CÓRKA MARYI
222K

Matka Zbawienia: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz

Mother of Salvation: I ask of all God’s children to, once again dedicate the month of August to save souls KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH środa, 1 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45 Moje dziecko, jest …More
Mother of Salvation: I ask of all God’s children to, once again dedicate the month of August to save souls
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
środa, 1 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45
Moje dziecko, jest wiele zmian, a wiele z nich zostało wam ujawnionych w przeszłości, których świat ma właśnie stać się świadkiem. Będzie wiele zniszczeń, wiele nieporządku i kar, z czego wszystko się dokona z powodu grzechu ludzkości.
Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz. Oto, co musicie czynić. Idźcie każdego dnia na Mszę i przyjmujcie Komunię Świętą. I każdego dnia o godzinie trzeciej odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wy, którzy możecie, powinniście pościć przez jeden dzień w tygodniu.

Moje dzieci będą zaszokowane, kiedy dokonają się te zmiany, ale nigdy nie możecie się lękać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni Nauczaniu Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.
Proszę, w nadchodzących miesiącach trzymajcie w swoich domach blisko siebie …More
CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć podczas tych wydarzeń. Wykorzystajcie ten miesiąc, aby modlić się za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi albo podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia. Moje Serce jest splecione z wami, dzieci, i razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze. Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy …More
"Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć podczas tych wydarzeń. Wykorzystajcie ten miesiąc, aby modlić się za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi albo podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia. Moje Serce jest splecione z wami, dzieci, i razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze. Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca."