lt.news
4

Žymus jėzuitas sako, kodėl jėzuitai ritasi žemyn

Jėzuitai išgyvena "gilų nuosmukį", rašo 57 metų tėvas Julio Fernández Techera SJ, Urugvajaus katalikiškojo universiteto rektorius, vienuolikos puslapių studijoje, datuotoje balandžio 22 d. ir pirmą kartą jėzuitams išplatintoje gegužės 18 d. Pagrindiniai punktai.

- Priėmimo į jėzuitus mažėjimas Vakaruose kasmet vis labiau blogėja.

- Daug narių palieka ordiną.

- Vienas draugas pasakojo Fernándezui, kad jo provincijoje per pastaruosius dešimt metų buvo priimti 72 naujokai, o per tą patį laikotarpį iš Draugijos pasitraukė 71 jėzuitas.

- 2023 m. prie jėzuitų prisijungė 314 naujokų, o 319 jėzuitų mirė.

- Šiuo metu Jėzaus Draugijoje yra 13 995 jėzuitai, tačiau po kelerių metų Jėzaus Draugija išnyks iš kelių Europos šalių, o kitose Europos, Amerikos ir Okeanijos šalyse bus nereikšminga.

- Afrika yra vienintelis žemynas, kuriame jėzuitų skaičius auga.

- Nuo 2013 m. jėzuitai neteko daugiau kaip 3 000 narių.

- "Problema ne tik ta, kad daug ordino narių miršta ir mažai kas prisijungia, bet ir ta, kad nežinome, kaip išlaikyti daugelį tų, kurie prisijungia."

- Tėvas Fernándezas atmeta mitą, kad "sekuliarizuota visuomenė, besikeičiantys laikai ir tūkstantis kitų pasiteisinimų" yra pašaukimų trūkumo priežastis [priežastis - jėzuitų sekuliarizacija].

- Jėzuitų 2023 m. generalinės ataskaitos vizija "gali būti pasaulėžiūra sekuliaraus analitinio centro, susijusio su kairiąja politine partija".

- Bendrojoje ataskaitoje nėra jokios antgamtinės ar transcendentinės perspektyvos, kurios būtų galima tikėtis iš religinio, apaštališkojo ir kunigiškojo ordino.

- Visoje daugiau kaip 24 000 žodžių apimančioje Bendrojoje ataskaitoje žodis "kunigas" nė karto nepavartojamas, o "kunigystė" - tik du kartus, ir tai tik tam, kad būtų atskirta kunigystė Draugijoje ir vyskupijų kunigystė".

- "Dabartiniame jėzuitų sielovados gyvenime, skelbiamuose dokumentuose ir duodamose gairėse yra daug ženklų, kurie sudaro įspūdį, kad esame nevyriausybinėje organizacijoje, o ne religiniame ordine."

- Jėzaus Draugija "išgyvena gilų nuosmukį", tačiau nenori to žinoti: "Ji nori tikėti, kad tokia yra visų kitų ją supančių Bažnyčios tikrovių padėtis ir kad todėl viskas yra taip, kaip ir turi būti."

- "Vadovai mieliau palaiko fikciją, kad viskas klostosi gerai, negu rizikuoja pripažinti religinį ir apaštalinį visuomenės nuosmukį".

AI vertimas