Laco Bajzo

V čom sa svedkovia Jehovovi mýlia?

1.Kresťania majú byť svedkami Ježišovými ,nie Jehovovými . Celý Nový zákon je len o tom. V Skutkoch1:8 hovorí Pán Ježiš apoštolom: „Keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete Mi svedkami …
Tomek P
Vo vsetkom
U.S.C.A.E.
Ešte si tak zistiť čo znamená JHVH a čo Ješua. JHVH patrí celej Svätej Trojici Jednému Bohu. Znamená to Jestvujúci. JA SOM je skrátená forma: Ja …More
Ešte si tak zistiť čo znamená JHVH a čo Ješua. JHVH patrí celej Svätej Trojici Jednému Bohu. Znamená to Jestvujúci. JA SOM je skrátená forma: Ja Som ktorý som. Ježiš židom povedal Som Jestvujúci čiže SOM BOH Abraháma, Izáka a Jakuba.
Oni pochopili že sa prehlásil jediným pravým Bohom. Vo filozofickom zmysle povedal presne: Som bytie samo.
4 more comments

Čo je poslaním slobodomurárstva?

Čo sa skrýva za klamstvom a zatajovaním? Slobodomurárstvo nie je pre kresťanstvo benígnou organizáciou, ani nemá rovnaké princípy, ako by nás slobodomurári chceli presvedčiť. Slobodomurárstvo a …
Metod
Jorge alias pača mama, mazaný jezuita a mason!
Riolama R.
Doplnění:v r.1738 vydal Klement XII exkomunikační bulu pro svob.zednáře ,Jan Pavel I.byl zavražděn,protože měl seznam prelátů,sv.zednářů a chystal …More
Doplnění:v r.1738 vydal Klement XII exkomunikační bulu pro svob.zednáře ,Jan Pavel I.byl zavražděn,protože měl seznam prelátů,sv.zednářů a chystal se udělat ve Vatikánu čistky.
2 more comments
Laco Bajzo
2553.3K
Vašim nešťastím a prekliatim sú takýto "učitelia" ,ako tento Gavlák ,ktorí to vyriešili tak ,že napriek zrade a odpadu od pravej viery sa jednoducho budú tváriť ,akoby RKC bola stále katolíckou …More
Vašim nešťastím a prekliatim sú takýto "učitelia" ,ako tento Gavlák ,ktorí to vyriešili tak ,že napriek zrade a odpadu od pravej viery sa jednoducho budú tváriť ,akoby RKC bola stále katolíckou cirkvou a budú vás klamať falošnými nádejami na Božiu pomoc. Sú to falošní proroci.
Takýmito falošnými nádejami na Božiu pomoc a záchranu z globálneho zovretia (z chápadiel morskej šelmy) klame už roky aj falošný prorok Dohnal a jeho vladykovia.
Ruženec vám nepomôže ,lebo sa nechcete vzdať toho, prečo vás Pán vydal pod jej vládu , do jej moci a do jej otroctva.
Boh je ten istý včera ,dnes i na veky. A rovnako vás aj trestá. Za nič na svete sa nechcete poučiť z Písma ,nechcete opustiť cesty Balámove ,ale svojhlavo chcete pomoc od Pána. Vďaka zapredaným pastierom vzdávate úctu falošným náboženstvám a ich náukám ,teda náukám démonov a nevidíte na tom nič zlé. Dokonca to považujete za to správne náboženstvo ,ktoré je podľa vás lepšie ,tolerantnejšie ,ekumenickejšie ,ako to predkoncilové. Tak stále …More
05:41
Laco Bajzo
Falošní proroci sa snažia uspať oklamané stádo falošnými nádejami na očistenie neviestky a na príchod obdobia pokoja a rozkvetu. Katolícka Cirkev …More
Falošní proroci sa snažia uspať oklamané stádo falošnými nádejami na očistenie neviestky a na príchod obdobia pokoja a rozkvetu. Katolícka Cirkev bude očistená. Zlato sa však čistí ohňom…
Ako presne bude RKC "očistená " opisuje 17 kap. ZJod 16 verša:
"A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“
Zaujímavé je ,že je to zároveň plán synagogy popísaný v Protokoloch (tiež v 17 kap) :) Takže Božie slovo nám potvrdzuje ,že im ho Boh dovolí zrealizovať.
Laco Bajzo
Diablove posolstvá -obľúbená potrava pre neviestkárov. On vie ,že neveria proroctvám Písma ,preto ich výdatne krmi svojimi bludmi a falošnými nádejami: …More
Diablove posolstvá -obľúbená potrava pre neviestkárov. On vie ,že neveria proroctvám Písma ,preto ich výdatne krmi svojimi bludmi a falošnými nádejami:
Miliardy duši - nie milióny - sa obrátia
55 more comments
Laco Bajzo
32.9K

Satanov plán

Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal: „Doteraz sme kresťanom bránili , aby chodili do kostola. Dnes, keď naši ložoví bratia zmenili v ich organizácii …
Deponativ.info
Co řeknou VĚŘÍCÍ na tohle??? Varují další? VĚŘÍCÍ ano! Značka šelmy vtisknuta těm, co se ji klaní. Ukažme tohle věřícím, ať n…More
Co řeknou VĚŘÍCÍ na tohle??? Varují další? VĚŘÍCÍ ano!
Značka šelmy vtisknuta těm, co se ji klaní. Ukažme tohle věřícím, ať n…
Laco Bajzo
Bozk smrti podávaný "veriacim" ako akt lásky Papež František: Očkování proti koronaviru je úkonem lásky Ďalším aktom lásky ,ktoré ovečky čaká bude …More
Bozk smrti podávaný "veriacim" ako akt lásky Papež František: Očkování proti koronaviru je úkonem lásky
Ďalším aktom lásky ,ktoré ovečky čaká bude čipovanie.
One more comment
Laco Bajzo
31.5K

"Reformátor" Martin Luther?

Luther nič nezreformoval ,lebo RKC jeho učenie neprijala. Luther len založil iné náboženstvo, takže žiadna reformácia sa nekonala. Tá sa podarila až neskôr a iným –slobodomurárom ,na IIVat. Koncile. …
Laco Bajzo
Sú protestanti naši "odlúčení bratia" ? Katolík nesmí udržovat vztahy s heretiky /
Laco Bajzo
Protestanti tvrdia ,že Panna Mária mala so sv. Jozefom ešte veľa detí ,ale nevedia meno ani jedného. Ako dôkaz používajú verše ako napr. Mat. 13 kap …More
Protestanti tvrdia ,že Panna Mária mala so sv. Jozefom ešte veľa detí ,ale nevedia meno ani jedného. Ako dôkaz používajú verše ako napr. Mat. 13 kap.: “Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?“
Ignorujú fakt ,že vtedy sa bratmi nazývalo celé širšie príbuzenstvo. Preto aj Abrahám nazýva Lota bratom,hoci bol jeho synovcom.
Blúdia ,lebo nepoznajú Písma ,ani Božiu moc.
V Zj. 14 kap. boli ap. Jánovi ukázaní ,tí ktorí svoj život obetovali Bohu a nepoznali telesné obcovanie : "A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. 4 To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny."
Podľa protestantkého učenia medzi týmito prvotinami Panna Mária ,ani sv. Jozef teda nie je ,lebo pre …More
One more comment
Laco Bajzo shares from eistaidia
56.6K
Toto je dnes náboženstvom v RKC.
ekumenizmus. ekumenizmusMore
ekumenizmus.
ekumenizmus
01:33
Laco Bajzo
Bolo by to super svedectvo ,keby... Keby bolo v RKC pôvodné ,predkoncilové ,katolícke učenie a nie ekumenizmus. Keby týmto manželom vadil aj duch …More
Bolo by to super svedectvo ,keby...
Keby bolo v RKC pôvodné ,predkoncilové ,katolícke učenie a nie ekumenizmus.
Keby týmto manželom vadil aj duch asisssi ,duch synkretizmu s pohanstvom ,modloslužobníctvo od Asissi ,až po Pachamamu ,podpora sodomie ,vakcinácie ,zotročovania atď ...
Zaujímavé ,že to nevadí a ni tým "exorcistom" ,ako Marcin...
Démonizmus v charizmatických kruhoch. Návrat do katolíckej Cirkvi, man…
Laco Bajzo
Bergogliovi bratia vo viere youtube.com/watch?v=afC2MPVhT0Y
3 more comments
Laco Bajzo shares from defendfaith
213K
Pre pomýlených katolíkov tohto času temna! Ježiš je jediná cesta.
Ježiš jediná cesta. Pre pomýlených katolíkov tohto času temna!More
Ježiš jediná cesta.
Pre pomýlených katolíkov tohto času temna!
13:59
Laco Bajzo
Laco Bajzo
Týmto paškvilom vám nahradili evanjelium a vy na tom nevidíte nič zlého. Nasledujete falošného proroka Bergoglia a neviestku do panstva antikrista …More
Týmto paškvilom vám nahradili evanjelium a vy na tom nevidíte nič zlého.
Nasledujete falošného proroka Bergoglia a neviestku do panstva antikrista časného ,i večného ekumenizmus
Laco Bajzo
768

Kto je neviestka z kap. 17 Zj.sv. Jan ?

Laco Bajzo
11.6K

Sú dejiny Starého Zákona krvavé a nepochopiteľné ?

Prečo ? Veď Boh všetko čo urobil ,alebo prikázal urobiť vždy dopredu oznámil. Ak tomu toľko ľudí stále nerozumie, tak je to len pre ich povrchnosť ,lebo Božie slovo - Biblia dáva odpoveď na každú …
Metod
Krvavé dejiny Starého Zákona alebo večný vzdor človeka voči Stvoriteľovi!
Laco Bajzo shares from Tomislav
61.1K
Břetislav Kafka,najväčší hypnotizér a magnetizér zomrel oklamaný diablom. Svedectvo od satanistov: Satan dal svojim veriacim tri úlohy. 1 Nahradiť Božie slovo o stvorení Dárwinovou evolučnou teoriou …More
Břetislav Kafka,najväčší hypnotizér a magnetizér zomrel oklamaný diablom.
Svedectvo od satanistov: Satan dal svojim veriacim tri úlohy.
1 Nahradiť Božie slovo o stvorení Dárwinovou evolučnou teoriou
2 Presvedčiť svet,že diabol neexistuje
3Zaviesť hypnozu ,ako oficiálnu medicínsku metodu.
Prečo? Pretože hypnoza je okultizmus zabalený do pláštika experimentálnej psychologie.
Kafka zomrel oklamaný,lebo človek nemá v "podvedomí" také schopnosti ,ako bol presvedčený. Za týmito divmi ,ktoré predvádzal a skúmal ,bola iná sila. youtube.com/watch?v=YCL2GJ5YUHQ
BŘETISLAV KAFKA PARAPSYCHOLOGIE 1.část
05:29:04
Laco Bajzo
Laco Bajzo
Tento "učeník" pre istotu tiež vypol komentáre ,aby autora týchto "výkladov" nikto neusvedčil z bludov. Nie príliš známe proroctvá, ktoré hovoria …More
Tento "učeník" pre istotu tiež vypol komentáre ,aby autora týchto "výkladov" nikto neusvedčil z bludov.
Nie príliš známe proroctvá, ktoré hovoria práve o dnešných časoch sú o…
Autor nezmyselne dosadzuje starozákonné proroctvá na štát Izrael ,vytvorený v roku 1948,ako keby išlo o požehnanie od Pána pre vyznavačov Talmudu. Talmudisti presne takto dosadzujú tieto starozákonné proroctvá ,aby si všetci mysleli ,že Izrael je za 2000 ročnú vzburu voči Bohu stále pod požehnaním a preto mu dal Boh konečne vlastný štát. Ale toto je čas falošných prorokov a je ich ako mravcov.
4 more comments
Laco Bajzo
363K

New Age - náboženstvo našich čias

Nový vek /NEW AGE/ - posledné diablove ťaženie proti kresťanom V poslednom čase sa hnutie Nový vek šíri po svete ako vírus a všade sa ľudia pýtajú: „Čo je to hnutie Nový vek?“ Uvediem šesť hlavných …
Laco Bajzo
"Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa." Mt. 3:10 Sodoma a Gomora sa vracia,…More
"Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa." Mt. 3:10
Sodoma a Gomora sa vracia, a navyše aj cez Katolícku Cirkev...(!)
Laco Bajzo
Príslušníci tohto nového náboženstva nedokážu rozoznať diablove presladené lži : CO JE ŠPATNÉHO NA POBOŽNOSTI K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ? WHAT IS WRONG …More
Príslušníci tohto nového náboženstva nedokážu rozoznať diablove presladené lži : CO JE ŠPATNÉHO NA POBOŽNOSTI K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ? WHAT IS WRONG WITH THE DIVINE MERCY DEVOTION?
34 more comments
Laco Bajzo
171.7K

A brány pekelné ju nepremôžu...

Vykladajú si dnes kresťania tieto slová správne ? Poučili sa z omylov a chýb starozákonného Božieho ľudu? Alebo si tiež rovnako nesprávne vykladajú Božie prísľuby a tiež na to doplatia? Všetko je …
Laco Bajzo
Laco Bajzo
Vašim prekliatim sú takýto "učitelia" ,ako tento Gavlák ,ktorí to vyriešili tak ,že napriek zrade a odpadu od pravej viery sa jednoducho budú tváriť …More
Vašim prekliatim sú takýto "učitelia" ,ako tento Gavlák ,ktorí to vyriešili tak ,že napriek zrade a odpadu od pravej viery sa jednoducho budú tváriť ,akoby RKC bola stále katolíckou cirkvou a budú vás klamať falošnými nádejami na Božiu pomoc. Sú to falošní proroci. Ruženec - naša obrana v dobe duchovného temna
Ruženec vám nepomôže ,lebo sa nechcete vzdať toho,prečo na vás Pán zosiela pohromu. Boh je ten istý včera ,dnes i na veky. A rovnako vás aj trestá. Za nič na svete sa nechcete pučiť z Písma ,nechcete opustiť cesty Balámove ,ale svojhlavo chcete pomoc od Pána.
"Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z krajiny Egypťanov. Chodili za inými bohmi - za bohmi národov, ktoré boli okolo nich - a klaňali sa im a tak dráždili Pána. 13 Opustili totiž Pána a slúžili Bálovi a aštartám. 14 Tu vzbĺkol Pánov hnev proti Izraelitom a vydal ich do ruky lupičov, ktorí ich drancovali. Predal ich do ruky okolitých nepriateľov, takže už nemohli odolať svojim nepriateľom. 15 Kedykoľvek …More
15 more comments
Laco Bajzo
174.4K

Kto je štvrté zviera z knihy proroka Daniela?

Toto štvrté kráľovstvo prvý krát prorok Daniel spomína v 2kap.40 verši: „A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a …
Laco Bajzo
Peter Stanek s nesmrtelným prejavom: Chcete zmeniť tento systém? TOTO stačí urobiť! Ani inteligentní ľudia ,ako Stanek nechápu ,že systém vytvorený …More
Peter Stanek s nesmrtelným prejavom: Chcete zmeniť tento systém? TOTO stačí urobiť!
Ani inteligentní ľudia ,ako Stanek nechápu ,že systém vytvorený morskou šelmou - satanskými globalistami sa nedá zmeniť ,ani im bezbožné národy nemôžu zobrať moc ,lebo ich vládu dopúšťa sám Boh na potrestanie tejto veľkej,celosvetovej Sodomy a Gomory.
Aj Stanek rovnako Vigáno len dáva falošné nádeje.
15 more comments
Laco Bajzo
1131.7K

Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20

Túto kapitolu radi používajú prevracači Božieho slova na oklamanie dôverčivých a hlásajú, že toto tisícročné kráľovstvo Božie nastane po druhom Kristovom príchode a bude tu na zemi . Sám náš Pán …
didimos
Ano přátelé, je to tak . Katolická Církev jako jediná a pravá, má plnost Pravdy a učení, protože jí to zaslíbil a daroval její zakladatel Ježíš,…More
Ano přátelé, je to tak . Katolická Církev jako jediná a pravá, má plnost Pravdy a učení, protože jí to zaslíbil a daroval její zakladatel Ježíš, a navíc je v ní stále přítomen. Ostatní církve a spolky jsou lidská díla, né Boží. Duch Svatý tuto Pravdu dokázal při vedení Církve dějinami, navíc jsou důkazy v NZ. Bůh to takto uspořádal, jak se mu zlíbilo. Mnoha lidem se to nelíbí a mají svého vykonstruovaného, přírodního Boha, který je vždy OK a nic po nich nechce..Katolická Církev je jediný spásonosný fenomén, a to, že je navenek hříšná, dělá chyby, i její nejvyšší preláti, jsou často zrádci...nic na této Pravdě nemění.
gejbika shares this
tisícročné kráľovstvo
12 more comments
Laco Bajzo
111.9K
"Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo?" Iz.
03:26:15
Laco Bajzo
Laco Bajzo
Kto vládne v Rusku? Rozděl a panuj
9 more comments
Laco Bajzo
382.7K
„Prorocký úrad BKP“ odhalený samotnými sekretármi ! Patriarcha BKP Eliáš Dohnal a jeho sekretári roky tvrdia, že majú proroka a „prorocký úřad „ preto aj väčšinu výziev a videí začínajú „v úřadu …More
„Prorocký úrad BKP“ odhalený samotnými sekretármi !
Patriarcha BKP Eliáš Dohnal a jeho sekretári roky tvrdia, že majú proroka a „prorocký úřad „ preto aj väčšinu výziev a videí začínajú „v úřadu prorockém“.
Keby to tak bolo, tak by poznali proroctvá Písma a znamenia časov ,ako nám prikázal Pán Ježiš.
A toto je ich „prorocké slovo“ do tejto situácie:
My nevíme jaké má Búh úmysly“ V predchádzajúcej relácii „My nevíme v jaké sme etapie“.
Týmto sa sami verejne usvedčili ,že nemajú ani proroka ,ani prorocký úrad, ani neposlúchli Pána Ježiša a nenaučili sa podobenstvu od figovníka.
Prečo? Lebo uverili namiesto Božieho slova víziám falošného proroka.
Ich spolčenstvo nie je postavené na tej skale ,ktorou je Kristus a na Jeho proroctvách ,ale na predstavách ich guru. Preto je už osem rokov ich misiou pracovať na splnení predstáv ich patriarchu o porazení NWO, znárodnení majetku Rotschildov a obnove a reforme od Kristovho učenia odpadlej RKC. Spolu s ním očakávajú „nebývalú obnovu a rozkvet cirkvi …More
01:49:15
Laco Bajzo
Dohnal ho s tým nápadom zvrhnúť globalistov o pár rokov predbehol :) Dokonca im chcel znárodniť majetok. Tak veľa zdaru ,nech sa im to podarí čím …More
Dohnal ho s tým nápadom zvrhnúť globalistov o pár rokov predbehol :) Dokonca im chcel znárodniť majetok.
Tak veľa zdaru ,nech sa im to podarí čím skôr :)
Len neviem ,či už nahádzali dostatočné množstvo démonov do ohnivého jazera a zbúrali dosť múrov duchovného Jericha NWO :)
Arcibiskup Vigano volá po zvrhnutí satanistických globalistov Sorosa, Schwaba a Gatesa
Laco Bajzo
Dohnalovské schizmatické anathemy. Už ani samotní sekretári nevedia ,kto z neviestky je pod anathemou a kto nie. BKP: Zveřejnění Boží anathemy na …More
Dohnalovské schizmatické anathemy. Už ani samotní sekretári nevedia ,kto z neviestky je pod anathemou a kto nie.
BKP: Zveřejnění Boží anathemy na předsedy biskupských konferencí Evropy
36 more comments
Laco Bajzo
92.3K
Trump pomáha vybudovať tretí chrám pre falošného mesiáša
12:02
Laco Bajzo
7 more comments
Laco Bajzo
393.1K
Rabíni prvého februára 2015 oznámili ,že židovský mesiáš je už na svete
02:24
Laco Bajzo
Svedectvo žida ,ktorý uveril v pravého Mesiáša Židovský Muž našel Ježíše a obrátil se i jeho Otec...
37 more comments
Laco Bajzo
302.5K
Odhalenie Trumpa Tak už na to prišli aj niektorí protestanti a "Dohnalovci" ,ktorí všade vyhlasujú ,že sú pravoverní a majú prorocký úrad a proroka stále tých pár svojich veriacich presviedčajú ,…More
Odhalenie Trumpa
Tak už na to prišli aj niektorí protestanti a "Dohnalovci" ,ktorí všade vyhlasujú ,že sú pravoverní a majú prorocký úrad a proroka stále tých pár svojich veriacich presviedčajú ,že Trump je záchranca sveta.
13:34
Laco Bajzo
Laco Bajzo
28 more comments
Laco Bajzo
372K

Kresťania a diálog s falošnými náboženstvami?

Dnes sa všetci predstavitelia katolíckej cirkvi snažia presvedčiť veriacich ,že po IIVatikánskom koncile sa máme správať inak k ostatným náboženstvám ako to robila cirkev takmer 2000 rokov. Sám …
Laco Bajzo
Ekumenizmus je spájanie s antikristovskými náboženstvami Pierre Hillard — Benedikt XVI., judaismus a Nový světový řádMore
Ekumenizmus je spájanie s antikristovskými náboženstvami
Pierre Hillard — Benedikt XVI., judaismus a Nový světový řád
Laco Bajzo
Ani na pohanskom pálení mrtvych už dnes kresťania nevidia nič zlého ... Spaľovanie či pochovavanie...
35 more comments