Coburg
51.1K

K pamiatke všetkých obetí VOSR, prvej "dovezenej" revolúcie zo Západu

k pamiatke všetkých obetí boľševizmu ... "Odpočinutie večné daj im Pane a Svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen", a aby sme dokázali odpustiť vinníkom, čo ale neznamená zabudnúť ...

Ivan Mládek sa k novembru 1989 vyjadril takto: „Je dobře, že to bylo, ale je třeba, aby se říkalo, jak to bylo. Ne že revoluci udělala Charta 77 a studenti“
Parafrázou Mládkovho výroku môžme povedať o VOSR: "Nie je dobre, že to bolo, a je potrebné hovoriť ako to bolo, nie, že robotníci zvrhli cára"

Za komunizmu sme sa v škole učili, že vo VOSR robotníci zvrhli zlého cára a nastolili komunizmus. Komunisti to tvrdili preto, lebo sa chceli chváliť, že to bolo ich dielo. Západ túto verziu podporoval, ale z úplne iných dôvodov, potrebovali totiž zakryť svoju úlohu vo VOSR. A tak sa mnohým zdalo, že východ aj západ tvrdia v podstate to isté, takže to tak musí byť ... Ale obidve strany klamali.

Čo vlastne sledoval západ podporou tejto "robotnícko-cárskej" rozprávky výborne vyjadril slovenský básnik a spoluator slovenského vydania Proglasu
Teodor Križka: "Všímam si, ako sa nenávisť ku komunizmu, úplne oprávnená, personifikovala do nenávisti k Rusku a Rusom. Bolo by si treba zopakovať, kde a ako vznikol marxizmus, kto a ako podporoval Lenina a Trockého, zistiť si, či ruskí vládcovia ozaj boli Rusi, pozrieť si dobovú západnú tlač, ktorá mlčala o zverstvách boľševikov, gulagoch, zabíjaní kňazov, mníchov, šľachty. Bolo by sa treba oboznámiť, ako to, že Lenina previezli do Ruska v zaplombovanom vagóne, ktorý na príkaz nemeckého cisára nemal byť na území Nemecka nikde zastavený. Bolo by si treba dať do súvislosti vraždu amerického prezidenta Lincolna a vraždu ruského cára Mikuláša II.

Vladimír Palko vo svojej knihe Levy prichádzajú (Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii") píše: Marxizmus a komunizmus sa zrodil na Západe. Patrí k menej známej irónii dejín, že obe zakladajúce ikony marxizmu, Marx aj Engels, pracovali na príprave Komunistického manifestu v Belgicku v Bruseli (Vydaný bol v Londýne). Z textu i názvu manifestu vidíme, že Marx a jeho prívrženci hovorili o sebe ako o komunistoch. Teda na Západe, a pokojne môžeme povedať, že v Bruseli, hlavnom meste dnešnej EÚ, sa zrodil i komunizmus. Emeritný pápež Benedikt XVI. napísal Palkovi osobný ďakovný list za túto knihu.

Obviňovať teda Rusov z komunizmu je prinajmenšom naivné, pretože práve Rusi sú najväčšou obeťou marxizmu a komunizmu.

Boľševici v Rusku ako prvej krajine sveta povolili potraty a legalizovali homosexualitu, čiže to čo dnes podporuje Západ nie je nič iné len návrat k boľševizmu ...


Posledný panovník Rakúsko-uhorska blahoslavený cisár Karol I. odmietol nespravodlivý a nezodpovedný krok voči ruskému ľudu, nastúpil na trón v roku 1916, dva roky po vypuknutí I. svetvej vojny. Mal vtedy 29 rokov. Karol si uvedomoval svoje poslanie odvrátiť vznikajúci konflikt. Sám to vyjadril slovami: "Od svojho nástupu ma trón, som sa neustále usiloval odvrátiť svoje národy od hrôz vojny, za ktorej vypuknutie nenesiem žiadnu zodpovednosť." ... Mal skutočný záujem o mier, a preto ho všetci nenávideli." ... V apríli 1917 sa dozvedel o pláne nemeckého vedenia vytlačiť Rusko z konfliktu transportom Lenina a ďaľších boľševikov, ktorí boli v tom čase v exile vo Švajčiarsku, späť do Ruska, aby tam podnietili vznik revolúcie. Karol tvrdo kritizoval tento krok a odmietol vpustiť vlak s Leninom a jeho suitou na územie Rakúska. Nemci museli vypraviť vlak cez Švédsko. O niekoľko rokov neskôr cisárovná Zita uviedla, že jej manžel sa tak odmietol spolupodieľať na tomto "nespravodlivom a nezodpovednom" kroku voči ruskému ľudu.
Ak by viacerí lídri konali ako Karol, dvadsiate storočie mohlo vyzerať úplne inak. Historici sa zhodujú, že 1. svetová vojna viedla k nástupu boľševizmu v Rusku a nacizmu v Nemecku, čo následne viedlo k vypuknutiu 2. svetovej vojny a napokon doviedlo svet do studenej vojny. Karol sa musel 11. novembra 1918 vzdať rakúsko-uhorského trónu. O tri roky neskôr, po dlhom utrpení, zomrel v exile na ostrove Madeira vo veku 34 rokov a zanechal po sebe vdovu, päť synov a tri dcéry.
Karolovo poslanie ako panovnika Rakúsko-Uhorska sa nenaplnilo. Sily zla sa v Európe rozmohli ako nikdy predtým. V každom prípade dosiahol výnimočný úspech ako líder.
(podľa knihy Alex Havard - Cnostné líderstvo a Stvorení pre veľkosť)
Zatiaľčo Lenina vypravili s vreckovým niekoľko miliónov mariek Nemci, ďaľšieho z revolucionárov Leva Davidoviča Trockého zasa trénovali a vypravili do Ruska americkí židia z Wall Streetu. Všetko toto sa udialo za účelom rozvrátenia kresťanského Ruska marxizmom a boľševizmom, čoho dôsledky nesieme dodnes, bl. Karol to už vtedy predvídal a preto sa odmietol na tom podieľať ...

Matica slovenská vo videu ozrejmila Zločiny komunizmu (5min video) - „Na celej planéte a v celých dejinách neexistoval režim krutejší, krvavejší a zároveň prefíkanejší a ľstivejší než režim boľševický, ktorý sa samozvane prehlásil za sovietsky,“ uvádza video slová Alexandra Solženicina. „To, že tu budú vládnuť komunisti spečatil Beneš - agent NKVD pod krycím menom 19. Už v decembri 1943 v Moskve.“

Prvý slovenský prezident Mons. Jozef Tiso v poslednom odkaze slovenskému národu, ktorý v noci pred smrťou nadiktoval pátrovi Hillárovi okrem iného píše: "...V druhom rade cítim sa byť mučeníkom obrany kresťanstva proti boľševizmu ..."
veľmi zaujímavý článok o zákulisí boľševickej revolúcie...
Souboj Stalina s Trockim, proč se ti dva tak nenáviděli? ČS legie v SSSR plnily úlohu USA. České vazalství od samotného počátku vzniku Masarykovské republiky!, O době VŘSR, občanské války a 20. letech minulého století existuje mnoho mýtů. Jedním z nejžhavějších mýtů je pověst o plamenných revolucionářích Trockém, Leninovi, Sverdlovovi a o zločinci Stalinovi. Stalin měl zradit ideály revoluce a ze země vybudovat koncentrační tábor. Trockij z New Yorku jel zničit potenciálního ekonomického a vojenského konkurenta USA a konkurenta americkému dolaru. Západní sponzoři na ně měli mnoho požadavků, které nebylo lehké splnit. Rothschild, Morgan, Warburg, Schiff, z těchto jmen šel respekt. Trockého spolubojovník Lenin - měl zcela jiné závazky, k německým bankéřům a vládě. Zájmy Berlína a Wall Streetu byly často protichůdné.

Americký historik prof. Anthony C.Sutton - Wall Street and The Bolshevik Revolution
(A.C.Sutton who taught economics at California State University, and was a research fellow at Stanford University's Hoover Institution.)
- kniha z roku 1974 v PDF, 165 strán - www.voltairenet.org/…/Sutton_Wall_Str… (v predaji aj na Amazone)
- 13min video, CZ-tit - Prof. Antony C. Sutton - Wall Street a Bolševická revoluce 1917 () - www.youtube.com/watch

