Clicks53

Vo tme a stratení

Vo tme a stratení - 30. apríla 2021 - Ježišove slová k nám

Žiaľ je mnoho takých, ktorí sú stále vo tme a stratení, pretože nasledujú omylných mužov a ženy a Nie Mňa, Toho, o Ktorom to všetko je. Kvôli tomu sú stále vo tme a stratení, pretože Ja Som Svetlo sveta. Nikdy nebudete vo tme, ak Nasledujete Mňa a Zostávate So Mnou. Ja Som jediná Cesta, Pravda a Život a Okrem Mňa nie je Žiaden iný a ani Nikdy nebude, iba zvodcovia, draví vlci v ovčích šatách, ktorí už zviedli mnohých so satanovými lžami a s prázdnymi sľubmi a Zlákali ich Preč Odo Mňa.

Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Ma, jedine Moju Cestu, pretože Moja Cesta je Tá Jediná Cesta, ktorá vás Vedie k matiu Nádeje na Večný Život na Konci. Volám mnohých, ale nemnohí sú Ochotní Nasledovať Ma, Moju Cestu. Musíte sa úplne Odovzdať Mne a Mojej Autorite, pretože Ja Nikoho Nenútim. Zdvihnite váš kríž každý deň a nielen v niektoré dni, keď to tak cítite a Nasledujte Ma, keď vás Oboznamujem a Vediem Osobne, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Toto je Mi Potešiteľné. Buďte Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva, pretože Nie každý, kto Mi Vraví Pane, Pane Zdedí Moje Večné Kráľovstvo. Nebuďte oklamaní, pretože Ja Poviem mnohým v Ten Deň: Choď Preč, Ja som ťa Nikdy Nepoznal, ty ktorý konáš neprávosť. Buďte deťmi Svetla a Nie tmy, akými ste zvykli bývať, Inak len klamete seba. Ja Som Svätý a aj vy musíte byť Svätí, pretože bez Svätosti Ma nikto Neuvidí. Ja Sa Nemením. Vy musíte byť ochotní Meniť sa, byť Premenení Na Moju Podobu, Inak si ponesiete následky.

Mnohí sú stále vo tme a stratení, pretože si volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Ak neučinia Pokánie, nebudú Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Jediným Záchrancom, Mesiášom sveta, zahynú. Mzdou hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Preto Volám hriešnikov k Pokániu. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Máte slobodnú vôľu a vyberáte si pre seba smrť Alebo Život? tmu Alebo Svetlo? Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože voľba je vaša vlastná s následkami a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=TiIyr3RK1mc
Public domain