcze się wahają, przestali żywić płonne iluzje. Wszyscy powinni oswoić się z myślą, że przyszedł czas wyboru między starym porządkiem, opartym na Objawieniu, a nowym porządkiem, nie uznającym innego fundamentu, jak tylko nauka i ludzki rozum; wyboru między duchem autorytetu a duchem wolności” (za Henri Delassus, Le probleme (jak wyżej), s. 29).

Produktem masonerii są owe ideologie, które w wiekach nowożytnych zatruwają klimat duchowy Europy i świata: liberalizm, naturalizm, sekularyzm, sceptycyzm, relatywizm i ogólny permisywizm moralny, przekreślający cały dorobek chrześcijańskiego etosu w życiu rodziny ludzkiej.

Masoneria usiłowała zafałszować wizję państwa, odcinając je od wszelkich powiązań z religią i tradycją chrześcijańskiej kultury. Mówiono, że państwo ma być „laickie”, czyli wolne od wszelkich wpływów religii, aby mogło wytworzoną w ten sposób pustkę duchową wypełnić mitologią ateizmu i kultem człowieka pojętym jako postępowy „humanizm”. Z tym laicyzmem walczyli wszyscy Papieże od Leona XIII po Benedykta XVI. Pius XI w encyklice „Quas primas ” wyraźnie podkreśla, że poddanie się władzy Chrystusa Króla jest jedynym lekarstwem na chorobę laicyzmu dręczącą świat. Podobne było stanowisko Piusa XII. Analogicznie Benedykt XVI mówi o „dyktaturze relatywizmu”, która stwarza przestrzeń dla powrotu systemów totalitarnych. U podłoża tej ideologii leży wielkie kłamstwo szatana, obiecujące „wolność” jako skutek porzucenia moralności.

Ludzkość nieustannie przekonuje się, że zgoda na grzech jest poddaniem się niewoli, z której sam człowiek nie potrafi się wyzwolić. Z tej niewoli wybawia tylko Chrystus, który jest Prawdą i Życiem. Zgoda na świeckość państwa w rozumieniu laicyzmu oznaczałaby powrót do starego mitu pogańskiego, gdzie państwo utożsamia się z absolutem, niezależnie od tego, jak ten absolut jest rozumiany.

Rzeczywiście ideologie wieku „oświecenia” wspomagane przez dialektykę Hegla, biologizm i ewolucjonizm Darwina, Spencera i Galtona, socjologizm i materializm Marksa i Engelsa i różnych proroków „postępu ludzkości”, z Leninem i Hitlerem na czele, doprowadziły do stworzenia form państwowości, które okazały się całkowitym zaprzeczeniem człowieczeństwa i kultury rozumianej jako sposobu humanizacji świata.

Świat stał się teatrem najokrutniejszego dramatu poniżenia człowieka i niszczenia wszystkiego, co dotychczas stworzyła godna swego miana cywilizacja chrześcijańska. Potworność tych zbrodni i całkowicie antyludzki charakter tej polityki narzuca z nieprzepartą siłą wniosek, że to, co zdarzyło się w XX wieku musiało być owocem inspiracji szatańskiej. Tylko szatan może być autorem pomysłów skierowanych wprost przeciw Bogu i Jego prawom odnoszącym się do ludzkiej społeczności.

Masoneria nie ukrywa, że jest zamaskowaną religią szatana. Podobnie św. Augustyn dowodził, że tak zwane obrzędy religijne na cześć bóstw pogańskich, w czasie których działy się rzeczy sprzeczne z wszelkim poczuciem człowieczeństwa i moralnej przyzwoitości, musiały być pomysłem i dziełem złych duchów.

To samo rozumowanie wolno zastosować do polityki państw depczących wszelkie prawa Boże i prawa człowieka i jego wrodzoną godność. Taki jest nieunikniony skutek dokonującej się w ostatnich stuleciach rewolucji społecznej i politycznej mającej na celu „wyzwolenie” człowieka od prawa Bożego i poddanie człowieka wyłącznie pod reguły „światopoglądu naukowego”.
poznanieprawdy
Abp. Viganò: Otwórz szeroko drzwi Chrystusowi - i Jego Kościołów
Arcybiskup Viganò: „Nie zgadzam się” z zamykaniem Kościołów z powodu koronawirusa ...
przeciwherezjom
Z ostatniej chwili - sms od kapłana z Włoch - piszę w skrócie (sensie) - Msze św. są tam odprawiane w prywatnych domach - ruszył podziemny Kościół. Masoni wiedzieli, że tak się stanie - zablokowana jest sprzedaż komunikantów - jest ich wielki brak.
UWAGA! Dotyczy to też Polski - muszą szykować wkrótce zamknięcie kościołów, bo pewien zakon nie chce wypiec komunikantów przed świętami! Mimo dużego …More
Z ostatniej chwili - sms od kapłana z Włoch - piszę w skrócie (sensie) - Msze św. są tam odprawiane w prywatnych domach - ruszył podziemny Kościół. Masoni wiedzieli, że tak się stanie - zablokowana jest sprzedaż komunikantów - jest ich wielki brak.
UWAGA! Dotyczy to też Polski - muszą szykować wkrótce zamknięcie kościołów, bo pewien zakon nie chce wypiec komunikantów przed świętami! Mimo dużego zamówienia - ktoś odgórnie musiał im to nakazać!
Edward7
Wojciech Cejrowski i obrona wiary
"Komunia Święta "na rękę" (świętokradztwo!) to gwarancja szerzenia zarazy..."
Episkopat namawia do świętokradztwa. udawania przez to że nie wierzy w rzeczywistą (uzdrawiającą duszę i ciało) obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i to człowiek a nie Bóg jest u nich na pierwszym miejscu.
Powinni powtórzyć te słowa "Byłoby bluźnierstwem myślenie, że …More
Wojciech Cejrowski i obrona wiary
"Komunia Święta "na rękę" (świętokradztwo!) to gwarancja szerzenia zarazy..."
Episkopat namawia do świętokradztwa. udawania przez to że nie wierzy w rzeczywistą (uzdrawiającą duszę i ciało) obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i to człowiek a nie Bóg jest u nich na pierwszym miejscu.
Powinni powtórzyć te słowa "Byłoby bluźnierstwem myślenie, że ciało i krew Chrystusa może przenieść jakąkolwiek chorobę lub wirusa - hierarchowie prawosławni w Grecji i na Cyprze"
Edward7
restkerk.net/…/verbod-publieke…
Publiczny zakaz odprawiania Mszy Św. we Włoszech naruszony przez dzielnych kapłanów
Proboszcz z Castello d’Agogna został zgłoszony na policję za to, że nie zamknął drzwi kościoła podczas celebracji Mszy. Inny ksiądz zrobił to samo, pozwalając ludziom wejść, ale policja interweniowała. W Rzymie rektor Frans Xaver Brandmayr z kościoła Santa Maria dell’Anima …More
restkerk.net/…/verbod-publieke…

Publiczny zakaz odprawiania Mszy Św. we Włoszech naruszony przez dzielnych kapłanów
Proboszcz z Castello d’Agogna został zgłoszony na policję za to, że nie zamknął drzwi kościoła podczas celebracji Mszy. Inny ksiądz zrobił to samo, pozwalając ludziom wejść, ale policja interweniowała. W Rzymie rektor Frans Xaver Brandmayr z kościoła Santa Maria dell’Anima zamiata swoje stopy przy zakazie: odmawia „prywatne” msze, ale wszyscy są mile widziani, głosząc i odprawiając Komunię Świętą.

O. Alberto Antonioli z Trevenzuolo (diecezja Werony) odprawił Mszę Świętą z otwartymi drzwiami kościoła w ostatnią niedzielę. Dlatego niektórzy wierzący weszli. Policja to zauważyła i sporządziła raport policyjny. Kapłan przeprosił (niestety).

W Bedizzole (diecezja Brescia) lokalny burmistrz włamał się do kościoła na krótko przed Mszą św., Aby upewnić się, że nie ma żadnych wierzących. Podczas mszy przed kościołem stanęło dwóch policjantów. Po mszy kapłan ponownie otworzył drzwi. Oficerowie natychmiast weszli do kościoła, aby upewnić się, że nikogo nie ma. Następnie kapłan powiedział do oficerów: „W barze po drugiej stronie ulicy bawili się do trzeciej w nocy, ale nie zamierzaliście ich sprawdzić, prawda?

Wtedy w Rzymie ogłoszono, że niemiecki Kościół Narodowy Santa Maria dell’Anima będzie odprawiał wszystkie Msze „prywatnie”. Jednak Rektor, wielebny Franz Xaver Brandmayr, wyjaśnił Watykańskim Wiadomościom, że wierni nie są wykluczeni z tych Mszy. Będzie odprawiał na głos swoje „prywatne Msze”, będzie głosił i udzielał Komunii. Zniesienie publicznych Mszy idzie za daleko dla niego. „Teraz musimy otworzyć kościoły. Musimy wpuszczać ludzi i zapraszać ich do modlitwy i pokuty. ” Dlatego dodał: „Jeśli chcesz zamknąć nasz kościół, będziesz musiał użyć siły fizycznej, aby mnie zmusić”.
Włoscy biskupi zamykają teraz także kościoły

Wczoraj konferencja biskupów włoskich postanowiła całkowicie zamknąć wszystkie kościoły do 3 kwietnia. Msze publiczne były wcześniej zakazane, ale ludzie nadal mogli się modlić w kościele. Teraz nie jest to już możliwe. To się nigdy nie zdarzyło w całej historii Kościoła katolickiego!

Teraz maski spadają i staje się jasne, kto nadal wierzy, a kto nie.

dzieckonmp.wordpress.com/…/nad-watykanem-u…
przeciwherezjom
Proroctwa wypełniają się na naszych oczach! Warto czytać Księgę Prawdy, żeby wiedzieć, co w tej sytuacji robić... "(...)Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą być zachowane. Nawet, jeśli będą trudno dostępne.
Moi wyświęceni słudzy, którzy kochają Mnie, muszą rozpocząć przygotowania już teraz. Bardzo niedługo zostanie uniemożliwione oferowanie takich Darów …More
Proroctwa wypełniają się na naszych oczach! Warto czytać Księgę Prawdy, żeby wiedzieć, co w tej sytuacji robić... "(...)Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą być zachowane. Nawet, jeśli będą trudno dostępne.
Moi wyświęceni słudzy, którzy kochają Mnie, muszą rozpocząć przygotowania już teraz. Bardzo niedługo zostanie uniemożliwione oferowanie takich Darów dla Bożych dzieci(...)" ostrzezenie.net/…/sakramenty-swie…
ludzik1000
No bo Malo-Centów mial za malo centów i chcial zostac biliarderem kosztem chinskich arystokratów takich na przyklad jak rodzina mojej malzonki, PO-dobnie jak Leniny-Staliny-Berie-Trockie kosztem polskich ciulaczy oraz Hitler polskich i zydowskich wyzszych klas spolecznych; a teraz, z uzyciem koronawirusa lewactwo chcace wykonczyc starsze pokolenie nieoficjalna eutanazja oraz narzucic swa wladze …More
No bo Malo-Centów mial za malo centów i chcial zostac biliarderem kosztem chinskich arystokratów takich na przyklad jak rodzina mojej malzonki, PO-dobnie jak Leniny-Staliny-Berie-Trockie kosztem polskich ciulaczy oraz Hitler polskich i zydowskich wyzszych klas spolecznych; a teraz, z uzyciem koronawirusa lewactwo chcace wykonczyc starsze pokolenie nieoficjalna eutanazja oraz narzucic swa wladze absolutystyczna niby w celu "ratowania od pandemii"; a mlodemu pokoleniu narzucic terror podporzadkowania sie zupelnego, a dzieci i mlodziez pozbawic wlasciwego wyksztalcenia (podobnie jak doszlo do zacofania cywilizacyjnego m.in. w sredniowieczu, wcale nie z powodu "terroru" koscielnego", ale przez podobne epidemia sztucznie wywolane); bo przeciez nie na darmo w Madrycie odbyl sie wielki kongres d.spr. zwalczania "naduzyc" ludzkosci.
Rafał_Ovile
Dodać jeszcze można fartuszek ... tylko pytanie czy teraz duchownemu czy świeckiemu?
przeciwherezjom
Jakby nie było, słudzy szatana z wnętrza Kościoła są znacznie groźniejsi niż zewnętrzni wrogowie!