Slobodomurárske a sionistické pozadie ruskej revolúcie, V knihe Spomienky od Arona Simanoviča sa píše, že keď sa Lev Davidovič Trockij pripravoval na likvidáciu veľkej mocnosti, povedal: „Musíme Rusko zmeniť na púšť obývanú bielymi negrami, ktorým zabezpečíme takú tyraniu, o ktorej sa nesnilo ani najväčším despotom Východu. Rozdiel bude len v tom, že táto tyrania nebude sprava, ale zľava, a nebude biela, ale červená.
Červená v pravom zmysle slova, pretože sa pritom prelejú také potoky krvi, pred ktorými zostanú v šoku a zblednú všetky kapitalistické vojny. Najväčší bankári budú pracovať v úzkom kontakte s nami. Ak v revolúcii uspejeme, rozdrvíme Rusko na veľký cintorín a na jeho hroboch upevníme moc sionizmu, ktorá sa stane takou silnou, že pred ňou pokľakne celý svet. My im ukážeme, čo je skutočná moc. Cestou teroru a krvavých kúpeľov privedieme ruskú inteligenciu do úplného zničenia, do idiotizmu, do zvieracieho postavenia.
Boľševickú revolúciu v Rusku roku 1917 financoval Jacob Schiff, popredný americký rothschildovský agent, sionistické banky a bankári. Podľa všetkých pravidiel prísne utajovaná, a teda pre pozorovateľa nezrozumiteľná skutočnosť je pochopiteľná až vtedy, ak vieme, že ruská revolúcia – rovnako ako všetky predchádzajúce – nebola žiadnou národnou záležitosťou, ale dielom medzinárodného slobodomurárstva, resp. svetového sionizmu. Johannes Rothkranz v diele Nadchádzajúca diktatúra humanity dodáva: „Podľa diabolskej stratégie, ktorá bola pre nezasvätených divákov neprehľadná, pracovali (a pracujú) kapitalisti a komunisticko-sionistickí revolucionári systematicky a spoločne. Hoci masmédiá (vrátane historických a politických kníh), ktoré sú jednoznačne v ich rukách, cieľavedome líčia kapitalizmus a komunizmus ako nezmieriteľných protivníkov, faktom zostáva, že dodnes sú najväčší kapitalisti rovnako tými najbezohľadnejšími revolucionármi a poprední revolucionári sú vždy i najlepšími priateľmi vysokých financií – jednoducho preto, lebo vždy ide o príslušníkov toho istého národa alebo stúpencov rovnakej ideológie, ktorá sa riadi zásadou: rozdelene postupovať, spoločne uderiť.“ Neopatrne sa vyjadril jeden z vodcov sionizmu Theodor Herzl v knihe Židovský štát (1896), keď napísal: „Ak klesneme, stane sa z nás revolučný proletariát, nižší dôstojníci revolučných strán. Ak postúpime nahor, vzrastie strašná moc našich peňazí.“
Alexander Nečvolodov, šľachtic a veliteľ ruskej cárskej armády, ktorý po nástupe boľševizmu skončil vo vyhnanstve, skúmal vzťah medzi univerzálnou činnosťou sionizmu a komunistickou revolúciou. ...

Odsudzovanie komunizmu bez odsúdenia židoboľševizmu je historickým klamstvom, Winston Churchill zdůraznil klíčovou roli Židů v bolševickém hnutí: "Není důvod přehánět roli přijatou k vytvoření bolševismu a uskutečnění ruské revoluce těmito internacionálními a většinou atheistickými Židy. S výjimkou Lenina, většina vedoucích postav jsou Židé".
"Bolševická revoluce", napsal vedoucí americký židovský deník v roce 1920, "byl převážně produkt židovského myšlení, židovské nespokojenosti, židovského úsilí zmařit" (American Hebrew, New York, Sept. 1920).
Shrnuto, v době nejkrutější represe vláda byla v rukou židů. Ti však ničili nejen ty "nezlepši mezi góji, nýbrž leckdy i svoje lidi, když šlo o moc. Později se Stalin židovského internacionalismu začal bát, a ve strachu o svou osobu podnikal fyzickou likvidaci svých spolupracovníku. Za války kladl důraz na ruský patriotismus, což také oslabilo moc židů.

Mýty a pravda o bolševickém převratu: Kdo ho financoval? Řídil se astrologickými výpočty? Kdo zadal Marxovi Komunistický manifest? Znát souvislosti a nebát se o nich mluvit!

Spiknutie proti Cirkvi I. Komunismus jako ničitel a zhoubce, Během krvavé Leninovy diktatury Rohrbergův vyšetřovací výbor, který se díky dobytí Kyjeva dostal v srpnu 1919 do města, zjistil a zaznamenal následující: „Celá betonová podlaha velkogaráží [jednalo se o objekt provinčního úřadu čeky v Kyjevě] byla zaplavena krví, tvořící souvislou palcovou vrstvu; byla to příšerná směs krve, mozků a tříště lebečních kostí, chuchvalců vlasů a ostatních lidských pozůstatků. Stěny byly proděravělé tisícovkami střel a postříkány krví, na níž ještě lpěly zbytky mozků a vlasů. Odtokový žlab, asi 25 cm široký, stejně tak hluboký a 10 metrů dlouhý, ústící do podzemního kanálu, byl zcela naplněn lidskou krví.

