CÓRKA MARYI
222K

Matka Zbawienia: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz

Mother of Salvation: I ask of all God’s children to, once again dedicate the month of August to save souls

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 1 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45

Moje dziecko, jest wiele zmian, a wiele z nich zostało wam ujawnionych w przeszłości, których świat ma właśnie stać się świadkiem. Będzie wiele zniszczeń, wiele nieporządku i kar, z czego wszystko się dokona z powodu grzechu ludzkości.

Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz. Oto, co musicie czynić. Idźcie każdego dnia na Mszę i przyjmujcie Komunię Świętą. I każdego dnia o godzinie trzeciej odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wy, którzy możecie, powinniście pościć przez jeden dzień w tygodniu.


Moje dzieci będą zaszokowane, kiedy dokonają się te zmiany, ale nigdy nie możecie się lękać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni Nauczaniu Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Proszę, w nadchodzących miesiącach trzymajcie w swoich domach blisko siebie Pieczęć Boga Żywego, bo wiele się wydarzy.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecne w Jego Kościele na ziemi jest bezczeszczone i będzie straszliwie cierpiało. Wiele planów obalenia Kościoła Mojego Syna jest już realizowanych i już wkrótce on upadnie. Inne przepowiedziane wydarzenia będą teraz obserwowane jako katastrofy ekologiczne, gdy Ręka Mojego Ojca opadnie, karząc te narody, których grzeszne prawa nie będą już dużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć podczas tych wydarzeń. Wykorzystajcie ten miesiąc, aby modlić się za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi albo podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia. Moje Serce jest splecione z wami, dzieci, i razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze. Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasz umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…zcze-poswiecily-miesiac-sierpien-na-ratowanie-dusz

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Proszę wszystkie Moje dzieci, by przez miesiąc sierpień codziennie modlili się Koronką do …

______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć podczas tych wydarzeń. Wykorzystajcie ten miesiąc, aby modlić się za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi albo podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia. Moje Serce jest splecione z wami, dzieci, i razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze. Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy …More
"Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć podczas tych wydarzeń. Wykorzystajcie ten miesiąc, aby modlić się za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi albo podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia. Moje Serce jest splecione z wami, dzieci, i razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze. Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca."