Weronika....S
Jest całkiem odwrotnie, to posoborowie złamało katolickie wartości, głosząc aggionanento czyli dostosowanie do świata, podczas gdy świat ma być podporządkowany zasadom Ewangelii i aby te zasady zapanowały w świecie ofiarował się Chrystus dla zbawienia ludzi. I aż zgroza ogarnia na myśl, że Kościół zapowiedziany na Krzyżu przez Chrystusa, miałby się dostosowywać do zdemoralizowanego świata,,. …More
Jest całkiem odwrotnie, to posoborowie złamało katolickie wartości, głosząc aggionanento czyli dostosowanie do świata, podczas gdy świat ma być podporządkowany zasadom Ewangelii i aby te zasady zapanowały w świecie ofiarował się Chrystus dla zbawienia ludzi. I aż zgroza ogarnia na myśl, że Kościół zapowiedziany na Krzyżu przez Chrystusa, miałby się dostosowywać do zdemoralizowanego świata,,. Dostosowywanie zasad Ewangelii do świata to zdrada, a tak czyni wielu hierarchów, nie tylko w Niemczech.
Demoniczny atak na Mszę Świętą, która kilkanaście wieków prowadziła ludzi do Boga i atak na Bractwo Piusa X może być tylko wytłumaczony głosem Złego, dość często pojawiającym się w obrębie Kościoła instytucjonalnego, a towarzyszy temu obecnie totalny chaos w Kościele, liczenie ludzi na Mszy i nielegalne w duchu Prawa Kanonicznego dyspensy, nie mające uzasadnienia także logicznego.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Weronika...S,
Dz 20,29-30
DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
TRZECIA WYPRAWA MISYJNA
Do Miletu. Pożegnanie z Efezjanami
20 29 Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada*. 30 Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
----------------------------------------------------------------

A gdy ujrzycie…
More
Weronika...S,
Dz 20,29-30
DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
TRZECIA WYPRAWA MISYJNA
Do Miletu. Pożegnanie z Efezjanami
20 29 Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada*. 30 Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
----------------------------------------------------------------

A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby nie wypadło to w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego Bóg dokonał, aż do dni obecnych i nigdy nie będzie. Mk 13,24-18

----------------------------------------------------------------

Gdy więc ujrzycie “ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Mt 24,15-16
------------------------------------------------------