Vyvraždenie cárskej rodiny a nastolenie boľševizmu nebolo dielom ruského ľudu, ale zločinom cudzieho uzurpátora
Antisemitizmus bol jedným z prvých zákonov boľševickej vlády vyhlásený za trestný a kontrarevolučný - jeho tvorcovia dobre vedeli, prečo! Komunistická internacionálna silne odporúčala Židom angažovaným v hnutí meniť si mená, doslova, „aby nebola potvrdená pravicová propaganda, vykresľujúca komunizmus ako cudzie, židovské sprisahanie“. Z 384 vedúcich komisárov sovietskeho režimu boli dvaja americkí černosi, 13 Rusov, 15 Číňanov a vyše 300 Židov ... Boľševický žid Jakov Sverdlov vydal hlavný príkaz na vyvraždenie ruskej cárskej rodiny v meste Jekaterinburg, ktoré bolo v roku 1924 premenované na Sverdlovsk ...

Rabín Weiss: Za holokaustom, antisemitizmom a izraelským terorom stoja sionisti
židovský rabín "antisemita" alebo pravda vás vyslobodí ... židovský rabín, ktorého otec prežil Auschwitz a starí rodičia zomreli v Auschwitzi: "Sionisti využili a využívajú holokaust na budovanie svojej revolty voči Všemohúcemu. Zneužívajú utrpenie ľudí, ktorí zomreli počas holokaustu, aby si vybudovali štát.". ... Kto si trúfne obviniť tohto rabína z "antisemitizmu" ?

Židé a genocida bílých křesťanů (stop hate) (7min video, CZ-tit)
Základem miliardového "byznisu holokaust" a dnešní levičácké ideologie je strašák nacismu : tvrzení a strašení, že Hitler byl největší zlo v dějinách a židé jsou největší oběti rasismu. Na tom to celé stojí. V každém argumentu levičáků je odvolávání na válku a nacismus.
Kdyby se veřejně odhalila pravda, že Židé vedli bolševismus a mají na rukou krev desítek milionů lidí, pak by ze sebe nemohli dál dělat univerzální oběti a miliardový byznis holokaust by zkrachoval. Nemohli by pokračovat v "politice viny", která má umlčet všechny, kteří by chtěli upozornit na finanční zločiny židů, nebo zločiny Izraele.
Jakou hysterii dokáže u židů vyvolat pokus upozornit na bolševické zločiny, to vidíme z projevu předsedy evropského parlamentu Jerzyho Buzka. Ve svém projevu v Osvětimi v lednu 2010 řekl, že zločiny nacismu a komunismu jsou srovnatelné. To vyvolalo mezi židy hysterii, kteří fanaticky brání své lži, že nacismus byl nejhorší zlo, holokaust byl nejhorší zločin v dějinách a židé jsou ty největší chudinky a oběti. Efraim Zuroff z Izraele řekl, že je to pokus podkopat a ukončit status Holokaustu, jako jedinečného případu genocidy.
Fakta o bolševismu nebo čínském maoismu, které mají na svědomí mnohem více obětí, to se jim opravdu nehodí. Proto vyvinou všechno úsilí skrze jimi ovládaný filmový a mediální průmysl, aby tato fakta zmanipulovali.
(Autoři videa nepodporují nacismus ani netvrdí, že všichni židé jsou špatní, ale čeho je moc, toho je příliš.)

Financial Times: Putin se distancuje od Velkého října!, Sedmý listopadový den komunisté plánuj velkoryse oslavit sté výročí Říjnové revoluce v roce 1917 a uspořádat slavnostní demonstraci. Prezident Vladimir Putin se však tohoto procesu nezúčastní. Nenavštíví ani slavnostní večer, který se bude konat v hotelu Moskva, který se nachází nedaleko Kremlu, uvedly Financial Times. (Patrik Mikula)
Caesar
Mamon a Moloch v zádech globálních struktur využívajících tzv. DEMOKRACII chce stále více - krve, peněz a moci.
Caesar
Židobolševická revoluce v Rusku byla financována Německými a Americkými židovskými bankéři kteří chtěli rozvrátit Rusko neb je tam car Mikoláš nechtěl pustit protože bál židů, že by Rusko ovládli jak se to stalo v Německu a Americe. VŘSR byla něco podobného jako je nyní oranžová revoluce na Ukrajině kterou financoval taky západní kapitál.Putin je moudrý muž díky němu je na světě mír.
Peter(skala)
"Nie je dobre, že to bolo, a je potrebné hovoriť ako to bolo, nie, že robotníci zvrhli cára"
👍
dalila
amen. koľko ľudí si to odnáša ešte aj dnes, lebo niektorí si myslia, že nezomrú