Libor Halik
4203.6K

Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl

Protože už v polovině 19. století nejen nekřesťané a Židé, ale také i katoličtí kněží byli stokou nečistoty dle slov Panny Marie v La Salettě. Pro tyto jejich hříchy Bůh dopustil, že už v r.1864 …
Coburg
Libor, prečítajte si toto a bude vám jasné o čo u prvých piatkoch šlo, netreba to ani komentovať. jezismaria1.webnode.sk/gustav-husak-jeho-obratenie/ Napokom máme ešte 9 prvých sobôt, 7 prvých nedieľ, a podobne, takže to nie je žiadny výmysel sv. Margity Alacocque
Zedad
Proč Bůh nezasahuje? Dal nám svobodu. On o naší situaci ví a my ho do ní musíme pozvat. On má dost moci, aby næm pomohl, jak je psáno.
ľubica
Dňa 27. decembra 1673 sa jej zjavilo v oslňujúcom lesku Božské Srdce. Práve vtedy kľačala pred Sviatosťou Oltárnou. Srdce bolo ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. Podľa jej vlastných slov sama bola naplnená nevýslovnou láskou. Druhé zjavenie mala v piatok v oktáve Božieho tela. Vtedy videla päť Kristových rán. Pritom počula hlas: „Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba …More
Dňa 27. decembra 1673 sa jej zjavilo v oslňujúcom lesku Božské Srdce. Práve vtedy kľačala pred Sviatosťou Oltárnou. Srdce bolo ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. Podľa jej vlastných slov sama bola naplnená nevýslovnou láskou. Druhé zjavenie mala v piatok v oktáve Božieho tela. Vtedy videla päť Kristových rán. Pritom počula hlas: „Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba žiadal, aby si rozšírila úctu k môjmu milujúcemu Srdcu. Len poníženosťou a utrpením sa môžeš stať dokonale hodná tejto milosti.“ Potom jej Spasiteľ ukázal svoje Božské Srdce a pokračoval: „Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva – nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho Božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k sv. prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“

Po tomto zjavení Margita ťažko ochorela. Cítila v srdci nesmierny bôľ, ktorý ju už do smrti neopustil. Nijaký lekár nevedel, čo je to za choroba. Margita poslušne oznámila predstavenej, čo bolo treba. Predstavená a ostatné sestry jej však nechceli veriť a prenasledovali ju za to, že si vymýšľa. Margita sa snažil všetko v tichosti a pokore znášať.
V nedeľu 16. júna 1675 sa jej zjavil Spasiteľ tretí krát. Znova hovoril o tom, ako ľudia znevažujú jeho lásku a sviatosti.

Žiadal Margitu, aby pristupovala prvý piatok každého mesiaca k sv. prijímaniu, aby tak podľa svojich síl naprávala urážky, ktoré postihnú v tom mesiaci Najsvätejšiu Sviatosť. Odvtedy každú noc zo štvrtka na piatok prežívala Margita smrteľnú úzkosť, ktorú mal Ježiš pred svojím umučením v Getsemanskej záhrade.

Bola z toho všetkého zmätená, nevedela pochopiť, že si ju Ježiš vybral na takúto dôležitú úlohu. Boh jej však poslal do cesty múdreho a zbožného kňaza Klaudia de la Comboniéra, jezuitu, ktorý sa stal jej duchovným vodcom, tešiteľom a radcom. S jeho pomocou mohla potom uskutočniť, čo je Spasiteľ cez zjavenia povedal a kázal rozšíriť ďalej.

V roku 1685 sa na dva roky stala predstavenou noviciek. Potom sa stala asistentkou predstavenej domu.
V roku 1690 začala rozprávať o smrti. Prosila predstavenú, aby sa mohla na štyridsať dní utiahnuť a pripraviť na smrť. Predstavená sa tomu divila, pretože Margita netrpela na žiadnu chorobu. Na jeseň dostala zimnicu, no lekár hovoril, že choroba nie je nebezpečná. No ponížená mníška sa usmiala a povedala, že ani nezbadajú, kedy ju Boh odvolá.

V chorobe si často pritisla kríž na prsia a vzývala Boha. Ráno 17. októbra 1690 si žiadala kňaza. Kňaz ju zaopatril a Margita zomrela v ten istý deň. Mala len štyridsaťtri rokov.
Keď po viac ako sto rokoch otvorili jej hrob, mozog našli neporušený. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1864 a za svätú v roku 1920. Jej pozostatky odpočívajú pod hlavným oltárom kláštorného kostola v Paray-le-Monial.

Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdu Ježišovmu sa rozšírila do celej Cirkvi.

Zo zjavení sv. Margity, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom sa ustálilo dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

1.Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

2.Vnesiem pokoj do ich rodín.

3.Poteším ich v trápeniach.

4.Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.

5.Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.

6.Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.

7.Ľahostajné duše sa stanú horlivými.

8.Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.

9.Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.

10.Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.

11.Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.


12.Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

www.zivotopisysvatych.sk/margita-alacoque/

www.bozskesrdce.sk/prvopiatkova.html,
ľubica
Irbis to pekne dokladoval:
🤫 Pozor na to, co píšete. Falešné zjevení? 🤫
opusbonum.g6.cz/…/margaret_mary_a…
...................................................
lubica:(Veď jej telo sa nerozkladá! tak prosím nerozširujte nezmysly o falošnosti jej vizií, tu je jej životopis www.zivotopisysvatych.sk/margita-alacoque/ )
----------------------------------------
M-M:Alacoque dostala príkaz od …More
Irbis to pekne dokladoval:
🤫 Pozor na to, co píšete. Falešné zjevení? 🤫
opusbonum.g6.cz/…/margaret_mary_a…
...................................................
lubica:(Veď jej telo sa nerozkladá! tak prosím nerozširujte nezmysly o falošnosti jej vizií, tu je jej životopis www.zivotopisysvatych.sk/margita-alacoque/ )
----------------------------------------
M-M:Alacoque dostala príkaz od samého Spasiteľa! a okrem toho Vami odkazované údaje sú chybné, ona žila v rokoch
* 22. júl 1647 Lhautecour, Burgundsko, Francúzsko
† 17. október 1690 Paray-le-Monial, Francú


a vy otec Libor H. píšete o inej osobe pod tým istým menom ale roky nesedia!!!
www.bozskesrdce.sk/prvopiatkova.html,
pripajam od monska:
Ctiteľkou Márie Margity Alacoque bola Rozália Celakowna. Rozália vo vízii videla obrovskú sochu Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a potom počula hlas: "Kristovo Kráľovstvo prichádza do Poľska skrze Intronizáciu." Jej poslanie je predstavované tak, že nadväzuje na zjavenia sv. M.M.Alacoque.
Rozália patrila do tzv. Apostolstwa Modlitwy; pracovala ako ošetrovateľka, aj chorých povzbudzovala k tzv. 9 prvým piatkom. V jej životopise sa píše, že nik z chorých, ktorí zomreli počas jej služby, nezomrel bez prijatia sviatostí.
Počas jednej nočnej si kľakla k lôžku chorého a modlila sa ruženec. Po pár minútach sa chorý spýtal: "Čo pani robí?" "Modlí sa," odpovedala. "Za koho?" "Za pána.""Za mňa? Ja o to vôbec nestojím" - i zaspal. Keď sa prebudil, znova zdôraznil, že o modlitbu nestojí. Keď sa prebudil tretí raz, znovu ju uvidel kľačiac a spýtal sa: "Či sa pani ďalej modlí za mňa,napriek mojim príkrym slovám?" Ona: "Tak! Lebo Božia dobrota je taká veľká, že zahŕňa aj pána, hoci on tou dobrotou pohŕda." Vtedy ten človek poprosil, aby zavolala kňaza, vyspovedal sa, prijal viatikum, pomazanie chorých a o niekoľko hodín zomrel.
Azda túto milosť obdržala ako ctiteľka Božského Srdca pre inú dušu. Tento príbeh síce nedokazuje, že Alacoquovej zjavenie je pravé. Na to zjavenie ale nadväzujú iné veci: zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Levom XIII. a rozšírená formula Piom XI, zasvätenie konané každoročne na sviatok Krista Kráľa vo farských chrámoch, zjavenie PM vo Fatime, encykliky Annum sacrum, Quas primas a zjavenie Rozálii Celakowny, ktoré akoby vyťahuje na svetlo zabudnuté encykliky, najmä Quas primas, ktorej myšlienky sú po koncile vytláčané: nastolenie Kristovho Kráľovstva.
Poznamenala by som tiež, že k vykonaniu 9 prvých piatkov sa málo povzbudzuje, nie je ľahké vydržať. Kto sa naučí milovať Božské Srdce, azda neupadne z lásky k Nemu do ťažkých hriechov. Ak však predsa zanechá prvotnú lásku k Pánu Ježišovi, prečo by nemohol byť omilostený prihliadnuc na niekdajšiu oddanosť? Ak by zotrval v hriechu a myslel pri tom tak, že má milosť zaistenú prvými piatkami, upadá do hriechu proti Duchu Svätému: Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
hvezdaXY
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina SHL
...Vzdělávání noviců a novicek se koná v našem mezinárodním noviciátě v Ilorinu v Nigerii, v diecézi biskupa dr.Ayo-Maria Atoyebi OP, který je za Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky zodpovědný...

Všechny řády v minulosti přijali za své zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu dle M.Alaqoc
ŠKODA mluvit co se z klášterů stalo nic …More
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina SHL
...Vzdělávání noviců a novicek se koná v našem mezinárodním noviciátě v Ilorinu v Nigerii, v diecézi biskupa dr.Ayo-Maria Atoyebi OP, který je za Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky zodpovědný...

Všechny řády v minulosti přijali za své zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu dle M.Alaqoc
ŠKODA mluvit co se z klášterů stalo nic tomu nezabránilo. Mnohde semeniště zvráceností.
Je fakt úsměvné, či žalostné ?,že si někdo myslí, že další zasvěcení tentokrát dvěma srdcím něco změní.. 😲
Samson1
Pokrok nezastaví, úpadek snad jen Bůh.
redir.netcentrum.cz
tores
A proč zrovna mně?
😊

Samson1 10.11.2013 20:02:06
Jen bych chtěl na toresův kvíz říci jedno: Na Glorii, křesťanské je lepší se nemají dávat svaté věci, protož lidé, kteří sem nepatří udělají i ze svatého vše, podle obrazu svého.
Samson1
Jen bych chtěl na toresův kvíz říci jedno: Na Glorii, křesťanské je lepší se nemají dávat svaté věci, protož lidé, kteří sem nepatří udělají i ze svatého vše, podle obrazu svého.

gloria.tv
monsko
Ctiteľkou Márie Margity Alacoque bola Rozália Celakowna. Rozália vo vízii videla obrovskú sochu Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a potom počula hlas: "Kristovo Kráľovstvo prichádza do Poľska skrze Intronizáciu." Jej poslanie je predstavované tak, že nadväzuje na zjavenia sv. M.M.Alacoque.
Rozália patrila do tzv. Apostolstwa Modlitwy; pracovala ako ošetrovateľka, aj chorých povzbudzovala k tzv. …More
Ctiteľkou Márie Margity Alacoque bola Rozália Celakowna. Rozália vo vízii videla obrovskú sochu Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a potom počula hlas: "Kristovo Kráľovstvo prichádza do Poľska skrze Intronizáciu." Jej poslanie je predstavované tak, že nadväzuje na zjavenia sv. M.M.Alacoque.
Rozália patrila do tzv. Apostolstwa Modlitwy; pracovala ako ošetrovateľka, aj chorých povzbudzovala k tzv. 9 prvým piatkom. V jej životopise sa píše, že nik z chorých, ktorí zomreli počas jej služby, nezomrel bez prijatia sviatostí.
Počas jednej nočnej si kľakla k lôžku chorého a modlila sa ruženec. Po pár minútach sa chorý spýtal: "Čo pani robí?" "Modlí sa," odpovedala. "Za koho?" "Za pána.""Za mňa? Ja o to vôbec nestojím" - i zaspal. Keď sa prebudil, znova zdôraznil, že o modlitbu nestojí. Keď sa prebudil tretí raz, znovu ju uvidel kľačiac a spýtal sa: "Či sa pani ďalej modlí za mňa,napriek mojim príkrym slovám?" Ona: "Tak! Lebo Božia dobrota je taká veľká, že zahŕňa aj pána, hoci on tou dobrotou pohŕda." Vtedy ten človek poprosil, aby zavolala kňaza, vyspovedal sa, prijal viatikum, pomazanie chorých a o niekoľko hodín zomrel.
Azda túto milosť obdržala ako ctiteľka Božského Srdca pre inú dušu. Tento príbeh síce nedokazuje, že Alacoquovej zjavenie je pravé. Na to zjavenie ale nadväzujú iné veci: zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Levom XIII. a rozšírená formula Piom XI, zasvätenie konané každoročne na sviatok Krista Kráľa vo farských chrámoch, zjavenie PM vo Fatime, encykliky Annum sacrum, Quas primas a zjavenie Rozálii Celakowny, ktoré akoby vyťahuje na svetlo zabudnuté encykliky, najmä Quas primas, ktorej myšlienky sú po koncile vytláčané: nastolenie Kristovho Kráľovstva.
Poznamenala by som tiež, že k vykonaniu 9 prvých piatkov sa málo povzbudzuje, nie je ľahké vydržať. Kto sa naučí milovať Božské Srdce, azda neupadne z lásky k Nemu do ťažkých hriechov. Ak však predsa zanechá prvotnú lásku k Pánu Ježišovi, prečo by nemohol byť omilostený prihliadnuc na niekdajšiu oddanosť? Ak by zotrval v hriechu a myslel pri tom tak, že má milosť zaistenú prvými piatkami, upadá do hriechu proti Duchu Svätému: Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
tores
Tak on přece nevěří v Boha takového, jaký je, ale jakého si vymodeloval.
🤨

ottovonzittau 9.11.2013 16:20:17
Také prý Bezák napsal nějakou knížku, kde si pouští ústa na špacír. Nezná meze při pomluvách Církve. To je veliké selhání.
tores
Člověk, který prožije Boží dar míru a pokoje, má ten dar taky šířit dál kolem sebe.
🤗

Zoša 9.11.2013 18:29:39
Kráčela jsem po proudu řeky Inn k přítoku Dunaje. Tak zle fyzicky i psychicky mi
už dlouho nebylo . Úzkost, strach, pocit na zvracení.

Při zpáteční cestě proti proudu jsem náramě ožila. Nic mi nevadilo jít v blízkosti
toku a pozorovat tu masu vody,nebezpečné víry řinoucí se dolů.
Na …More
Člověk, který prožije Boží dar míru a pokoje, má ten dar taky šířit dál kolem sebe.
🤗

Zoša 9.11.2013 18:29:39
Kráčela jsem po proudu řeky Inn k přítoku Dunaje. Tak zle fyzicky i psychicky mi
už dlouho nebylo . Úzkost, strach, pocit na zvracení.

Při zpáteční cestě proti proudu jsem náramě ožila. Nic mi nevadilo jít v blízkosti
toku a pozorovat tu masu vody,nebezpečné víry řinoucí se dolů.
Na konci cesty mi s děkováním Pánu Bohu došlo, že nejsem "stvořena" jít, plout s proudem/třeba leklých ryb/,
to byl jasný důkaz pro mě. Amen!
Zoša
Kráčela jsem po proudu řeky Inn k přítoku Dunaje. Tak zle fyzicky i psychicky mi
už dlouho nebylo . Úzkost, strach, pocit na zvracení.

Při zpáteční cestě proti proudu jsem náramě ožila. Nic mi nevadilo jít v blízkosti
toku a pozorovat tu masu vody,nebezpečné víry řinoucí se dolů.
Na konci cesty mi s děkováním Pánu Bohu došlo, že nejsem 👏 "stvořena" jít, plout s proudem/třeba leklých ryb/,
to …More
Kráčela jsem po proudu řeky Inn k přítoku Dunaje. Tak zle fyzicky i psychicky mi
už dlouho nebylo . Úzkost, strach, pocit na zvracení.

