Czy Kapłan, który łamie prawie wszystkie Przykazanie Boże, może być wiarygodny?

Nie mam najmniejszej wątpliwości , że Bractwo Piusa X jest niebezpieczną sektą, która pod pozorem zachowania tradycji, przemyca treści niezgodne z Nauką Kościoła Świętego i Pisma Świętego. Tradycja jest tylko przykrywką, do wprowadzania zgubnych herezji.

Kościół Jest jeden Święty powszechny i Apostolski, założony przez Jezusa Chrystusa na Piotrze ,,Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego;''(Mt16.18-19).

Kościół jest jeden i zbudowany na Apostole Piotrze, a Bractwo Piusa X, powoduje rozłam w Kościele nie uznając Papieża, ani Soboru watykańskiego II!

Skoro lefebryści nie uznają postanowień II Soboru Watykańskiego, to nie powinni także uznawać postanowień I Soboru Watykańskiego ani Soboru Trydenckiego i pozostałych, czyli wszystkich 21 Soborów Kościoła Katolickiego, bo wszystkie zmieniały Pierwowzór czyli Tradycję!!!

Moja wiedza i opinia na temat Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jest wystarczająca, aby to stwierdzić, że ich postępowanie w stosunku do Kościoła i nas wiernych jest takie same lub podobne do postępowania sekt różnego rodzaju, szczególnie tych, które oddalają od Kościoła!
Ich metoda jest tożsama z nachodzeniem nas w domach przez świadków Jehowy. I dlatego lefebryści są uznawani przez wielu jako sekta rozbijająca Kościół katolicki i rodziny.

Znamienny jest też fakt, że schizmę zaczął francuski bp Marcel François Lefebvre, pociągając za sobą innych księży francuskich, mimo, że pracował w komisji przygotowawczej Drugiego Soboru Watykańskiego. Poza tym najpierw złożył swój podpis na dokumentach soborowych, a później z niewiadomych przyczyn wykręcał się kiepskimi argumentami w sprawie złożonego podpisu!

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie ma statusu kanonicznego w Kościele katolickim, zaś należący do niego Księża nie mogą pełnoprawnie wypełniać posługi kapłańskiej.
A prawdę mówiąc, funkcjonujące od prawie 50 lat Bractwo już dawno stało się de facto samodzielnym wyznaniem.

A najgorsze jest to że, Księża z Bractwa są nieposłuszni Bogu, łamiąc prawie wszystkie Przykazania Boże!
Oto dowody:

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Bractwo Piusa X, z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecności Jezusa na Mszy Świętej posoborowej i podważając ważność Tej Mszy Świętej. Posuwają się nawet do bluźnierstwa, przezywając i wyśmiewając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w tym rycie.


2.Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
Kto wypowiadając imię Boże nie postępuje zgodnie z nakazem Bożym, nie jest godzien odwoływać się do Imienia Bożego: „Nie każdy, który Mi mówi «Panie, Panie» wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia Wolę Mojego Ojca, który Jest w Niebie” (Mt 7, 21).

3.Pamiętaj, abyś dzień Święty Święcił.
Kapłani z bractwa Piusa X, zachęcają do łamania tego Przykazanie,
namawiając wiernych do nie uczestniczenia we Mszy Św. Posoborowej.
Twierdzą zuchwale, że jeśli ktoś nie ma możliwości być na Mszy Św. Trydenckiej to niech sobie posiedzi w domu, bo Msza Święta posoborowa jest tylko protestancką ucztą. Odciągają wiernych od Sakramentów Św. i namawiają do łamania Tego Przykazanie Bożego.


4.Czcij ojca swego i matkę swoją.
Powodując rozłam w Kościele obrażają i nie czczą naszej Matki, jaką jest Kościół Święty, a także Ojca, Który ten Kościół założył!

5. Nie zabijaj!
Ucząc herezji i nawołując do nieprzestrzegania Przykazań Bożych, zabijają duszę, która jest nieśmiertelna.

7. Nie kradnij!
Kapłani z Bractwa łamią Te Przykazanie okradając wiernych przez następujące wyrafinowane formy:

-przez "podpuszczenie" do grzechu okradają człowieka z jedności i przyjaźni z Bogiem - to złodziejstwo podwójne: nie można zwrócić tego, co się ukradło...

-kradną dobre imię przez kłamliwe pomówienia, oszczerstwa,

-okradają człowieka z jego własnego rozwoju przez ogłupianie,

-odbierają drugiemu radość, najczęściej poprzez zawiść i zazdrość, wystarczy czasem parę słów, aby zgasić radość...

-sieją zgorszenie jest to forma kradzieży, kiedy drugi człowiek staje się gorszy niż był, to jest odebranie pewnych wartości: wiary w dobro, w drugiego człowieka, w miłość, we własne siły; jest to złodziejstwo bezinteresowne - spełniane w samej tylko intencji niszczenia dobra i szerzenia zła.


8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Ósme przykazanie Boże zobowiązuje człowieka do mówienia prawdy, zabiegania o nią, pielęgnowania jej, szanowania i świadczenia o niej. Katechizm Kościoła Katolickiego idąc za nauką Soboru Watykańskiego II podkreśla, że „z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami (…) nagleni są własną naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy” (KKK 2467, por. DWR 2).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że przykazanie to „zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem.

A tymczasem pasterze z bractwa głoszą nieprawdę i rzucają fałszywe oszczerstwa szczególnie na Świętego Papieża, nie uznają jego zasług i Świętości.

,,Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych - dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje», mówił Św. Jan Paweł II w Olsztynie 6 czerwca 1991 roku.

Zauważyłam też, że niektóre osoby związane z bractwem Piusa X, są agresywne, złośliwe, nieustępliwe, w komentarzach swoich używają przezwisk i epitetów. Są zamknięci na Prawdę i na przedstawiane dowody. Nie potrafią też samodzielnie myśleć i wyciągać logicznych wniosków. Działają jak zaprogramowane i bezwolne osoby. Nie można do nich nie w żaden sposób dotrzeć, są jak zamurowani betonem i nie przyswajają, żadnych argumentów. Jest to typowe zachowanie ludzi, którzy są w sekcie. Na tej podstawie wyciągam wniosek, że Kapłani, a przez ich naukę wierni, są poddawani zniewalającym socjotechnikom i praniu mózgu.

Kim zatem są Kapłani z bractwa Piusa X i czy należy ich słuchać, bez szkody dla duszy?
Czy Kapłan, który łamie prawie wszystkie Przykazanie Boże, może być wiarygodny?

Pan Jezus Powiedział, że fałszywych pasterzy poznamy po owocach, i to są moje spostrzeżenia odnoście bractwa Piusa X.
A prawdę mówiąc, funkcjonujące od prawie 50 lat bractwo już dawno stało się de facto samodzielnym wyznaniem.

A oto cytaty niektórych komentarzy:

,,a jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen."

,,@jestem07 - to śmierdzący, zgniły owoc błędów ks. Natanka.
Tak opętany, że nie przebiera w słowach.
Posoborowe..... Blokuj dziada.''

.,, ale pisałam Ci już, że diabeł dla uwiarygodnienia swoich niecnych zagrywek tak zadziała, że doprowadzi do nawrócenia karateki i Księdza. Tak jest z Medjugorje.''...

,,Medalik - Ale ty jesteś tępa!
Kto nienawidzi JPII.
Ty hipokrtko wskazujesz nam błędy? Nie potrafisz rozróznić błędów od prawdy a zabierasz się za ocenianie!
Czy PRZYTACZANIE CYTATÓW JPII to nienawiść?
Czy to, co dzisiaj mamy w Kościele to nie jest owoc pontyfikatu JPII.

Puknij się w czerep, to może cię oświeci.!''


,,......głównym korzeniem jest Bractwo św.Piusa X-go , natomiast Bractwo Kapłańskie Św.Piotra ma Mszę w rycie rzymskim natomiast również posłuszeństwo posoborowym faryzeuszom i wilkom w owczych skórach a więc też są w częściowej mocy synagogi szatana .''

A taki jest Status kanoniczny Bractwa Piusa X


1970 – (1 listopada) Powołanie stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie diecezjalnym.
1976 – (22 lipca) suspensa Marcela Lefebvre’a i zawieszenie działalności Bractwa.
1988
2 lipca – Jan Paweł II wydał motu proprio Ecclesia Dei, w którym[77]:
potwierdza ekskomunikę biskupów Bractwa (założyciela oraz czterech konsekrowanych przez niego biskupów). Kara nie obejmuje pozostałych duchownych FSSPX ani wiernych[78].
powołuje komisję Ecclesia Dei.
18 lipca – Powstanie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
1999 – Oświadczenie komisji Ecclesia Dei:

Nieważne są sakramenty pokuty i małżeństwa, wymagają one bowiem stosownej delegacji biskupa miejsca a tych kapłani FSSPX nie mają. Jeżeli jednak wierny szczerze nie wie o tej przeszkodzie, absolucja kapłana FSSPX jest ważna[79].

2003 – Oświadczenie komisji Ecclesia Dei[13]:
Kapłani FSSPX są ważnie wyświęceni, ale są suspendowani.
Msze sprawowane przez nich są ważne, choć czynione wbrew prawu kościelnemu,
Można wypełnić obowiązek niedzielny na mszy sprawowanej przez kapłana FSSPX,
Nie jest grzechem uczestnictwo we mszy w kaplicy FSSPX, gdy wierny nie czyni tego z chęci zdystansowania się od papieża, lecz z chęci uczestnictwa w mszy w rycie trydenckim.
Można złożyć skromną ofiarę na mszy.
2007
Benedykt XVI w liście do biskupów w sprawie motu proprio Summorum pontificum, wspominając przyczyny powstania motu proprio Ecclesia Dei, zwrócił uwagę na aktualny brak jedności pomiędzy Bractwem a papieżem[80]:

W tamtym momencie Papież chciał w taki sposób pomóc przede wszystkim Bractwu Świętego Piusa X w odnalezieniu pełnej jedności z Następcą Piotra, starając się uleczyć ranę, odczuwaną coraz boleśniej. Niestety, do tego pojednania dotąd nie doszło.

Papież traktuje sprawę Bractwa SPX jako wewnątrzkościelną[80]:

W ten sposób doszedłem do pozytywnych racji, które skłoniły mnie, aby niniejszym zaktualizować motu proprio wydane w 1988. Chodzi o osiągnięcie wewnętrznego pojednania w łonie Kościoła. Patrząc wstecz na rozłamy, które na przestrzeni wieków raniły Ciało Chrystusa, ciągle ma się wrażenie, że w krytycznych momentach rodzenia się podziałów odpowiedzialni za Kościół nie zrobili wystarczająco wiele, aby zachować lub osiągnąć pojednanie i jedność; odnosi się wrażenie, że zaniedbania w Kościele po części winne są temu, że te podziały mogły się utrwalić.

2008
4 czerwca 2008 komisja Ecclesia Dei przedstawiła Bractwu warunki[81] porozumienia ze Stolicą Apostolską. Warunki te zawierały się w pięciu punktach i zobowiązywały do:
odpowiedzi proporcjonalnej do hojności Papieża (sprawa dot. papieskiego dekretu Summorum Pontificum)

unikania wszelkiej publicznej działalności godzącej w szacunek do osoby Ojca Świętego i sprzecznej z kościelną miłością
unikania podawania się za magisterium wyższe od nauczania Ojca Świętego i ukazywania Bractwa jako będącego w opozycji do Kościoła
okazania woli uczciwego działania w pełnej kościelnej miłości i w szacunku dla autorytetu Wikariusza Chrystusa

Ostatni warunek narzucał Bractwu termin odpowiedzi do końca czerwca 2008.

Przełożony bractwa, bp Bernard Fellay, odpowiedział na ultimatum w dniu 26 czerwca 2008. W komunikacie serwisu Radia Watykańskiego[82] z tego samego dnia (26 czerwca 2008) zatytułowanym Fiasko dialogu z lefebrystami potwierdzono poprzednie przecieki prasowe dotyczące wystosowania przez komisję Ecclesia Dei do FSSPX listu w formie ultimatum. Radio Watykańskie powołując się na inne agencje prasowe powieliło informację, że biskup Fellay odrzucił warunki stawiane przez komisję Stolicy Apostolskiej.
Tymczasem rzecznik prasowy FSSPX – ks. Alaina Lorans, stwierdził, że wymagania postawione przez Stolicę Apostolską same w sobie nie są problemem[83] i powtórzył oficjalne stanowisko FSSPX, że Bractwo Świętego Piusa X nie ma ambicji stawiania się na miejscu magisterium wyższego od nauczania Ojca Świętego, nie pragnie też przeciwstawiać się Kościołowi[84].

2009
21 stycznia 2009 Benedykt XVI uwolnił od nałożonej w 1988 ekskomuniki obecnego przełożonego FSSPX Bernarda Fellaya oraz trzech innych biskupów – Alfonsa de Gallarety, Bernarda Tissier de Mallerais oraz Richarda Williamsona[85]. Zdjęcie ekskomuniki nie jest jednak równoznaczne z uwolnieniem od suspensy[86].
10 marca 2009 Benedykt XVI opublikował List Ojca Świętego do biskupów w sprawie zdjęcia ekskomuniki z czterech biskupów konsekrowanych przez abpa Lefebvre’a[87]:

... Fakt, że Bractwo św. Piusa X nie posiada statusu kanonicznego w Kościele, w ostatecznym rozrachunku nie jest umotywowany racjami dyscyplinarnymi, lecz doktrynalnymi. Dopóki Bractwo nie ma statusu kanonicznego w Kościele, także jego szafarze nie pełnią prawnie posług w Kościele. Tak więc trzeba dokonać rozróżnienia między płaszczyzną dyscyplinarną, dotyczącą osób jako takich, a obszarem doktrynalnym, dotyczącym posługi oraz instytucji. Precyzując to jeszcze raz: dopóki nie są wyjaśnione kwestie dotyczące doktryny, Bractwo nie ma żadnego statusu kanonicznego w Kościele, a jego szafarze – nawet jeśli została z nich zdjęta kara kościelna – nie pełnią w sposób uprawniony żadnej posługi w Kościele. ...

