hu.news
306

Papa locuto - Roma finita: Ferenc pápa háborút hirdet az egyház ellen

Ferenc pápa Summorum Pontificum ellenes Motu Proprio kísérőlevele, a Traditionis Custodes című írása nemcsak XVI. Benedeket és a katolikusokat gúnyolja, hanem az eretnekek által gyűlölt római rítus felszámolását célozza meg.

Ismételten és mereven Ferenc pápa a kísérőlevélben kijelenti, hogy "felfüggeszti" és "visszavonja az elődei által kiadott intézményt" a római mise celebrálására.

Ő, aki folyamatosan táplálja a megosztottságot, amely kárt okoz az egyháznak, a latin misét követő híveket vádolja azzal, hogy megpróbálják "szélesíteni a szakadékokat, erősíteni és bátorítani a nézeteltéréseket, amelyek kárt okoznak az egyháznak, elzárják az útját és kiteszik a megosztottság veszélyének".

Ferenc pápa szarkasztikusan azt állítja, hogy aki a római misét akarja, az a Novus Ordo-ban megtalálja azt, amit keres. "Aki a liturgia korábbi formái szerint akar áhítattal ünnepelni, az a II. vatikáni zsinat szerint megreformált Római Misekönyvben megtalálja a római rítus minden elemét, különösen a római kánont, amely annak egyik legjellegzetesebb elemét képezi" - állítja.

Az igazság pedig az, hogy az 1970-es misekönyvben szereplő Novus Ordo soha nem létezett. Kezdettől fogva liturgikus kísérletek összevisszasága váltotta fel, a "bármit lehet" elvet követve.

Ferenc pápa az apostoli időkből származó római mise hatályon kívül helyezésére tett kísérletét V. Szent Piuszhoz (+1572) hasonlítja, aki a 16. században hatályon kívül helyezte azokat a rítusokat, amelyek "nem tarthattak igényt bizonyított régiségre" - ami pontosan a VI. Pál által bevezetett Novus Ordo esete.

Azt a tévhitet terjeszti, hogy a II. vatikáni zsinat alatt a püspökök kérték a mise reformját, holott tanulmányok (pl. a Brian Harrison atya által készítettek) ennek ellenkezőjét bizonyították. A liturgia megváltoztatása nem a püspökök kérésére jött létre.

Ferenc pápa arra kéri a püspököket, hogy a katolikusok időben térjenek vissza a Novus Ordóhoz, és hagyják abba az új személyi plébániák felállítását, amelyek Ferenc pápa szerint nem felelnek meg "Isten 'szent népének' valódi szükségleteinek". Igazából ezek a fiatal családokat vonzzák, míg a Novus Ordo szertartások a 84 éves Ferenc pápa kortársainak összejövetelei.

A Traditionis Custodes egy hadüzenet, egy olyan háborúban, amelyet Ferenc pápa el fog veszíteni, mert csak langyos és öreg katolikusok vannak az oldalán, akiket - Szent János Jelenései szerint - "Kiköplek a számból" (Jelenések 3,16).

#newsRuzitrklbv