Ewangelia Mateusza 7:15-20 (BW)
“15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi !
16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi ?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień
20 Tak więc po owocach poznacie ich.
V.R.S.
Złamało m.in. dlatego właśnie że było równaniem w dół, do świata, do jego współczesnej mentalności i głupoty. Równaniem do owego chaosu. A założenia tego wszystkiego były tak idiotycznie utopijne, że jak się czyta, to wierzyć się nie chce.
Przykład:
Obawiano się że komunizm przejmuje masy. Wymyślono zatem że Kościół trzeba dostosować do poziomu mas (na różnych polach: liturgia, głoszenie, …More
Złamało m.in. dlatego właśnie że było równaniem w dół, do świata, do jego współczesnej mentalności i głupoty. Równaniem do owego chaosu. A założenia tego wszystkiego były tak idiotycznie utopijne, że jak się czyta, to wierzyć się nie chce.
Przykład:
Obawiano się że komunizm przejmuje masy. Wymyślono zatem że Kościół trzeba dostosować do poziomu mas (na różnych polach: liturgia, głoszenie, misyjność). Wyszło - to co wyszło. Uznano że komunizm przejmuje masy, bo daje masom poczucie wartości pseudo-mesjańskiej. Wymyślono zatem że trzeba masom dać takie samo poczucie w kościele np. wpuszczając do prezbiterium jako animatora liturgii, itd. czy zastępując kapłana-kaznodzieję (apostoła) robotnikiem-kapłanem powszechnym-kaznodzieją (apostołem). W rezultacie niemal zniszczono kapłaństwo.
Co ciekawe, te osoby, które powyższą utopię wdrażały miały ogląd rzeczywistości.
Dziś, czytając myśli jednego z księży, którzy kształtowali kapłańską świadomość K. Wojtyły (bo on w Polsce to się kształtował tylko duchowo-artystycznie - na Kotlarczyku i Słowackim, wzory duszpasterskie tj. nowinki czerpał z zachodu) wpadłem na taki dość trafny i zadziwiający, bo kontrastujący z resztą książki wywód:
„Nasza kultura jest całkowicie obca wobec niego [przeciętnego członka klasy pracującej], tak bardzo on że jej nie ufa. Naszkicujemy tu pokrótce kilka bardziej oczywistych różnic między naszym światem i jego światem. Ludzie kultury, ludzie wykształceni przemyśliwują swoje działania i żyją stosownie do zbioru zasad, które przyjął ich intelekt. Z drugiej strony, zwykły człowiek, działa na podstawie uczuć lub stosownie do zasad przyjętych przez swoich sąsiadów. Większość tych zasad działania można zredukować do w przeważającej mierze praktycznych i całkowicie materialistycznych maksym (…) Kolejna różnica dotyczy krytycznego ducha ludzi wykształconych. Będą dyskutowali i analizowali wszystko co im się przedstawi, czasem, dla zasady, z niechęci do instynktów stadnych. I znów, masy są tego przeciwieństwem. Biorą za swą własną opinię większości i działają wspólnie na podstawie tej opinii. Nie jest to wynik braku osobistej odwagi, lecz raczej ubóstwa idei. (…) Osobowość jest pochłaniana przez grupę. Tego rodzaju ludzie będą wystarczająco stanowczy w wyrażaniu swych opinii, lecz nie zauważają że ich wnioski nie są ich własnymi. Ludzie kulturalni opierają swe osądy na pewnych kryteriach zewnętrznych, lecz standard zwykłego robotnika jest mniej wymagający – zwykle zadowala się credo rozpoczynającym się od słów: ‘to wszystko kwestia opinii’.”
No i co zrobiono, mając świadomość tego wszystkiego? "Udzisiejszono" Kościół do wyżej opisanego poziomu. Jak naturalistyczną korporację nastawioną na konsumpcyjny "target", ignorując element nadprzyrodzony i profanując sacrum. Kościół, który cywilizował i tworzył kulturę, oczyszczając tradycje lokalne z tego co pogańskie, podnosząc barbarzyńców na wyższy poziom cywilizacyjny, teraz się adaptuje do antykultury.
aron+ shares this
7159
Jaką drogą idzie bractwo Piusa X?
aron+
Sekta lefebrów w pełnej krasie!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, mnie zmusił do tego. Obiecałam mu to, więc słowa dotrzymuję. Wcześniej go ostrzegałam, że jeśli nie przestanie bluźnić Bogu, pluć na Kościół Święty i na naszego Świętego Papieża, wyjawię całą prawdę na temat bractwa . To jeszcze nie koniec. Będę demaskować szatana, bo wiele osób jest nieświadomych. Tak jak ja byłam, dopóki nie trafiłam na Glorię i nie zetknęłam się z osobami , które …More
VRS, mnie zmusił do tego. Obiecałam mu to, więc słowa dotrzymuję. Wcześniej go ostrzegałam, że jeśli nie przestanie bluźnić Bogu, pluć na Kościół Święty i na naszego Świętego Papieża, wyjawię całą prawdę na temat bractwa . To jeszcze nie koniec. Będę demaskować szatana, bo wiele osób jest nieświadomych. Tak jak ja byłam, dopóki nie trafiłam na Glorię i nie zetknęłam się z osobami , które niestety wdepnęły do tej sekty.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Maja 21, ale to co obiecałam jemu dotyczy obrony naszych Świętości. Bardziej sobie i Panu Bogu to obiecałam. A ta obietnica moja, będzie dla niego nauczką, że z Bogiem nikt nie wygrał i nie wygra! Plując na Kościół Święty, na naszego Świętego Papieża i bluźniąc Bogu, sam sobie szkodzi i wcześniej czy później dosięgnie go Sprawiedliwość Boża! Poza tym trzeba ostrzegać innych nieświadomych, ak …More
Maja 21, ale to co obiecałam jemu dotyczy obrony naszych Świętości. Bardziej sobie i Panu Bogu to obiecałam. A ta obietnica moja, będzie dla niego nauczką, że z Bogiem nikt nie wygrał i nie wygra! Plując na Kościół Święty, na naszego Świętego Papieża i bluźniąc Bogu, sam sobie szkodzi i wcześniej czy później dosięgnie go Sprawiedliwość Boża! Poza tym trzeba ostrzegać innych nieświadomych, ak niebezpieczna jest ta sekta.
Moim celem nie jest wyplenić sekciarzy, ale ostrzegać innych prze nimi.
Każdy ma wolną wole i może wybrać, służbę szatanowi, czyli zamiast życia śmierć i to wieczną!
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Elkam, a ty do jakiej sekty należysz? Ja w przeciwieństwie do ciebie znam Pismo Święte i potrafię rozpoznać znaki czasu. Poza tym jak się nie zna Pisma Świętego to trzeba słuchać Bożych Kapłanów, którzy ostrzegają przed fałszywym prorokiem. Zresztą w artykule wszystko jest wytłumaczone. Przeczytaj sobie jeszcze raz. Wszystkie zarzuty są poparte dowodami i cytatami ze Świętej Ewangelii!
V.R.S.
@Medalik
"z Bogiem nikt nie wygrał i nie wygra"
---
Słusznie. Dlatego np. idolatria wojtyliańska jest z góry skazana na porażkę.
V.R.S.
@Maja 21
"VRS Napisałam ci Precz! Oczywiście wiem, że ty polskiego języka nie rozumiesz więc chociaż piszę nie do ciebie to odzew musi być. Wszak jesteś Kimś! Prawda lefebrysto? Masz się za inteligentnego a ja mam ciebie za głupca. Malutka różnica.
Ważna dla ciebie? 🥳"
---

Pani problemy emocjonalne i psychiczne mnie nie interesują. Od tego są lekarze i egzorcyści. A reagowanie agresją na …More
@Maja 21
"VRS Napisałam ci Precz! Oczywiście wiem, że ty polskiego języka nie rozumiesz więc chociaż piszę nie do ciebie to odzew musi być. Wszak jesteś Kimś! Prawda lefebrysto? Masz się za inteligentnego a ja mam ciebie za głupca. Malutka różnica.
Ważna dla ciebie? 🥳"
---

Pani problemy emocjonalne i psychiczne mnie nie interesują. Od tego są lekarze i egzorcyści. A reagowanie agresją na komentarz skierowany do innej osoby jest wyraźnym objawem zaawansowanych problemów jak wyżej.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, Każda celebra bez łączności z Kościołem, czyli również też Papieżem i Biskupem miejsca jest schizmatycka. Oznacza to, że taka Msza Święta jest niegodziwa, a Kapłan z nałożonymi karami kościelnymi popełnia grzech ciężki.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
I jeszcze na koniec ciekawostka! Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.

(...),,Współpraca jest możliwa
...Co do zasady pewna forma współpracy z modernistycznym papieżem jest zatem możliwa.

...Bractwo uznaje papieża Franciszka za papieża...

...papież Franciszek jest papieżem Kościoła katolickiego...

...zarówno członkowie Bractwa, …
More
I jeszcze na koniec ciekawostka! Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.

(...),,Współpraca jest możliwa
...Co do zasady pewna forma współpracy z modernistycznym papieżem jest zatem możliwa.

...Bractwo uznaje papieża Franciszka za papieża...

...papież Franciszek jest papieżem Kościoła katolickiego...

...zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek...

Widocznie bractwo św. Piusa X wie lepiej niż Św. Paweł. Ono fałszywego proroka gloryfikuje i żaden Św. Paweł , ani nawet Bóg nie będzie im mówił co mają robić i kogo słuchać.
Ono wie lepiej kto jest Święty , a kto nieświęty
. Co tam jakieś Pismo Święte będzie im mówiło, jak rozpoznać fałszywego proroka!''
przeciwherezjom
Tak, to wydaje się absurdem do potęgi! Zaciekle krytykują (i często bardzo celnie) Bergoglio, a potem takie kwiatki. Ale kiedyś im to "wyprorokowałem". Że koniec końców to z nim współpracują w dziele niszczenia Kościoła. Trudno, żeby spółka się nie dogadywała...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
23957
Jaką drogą idzie bractwo Piusa X?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Swój swojego zawsze rozpozna.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Księga Izajasza

KSIĘGA GRÓŹB
1 Widzenie1 Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.


Niewierność i głupota narodu

2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu,
bo Pan przemawia:
«Wykarmiłem i wychowałem synów,
lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
3 Wół rozpoznaje swego pana
i osioł żłób swego właściciela,

More
Księga Izajasza

KSIĘGA GRÓŹB
1 Widzenie1 Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.


Niewierność i głupota narodu

2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu,
bo Pan przemawia:
«Wykarmiłem i wychowałem synów,
lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
3 Wół rozpoznaje swego pana
i osioł żłób swego właściciela,

Izrael na niczym się nie zna,

lud mój niczego nie rozumie».

---------------------------------------------
Niewierność i głupota narodu (słowo ,,narodu'',można zastąpić nazwą ,,bractwa Piusa X'').

Izrael na niczym się nie zna,

lud mój niczego nie rozumie''( W miejsce,, Izrael'', proponuję wstawić ,,Bractwo Piusa X).
przeciwherezjom
"z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecności Jezusa na Mszy Świętej posoborowej i podważając ważność Tej Mszy Świętej. Posuwają się nawet do bluźnierstwa, przezywając i wyśmiewając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w tym rycie." - DOKŁADNIE. To jest kult rytu. Ich główny sposób przyciągania do swojej sekty ludzi, bo każdy jest wrażliwy…More
"z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecności Jezusa na Mszy Świętej posoborowej i podważając ważność Tej Mszy Świętej. Posuwają się nawet do bluźnierstwa, przezywając i wyśmiewając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w tym rycie." - DOKŁADNIE. To jest kult rytu. Ich główny sposób przyciągania do swojej sekty ludzi, bo każdy jest wrażliwy na piękno, sacrum. W przeszłości Msza św sprawowana w starym rycie była nieatrakcyjna. Większość księży niestety sprawowała ją bardzo niestarannie, pospiesznie. Nie było wiele piękna... Jednak oczywiście, jak się przyłożyć - a sekta zwolenników i kasy ma sporo - to można tak przygotować, że jest na zewnątrz cudnie. I katolicy wciągani w to, myślą, że tak było zawsze.... Potem są uczeni, że to winien był Paweł VI, a potem, że Jan Paweł popełniał błędy, potem, że zupełnie był be (bo pogonił ich guru Lefebvra). A potem, że normalna Msza św jest nieważna, bo skażona modernizmem, bo kapłani nie stosują się do przepisów liturgicznych, bo Papież nie miał prawa (sic!) zatwierdzić nowego rytu itd. Koniec końców całe zwiedzione towarzystwo, nie wiedząc nawet kiedy, ląduje poza Kościołem.
Sekta? zdziwieni? Przecież nienawidzicie wszystkich, którzy nie mają waszych poglądów (dlatego odrzucacie ekumenizm - jest odmiana fałszywa i prawdziwa ekumenizmu - wy odrzucacie wszelki ekumenizm, czyli de facto zamykacie bramy nieba dla wszystkich, co nie są waszych poglądów) - uważacie, że tylko wy zostaniecie zbawieni - tak funkcjonują wszystkie sekty!
Ale wyżej Medalik nie opisał waszego największego błędu. Otóż chrześcijaństwo oparte jest na wielkiej Prawdzie - że zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa!!! Wy macie w miejsce Jezusa kogoś innego: nazwaliście go "tradycja". Przez małe "t" tu piszę. Bo wy nie zachowujecie Tradycji Kościoła. Najważniejsze w Tradycji to szacunek dla każdego następcy św. Piotra - uległość Jego nauczaniu (nie dotyczy oczywiście aktualnego antypapieża). Wasza krytyka wobec kilku Papieży - wzgardliwie nazywanych posoborowymi - jest tak wredna, że zakrawa na chuligaństwo - gdzie tu miejsce na uległość, szacunek, POSŁUSZEŃSTWO??? A odciąganie ludzi od Kościoła (zjadliwa krytyka NOM-u) jest tym samym, co fałszywe dyspensy zafundowane na początku plandemii przez biskupów-masonów. Tak jak oni i wy współpracujecie z diabłem, by zniszczyć wiarę. Widzicie i słusznie że wielu ludzi uległo bożkowi kowida. Wy owszem, nie musicie mu ulegać - diabeł was już ma, bo ulegliście bożkowi pychy i tzw "tradycji".
tekla
Kapłani Bractwa nie mówią, że NOM jest nieważne, mówią, że jest niegodne, a to nie to samo. Jak porównać obie Msze, trudno się nie zgodzić.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
tekla ,Kapłani Bractwa nie mówią, że NOM jest nieważne, mówią, że jest niegodne, a to nie to samo. Jak porównać obie Msze, trudno się nie zgodzić.
----------------
,a jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen."

tekla, czytałaś cały ten artykuł? Według ciebie Kapłan, który łamie Przykazania Boże, sprawuje Mszę Św.…
More
tekla ,Kapłani Bractwa nie mówią, że NOM jest nieważne, mówią, że jest niegodne, a to nie to samo. Jak porównać obie Msze, trudno się nie zgodzić.
----------------
,a jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen."

tekla, czytałaś cały ten artykuł? Według ciebie Kapłan, który łamie Przykazania Boże, sprawuje Mszę Św. godnie, nawet jeśli jest to ryt trydencki? Czy nie jest to obłuda ,świętokradztwo i schizofrenia?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Paweł Michał ,,ERGO: MODERNIZM TO STRASZNA CHOROBA UMYSŁU. STAJESZ SIĘ UPOŚLEDZONY NA UMYŚLE, KTÓRY ZACZYNA SZWANKOWAĆ.

Jesteś wówczas błędnym rycerzem, walczącym z wiatrakami, miotającym się między jednym widziadłem, a drugim... ''
----------------------------------------------------
Lepiej jest być błądzącym rycerzem szukającym Prawdy, niż śpiącym!
A dużo jest teraz takich śpią…More
Paweł Michał ,,ERGO: MODERNIZM TO STRASZNA CHOROBA UMYSŁU. STAJESZ SIĘ UPOŚLEDZONY NA UMYŚLE, KTÓRY ZACZYNA SZWANKOWAĆ.

Jesteś wówczas błędnym rycerzem, walczącym z wiatrakami, miotającym się między jednym widziadłem, a drugim... ''
----------------------------------------------------
Lepiej jest być błądzącym rycerzem szukającym Prawdy, niż śpiącym!
A dużo jest teraz takich śpiących rycerzy, uśpionych przez demona i samo zadowolonych z siebie, ślepych i głuchych na prawdę i uważających się za mędrców świata.
A tak naprawdę ogłupionych przez niego, zwiedzionych i prowadzonych na wieczne potępienie!
Obudźcie się śpiący rycerze, oby nie było dla was za późno, na wieczne zbawienie!!!
V.R.S.
jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen"
----
Jest to pogląd oparty na teologii Kościoła rozróżniającej aktywne communicatio in sacris od biernego. W przypadku sytuacji wątpliwych dopuszczalne jest to ostatnie. Teraz konkretny przykład:

tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K: Corpus Domini nostri Jesu …More
jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen"
----
Jest to pogląd oparty na teologii Kościoła rozróżniającej aktywne communicatio in sacris od biernego. W przypadku sytuacji wątpliwych dopuszczalne jest to ostatnie. Teraz konkretny przykład:

tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.

W: Amen.


Jest oczywiste do czego to "Amen" wiernego ("niech tak się stanie") się odnosi tj. do słów Kapłana by Ciało Chrystusa prowadziło przyjmującego do życia wiecznego (dosł. zachowywało/strzegło jego duszę na życie wieczne - "custodiat" to subjunctivus czyli odpowiada polskiemu "niech")

nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.

Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie"). Zwłaszcza że, wbrew protestantom, Kościół zawsze twierdził że Obecność Jezusa Chrystusa w Najśw. Eucharystii jest obiektywna - rzeczywista, substancjalna, niezależna od wiary komunikującego.
Jota-jotka
,,Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,

Marek Aureliusz.

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE

Panie V.R S.

Dlaczego?

Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ

PO SOBORZE NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ


AMEN ("niech …More
,,Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,

Marek Aureliusz.

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE

Panie V.R S.

Dlaczego?

Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ

PO SOBORZE NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ


AMEN ("niech tak się stanie").

Jest Pan pewien?
Jota-jotka
54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
55
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie,,
Wg Św Jana
V.R.S.
@Jota-jotka
No widzi pani, mam nieco inne zasady niż cesarz-poganin i prześladowca chrześcijan. Skoro dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere).
Co do reszty - to proszę uprzejmie przeformułować pytanie, bo nie wiem o co chodzi.
Jota-jotka
Nie będę pisać o co chodziła Panu ( bo tylko na to czeka) w słowach:

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen",,
V.R.S.
@Jota-jotka
Wystarczy że pani napisze o co pani chodziło dwa komentarze wyżej.
Jota-jotka
Wklejam Pana cały komentarz

,,G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen"
----
Jest to pogląd oparty na teologii Kościoła rozróżniającej aktywne communicatio in sacris od biernego. W przypadku sytuacji wątpliwych dopuszczalne jest to ostatnie. Teraz konkretny przykład:

tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K: Corpus Domini nostr…More
Wklejam Pana cały komentarz

,,G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen"
----
Jest to pogląd oparty na teologii Kościoła rozróżniającej aktywne communicatio in sacris od biernego. W przypadku sytuacji wątpliwych dopuszczalne jest to ostatnie. Teraz konkretny przykład:

tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.

W: Amen.

Jest oczywiste do czego to "Amen" wiernego ("niech tak się stanie") się odnosi tj. do słów Kapłana by Ciało Chrystusa prowadziło przyjmującego do życia wiecznego (dosł. zachowywało/strzegło jego duszę na życie wieczne - "custodiat" to subjunctivus czyli odpowiada polskiemu
"niech")

----------------------------
nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.
Takie SA FAKTY

PONIŻEJ OPINIA

Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie"). Zwłaszcza że, wbrew protestantom, Kościół zawsze twierdził że Obecność Jezusa Chrystusa w Najśw. Eucharystii jest obiektywna - rzeczywista, substancjalna, niezależna od wiary komunikującego.,,
------------------------

Mój był do w/w części gdzie z faktów przeszedł Pan do opinii co oznacza
(Wklejam swój cały którego pan nie rozumie )

,Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,
Marek Aureliusz.

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE
Dlaczego?

Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ
PO SOBORZE II NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ


AMEN ("niech tak się stanie")

CZY Jest Pan pewien, pisząc że: Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen"

"niech tak się stanie").

Dla ścisłości dodam ,że cały czas mówi pan o


nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.


A wiem to z Nauczania Pana Jezusa.
54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
55
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie,,
Wg Św Jana

----------------------------
A Pan swoje Amen rozumie wprost wklejam cytat:

,,tradycyjna formuła Komunii w rycie rzymskim:
K: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam.

W: Amen.

Jest oczywiste do czego to "Amen" wiernego ("niech tak się stanie") się odnosi tj. do słów Kapłana by Ciało Chrystusa prowadziło przyjmującego do życia wiecznego (dosł. zachowywało/strzegło jego duszę na życie wieczne - "custodiat" to subjunctivus czyli odpowiada polskiemu
"niech"),,

Przemilczę też tą opinie :
Skoro dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere).
V.R.S.
@Jota-jotka
Po tej rozległej wklejce, która nic poza kolorami nie wnosi (w szczególności ucieka pani od istoty sprawy i nie wyjaśnia co ma oznaczać to "Amen" po "Ciało Chrystusa" w nowym rycie, skoro tu pani ze mną polemizuje), wnioskuję że chodzi pani niestety o zwykły spam czyli rozmycie wątku. Beze mnie. Dobrej nocy.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS ,,Skoro dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere)''.
-------------------------

No właśnie , ale ty coś słabo używasz tego intelektu danego Ci przez Boga. A komu więcej dano od tego będzie się więcej wymagało. Nie umiesz rozpoznać, że wdepnąłeś w sektę, nie umiesz rozpoznać fałszywego proroka, nie umiesz …More
VRS ,,Skoro dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere)''.
-------------------------

No właśnie , ale ty coś słabo używasz tego intelektu danego Ci przez Boga. A komu więcej dano od tego będzie się więcej wymagało. Nie umiesz rozpoznać, że wdepnąłeś w sektę, nie umiesz rozpoznać fałszywego proroka, nie umiesz rozpoznać fałszywej nauki od prawdziwej. Nie umiesz rozpoznawać po owocach, ani Świętości, ani wilków przebranych w owcze skóry.

I co ci po tym intelekcie? lepiej by było dla ciebie, gdy Bóg ci go zabrał. Swój intelekt wykorzystujesz do walki z Bogiem z Kościołem Świętym, że Świętym Papieżem. Jesteś prześmiewcą Boga, stawiasz się nawet w roli sędziego, aby sądzić naszego Najświętszego Papieża . Przeczytaj w Piśmie Świętym co się stało na starość z Salomonem, najmądrzejszym człowiekiem wszech czasów. Jak szatan odebrał mu rozum, A wiesz dlaczego, bo zdradził Boga i zaczął ,,cudzołożyć'' z innymi bożkami. Początkiem Mądrości Bożej jest Bojaźń Boża. Kto nie ma Bojaźni Bożej jest po prostu głupcem.


Mądrość Syracha

Tajemnica mądrości

Bojaźń Boża

11 Bojaźń Pańska3 to chwała i chluba,
wesele i korona radosnego uniesienia.
12 Bojaźń Pańska zadowala serca,
daje wesele, radość i długie życie.
13 Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu,
a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.
14 Początkiem mądrości jest Bojaźń Pana,
i dla tych, którzy są [Mu] wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki4.
15 Założyła u ludzi fundament wieczny,
a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.
16 Pełnia mądrości to bać się Pana,
który upoi ich5 owocami swoimi.
17 Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami,
a spichlerze swymi płodami.
18 Koroną mądrości - Bojaźń Pańska,
dająca pokój i czerstwe zdrowie.
Jota-jotka
Istotą sprawy ,jest to ,że rozumiem co oznacza Amen
nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.
Takie SA FAKTY

PONIŻEJ OPINIA Pana

Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie"). Zwłaszcza że, wbrew protestantom, Kościół zawsze twierdził że Obecność Jezusa Chrystusa w Najśw. Eucharystii jest obiektywna - rzeczywista, substancjalna, niezależna od

A Pan? Z …More
Istotą sprawy ,jest to ,że rozumiem co oznacza Amen
nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.
Takie SA FAKTY

PONIŻEJ OPINIA Pana

Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie"). Zwłaszcza że, wbrew protestantom, Kościół zawsze twierdził że Obecność Jezusa Chrystusa w Najśw. Eucharystii jest obiektywna - rzeczywista, substancjalna, niezależna od

A Pan? Z Pana dosłownych słów mimo że,
,,dobry Bóg dał mi intelekt to po to bym zbierał spostrzeżenia i odczytywał spomiędzy nich rzeczywistość (łac. intellegere).,, NIE WIE O CO CHODZI czytaj swoje opinie
Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" ("niech tak się stanie").

Ps nie interpretuje ,bo przytaczam fakty ! Dlatego
,,Po tej rozległej wklejce, która nic poza kolorami nie wnosi,,
Nie wnosi bo nie może ,fakty same się bronią.
Może Pan używać słowa ,,wnioskuję ,,to też jest Pana OPINIA
DOBRANOC
V.R.S.
Jota-jotka
"Istotą sprawy ,jest to ,że rozumiem co oznacza Amen"
---
"Rozumiem" ale nie napiszę. Dziecinne to.
PS Nie napiszę ale wyrażę emocje. Infantylizm posoborowy w pełnej pokraśniałej krasie.
V.R.S.
@Medalik
No właśnie - bojaźń Boża. Coś czego zabrakło Karolowi Wojtyle gdy organizował Asyż i pochylał się nad Koranem.
I brakuje pani w pani zaślepieniu.
Jota-jotka
Czwarty raz wklejam.
Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,
Marek Aureliusz.

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE
Dlaczego?

Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ
PO SOBORZE II NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ


AMEN ("…More
Czwarty raz wklejam.
Sam od siebie nic nie dodawaj do tego, co ci zwiastują nadarzające się spostrzeżenia...,,
Marek Aureliusz.

,,Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen" JEST TO FAKT I OPINIA JEDNOCZEŚNIE
Dlaczego?

Jest to zwrócenie i przeniesienie uwagi ,że CI WSZYSCY , KTÓRZY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ
PO SOBORZE II NIE SĄ ŚWIADOMI DLACZEGO ODPOWIADAJĄ


AMEN ("niech tak się stanie")

CZY Jest Pan pewien, pisząc że: Nie wiadomo o co chodzi tj. czego ma dotyczyć to "Amen"

"niech tak się stanie").

Dla ścisłości dodam ,że cały czas mówi pan o


nowy ryt 1969:
K: Ciało Chrystusa.
W. Amen.

A wiem to z Nauczania Pana Jezusa.
54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
55
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez9 Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie,,
Wg Św Jana

Dobranoc
V.R.S.
@Jota-jotka
"Czwarty raz wklejam"
---
Może pani wkleić i 10x to samo. Sensu przez to nie nabierze.
modernistae prohibere
youtube.com/watch?v=YrLimD-SlJA nie może zostać zrealizowany - cenzura gloriańska niezawodna
Quas Primas
Czy kapłan, biskup i papież, który ŁAMIE WSZYSTKIE Przykazania Boże może być wiarygodny???
Widać może, bo owoce jego pontyfikatu widać dziś jak na dłoni...

Tajemnica popularności Jana Pawła II

"Młody biskup Karol Wojtyła z Polski solidaryzował się na soborze z tymi postępowymi teologami. Ks. Ludwik Nemec napisał w 1978 r. o Janie Pawle II: „Biskup Wojtyła zajmował na soborze stanowisko …More
Czy kapłan, biskup i papież, który ŁAMIE WSZYSTKIE Przykazania Boże może być wiarygodny???
Widać może, bo owoce jego pontyfikatu widać dziś jak na dłoni...

Tajemnica popularności Jana Pawła II

"Młody biskup Karol Wojtyła z Polski solidaryzował się na soborze z tymi postępowymi teologami. Ks. Ludwik Nemec napisał w 1978 r. o Janie Pawle II: „Biskup Wojtyła zajmował na soborze stanowisko progresywne” i „współpracował z postępowymi teologami”. Lata później Jan Paweł II uczynił de Lubaca i Congara kardynałami, pomimo tego, że nigdy nie wyrzekli się swych heterodoksyjnych poglądów. De Lubac był żarliwym obrońcą panteistycznego ewolucjonisty Teilharda de Chardin. Tak więc Jan Paweł II nagrodził purpurowymi kapeluszami dwóch modernistycznych teologów, których przedsoborowe – a również posoborowe – pisma negują zasadę „poza Kościołem nie ma zbawienia”.
piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1457
Quas Primas
Tajemnica popularności Jana Pawła II

"Również dwóch moich znajomych katolików zostało wyśmianych w rozmowie z protestanckim pastorem, gdy przekonywali go, że aby osiągnąć zbawienie, musi stać się katolikiem. „Co? – odpowiedział. – Nie czytacie pism własnego papieża? On modli się razem z protestantami. Chwali Marcina Lutra jako człowieka «głęboko religijnego». Nazywa protestantów «uczniami …More
Tajemnica popularności Jana Pawła II

"Również dwóch moich znajomych katolików zostało wyśmianych w rozmowie z protestanckim pastorem, gdy przekonywali go, że aby osiągnąć zbawienie, musi stać się katolikiem. „Co? – odpowiedział. – Nie czytacie pism własnego papieża? On modli się razem z protestantami. Chwali Marcina Lutra jako człowieka «głęboko religijnego». Nazywa protestantów «uczniami Chrystusa». Nigdy nie mówi, że w celu osiągnięcia zbawienia trzeba zostać katolikiem”.

pipiusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1457
Quas Primas
Trochę niedokończony ten komentarz, bo powinien dopisać "niż" i swoje wywody na temat schizmatyków...
Quas Primas
Tajemnica popularności Jana Pawła II
"W dniu śmierci Jana Pawła II zadzwoniła do mnie pewna pani z Nowej Zelandii, przyjaciółka mojej rodziny. Pracuje ona w środowisku, w którym nieustannie styka się z muzułmanami i hinduistami. Gdy mówi tym niekatolikom, z całą delikatnością i miłością, że aby zbawić swe dusze, muszą się nawrócić do jedynego prawdziwego Kościoła katolickiego, muzułmanie i hind…More
Tajemnica popularności Jana Pawła II
"W dniu śmierci Jana Pawła II zadzwoniła do mnie pewna pani z Nowej Zelandii, przyjaciółka mojej rodziny. Pracuje ona w środowisku, w którym nieustannie styka się z muzułmanami i hinduistami. Gdy mówi tym niekatolikom, z całą delikatnością i miłością, że aby zbawić swe dusze, muszą się nawrócić do jedynego prawdziwego Kościoła katolickiego, muzułmanie i hinduiści śmieją się z niej.
„Twój papież w to nie wierzy – śmieją się, mając na myśli Jana Pawła II. – Twój papież tak nie naucza. Jego inicjatywy międzyreligijne wcale o tym nie świadczą. Twój papież modli się z dalajlamą i hinduistami, odwiedza meczety i całuje Koran. Nie postępujesz zgodnie z tym, czego naucza twój własny papież. Dlaczego mielibyśmy cię słuchać?”.