2 lipca 2009 – Papież wydał motu proprio Ecclesiae Unitatem, w którym samodzielną dotąd komisję Ecclesia Dei przenosi w struktury Kongregacji Nauki Wiary. Ponadto Benedykt XVI uzależnia przyznanie statusu kanonicznego od wyjaśnienia przez Bractwo kwestii doktrynalnych[88][89] oraz przypomina, że do czasu uregulowania statusu kanonicznego, kapłani Bractwa nie sprawują sakramentów zgodnie z prawem.
26 października 2009 rozpoczęły się rozmowy doktrynalne Stolicy Apostolskiej i Bractwa[17][18][19].
2011
14 września 2011 na spotkaniu przedstawicieli Bractwa (Bernard Fellay, Nikolaus Pfluger, Alain-Marc Nely) i Kongregacji Nauki Wiary (William Levada, Luis Ladaria Ferrer, Guido Pozzo) Stolica Apostolska przedłożyła Bractwu Preambułę doktrynalną, której akceptacja będzie oznaczała wierność Magisterium Kościoła[20][21]. Odpowiedź na dokument została złożona w grudniu[22][23], ale wstępnie została uznana za niewystarczającą[24].
2012
18 kwietnia 2012 – Stolica Apostolska potwierdziła, że otrzymała kolejną odpowiedź Bractwa na preambułę doktrynalną[90].

10 sierpnia 2012 – następuje rozłam w Bractwie Św. Piusa X. Powstaje Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X Ścisłej Obserwancji. Nowe bractwo zarzuciło Papieżowi Benedyktowi XVI bycie zwolennikiem wolności religijnej i ekumenizmu, natomiast biskupowi Bernardowi Fellayowi zbytnią uległość wobec Stolicy Apostolskiej[91]

2015
3 czerwca Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła że Przełożony Generalny Bractwa ma prawo do wydawania kar kanonicznych
1 września 2015 – Papież Franciszek udzielił Bractwu św. Piusa X jurysdykcji spowiedzi na czas trwania Roku Miłosierdzia, który trwał od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016. W ostatnim akapicie listu datowanego na dzień 1 września 2015 i skierowanego do abp. Seweryna (Rino) Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, Ojciec Święty napisał: (…) rozporządzam i postanawiam, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do sakramentu pojednania u kapłanów z Bractwa Św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie[28][29].
2016
2 lipca 2016 w paryskim kościele pw. św. Mikołaja bp Alfonso de Galarreta udzielił święceń kapłańskich diakonowi Abadowi Saburowi, który rozpocznie posługę dla wiernych rytu chaldejskiego. Podczas kazania bp de Galarreta powiedział, iż tegoroczne święcenia odbyły się za zgodą Watykanu: „Mam tu ze sobą pismo, które przekazał mi ks. bp Bernard Fellay, w którym Kongregacja Nauki Wiary mówi nam, że możemy udzielić święceń nie pytając o zgodę ordynariusza miejsca, wystarczy jedynie podać nazwiska wyświęconych, co oczywiście zrobimy. Oznacza to, że święcenia nie są ani schizmatyckie, ani nielegalne.”[30][31]
21 listopada 2016 – W liście apostolskim Misericordia et misera papież Franciszek przedłużył Bractwu na czas nieokreślony prawo do rozgrzeszania w sakramencie spowiedzi[32].
2017
4 kwietnia 2017 – w liście przewodniczącego Komisji Ecclaessia Deii prefekta Kongregacji Nauki i Wiary została przekazana wola papieża Franciszka, by „dać ordynariuszom możliwość delegowana władzy przyjmowania ślubów małżeńskich wiernym, którzy powierzyli się opiece duszpasterskiej bractwa”[94].

I jeszcze na koniec ciekawostka! Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.

(...),,Współpraca jest możliwa
Co do zasady pewna forma współpracy z modernistycznym papieżem jest zatem możliwa. Tymczasem odsuńmy nieco na bok zagadnienie rozmów Bractwa z Rzymem, aby zrozumieć fakt, który ma znaczenie fundamentalne dla całej tej dyskusji: Bractwo zawsze do pewnego stopnia współpracowało z posoborowymi papieżami. Trzy zasady pomogą doprecyzować, że tak właśnie ma się sprawa z papieżem Franciszkiem.
Pierwsza zasada brzmi: Bractwo uznaje papieża Franciszka za papieża. O ile abp Lefebvre wykazywał pewną dozę tolerancji wobec poszczególnych sedewakantystów, o tyle zawsze odrzucał sedewakantyzm jako rozwiązanie dla bractwa kapłańskiego, które założył. Po dziś dzień kandydaci do święceń wyższych w Bractwie w wieczór poprzedzający święcenia muszą oświadczyć przed Najświętszym Sakramentem, że uznają aktualnego papieża za papieża.
Druga zasada mówi, że papież Franciszek jest papieżem Kościoła katolickiego. Oznacza to, że sprawuje on najwyższy urząd w instytucji, którą założył nasz Pan, Jezus Chrystus. Jako taki, papież nie decyduje i nie może decydować o celu (finality) tej instytucji. Kościół jest Kościołem niezależnie od jego osobistych odczuć w tym względzie. Jest to zapewne jedna z tych rzadkich sytuacji, gdy papież Franciszek mógłby zasadnie zapytać: „Kimże jestem, aby decydować?”2.
O tym właśnie należy pamiętać, gdy rozważamy pewne kierunki, w których papież Franciszek zdaje się prowadzić Kościół. Wydaje się na przykład, że chce on, aby Kościół był rzecznikiem ideologii ekologicznej w jej nowoczesnej, antyludzkiej formie, reprezentowanej przez takie osoby jak Jeffrey Sachs3 czy Paul Ehrlich4. Nie trzeba dodawać, że promowanie „celów zrównoważonego rozwoju”5 nie należy do misji Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy pociąga to za sobą drastyczne ograniczenie liczby ludności na świecie. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy papież Franciszek wierzy, że stanowi to część misji Kościoła bądź też chce, aby część tej misji stanowiło.

Po trzecie wreszcie, zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek. Innymi słowy, są oni w realny sposób zjednoczeni z papieżem Franciszkiem (nie chodzi tu o papieża Franciszka wraz z jego „osobistym magisterium”, lecz o papieża Franciszka jako papieża). Uznają oni, że jest on sprawującą władzę głową Kościoła, umieszczają jego wizerunek w swoich kaplicach, wymieniają jego imię podczas Mszy świętej i w trakcie błogosławieństw. Wymienione akty nie są ani obłudnym pozerstwem, ani pustymi symbolami – wskazują one na rzeczywistą jedność, jaka istnieje między Bractwem a papieżem. Wskazują na to, że Bractwo, mając na względzie dobro Świętej Matki Kościoła, współpracuje – przynajmniej do pewnego stopnia – z papieżem Franciszkiem.(...)''


źródłoJedność wiary z papieżem Franciszkiem a kanoniczne uznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

To nic, że głosi on nową ewangelię, że niszczy Kościół Święty, że niszczy rodziny,( zezwala na szybkie ,,rozwody Kościelne'', do miesiąca, bez niepotrzebnego przeciągania i badania.) nic to, że głosi herezje, że prowadzi ludzi na wieczne potępienie. Nawet Pismo Święte nie jest w stanie ich przekonać odnośnie fałszywego proroka na którego Św. Paweł rzucił podwójne przekleństwo:
6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!”

