csk.news
164.3K

Františkova synoda je "megafónom pre názory cudzie Cirkvi" - biskup

Mantrou Františkovej synody je "počúvať všetkých" [okrem katolíkov], napísal pomocný biskup Rob Mutsaerts z 's-Hertogenbosch na stránke VitaminExp.blogspot.com (4. novembra).

Synodu, na ktorej sa zúčastňujú aj tí, ktorí nesúhlasia s Cirkvou, nazýva "megafónom pre názory cudzie Cirkvi". Synoda "vypracúva zoznam sťažností, o ktorých sa má diskutovať". Ľudia nariekajú, že Cirkev "neakceptuje" ich názory, čo podľa Mutsaertsa "nie je celkom pravda", pretože "flámski a nemeckí biskupi s nimi idú na dlhú cestu". Pre Mutsaertsa je to "oveľa tragickejšie".

sťažnosť obsiahnutá v synodálnom texte, že Cirkev "nevenuje žiadnu pozornosť polygamii", je pre Mutsaertsa zaujímavá a poznamenáva, že tá istá synoda neprejavuje "žiadnu empatiu" voči katolíkom.

Pre neho je zrejmé, že synode ide o zmenu "cirkevných postojov". Proces vypočúvania ukazuje "vyparenú vieru", ktorá odmieta prijať učenie Cirkvi.

Mutsaerts preto uzatvára, že Boh "nie je prítomný" na tejto "ohavnej synode" a Duch Svätý s ňou nemá "absolútne nič spoločné". Svedčí o tom aj skutočnosť, že medzi hlavnými aktérmi synody je "až príliš veľa" obhajcov homosexualizmu, potratov a sekularizácie.

Obrázok: Rob Mutsaerts © wikicommons, CC BY-SA, #newsNfnkajpxzz
mavigerdan
proč by nemohl citovat Iz9 ?
Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja (=Prince of Peace)More
proč by nemohl citovat Iz9 ?

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja (=Prince of Peace)
Libor Halik shares this
42K
Biskup Mutsaerts: Boh "nie je prítomný" na tejto "ohavnej synode" a Duch Svätý s ňou nemá "absolútne nič spoločné". Svedčí o tom aj skutočnosť, že medzi hlavnými aktérmi synody je "až príliš veľa" obhajcov homosexualizmu, potratov a sekularizácie.
Laco Bajzo
V celej pokoncilovej neviestke je už iný duch a nie Duch Boží.
Libor Halik
V takmer celej. Avšak sú tam aj výnimky ako abp. Vigano Nov 22, 2022 - 3:28 pm EST Abp. Viganò: The COVID pandemic farce served as a trial balloon for the New World Order - LifeSite
Laco Bajzo
Dva roky sme svedkami globálneho prevratu? Dovtedy vládol kto???
To je prvý Vigánov nezmysel ,lebo hovorí ,ako keby sa globálne ,satanské sily ujali moci pred dvomi rokmi,nejakým prevratom,keď akoby vzali moc tým dobrým vládcom.
Podľa Vigána vraj prevzali kontrolu nad medzinárodnými inštitúciami a médiami. Ale veď tie vytvorili oni ,aby slúžili im v zotročení sveta!
Nemuseli robiť žiadny …More
Dva roky sme svedkami globálneho prevratu? Dovtedy vládol kto???
To je prvý Vigánov nezmysel ,lebo hovorí ,ako keby sa globálne ,satanské sily ujali moci pred dvomi rokmi,nejakým prevratom,keď akoby vzali moc tým dobrým vládcom.
Podľa Vigána vraj prevzali kontrolu nad medzinárodnými inštitúciami a médiami. Ale veď tie vytvorili oni ,aby slúžili im v zotročení sveta!
Nemuseli robiť žiadny prevrat,lebo tie inštitúcie slúžia od počiatku im!
Takže to je hlúposť ,lebo tieto globálne sily tu vládnu už desaťročia a krok za krokom idú podľa svojho plánu.
Takisto za posledných sto rokov infiltrovali RKC ,až ju IIVat. koncilom úplne ovládli a preto tiež už slúži im,hoci dovtedy pred týmito silami (slobodomurármi) všetci pravoverní pápeži varovali.
Vigáno vyzýva vládcov ,politikov,náboženských vodcov ,intelektuálov a všetkých ľudí dobrej vôle aby sa zjednotili a zahájili antiglobalistický manifest a krok za krokom sa odklonili od tejto dystopie NWO. Potom vraj navrhnú alternatívy a politický program inšpirovaný spoločným dobrom.
Takýto program milý Carlo Maria ale už pred 2000 rokmi navrhol Boh ,prostredníctvom svojho jednorodeného Syna ,ktorého poslal na svet. A všetko toto ,táto vláda globálnych síl je dôsledkom toho ,že ľudia tento Boží program odmietli a vybrali si ponuku služobníkov zlého,to znamená byť "oslobodení" od tohto programu.
Vigáno ignoruje príčinu a chce riešiť dôsledky,aby sa zas ľudia mali relatívne dobre a mohli ďalej bezbožne žiť svetu.
Ignoruje proroctvá Písma a on ,s nejakou bezbožnou aliancou chce odsúdiť zločiny elít ,ktorým Boh za trest vydal do rúk bezbožné národy .
Vigáno ignoruje Božie rozhodnutie ,ktorým sa len splnilo Písmo a chce to s alianciou neveriacich ľudí dobrej vôle zmeniť.
Vigáno chce pred medzinárodnými tribunálmi odsúdiť zločiny elít a obmedziť ich nadmernú moc :) Neuveriteľné :) Takto blúznia tí ,ktorí nevedia kto vládne svetu.
Pred medzinárodnými tribunálmi ,ktoré tieto elity vytvorili a vlastnia. Chce aj bojovať proti lobistom a korupcii.:) Hotový filantrop :)
Bezbožný svet - ľudia vraj budú schopní zaviesť ľudové hnutie odporu a vytvoriť spoločenstvo národného osslobodenia.
Vigáno zvoláva "kresťanské národy od východu na západ" . To sú ktoré tie "kresťanské národy Vigáno ,keď ložami od IIVat. koncilu vedená RKC zmenila pravé učenie na masonský ekumenizmus ,ktorému všetci uverili??? Más tým na mysli Bergogliových veriacich pačamamistov? Tým sa to podarí? Tí to majú skúsiť???
Ježiša Vigáno nazýva "princom mieru". Kde to nabral? Veď Pán Ježiš hovorí ,že nepriniesol na zem pokoj ,ale meč a rozdelenie a práve nastal čas Jeho zúčtovania s jeho nepriateľmi! Teraz z neho bezbožným ľuďom robíš "princa pokoja"?!
Vigáno vyzýva bezbožné ľudstvo na osobodenie od tejto celosvetovej totality a nechápe ,alebo ignoruje,že ju dopúšťa a posiela sám Boh ,práve za bezbožnosť!
Tým sa Vigáno zaradil k falošným prorokom ,ako Dohnal,ktorí nemajú zmysel pre veci Božie ,ale len svetské. Toto jeho senilné blúznenie samozrejme ostane bez odozvy a bude len prázdnym výkrikom do tmy.
Pravý Boží sluha by tak ,ako prikazuje Boh ,poznal proroctvá Písma a znamenia časov a vo svetle
Pavol IV
Laco Bajzo
K tomu, co si napisal sa neda nic ine napisat, iba Slova Pisma : "Anjel mi potom povedal: „Toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať. 7 Hľa, prídem čoskoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“ 8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som …More
Laco Bajzo
K tomu, co si napisal sa neda nic ine napisat, iba Slova Pisma : "Anjel mi potom povedal: „Toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať. 7 Hľa, prídem čoskoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“ 8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi povedal: „Stráň sa toho! Som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!10 A povedal mi: „Nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo určený čas je blízko! 11 Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech sa ešte ušpiní; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje.“ 12 „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. 13 Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec.“ 14 Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. 15 Vonku zostanú psy, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož. 16 „Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávida, jasná ranná hviezda.“ 17 A Duch i nevesta hovoria: „Príď!“ A ten, kto počúva, nech povie: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie vody života. Zj 22,6-17.
dyk
To, že sa na synode objavujú aj zvrhlé názory neznamená, že sa mení alebo zmení učenie Cirkvi. Je to planý poplach a tu jasné je ukazané, kam až zájdu "veriaci" ktorí sa prestanú spovedať a prestanú prijímať sviatosti, ktoré ponúka Duch Svätý v Cirkvi.
Pápež vyhlásením synody dal možnosť Duchu Svätému aby posunul Cirkev kde uzná za vhodné. A neverím tomu, že niekto, alebo niečo pretromfne …More
To, že sa na synode objavujú aj zvrhlé názory neznamená, že sa mení alebo zmení učenie Cirkvi. Je to planý poplach a tu jasné je ukazané, kam až zájdu "veriaci" ktorí sa prestanú spovedať a prestanú prijímať sviatosti, ktoré ponúka Duch Svätý v Cirkvi.