Při zpáteční cestě proti proudu jsem náramě ožila. Nic mi nevadilo jít v blízkosti
toku a pozorovat tu masu vody,nebezpečné víry řinoucí se dolů.
Na konci cesty mi s děkováním Pánu Bohu došlo, že nejsem 👏 "stvořena" jít, plout s proudem/třeba leklých ryb/,
to byl jasný důkaz pro mě. Amen!
petrabrennerova
@Zoša já jsem kráčela pouze proti proudu tady u nás, to mi bylo dobře, asi to mám stejné. Zpátky mi Bůh všemohoucí poradil jet vlakem, tak jsem ho uposlechla a nikdy toho nebudu litovat. Zkuste to taky...
Zoša
Otče Libore asi jsem se špatně vyjádřila. Měla jsem na mysli videa z protestů
proti homosex. např v Gruzii, ze zpráv tv.
superiel
Libor Halik
Na Ukrajině a v Rusku jsem protestoval proti umělým potratům, nekonal jsem tam akce proti homosexualitě, to konali jiní. Nestihnu všechno, Zošo. Mike084 problém je, že to Alacoquové připsali v Čechách s výslovným církevním schválením ještě PŘED 2.vatikánským koncilem.
Zoša
Otče Libore, marně jsem se dnes snažila najít vaše videa s protestem
proti homosexuálům v zemích bývalé SSSR. 😲

Nevíte prosím o tom něco?
Zoša
Toto je prosím ovoce římských katolíků 🤦

Všichni přihřátí v.č. toho Slováka budou teď protestovat.
One more comment from Zoša
Zoša
Pokud je to pravda tak kdo můžete utečte od vatikánských, jinak shoříte
na popel i s papem.


superiel 7.11.2013 21:53:06
Místo toho ustavičného hádání se raději podělte, jak se věnujete homoušům: 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦

Dotazník se zabývá také homosexuálními vztahy. "Existuje ve vaší zemi zákon, který uznává sňatky mezi osobami stejného pohlaví a přirovnává je k manželství? Jak se …More
Pokud je to pravda tak kdo můžete utečte od vatikánských, jinak shoříte
na popel i s papem.


superiel 7.11.2013 21:53:06
Místo toho ustavičného hádání se raději podělte, jak se věnujete homoušům: 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦

Dotazník se zabývá také homosexuálními vztahy. "Existuje ve vaší zemi zákon, který uznává sňatky mezi osobami stejného pohlaví a přirovnává je k manželství? Jak se takovým lidem vaše farnost věnuje?" dočteme se v průzkumu. Zabývá se i adopcí dětihomosexuálními páry. "V případě, že osoby stejného pohlaví adoptují dítě, jak se snažíte napomoci tomu, aby byla těmto dětem předávána víra?" 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮
Libor Halik
Učení připisované Alacoquové, že je možno v budoucnu neztratit spásu, když se 9x vyzpovídáte a 9x přijmete sv. eucharistii jeden rok v životě, je v rozporu s 2 000 letou tradicí církve, jak je v Bibli i tradičních katechismech. Proto buď toto Alacoquová neučila a dodatečně jí to falešně připsali, nebo to učila a pak je bludařkou.
Irbis
🤫 Pozor na to, co píšete. Falešné zjevení? 🤫
opusbonum.g6.cz/…/margaret_mary_a…
Libor Halik
Nejsem Tomáš Halík, který nevěří ve zmrtvýchvstání, ale Libor. Jsem si vědom toho, že blud sestry Alacoquové mnozí dnešní katolíci ve svém životě zneutralizovali (zničili) tím, že se zasvěcují každoročně a ne jen 1rok ve svém životě, jak bylo nabídnuto v tom falešném zjevení. Tím se vysvobozují z tohoto původem protestantského bludu. Za modlitby Vám děkuji MartinePavle.
Samson1
TOTO JMÉNO JE MOC BOŽÍ, TOTO JMÉNO SE SPÁSA. My nejsme Bohy, ale Bůh koná skrze nás. Aby se nás nikdy nezmocnila pýcha postavit se na místo Boha, to by byla svatokrádež. Tojméno má ve mně stále růst a já se stávat stále menším
Samson1
Myslím si, že Bůh jedná stále.
Anděl přišel a řekl: BUĎ ZDRÁVA MILOSTIPLNÁ. TENTO POSEL BYL DRUŽBA.Bůh si Marii předem zvolil a připravoval. Tyto nebeské zásnuby se týkají i nás, mého konkrétního zasnoubení. Maria byla z rodu Daviova, pokorná a chudá venkovská dívka. Bůh se rozhodl navštívit tvůj příbytek. Povolal mne ke službě, obdařil dary, milostmi. Nepovažuj svoji úlohu za skončenou. More
Myslím si, že Bůh jedná stále.
Anděl přišel a řekl: BUĎ ZDRÁVA MILOSTIPLNÁ. TENTO POSEL BYL DRUŽBA.Bůh si Marii předem zvolil a připravoval. Tyto nebeské zásnuby se týkají i nás, mého konkrétního zasnoubení. Maria byla z rodu Daviova, pokorná a chudá venkovská dívka. Bůh se rozhodl navštívit tvůj příbytek. Povolal mne ke službě, obdařil dary, milostmi. Nepovažuj svoji úlohu za skončenou. Bůh nás stále může obdarovávat aobohacovat, překvapovat. Důstojnost křestníje jedinečná pravá služebná důstojnost, kněží není vyšší. PÁN S TEBOU, ALE TOUŽÍ BÝT V NÁS. TOUŽÍ PO TOM, ABY SE DO MNE VTĚLIL. Touží po tom, aby vstoupil do mého srdce, aby chodil mými nohami a viděl mými očima. CHCE ABY MOJE RDCE ODPOVĚDĚLO NA LÁSKU BOŽÍ A PŘIJALO JI.
Maria se toho oslovení velice ulekla. Abychom spolu s P. Marií vytvořili jediné tělo, tělo svého syna. Strach je moc Satana. Bůh nám dává čas, kdy v nás dozraje svobodné rozhodnutí. Anděl ti říká neboj se, došl jsi milosti u Boha. Milost je hluboký vztah. Bůh si tě zamiloval, má tě rád, přijal tě. Počneš a porodíš syna. BŮH SE V NÁS CHCE NARODIT. Mezi tebou a Bohem dozrál vztah, měl by dozrát, vždy je čas nového začátku. Oženit se s Bohem, vdát se za Pána, OVOCEM TOHOTO POČETÍ MÁ BÝT ZROZENÍ NOVÉHO ŽIVOTA. KAŽDÝ Z NÁS REAGUJE ZCELA INDIVIDUELNĚ.. BŮH DO NÁS NESESTOUPÍ BEZ NAŠEHO SOUHLASU. BŮH ČEKÁ NA TVŮJ SVOBODNÝ SOUHLAS. Jde o to, aby byl skrze tebe požehnán celý tvůj život. TOMUTO ŽIVOTU DÁŠ JMÉNO JEŽÍŠ. Jméno je nejhlubší tajemství bytosti. Bůh si vyhradil jméno dítěte. Milost výchovy bude proudit řes Boha. Vynechá a omezí vliv rodičů. JEŽÍŠOVO JMÉNO JE JEDINEČNÉ.Bůh mu dal jméno nade všechno jméno. TOTO JMÉNO JE MOC BOŽÍ, TOTO JMÉNO SE SPÁSA. My nejsme Bohy, ale Bůh koná skrze nás. Aby se nás nikdy nezmocnila pýcha postavit se na místo Boha, to by byla svatokrádež. Tojméno má ve mně stále růst a já se stávat stále menším
2 more comments from Samson1
Samson1
Děti Boží jsou svobodné a říká to sám Duch svatý.
😇
Samson1
Vy jste nepochopili, já vám stejně odpovídám jako tores.
Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl
Redlich 6.11.2013 22:24:48
No právě. Nic nechápeš.

Tu je vidět, že někdo opravdu potřebuje otroky.
ottovonzittau 7.11.2013 08:51:54
Slovo otrok je v některých překladech svévolně nahrazováno slovem služebník.
Služebník vám asi lépe klouže do zjemnělých oušek. Ale jak si představujete pozici služební…More
Vy jste nepochopili, já vám stejně odpovídám jako tores.
Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl
Redlich 6.11.2013 22:24:48
No právě. Nic nechápeš.

Tu je vidět, že někdo opravdu potřebuje otroky.
ottovonzittau 7.11.2013 08:51:54
Slovo otrok je v některých překladech svévolně nahrazováno slovem služebník.
Služebník vám asi lépe klouže do zjemnělých oušek. Ale jak si představujete pozici služebníka v apoštolské době? Že docházel do zaměstnání? Že si v šest ráno odpíchl příchod a ve čtrnáct mazal domů? Že měl soboty a neděle volné?
Takového služebníka bych nepotřeboval. 😀
Bůh potřebuje děti a nic víc. Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete. 🤫
tores
Na tom přece nesejde, jestli tě někdo pochopil. Katolické pravdy dnes nechce chápat nikdo.
🤗
5 more comments from tores
tores
Co je u vás nového, Viléme? Byl jsi navštívit hřbitov a modlil se za spásu duší v očistci?
🤗
tores
Špatná zpráva - váš sedevakancismus a sprostotu vytrhování z kontextů nikdy nepřijmu. Nehodlám se kvůli něčí erotické zálibě ve slovíčkách zříct katolické víry.
☕

ottovonzittau 7.11.2013 08:47:33
tores 7.11.2013 05:15:53
Já jsem vás, pánové Redlichu a otto, pochopil. A neměl bych žádný problém ani toho otroka přijmout. Ale ten způsob, jakým tady mlátíte lidi po hlavách, je prostě příšerný. …More
Špatná zpráva - váš sedevakancismus a sprostotu vytrhování z kontextů nikdy nepřijmu. Nehodlám se kvůli něčí erotické zálibě ve slovíčkách zříct katolické víry.
☕

ottovonzittau 7.11.2013 08:47:33
tores 7.11.2013 05:15:53
Já jsem vás, pánové Redlichu a otto, pochopil. A neměl bych žádný problém ani toho otroka přijmout. Ale ten způsob, jakým tady mlátíte lidi po hlavách, je prostě příšerný. Takhle Kristus neučil. Tohle není Jeho dílo, vážení. Svědčíte o všem možném, ale o Kristu ani omylem.

To je dobrá zpráva. Nenamáhal jsem se zbytečně.
tores
Tak akorát, ottíku.
tores
Viléme, nech "bratra", ať si žije dle svého mdlého rozumu.
🤗
tores
Já jsem vás, pánové Redlichu a otto, pochopil. A neměl bych žádný problém ani toho otroka přijmout. Ale ten způsob, jakým tady mlátíte lidi po hlavách, je prostě příšerný. Takhle Kristus neučil. Tohle není Jeho dílo, vážení. Svědčíte o všem možném, ale o Kristu ani omylem.
🤨 ☕
Samson1
Dnes končím páááá 🤗
Samson1
Starý zákon jsou synové nedospělí a jsou na tom jak otroci. Všechno se jim spravuje, jsou pod správcovstvím zákona. Nový zákon je pod milostí, a synovstvím. Boží láska je vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Ten volá Aba- Otče. Už nejsi otrok, ale syn. Syn ví, co se v domě Otce má dělat.
2 more comments from Samson1
Samson1
Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví 6a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.
17Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i …More
Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví 6a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.
17Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí. 19Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. 20
7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“
11Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.“
17Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá.“
26Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. 27Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí 28– jak jsem to i já přijal od svého Otce – a dám mu jitřní hvězdu. 29Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
5Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly. 6Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
12Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno. 13Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
21Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. 22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
Hoden je ten zabitý Beránek
přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu,
slávu, chválu a čest!“
13Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat:
„Sedícímu na trůnu a Beránkovi
chvála a čest, sláva i vláda
na věky věků!“
14A čtyři bytosti řekly: „Amen!“ A starci padli na kolena a klaněli se.
Samson1
8Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. 9On mi však řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu.“
Služebníci se mají klanět. Né otročit.
tores
Dobrou noc všem votrokům.
😇
superiel
Bude se pít plod 😊 révy...a kdo bude okopávat vinici? Otroci? 😲
Samson1
Duch Boží říká syn Aba Otče. Otroci syny pronásledují. Bůh je cíl pro každého a on se umí každému dávat tak, že na hádky už nebude žádné pomyšlení. Hádá se tělesnost. Tam bude i hostina 😊 věčné svatební veselí.
superiel
Synové budou dědit a otroci vládnout... 🧐
superiel
Snad se Samsone nebudem o to dědictví hádat.. 😊
aobubo
Mt 20,27 a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.
Samson1
7A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.
Samson1
4
1Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, 2ale až do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. 3Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa.
4Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, 5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo …More
4
1Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, 2ale až do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. 3Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa.
4Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, 5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. 6A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“ 7A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.
One more comment from Samson1
Samson1
28Vy, bratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. 29Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. 30Co ale říká Písmo? „Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné!“
31A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale té svobodné.
superiel
ottovonzittau 6.11.2013 20:23:41
Kdo nechce, nerozumí. 🤦
..............................................
Mnoho lidí, i věřících, je otroky rozumu. Pravá víra je slepá:
Žd 11,1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
Samson1
Poslyš, co říká Duch svatý.
14Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. 15Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! 16Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 17A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení,…More
Poslyš, co říká Duch svatý.
14Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. 15Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! 16Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 17A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
superiel
😡 Vatikán varoval 🤬 katolíky není účastnit se akcí, kde se údajné Vizionáři slibují zjevení Panny Marie.
V dopise biskupům Spojených států z října, ale pouze, které se objeví tento týden, papežským pověřencem arcibiskup Carlo Maria Vigano tvrdí, že "jsou duchovní a věřící nesmí účastnit na schůzích, konferencích nebo veřejných oslav, během níž důvěryhodnosti těchto "zjevení" by se považovat …
More
😡 Vatikán varoval 🤬 katolíky není účastnit se akcí, kde se údajné Vizionáři slibují zjevení Panny Marie.
V dopise biskupům Spojených států z října, ale pouze, které se objeví tento týden, papežským pověřencem arcibiskup Carlo Maria Vigano tvrdí, že "jsou duchovní a věřící nesmí účastnit na schůzích, konferencích nebo veřejných oslav, během níž důvěryhodnosti těchto "zjevení" by se považovat za samozřejmost. "
Poznámka pochází z mocné vatikánské doktríny watchdog Kongregaci pro nauku víry.
Znění zprávy je připomínkou ke katolíkům, že údajné akce v Medžugorje
🤫 jsou stále v šetření Říma a arcibiskupa VIGANO dopisu konstatuje, že v případě neexistence konečného rozsudku ze CDF o Medžugorji, je dobré katolíky vedena 1991 zprávy biskupů tehdejší Jugoslávie, že "na základě výzkumu, která byla provedena, není možné tvrdit, že tam bylo zjevení a nadpřirozené zjevení".
Dále se uvádí, že, na úpatí dopisu nuncius je, byly zrušeny dvě plánované vystoupení od proroka Medjugorje Ivan Dragicevic v USA.
Pan Dragicevic, jeden z údajných Medjugorje věštci, byl naplánován objevit se na dvou nových farností Anglie na konci října. Nicméně, oba dva případy následně zrušeny.
- See more at: www.irishcatholic.ie/article/catholics-shoul…

www.irishcatholic.ie/article/catholics-shoul…
Samson1
Zošo, já tomu rozumím. Ale rozumím i tomu, že to Bůh skrze Krista někam posunul. Třeba při poslední večeři: Už vás nenazývám služebníky, ale přáteli. Proč chceš zůstávat v otročině, proč nechceš vstoupit do přátelství, nebo do vstahu bratrství s Kristem, do vstahu synovského, dcery s nebeským Otcem.
Duch Boží nás do tohoto vztahu a poměru uvádí.
Samsone,ty taký mariánský ctitel a nerozumíš obsahu…More
Zošo, já tomu rozumím. Ale rozumím i tomu, že to Bůh skrze Krista někam posunul. Třeba při poslední večeři: Už vás nenazývám služebníky, ale přáteli. Proč chceš zůstávat v otročině, proč nechceš vstoupit do přátelství, nebo do vstahu bratrství s Kristem, do vstahu synovského, dcery s nebeským Otcem.
Duch Boží nás do tohoto vztahu a poměru uvádí.
Samsone,ty taký mariánský ctitel a nerozumíš obsahu slova otrok ?

Jako otrokyně Páně ve všem naplnila vůli Boží!

Její smýšlení otroka ,nám umožnilo spásu!