Proroctwa na czasy prześladowania Kościoła

Ostatnio był artykuł przedstawiający nieprawdę na temat orędzi „Ostrzeżenie”. Oto kilka fragmentów, nie jako odpowiedź, lecz aby Słowo Boga zostało usłyszane, i by więcej mogło w Nie wierzyć. More
Ostatnio był artykuł przedstawiający nieprawdę na temat orędzi „Ostrzeżenie”. Oto kilka fragmentów,
nie jako odpowiedź, lecz aby Słowo Boga zostało usłyszane, i by więcej mogło w Nie wierzyć.

13.04.2013 – Orędzie nr 761 – Kościół Katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii.
…Każdy, kto Mnie oskarża, że poprzez tę Misję zachęcam dusze do opuszczenia Mojego Kościoła na ziemi, nie rozumie Moich poleceń. Po prostu proszę was o pozostanie wiernymi Mojemu Nauczaniu, gdy przekonacie się, że jesteście zmuszani do przyjęcia nowej wersji Kościoła. Ta nowa wersja nigdy nie zostanie zaakceptowana w Oczach Boga
03.03.2013 – Orędzie nr 719 – Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane.
…Te biedne dusze, które nie wierzą, że w tych Orędziach mówię prawdę, muszą zapytać siebie w ten sposób. Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
159
Sekty masońskie przenikają Kościół w Rzymie. Nie miejcie złudzeń – w tym samym czasie może być tylko jeden papież.....
radyjko11
Czy mogę wiedzieć do kogo i gdzie mówi JEZUS w tych orędziach? Wierzę, że one są prawdziwe, bo stanowią zwartą całość z innymi oredziami na czasy ostateczne.
CUDOWNY MEDALIK shares this
467
,,Kościół Katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii.''
poznanieprawdy
15.07.2013, 17:52 Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych …More
15.07.2013, 17:52 Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych z chrześcijaństwem. Powiedzą wam, że jest to dla dobra wszystkich i że to nowe podejście obejmujące wszystkie poglądy jest środkiem do celu, by ludzkość w końcu mogła zostać zjednoczona na drodze pokojowej.

Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryny, które czczą Mojego Ojca, ale które nie uznają Mnie, Jezusa Chrystusa, będą brane pod skrzydła antypapieża. Wy, przez moc bestii i zgodnie z jego metodą będziecie nakłaniani do objęcia waszych współbraci i współsióstr. Powiedzą wam, że wszystkie religie, które czczą Boga, są w Oczach Boga zjednoczone jako jedna. Kiedy się sprzeciwicie, zostaniecie skarceni. Gdy będziecie wyjaśniać, że jedyna droga do Boga, Mojego Umiłowanego Ojca jest przez Jezusa Chrystusa, to powiedzą wam:
"Nie rozumiecie, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, dlatego nie okazując miłości i współczucia dla Jego Kościoła, nie obejmując ich wraz z ich religiami - jesteście obłudnikami."
Ponadto wiedzcie o tym. Jeśli przyjmiecie, że wszystkie religie muszą być objęte jako jedna - że musicie się usunąć na bok, aby okazać szacunek do tych wyznań, które nie uznają Syna Człowieczego - wtedy będziecie winni strasznego grzechu. Wówczas wyprzecie się Mnie.
Ci, którzy mogą wpaść w pułapkę tego oszustwa, niech wiedzą, że pojawią się inne znaki, które wskazują na jedno - nie będzie się już głosić Mojej Boskości.

W waszych kościołach będzie się widziało pojawiające się nowe krzyże z osadzoną głową bestii; wasze ołtarze zostaną zmienione tak, by Mnie wyszydzić. Za każdym razem, gdy zobaczycie nowe i nietypowe symbole w Moim Kościele, patrzcie uważnie, gdyż bestia jest arogancki i pyszni się swoją niegodziwością poprzez pokazywanie znaków, które oddają mu cześć.
Ci z was, którzy nie będą czujni na to oszustwo, zostaną wciągnięci do praktyk, które nie oddają Mi czci. Będą skrywać prawdziwą intencję - oddawanie hołdu szatanowi i jego złym duchom.

Te znaki już się rozpoczęły. Działania o których mówię mają dopiero nadejść, ale dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki. Musicie mieć oczy otwarte, gdyż ci, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a zamiast tego oddają cześć bestii, już rozwijają skrzydła. Oni rządzą wśród was, ale tak wielu z was nie widzi jeszcze tej obrzydliwości. Lecz, jeśli Mnie kochacie, udzielę wam Łask, abyście zobaczyli Prawdę, ponieważ nigdy was nie opuszczę. Czas jest bliski i musicie się przygotować, gdyż wkrótce zstąpi ciemność. Ci z was, którzy są pobłogosławieni

Światłem Boga będą cierpieć z rąk Moich nieprzyjaciół.
Zapamiętajcie te Słowa, odmawiajcie je, a odsłonię wam Prawdę przez Dar Ducha Świętego.
Modlitwa Krucjaty (114) Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy
Mój Panie, otwórz mi oczy.
Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce
na oszustwa.
Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu.
Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen.

Wasz Jezus

tytuł - Do kapłanów: Dzień, w którym zostaniecie popro-
szeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki
Anieobecny
Przykazaniem naszym, słuchać proroków...
Doktor wiee
Jeśli chodzi o działanie zła to może ono posługiwać się 99 % prawdy i tylko 1 % fałszu i już efekt będzie osiągnięty.Dlatego w przypadku tego typu orędzi zalecał bym szczególną ostrożność.
Anieobecny
Prawda broni się sama...
Broni i nas...
Anieobecny
PRAWDA broni się sama...