Widocznie bractwo św. Piusa X wie lepiej niż Św. Paweł. Ono fałszywego proroka gloryfikuje i żaden Św. Paweł , ani nawet Bóg nie będzie im mówił co mają robić i kogo słuchać.
Ono wie lepiej kto jest Święty , a kto nieświęty
. Co tam jakieś Pismo Święte będzie im mówiło jak rozpoznać fałszywego proroka!


Ewangelia według Św. Mateusza 7:15-23
15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
20 Tak więc po ich owocach poznacie ich.
21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
NORMALNY POLAK KATOLIK
Zrobiłem wersję audio dla leniuszków może sobie gdzieś użyjesz???
Czy Kapłan, który łamie prawie wszystkie Przykazan…
Quas Primas
Medalikowa, jeżeli NIE odwołasz tych oszczerstw, wiedz, ze twoje spowiedzi i Komunie Świete są ŚWIĘTOKRADZKIE.
Idziesz drogą potępienia.
Fideizm aż wylewa się z całej twojej osobowości. Doświadczamy tego codziennie tu na glorii poprzez twoje liczne artykuły i komentarze.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
Tu nie ma żadnych oszczerstw. Zobacz co oznacza słowo ,,oszczerstwo''.
Tu jest przedstawiona tylko sama prawda z dowodami. A ten artykuł powstał z troski o tych którzy wdepnęli w tę sektę. Główny zarzut dotyczy Łamania Przykazań Bożych!
I niestety większość z bractwa Piusa X dopuszcza się tych grzechów. A trwając w nich i korzystając z Sakramentów Św. dochodzi do profanacji. Jest …More
Quas Primas
Tu nie ma żadnych oszczerstw. Zobacz co oznacza słowo ,,oszczerstwo''.
Tu jest przedstawiona tylko sama prawda z dowodami. A ten artykuł powstał z troski o tych którzy wdepnęli w tę sektę. Główny zarzut dotyczy Łamania Przykazań Bożych!
I niestety większość z bractwa Piusa X dopuszcza się tych grzechów. A trwając w nich i korzystając z Sakramentów Św. dochodzi do profanacji. Jest to jedynie troska o opamiętanie o nawrócenie, gdyż zagrożone jest wieczne zbawienie! Ja swój obowiązek spełniłam to co mogłam zrobiłam, reszta zależy od każdego indywidualnie.
M K
Quas Primas
Pismo Święte wielokrotnie mówi o tym ,że fideizm jest ważniejszy od rozumu i ważniejszy od nauki oraz mądrości tego świata czyli szatana.Szeroko rozpisuje sie na te tematy swiety Paweł .Mówi wprost ,że to co wydaje sie swiatu głupie wybrał Pan Bóg by zawstydzić mędrców .Medalik głosi mądrość Bożą , pełną tajemnic i ukrytą przed takimi jak ty ,który odrzuca nawet 10 przykazań Bożych …More
Quas Primas
Pismo Święte wielokrotnie mówi o tym ,że fideizm jest ważniejszy od rozumu i ważniejszy od nauki oraz mądrości tego świata czyli szatana.Szeroko rozpisuje sie na te tematy swiety Paweł .Mówi wprost ,że to co wydaje sie swiatu głupie wybrał Pan Bóg by zawstydzić mędrców .Medalik głosi mądrość Bożą , pełną tajemnic i ukrytą przed takimi jak ty ,który odrzuca nawet 10 przykazań Bożych . To ty idziesz drogą potępienia .Mądrość Boża jest tylko dla wybranych (1 Kor 2:6
aron+ shares this
7202
Jaką drogą idzie bractwo Piusa X?
aron+
Sekta lefebrów w pełnej krasie!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, mnie zmusił do tego. Obiecałam mu to, więc słowa dotrzymuję. Wcześniej go ostrzegałam, że jeśli nie przestanie bluźnić Bogu, pluć na Kościół Święty i na naszego Świętego Papieża, wyjawię całą prawdę na temat bractwa . To jeszcze nie koniec. Będę demaskować szatana, bo wiele osób jest nieświadomych. Tak jak ja byłam, dopóki nie trafiłam na Glorię i nie zetknęłam się z osobami , które …More
VRS, mnie zmusił do tego. Obiecałam mu to, więc słowa dotrzymuję. Wcześniej go ostrzegałam, że jeśli nie przestanie bluźnić Bogu, pluć na Kościół Święty i na naszego Świętego Papieża, wyjawię całą prawdę na temat bractwa . To jeszcze nie koniec. Będę demaskować szatana, bo wiele osób jest nieświadomych. Tak jak ja byłam, dopóki nie trafiłam na Glorię i nie zetknęłam się z osobami , które niestety wdepnęły do tej sekty.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Maja 21, ale to co obiecałam jemu dotyczy obrony naszych Świętości. Bardziej sobie i Panu Bogu to obiecałam. A ta obietnica moja, będzie dla niego nauczką, że z Bogiem nikt nie wygrał i nie wygra! Plując na Kościół Święty, na naszego Świętego Papieża i bluźniąc Bogu, sam sobie szkodzi i wcześniej czy później dosięgnie go Sprawiedliwość Boża! Poza tym trzeba ostrzegać innych nieświadomych, jak …More
Maja 21, ale to co obiecałam jemu dotyczy obrony naszych Świętości. Bardziej sobie i Panu Bogu to obiecałam. A ta obietnica moja, będzie dla niego nauczką, że z Bogiem nikt nie wygrał i nie wygra! Plując na Kościół Święty, na naszego Świętego Papieża i bluźniąc Bogu, sam sobie szkodzi i wcześniej czy później dosięgnie go Sprawiedliwość Boża! Poza tym trzeba ostrzegać innych nieświadomych, jak niebezpieczna jest ta sekta.
Moim celem nie jest wyplenić sekciarzy, ale ostrzegać innych prze nimi.
Każdy ma wolną wolę i może wybrać, służbę szatanowi, czyli zamiast życia śmierć i to wieczną!
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Elkam, a ty do jakiej sekty należysz? Ja w przeciwieństwie do ciebie znam Pismo Święte i potrafię rozpoznać znaki czasu. Poza tym jak się nie zna Pisma Świętego to trzeba słuchać Bożych Kapłanów, którzy ostrzegają przed fałszywym prorokiem. Zresztą w artykule wszystko jest wytłumaczone. Przeczytaj sobie jeszcze raz. Wszystkie zarzuty są poparte dowodami i cytatami ze Świętej Ewangelii!
V.R.S.
@Medalik
"z Bogiem nikt nie wygrał i nie wygra"
---
Słusznie. Dlatego np. idolatria wojtyliańska jest z góry skazana na porażkę.
V.R.S.
@Maja 21
"VRS Napisałam ci Precz! Oczywiście wiem, że ty polskiego języka nie rozumiesz więc chociaż piszę nie do ciebie to odzew musi być. Wszak jesteś Kimś! Prawda lefebrysto? Masz się za inteligentnego a ja mam ciebie za głupca. Malutka różnica.
Ważna dla ciebie? 🥳"
---
Pani problemy emocjonalne i psychiczne mnie nie interesują. Od tego są lekarze i egzorcyści. A reagowanie agresją na komentarz …More
@Maja 21
"VRS Napisałam ci Precz! Oczywiście wiem, że ty polskiego języka nie rozumiesz więc chociaż piszę nie do ciebie to odzew musi być. Wszak jesteś Kimś! Prawda lefebrysto? Masz się za inteligentnego a ja mam ciebie za głupca. Malutka różnica.
Ważna dla ciebie? 🥳"
---

Pani problemy emocjonalne i psychiczne mnie nie interesują. Od tego są lekarze i egzorcyści. A reagowanie agresją na komentarz skierowany do innej osoby jest wyraźnym objawem zaawansowanych problemów jak wyżej.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, Każda celebra bez łączności z Kościołem, czyli również też Papieżem i Biskupem miejsca jest schizmatycka. Oznacza to, że taka Msza Święta jest niegodziwa, a Kapłan z nałożonymi karami kościelnymi popełnia grzech ciężki.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
I jeszcze na koniec ciekawostka! Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.
(...),,Współpraca jest możliwa
...Co do zasady pewna forma współpracy z modernistycznym papieżem jest zatem możliwa.
...Bractwo uznaje papieża Franciszka za papieża...
...papież Franciszek jest papieżem Kościoła katolickiego...
...zarówno członkowie Bractwa, jak i …
More
I jeszcze na koniec ciekawostka! Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.

(...),,Współpraca jest możliwa
...Co do zasady pewna forma współpracy z modernistycznym papieżem jest zatem możliwa.

...Bractwo uznaje papieża Franciszka za papieża...

...papież Franciszek jest papieżem Kościoła katolickiego...

...zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek...

Widocznie bractwo św. Piusa X wie lepiej niż Św. Paweł. Ono fałszywego proroka gloryfikuje i żaden Św. Paweł , ani nawet Bóg nie będzie im mówił co mają robić i kogo słuchać.
Ono wie lepiej kto jest Święty , a kto nieświęty
. Co tam jakieś Pismo Święte będzie im mówiło, jak rozpoznać fałszywego proroka!''
przeciwherezjom
Tak, to wydaje się absurdem do potęgi! Zaciekle krytykują (i często bardzo celnie) Bergoglio, a potem takie kwiatki. Ale kiedyś im to "wyprorokowałem". Że koniec końców to z nim współpracują w dziele niszczenia Kościoła. Trudno, żeby spółka się nie dogadywała...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
231.1K
Jaką drogą idzie bractwo Piusa X?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Swój swojego zawsze rozpozna.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Księga Izajasza
KSIĘGA GRÓŹB
1 Widzenie1 Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.

Niewierność i głupota narodu
2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu,
bo Pan przemawia:
«Wykarmiłem i wychowałem synów,
lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
3 Wół rozpoznaje swego pana
i osioł żłób swego właściciela,

Izrael …
More
Księga Izajasza

KSIĘGA GRÓŹB
1 Widzenie1 Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.


Niewierność i głupota narodu

2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu,
bo Pan przemawia:
«Wykarmiłem i wychowałem synów,
lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
3 Wół rozpoznaje swego pana
i osioł żłób swego właściciela,

Izrael na niczym się nie zna,

lud mój niczego nie rozumie».

---------------------------------------------
Niewierność i głupota narodu (słowo ,,narodu'',można zastąpić nazwą ,,bractwa Piusa X'').

Izrael na niczym się nie zna,

lud mój niczego nie rozumie''( W miejsce,, Izrael'', proponuję wstawić ,,Bractwo Piusa X).
przeciwherezjom
"z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecności Jezusa na Mszy Świętej posoborowej i podważając ważność Tej Mszy Świętej. Posuwają się nawet do bluźnierstwa, przezywając i wyśmiewając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w tym rycie." - DOKŁADNIE. To jest kult rytu. Ich główny sposób przyciągania do swojej sekty ludzi, bo każdy jest wrażliwy …More
"z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecności Jezusa na Mszy Świętej posoborowej i podważając ważność Tej Mszy Świętej. Posuwają się nawet do bluźnierstwa, przezywając i wyśmiewając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w tym rycie." - DOKŁADNIE. To jest kult rytu. Ich główny sposób przyciągania do swojej sekty ludzi, bo każdy jest wrażliwy na piękno, sacrum. W przeszłości Msza św sprawowana w starym rycie była nieatrakcyjna. Większość księży niestety sprawowała ją bardzo niestarannie, pospiesznie. Nie było wiele piękna... Jednak oczywiście, jak się przyłożyć - a sekta zwolenników i kasy ma sporo - to można tak przygotować, że jest na zewnątrz cudnie. I katolicy wciągani w to, myślą, że tak było zawsze.... Potem są uczeni, że to winien był Paweł VI, a potem, że Jan Paweł popełniał błędy, potem, że zupełnie był be (bo pogonił ich guru Lefebvra). A potem, że normalna Msza św jest nieważna, bo skażona modernizmem, bo kapłani nie stosują się do przepisów liturgicznych, bo Papież nie miał prawa (sic!) zatwierdzić nowego rytu itd. Koniec końców całe zwiedzione towarzystwo, nie wiedząc nawet kiedy, ląduje poza Kościołem.
Sekta? zdziwieni? Przecież nienawidzicie wszystkich, którzy nie mają waszych poglądów (dlatego odrzucacie ekumenizm - jest odmiana fałszywa i prawdziwa ekumenizmu - wy odrzucacie wszelki ekumenizm, czyli de facto zamykacie bramy nieba dla wszystkich, co nie są waszych poglądów) - uważacie, że tylko wy zostaniecie zbawieni - tak funkcjonują wszystkie sekty!
Ale wyżej Medalik nie opisał waszego największego błędu. Otóż chrześcijaństwo oparte jest na wielkiej Prawdzie - że zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa!!! Wy macie w miejsce Jezusa kogoś innego: nazwaliście go "tradycja". Przez małe "t" tu piszę. Bo wy nie zachowujecie Tradycji Kościoła. Najważniejsze w Tradycji to szacunek dla każdego następcy św. Piotra - uległość Jego nauczaniu (nie dotyczy oczywiście aktualnego antypapieża). Wasza krytyka wobec kilku Papieży - wzgardliwie nazywanych posoborowymi - jest tak wredna, że zakrawa na chuligaństwo - gdzie tu miejsce na uległość, szacunek, POSŁUSZEŃSTWO??? A odciąganie ludzi od Kościoła (zjadliwa krytyka NOM-u) jest tym samym, co fałszywe dyspensy zafundowane na początku plandemii przez biskupów-masonów. Tak jak oni i wy współpracujecie z diabłem, by zniszczyć wiarę. Widzicie i słusznie że wielu ludzi uległo bożkowi kowida. Wy owszem, nie musicie mu ulegać - diabeł was już ma, bo ulegliście bożkowi pychy i tzw "tradycji".
tekla
Kapłani Bractwa nie mówią, że NOM jest nieważne, mówią, że jest niegodne, a to nie to samo. Jak porównać obie Msze, trudno się nie zgodzić.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
tekla ,Kapłani Bractwa nie mówią, że NOM jest nieważne, mówią, że jest niegodne, a to nie to samo. Jak porównać obie Msze, trudno się nie zgodzić.
----------------
,a jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen."
tekla, czytałaś cały ten artykuł? Według ciebie Kapłan, który łamie Przykazania Boże, sprawuje Mszę …
More
tekla ,Kapłani Bractwa nie mówią, że NOM jest nieważne, mówią, że jest niegodne, a to nie to samo. Jak porównać obie Msze, trudno się nie zgodzić.
----------------
,a jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen."