Pápež vyhlásením synody dal možnosť Duchu Svätému aby posunul Cirkev kde uzná za vhodné. A neverím tomu, že niekto, alebo niečo pretromfne Ducha Svätého a zmení Cirkev a jej učenie.
V Apokalypse sv. Jána máme jasne napísané, že "bude mu dovolené nad nimi zvýťazit" a to príde až s falošným pápežom po Zázraku predpovedanom v Garabandale a mučeníckej smrti Pápeža asi Františka, lebo on je posledný podľa proroctva sv. Malachiáša o pápežoch.

Tak, ako nikto neoklamal Ducha Svätého pri II.VAT, tak ho nikto neoklame ani teraz. A ľudia, ktorí tu stále vykrikujú bludy, že sa zmenilo učenie Cirkvi, alebo sa zmení, sú falošný proroci ktorých nebudem nasledovať, lebo to by bol koniec mojej snahe byť spasený. Oni sú platený za to a tak už dostávajú svoju odmenu. Už veľakrát sme sa presvedčili, že čo sa týka vyjadrení Pápeža, že to prekrúcali a falšovali.

Ja osobne som pokojný, ale je mi ľúto toho, že veľa veriacich odmieta častú a pravidelnú spoveď a Eucharistiu. Toto škodí a podkopáva Cirkev. A tiež, že veľa veriacich si myslí, že učenie Cirkvi poznajú lepšie ako Pápež.

Vieru nemôže človeku zobrať prijímanie na ruku, ale neúctivé prijímanie v stave hriechu áno. Ľudia sú stále v zajatí nejakých foriem správania a nechcú ich meniť mysliac si, že toto ničí ich vieru, ale to nie je pravda. A takto idú na cestu bludu a veria potom, že niekto môže skaziť prácu Ducha Svätého :) Duch Svätý vykoná svoje i keby mal na svete zostať iba jeden veriaci. Ten veriaci sa potom bude večne tešiť a ostatný....