Peter(skala)
1832

15 august 2021 - výročie zjavení Kráľovnej Pomoci v Dechticiach

VIDEO z r.2017: Zjavenie Kráľovnej pomoci - výročie 15. augusta 2017

Oznamujeme všetkým pútnikom, že výročná ďakovná púť bude 15.8.2021 o 15:00 priamo na Svätodušnici.

avemaria.sk/dechtice/

Výročný deň zjavení
Prvé stretnutie s Pannou Máriou vo výročný deň zjavení 15.augusta 1995 bolo pri kríži. Vtedy sa Panna Mária predstavila ako Blahoslavená Panna Mária – Kráľovná Pomoci.
Od roku 1996 sa vo výročný deň zjavení stretávajú vizionári s Pannou Máriou na vŕšku Svatodušnic – na mieste pokoja.
Na piate výročie zjavení 15.8.2000 oznámila Panna Mária posolstvo, v ktorom nám ponúka útočište v spojených srdciach Ježiša a Márie. Zároveň dáva prísľub ochrany vďaka zasväteniu sa ich láske. Povedala:
Moje deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli a všetkých vás žehnám. Deti moje, dnes môj Syn a Ja vám ponúkame útočište v našich spojených srdciach. Odprosujete srdce Ježišovo a moje Nepoškvrnené srdce prostredníctvom prvých siedmich nedieľ po prvom piatku, ktoré som si priala za všetky urážky, ktoré sa nám dostávajú. Zasväcujte sa Božskému Srdcu môjho Syna a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu – našej spojenej láske. Vďaka tomuto zasväteniu budete chránení v búrkach vášho života. V nich nájdete útočište a pokoj. Zostaňte v našich milujúcich srdciach. Naše srdcia vám budú loďou, ktorá nikdy nestroskotá, aj keď bude more rozbúrené. Milujem vás, deti moje.
Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

Toto posolstvo je jedným z hlavných posolstiev Dechtíc – Kráľovná Pomoci nanovo ponúka svetu svoju ochranu skrze zasvätenie sa Božskému Srdcu Pána Ježiša a Jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Keďže 15. august je pracovným dňom, obvykle sa pútnici stretávajú priamo na Svatodušnici v popoludňajších hodinách. Tento deň je slávnostným dňom, nakoľko je aj sviatkom Nanebovzatia Panny Márie. Preto sa vizionári spolu s pútnikmi pripravujú na stretnutie s Matkou Božou hlavne modlitbou, a to modlitbou všetkých svätých ružencov tak, ako si to Panna Mária želala. Medzi desiatkami sv. ruženca sa rozjíma o posolstvách , ktoré nám zanechala Matka Božia v predošlých rokoch a spoločnými piesňami vzdávame vďaku Bohu, ktorý dovolil, aby ku nám mohla Kráľovná Pomoci prichádzať.
Presný program na najbližšie výročie – pozri sekciu Oznamy → Aktuálne.
dominikguzman
Modlitba ku spojeným srdciam
Drahý Ježiš a Mária!
S úprimnou vierou, úctou a vďakou hľadíme na duchovnú krásu vašich sŕdc, v ktorých je ukryté nepochopiteľné bohatstvo dokonalej lásky.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo!
Vo vedomí svojej krehkosti odovzdávame celú svoju bytosť tvojmu Milosrdenstvu.
Nepoškvrnené Srce Panny Márie, aj tebe sa zasväcujeme a prosíme o zvláštne materinské orodovanie a …
More
Modlitba ku spojeným srdciam

Drahý Ježiš a Mária!
S úprimnou vierou, úctou a vďakou hľadíme na duchovnú krásu vašich sŕdc, v ktorých je ukryté nepochopiteľné bohatstvo dokonalej lásky.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo!
Vo vedomí svojej krehkosti odovzdávame celú svoju bytosť tvojmu Milosrdenstvu.
Nepoškvrnené Srce Panny Márie, aj tebe sa zasväcujeme a prosíme o zvláštne materinské orodovanie a ochranu.
Milý Ježiš a Mária!
Zasvätenie vašim milujúcim srdciam nech v nás podnecuje túžbu po svätosti, vďaka ktorej chceme byť tvorcami pravého pokoja v dnešnom svete.
Amen.