tekla, czytałaś cały ten artykuł? Według ciebie Kapłan, który łamie Przykazania Boże, sprawuje Mszę Św. godnie, nawet jeśli jest to ryt trydencki? Czy nie jest to obłuda ,świętokradztwo i schizofrenia?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Paweł Michał ,,ERGO: MODERNIZM TO STRASZNA CHOROBA UMYSŁU. STAJESZ SIĘ UPOŚLEDZONY NA UMYŚLE, KTÓRY ZACZYNA SZWANKOWAĆ.
Jesteś wówczas błędnym rycerzem, walczącym z wiatrakami, miotającym się między jednym widziadłem, a drugim... ''
----------------------------------------------------
Lepiej jest być błądzącym rycerzem szukającym Prawdy, niż śpiącym!
A dużo jest teraz takich śpiących rycerzy, …More
Paweł Michał ,,ERGO: MODERNIZM TO STRASZNA CHOROBA UMYSŁU. STAJESZ SIĘ UPOŚLEDZONY NA UMYŚLE, KTÓRY ZACZYNA SZWANKOWAĆ.

Jesteś wówczas błędnym rycerzem, walczącym z wiatrakami, miotającym się między jednym widziadłem, a drugim... ''
----------------------------------------------------
Lepiej jest być błądzącym rycerzem szukającym Prawdy, niż śpiącym!
A dużo jest teraz takich śpiących rycerzy, uśpionych przez demona i samo zadowolonych z siebie, ślepych i głuchych na prawdę i uważających się za mędrców świata.
A tak naprawdę ogłupionych przez niego, zwiedzionych i prowadzonych na wieczne potępienie!
Obudźcie się śpiący rycerze, oby nie było dla was za późno, na wieczne zbawienie!!!
V.R.S.
jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen"
----
Jest to pogląd oparty na teologii Kościoła rozróżniającej aktywne communicatio in sacris od biernego. W przypadku sytuacji wątpliwych dopuszczalne jest to ostatnie. Teraz konkretny przykład:
tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K:
Corpus Domini nostri Jesu …More
jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen"
----
Jest to pogląd oparty na teologii Kościoła rozróżniającej aktywne communicatio in sacris od biernego. W przypadku sytuacji wątpliwych dopuszczalne jest to ostatnie. Teraz konkretny przykład:

tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K:
Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.

W: Amen.


Jest oczywiste do czego to "Amen" wiernego ("niech tak się stanie") się odnosi tj. do słów Kapłana by Ciało Chrystusa prowadziło przyjmującego do życia wiecznego (dosł. zachowywało/strzegło jego duszę na życie wieczne - "custodiat" to subjunctivus czyli odpowiada polskiemu "niech")

nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.

Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie"). Zwłaszcza że, wbrew protestantom, Kościół zawsze twierdził że Obecność Jezusa Chrystusa w Najśw. Eucharystii jest obiektywna - rzeczywista, substancjalna, niezależna od wiary komunikującego.
Jota-jotka
,,Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,
Marek Aureliusz.
,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE
Panie V.R S.
Dlaczego?
Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ
PO SOBORZE NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ

AMEN ("niech tak się stanie").
Jest …More
,,Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,

Marek Aureliusz.

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE

Panie V.R S.

Dlaczego?

Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ

PO SOBORZE NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ


AMEN ("niech tak się stanie").

Jest Pan pewien?
Jota-jotka
54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
55
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie,,
Wg Św Jana
V.R.S.
@Jota-jotka
No widzi pani, mam nieco inne zasady niż cesarz-poganin i prześladowca chrześcijan. Skoro dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere).
Co do reszty - to proszę uprzejmie przeformułować pytanie, bo nie wiem o co chodzi.
Jota-jotka
Nie będę pisać o co chodziła Panu ( bo tylko na to czeka) w słowach:
,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen",,More
Nie będę pisać o co chodziła Panu ( bo tylko na to czeka) w słowach:

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen",,
V.R.S.
@Jota-jotka
Wystarczy że pani napisze o co pani chodziło dwa komentarze wyżej.
Jota-jotka
Wklejam Pana cały komentarz
,,G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen"
----
Jest to pogląd oparty na teologii Kościoła rozróżniającej aktywne communicatio in sacris od biernego. W przypadku sytuacji wątpliwych dopuszczalne jest to ostatnie. Teraz konkretny przykład:
tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K: Corpus Domini nostri …More
Wklejam Pana cały komentarz

,,G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen"
----
Jest to pogląd oparty na teologii Kościoła rozróżniającej aktywne communicatio in sacris od biernego. W przypadku sytuacji wątpliwych dopuszczalne jest to ostatnie. Teraz konkretny przykład:

tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.

W: Amen.

Jest oczywiste do czego to "Amen" wiernego ("niech tak się stanie") się odnosi tj. do słów Kapłana by Ciało Chrystusa prowadziło przyjmującego do życia wiecznego (dosł. zachowywało/strzegło jego duszę na życie wieczne - "custodiat" to subjunctivus czyli odpowiada polskiemu
"niech")

----------------------------
nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.
Takie SA FAKTY

PONIŻEJ OPINIA

Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie"). Zwłaszcza że, wbrew protestantom, Kościół zawsze twierdził że Obecność Jezusa Chrystusa w Najśw. Eucharystii jest obiektywna - rzeczywista, substancjalna, niezależna od wiary komunikującego.,,
------------------------

Mój był do w/w części gdzie z faktów przeszedł Pan do opinii co oznacza
(Wklejam swój cały którego pan nie rozumie )

,Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,
Marek Aureliusz.

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE
Dlaczego?

Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ
PO SOBORZE II NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ


AMEN ("niech tak się stanie")

CZY Jest Pan pewien, pisząc że: Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen"

"niech tak się stanie").

Dla ścisłości dodam ,że cały czas mówi pan o


nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.


A wiem to z Nauczania Pana Jezusa.
54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
55
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie,,
Wg Św Jana

----------------------------
A Pan swoje Amen rozumie wprost wklejam cytat:

,,tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.

W: Amen.

