csk.news
12.2K

Francúzsky kňaz pokarhaný za vyslovenie pravdy

Francúzska diecéza Saint-Dié pokarhala staršieho kňaza Françoisa Schneidera za to, že počas kázne 11. novembra v Bertrimoutier (307 obyvateľov) …
Zuzka M S shares this
629