22Cecylia
Już po expose premiera Morawieckiego. Zapowiedziane zostały kolejne instytucje państwowe. Do powstałych za rządów PiS Instytutu Solidarności i Męstwa, Narodowego Instytutu Wolności, Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Polskiej Fundacji Narodowej, Rady Mediów Narodowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Krajowego Zasobu Nieruchomości, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego …More
Już po expose premiera Morawieckiego. Zapowiedziane zostały kolejne instytucje państwowe. Do powstałych za rządów PiS Instytutu Solidarności i Męstwa, Narodowego Instytutu Wolności, Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Polskiej Fundacji Narodowej, Rady Mediów Narodowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Krajowego Zasobu Nieruchomości, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dołączyć mają Narodowy Instytut Onkologii, Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego, Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury, Centrum Analiz Strategicznych oraz "wielki projekt Przyjazna Polska".
Oprócz tej etatystycznej orgii powoływania nowych instytucji była oczywiście walka z nierównościami, były wielkie państwowe inwestycje, programy społeczne, solidarnościowa rewolucja, budowa mieszkań, nowa Gdynia, Thomas Piketty oraz kilka bon motów o dogmatycznych liberałach i zatrzymaniu zwijania się państwa.
Czyli zapinamy pasy i z pełną mocą jedziemy w kierunku centralnego planowania, etatyzmu i redystrybucji. Nawet te namiastki liberalizmu i kapitalizmu się u nas na długo nie przyjęły.
Powiem wam jak to będzie wyglądać. Póki na całym świecie będzie panować świetna koniunktura, Morawiecki i cały jego rząd będą kontynuować tę politykę rozrostu państwa. Będą powstawać nowe urzędy, nowe spółki Skarbu Państwa, będą zwiększane wydatki państwowe, będą rosnąć podatki, będą zatrudniani kolejni urzędnicy, którzy będą nas coraz krócej trzymali. Póki będą pieniądze, póki będą rekordowo niskie stopy procentowe, póki odsetki od długu publicznego będą śmiesznie niskie, póty będzie bal i wysokie poparcie. Lecz w pewnym momencie muzyka przestanie grać. Przyjdzie kryzys i pieniądze się skończą. Po rządach PiS będziemy zbiurokratyzowanym, zadłużonym, duszonym wysokimi podatkami, opanowanym przez niewydajne państwowe przedsiębiorstwa i opuszczonym przez młodzież krajem starych, roszczeniowych i schorowanych ludzi, czekających na emerytury, na które nie będzie miał kto pracować.
Wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Autor artykułu: Wiceprezes dr. Sławomir Mentzen
22Cecylia
Naprawdę możemy być wolni!