Jest oczywiste do czego to "Amen" wiernego ("niech tak się stanie") się odnosi tj. do słów Kapłana by Ciało Chrystusa prowadziło przyjmującego do życia wiecznego (dosł. zachowywało/strzegło jego duszę na życie wieczne - "custodiat" to subjunctivus czyli odpowiada polskiemu
"niech"),,

Przemilczę też tą opinie :
Skoro dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere).
V.R.S.
@Jota-jotka
Po tej rozległej wklejce, która nic poza kolorami nie wnosi (w szczególności ucieka pani od istoty sprawy i nie wyjaśnia co ma oznaczać to "Amen" po "Ciało Chrystusa" w nowym rycie, skoro tu pani ze mną polemizuje), wnioskuję że chodzi pani niestety o zwykły spam czyli rozmycie wątku. Beze mnie. Dobrej nocy.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS ,,Skoro dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere)''.
-------------------------

No właśnie , ale ty coś słabo używasz tego intelektu danego Ci przez Boga. A komu więcej dano od tego będzie się więcej wymagało. Nie umiesz rozpoznać, że wdepnąłeś w sektę, nie umiesz rozpoznać fałszywego proroka, nie umiesz rozpoznać …More
VRS ,,Skoro dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere)''.
-------------------------

No właśnie , ale ty coś słabo używasz tego intelektu danego Ci przez Boga. A komu więcej dano od tego będzie się więcej wymagało. Nie umiesz rozpoznać, że wdepnąłeś w sektę, nie umiesz rozpoznać fałszywego proroka, nie umiesz rozpoznać fałszywej nauki od prawdziwej. Nie umiesz rozpoznawać po owocach, ani Świętości, ani wilków przebranych w owcze skóry.

I co ci po tym intelekcie? lepiej by było dla ciebie, gdy Bóg ci go zabrał. Swój intelekt wykorzystujesz do walki z Bogiem z Kościołem Świętym, że Świętym Papieżem. Jesteś prześmiewcą Boga, stawiasz się nawet w roli sędziego, aby sądzić naszego Najświętszego Papieża . Przeczytaj w Piśmie Świętym co się stało na starość z Salomonem, najmądrzejszym człowiekiem wszech czasów. Jak szatan odebrał mu rozum, A wiesz dlaczego, bo zdradził Boga i zaczął ,,cudzołożyć'' z innymi bożkami. Początkiem Mądrości Bożej jest Bojaźń Boża. Kto nie ma Bojaźni Bożej jest po prostu głupcem.


Mądrość Syracha

Tajemnica mądrości

Bojaźń Boża

11 Bojaźń Pańska3 to chwała i chluba,
wesele i korona radosnego uniesienia.
12 Bojaźń Pańska zadowala serca,
daje wesele, radość i długie życie.
13 Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu,
a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.
14 Początkiem mądrości jest Bojaźń Pana,
i dla tych, którzy są [Mu] wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki4.
15 Założyła u ludzi fundament wieczny,
a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.
16 Pełnia mądrości to bać się Pana,
który upoi ich5 owocami swoimi.
17 Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami,
a spichlerze swymi płodami.
18 Koroną mądrości - Bojaźń Pańska,
dająca pokój i czerstwe zdrowie.
Jota-jotka
Istotą sprawy ,jest to ,że rozumiem co oznacza Amen
nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.
Takie SA FAKTY
PONIŻEJ OPINIA Pana

Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie"). Zwłaszcza że, wbrew protestantom, Kościół zawsze twierdził że Obecność Jezusa Chrystusa w Najśw. Eucharystii jest obiektywna - rzeczywista, substancjalna, niezależna od
A Pan? Z Pana …More
Istotą sprawy ,jest to ,że rozumiem co oznacza Amen
nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.
Takie SA FAKTY

PONIŻEJ OPINIA Pana

Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie"). Zwłaszcza że, wbrew protestantom, Kościół zawsze twierdził że Obecność Jezusa Chrystusa w Najśw. Eucharystii jest obiektywna - rzeczywista, substancjalna, niezależna od

A Pan? Z Pana dosłownych słów mimo że,
,,dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere).,, NIE WIE O CO CHODZI czytaj swoje opinie
Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie").

Ps nie interpretuje ,bo przytaczam fakty ! Dlatego
,,Po tej rozległej wklejce, która nic poza kolorami nie wnosi,,
Nie wnosi bo nie może ,fakty same się bronią.
Może Pan używać słowa ,,wnioskuję ,,to też jest Pana OPINIA
DOBRANOC
V.R.S.
Jota-jotka
"Istotą sprawy ,jest to ,że rozumiem co oznacza Amen"
---
"Rozumiem" ale nie napiszę. Dziecinne to.
PS Nie napiszę ale wyrażę emocje. Infantylizm posoborowy w pełnej pokraśniałej krasie.
V.R.S.
@Medalik
No właśnie - bojaźń Boża. Coś czego zabrakło Karolowi Wojtyle gdy organizował Asyż i pochylał się nad Koranem.
I brakuje pani w pani zaślepieniu.
Jota-jotka
Czwarty raz wklejam.
Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,
Marek Aureliusz.
,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE
Dlaczego?
Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ
PO SOBORZE II NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ

AMEN ("niech tak się stanie") …More
Czwarty raz wklejam.
Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,
Marek Aureliusz.

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE
Dlaczego?

Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ
PO SOBORZE II NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ


AMEN ("niech tak się stanie")

CZY Jest Pan pewien, pisząc że: Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen"

"niech tak się stanie").

Dla ścisłości dodam ,że cały czas mówi pan o


nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.

A wiem to z Nauczania Pana Jezusa.
54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
55
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie,,
Wg Św Jana

Dobranoc
V.R.S.
@Jota-jotka
"Czwarty raz wklejam"
---
Może pani wkleić i 10x to samo. Sensu przez to nie nabierze.
modernistae prohibere
youtube.com/watch?v=YrLimD-SlJA nie może zostać zrealizowany - cenzura gloriańska niezawodna
Quas Primas
Czy kapłan, biskup i papież, który ŁAMIE WSZYSTKIE Przykazania Boże może być wiarygodny???
Widać może, bo owoce jego pontyfikatu widać dziś jak na dłoni...

Tajemnica popularności Jana Pawła II
"Młody biskup Karol Wojtyła z Polski solidaryzował się na soborze z tymi postępowymi teologami. Ks. Ludwik Nemec napisał w 1978 r. o Janie Pawle II: „Biskup Wojtyła zajmował na soborze stanowisko …More
Czy kapłan, biskup i papież, który ŁAMIE WSZYSTKIE Przykazania Boże może być wiarygodny???
Widać może, bo owoce jego pontyfikatu widać dziś jak na dłoni...

Tajemnica popularności Jana Pawła II

"Młody biskup Karol Wojtyła z Polski solidaryzował się na soborze z tymi postępowymi teologami. Ks. Ludwik Nemec napisał w 1978 r. o Janie Pawle II: „Biskup Wojtyła zajmował na soborze stanowisko progresywne” i „współpracował z postępowymi teologami”. Lata później Jan Paweł II uczynił de Lubaca i Congara kardynałami, pomimo tego, że nigdy nie wyrzekli się swych heterodoksyjnych poglądów. De Lubac był żarliwym obrońcą panteistycznego ewolucjonisty Teilharda de Chardin. Tak więc Jan Paweł II nagrodził purpurowymi kapeluszami dwóch modernistycznych teologów, których przedsoborowe – a również posoborowe – pisma negują zasadę „poza Kościołem nie ma zbawienia”.
piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1457
Quas Primas
Tajemnica popularności Jana Pawła II
"Również dwóch moich znajomych katolików zostało wyśmianych w rozmowie z protestanckim pastorem, gdy przekonywali go, że aby osiągnąć zbawienie, musi stać się katolikiem. „Co? – odpowiedział. – Nie czytacie pism własnego papieża? On modli się razem z protestantami. Chwali Marcina Lutra jako człowieka «głęboko religijnego». Nazywa protestantów «uczniami …More
Tajemnica popularności Jana Pawła II

