csk.news
12.2K

Francúzsky kňaz pokarhaný za vyslovenie pravdy

Francúzska diecéza Saint-Dié pokarhala staršieho kňaza Françoisa Schneidera za to, že počas kázne 11. novembra v Bertrimoutier (307 obyvateľov) vyslovil pravdivý výrok, že potraty spôsobili viac …More
Francúzska diecéza Saint-Dié pokarhala staršieho kňaza Françoisa Schneidera za to, že počas kázne 11. novembra v Bertrimoutier (307 obyvateľov) vyslovil pravdivý výrok, že potraty spôsobili viac obetí ako prvá svetová vojna.
Saint-Dié vedie 60-ročný biskup Didier Berthet, ktorý je vážne chorý. Od septembra ho spravuje 60-ročný biskup Denis Jachiet zo susednej diecézy Belfort.
Schneider navrhol, aby Francúzsko nasledovalo príklad maďarského premiéra Viktora Orbána a podporovalo prorodinnú politiku. Je zodpovedný za 17 malých farností.
Po tom, čo Schneiderove poznámky prevzali oligarchove médiá, administrátor Jachiet obvinil kňaza z "inštrumentalizácie" spomienky na mŕtvych z prvej svetovej vojny (sic). Skutočným dôvodom Jachietovho hnevu je, že Cirkev Novus Ordo je pro-choice, t. j. za potraty.
Za trest Schneiderovi zakázali na štyri týždne predniesť akýkoľvek verejný prejav. V Cirkvi Novus Ordo kňazi, ktorí nazývajú potrat "právom", nie sú potrestaní.
Prvá svetová vojna (1914 - 1918) …More
Zuzka M S shares this
629