(John Vennari)
piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1457
woj_tek
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

youtube.com/watch?v=aEnb1-JkRJ8


Szatan nienawidzi Bractwa Piusa X bo jako nieliczni pozostają wierni Jezusowi. Medalik pleciesz takie bzdury o Bractwie i o Soborze II, że nawet nie chce się tego komentować.... Poczytaj..., to dowiesz się m.in, że Sobór II uznał iż celebracja Mszy Św. musi pozostać bezwzględnie po łacinie ... a co mamy w kościołach?

Papież który złamał najważniejsze Boże przykazania, kim może być?

Antychryst - nowy targ cz1:
wydawnictwopaganini.pl/ojciec-augustyn-pelanowski/

Po owocach ich poznasz
PROTESTANCI BŁOGOSŁAWIĄ Bergoglio

CO MÓWI O MARYI i o MĘCE CHRYSTUSA Franciszek ?
FRANCISZEK PROSI MUZUŁMANINA O MODLITWĘ ZA SIEBIE .... do Allaha - posłuchaj !
ZNAKI NASZYCH CZASÓW kazanie radiowe z 26 stycznia 1947 r./ Fulton J. Sheen
DEMON MOLOCH wystawiony w Rzymie za pozwoleniem WATYKANU
Bergoglio nagradza morderczynię i homoseksualistkę honorami pontyfikalnymi
WIELKIE OSZUSTWO SZATANA cz.2
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Woj-tek, udowodniłam, że wasi kapłani łamią prawie wszystkie Przykazania Boże, a także Dwa Przykazania Miłości. Wasi Kapłani z Bractwa oszukują was, że Msza Św. Posoborowa jest nieważna i żeby w niej nie uczestniczyć bo to tylko nabożeństwo. To jest obrzydliwe kłamstwo. Skoro Jezus daje znaki przez Cuda Eucharystyczne to jak wasi Kapłani, mogą zaprzeczać temu i namawiać was do lekceważenia …More
Woj-tek, udowodniłam, że wasi kapłani łamią prawie wszystkie Przykazania Boże, a także Dwa Przykazania Miłości. Wasi Kapłani z Bractwa oszukują was, że Msza Św. Posoborowa jest nieważna i żeby w niej nie uczestniczyć bo to tylko nabożeństwo. To jest obrzydliwe kłamstwo. Skoro Jezus daje znaki przez Cuda Eucharystyczne to jak wasi Kapłani, mogą zaprzeczać temu i namawiać was do lekceważenia Najświętszej Ofiary Eucharystycznej Mszy Świętej? Jeśli to czynią to, albo są ślepymi przewodnikami, albo wilkami w owczej skórze. Innej opcji nie ma.

Wasi kapłani osądzają i odbierają dobre imię Świętego Jana Pawła II.
A nikt nie umie odpowiedzieć na proste pytanie, które zadałam już wielu tradycjonalistom i to takim , którzy uważają się za mądrych. Teraz Tobie zadam to pytanie, może ty będziesz umiał na nie odpowiedzieć. Czyją mocą Święty Jan Paweł II wyrzucał demony z opętanych ludzi?

A jeśli chodzi o Biskupa Rzymu Bergoglio, to czy wasi Kapłani nie wymieniają go w Liturgii? A kim jest Franciszek, to już chyba nawet małe dziecko wie.
Pan Jezus powiedział, że wszystko poznawać mamy po owocach i ja tak to rozeznałam. Jeśli się mylę to proszę to udowodnić!
V.R.S.
Papież,który publicznie narusza pierwsze na pewno wiarygodny nie jest.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, czy twój nick oznacza ,,Vade Retro Satana''?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Skoro lefebryści nie uznają postanowień II Soboru Watykańskiego, to nie powinni także uznawać postanowień I Soboru Watykańskiego ani Soboru Trydenckiego i pozostałych, czyli wszystkich 21 Soborów Kościoła Katolickiego, bo wszystkie zmieniały Pierwowzór czyli Tradycję!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
10 sierpnia 2012 – następuje rozłam w Bractwie Św. Piusa X. Powstaje Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X Ścisłej Obserwancji. Nowe bractwo zarzuciło Papieżowi Benedyktowi XVI bycie zwolennikiem wolności religijnej i ekumenizmu, natomiast biskupowi Bernardowi Fellayowi zbytnią uległość wobec Stolicy Apostolskiej[91]
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
02.07.2009

...Ponadto Benedykt XVI uzależnia przyznanie statusu kanonicznego od wyjaśnienia przez Bractwo kwestii doktrynalnych[88][89] oraz przypomina, że do czasu uregulowania statusu kanonicznego, kapłani Bractwa nie sprawują sakramentów zgodnie z prawem...
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Cordis Mariæ Filius
Proszę mnie nie egzaminować.