"Również dwóch moich znajomych katolików zostało wyśmianych w rozmowie z protestanckim pastorem, gdy przekonywali go, że aby osiągnąć zbawienie, musi stać się katolikiem. „Co? – odpowiedział. – Nie czytacie pism własnego papieża? On modli się razem z protestantami. Chwali Marcina Lutra jako człowieka «głęboko religijnego». Nazywa protestantów «uczniami Chrystusa». Nigdy nie mówi, że w celu osiągnięcia zbawienia trzeba zostać katolikiem”.

pipiusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1457
Quas Primas
Trochę niedokończony ten komentarz, bo powinien dopisać "niż" i swoje wywody na temat schizmatyków...
Quas Primas
Tajemnica popularności Jana Pawła II
"W dniu śmierci Jana Pawła II zadzwoniła do mnie pewna pani z Nowej Zelandii, przyjaciółka mojej rodziny. Pracuje ona w środowisku, w którym nieustannie styka się z muzułmanami i hinduistami. Gdy mówi tym niekatolikom, z całą delikatnością i miłością, że aby zbawić swe dusze, muszą się nawrócić do jedynego prawdziwego Kościoła katolickiego, muzułmanie i …More
Tajemnica popularności Jana Pawła II
"W dniu śmierci Jana Pawła II zadzwoniła do mnie pewna pani z Nowej Zelandii, przyjaciółka mojej rodziny. Pracuje ona w środowisku, w którym nieustannie styka się z muzułmanami i hinduistami. Gdy mówi tym niekatolikom, z całą delikatnością i miłością, że aby zbawić swe dusze, muszą się nawrócić do jedynego prawdziwego Kościoła katolickiego, muzułmanie i hinduiści śmieją się z niej.
„Twój papież w to nie wierzy – śmieją się, mając na myśli Jana Pawła II. – Twój papież tak nie naucza. Jego inicjatywy międzyreligijne wcale o tym nie świadczą. Twój papież modli się z dalajlamą i hinduistami, odwiedza meczety i całuje Koran. Nie postępujesz zgodnie z tym, czego naucza twój własny papież. Dlaczego mielibyśmy cię słuchać?”.

(John Vennari)
piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1457
woj_tek
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

youtube.com/watch?v=aEnb1-JkRJ8


Szatan nienawidzi Bractwa Piusa X bo jako nieliczni pozostają wierni Jezusowi. Medalik pleciesz takie bzdury o Bractwie i o Soborze II, że nawet nie chce się tego komentować.... Poczytaj..., to dowiesz się m.in, że Sobór II uznał iż celebracja Mszy Św. musi pozostać bezwzględnie po łacinie ... a co mamy w kościołach?

Papież który złamał najważniejsze Boże przykazania, kim może być?

Antychryst - nowy targ cz1:
wydawnictwopaganini.pl/ojciec-augustyn-pelanowski/

Po owocach ich poznasz
PROTESTANCI BŁOGOSŁAWIĄ Bergoglio

CO MÓWI O MARYI i o MĘCE CHRYSTUSA Franciszek ?
FRANCISZEK PROSI MUZUŁMANINA O MODLITWĘ ZA SIEBIE .... do Allaha - posłuchaj !
ZNAKI NASZYCH CZASÓW kazanie radiowe z 26 stycznia 1947 r./ Fulton J. Sheen
DEMON MOLOCH wystawiony w Rzymie za pozwoleniem WATYKANU
Bergoglio nagradza morderczynię i homoseksualistkę honorami pontyfikalnymi
WIELKIE OSZUSTWO SZATANA cz.2
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Woj-tek, udowodniłam, że wasi kapłani łamią prawie wszystkie Przykazania Boże, a także Dwa Przykazania Miłości. Wasi Kapłani z Bractwa oszukują was, że Msza Św. Posoborowa jest nieważna i żeby w niej nie uczestniczyć bo to tylko nabożeństwo. To jest obrzydliwe kłamstwo. Skoro Jezus daje znaki przez Cuda Eucharystyczne to jak wasi Kapłani, mogą zaprzeczać temu i namawiać was do lekceważenia …More
Woj-tek, udowodniłam, że wasi kapłani łamią prawie wszystkie Przykazania Boże, a także Dwa Przykazania Miłości. Wasi Kapłani z Bractwa oszukują was, że Msza Św. Posoborowa jest nieważna i żeby w niej nie uczestniczyć bo to tylko nabożeństwo. To jest obrzydliwe kłamstwo. Skoro Jezus daje znaki przez Cuda Eucharystyczne to jak wasi Kapłani, mogą zaprzeczać temu i namawiać was do lekceważenia Najświętszej Ofiary Eucharystycznej Mszy Świętej? Jeśli to czynią to, albo są ślepymi przewodnikami, albo wilkami w owczej skórze. Innej opcji nie ma.

Wasi kapłani osądzają i odbierają dobre imię Świętego Jana Pawła II.
A nikt nie umie odpowiedzieć na proste pytanie, które zadałam już wielu tradycjonalistom i to takim , którzy uważają się za mądrych. Teraz Tobie zadam to pytanie, może ty będziesz umiał na nie odpowiedzieć. Czyją mocą Święty Jan Paweł II wyrzucał demony z opętanych ludzi?

A jeśli chodzi o Biskupa Rzymu Bergoglio, to czy wasi Kapłani nie wymieniają go w Liturgii? A kim jest Franciszek, to już chyba nawet małe dziecko wie.
Pan Jezus powiedział, że wszystko poznawać mamy po owocach i ja tak to rozeznałam. Jeśli się mylę to proszę to udowodnić!
V.R.S.
Papież,który publicznie narusza pierwsze na pewno wiarygodny nie jest.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, czy twój nick oznacza ,,Vade Retro Satana''?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Skoro lefebryści nie uznają postanowień II Soboru Watykańskiego, to nie powinni także uznawać postanowień I Soboru Watykańskiego ani Soboru Trydenckiego i pozostałych, czyli wszystkich 21 Soborów Kościoła Katolickiego, bo wszystkie zmieniały Pierwowzór czyli Tradycję!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
10 sierpnia 2012 – następuje rozłam w Bractwie Św. Piusa X. Powstaje Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X Ścisłej Obserwancji. Nowe bractwo zarzuciło Papieżowi Benedyktowi XVI bycie zwolennikiem wolności religijnej i ekumenizmu, natomiast biskupowi Bernardowi Fellayowi zbytnią uległość wobec Stolicy Apostolskiej[91]
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
02.07.2009
...Ponadto Benedykt XVI uzależnia przyznanie statusu kanonicznego od wyjaśnienia przez Bractwo kwestii doktrynalnych[88][89] oraz przypomina, że do czasu uregulowania statusu kanonicznego, kapłani Bractwa nie sprawują sakramentów zgodnie z prawem...
More
02.07.2009

...Ponadto Benedykt XVI uzależnia przyznanie statusu kanonicznego od wyjaśnienia przez Bractwo kwestii doktrynalnych[88][89] oraz przypomina, że do czasu uregulowania statusu kanonicznego, kapłani Bractwa nie sprawują sakramentów zgodnie z prawem...
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Cordis Mariæ Filius
Proszę mnie nie egzaminować.