Samson1
VILÉME 🙂 🤗
Samson1
Hentóóó, budeme se učit někjakou písničku povině jak ve školce 🙂 zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspx
ľubica
ľubica
z modlitby zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi, ktorú sme sa nedávno modlili :

V: Buď kráľom i všetkým tým, čo ešte žijú v tme modlárstva a mohamedánstva a vyveď ich na svetlo kráľovstva Tvojho. Zhliadni konečne milosrdným okom i na synov národa, čo tak dlho bol vyvoleným ľudom; a tá krv, ktorú na seba volali, nech sa im stane prameňom života a spásy.

zdroj:

www.zapotocky.sk/…/259-kristus-…
More
z modlitby zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi, ktorú sme sa nedávno modlili :

V: Buď kráľom i všetkým tým, čo ešte žijú v tme modlárstva a mohamedánstva a vyveď ich na svetlo kráľovstva Tvojho. Zhliadni konečne milosrdným okom i na synov národa, čo tak dlho bol vyvoleným ľudom; a tá krv, ktorú na seba volali, nech sa im stane prameňom života a spásy.

zdroj:

www.zapotocky.sk/…/259-kristus-kral
hvezdaXY
Viléme, jes hodně dýňová jadérka to na prostatu je jak dělané, ať už můžeš mezi lidi
nebo už ti vylupkává.
defendfaith
Dôkazy od ranných otcov, prečo je Peter hlavou Cirkvi a prenáša sa nie meno Petrovo ďalej, ale jeho úrad: pravykatolik.sk/…/iii-ustanovenie…
defendfaith
Vilém - bez Cirkvi nie je spása. Ako budeš spasený? Keď budeš mať na sebe svadobné šaty ako hovorí náš Pán v evanjeliu. Našiel sa tam protestant, ktorý tam sedel bez svadobného rúcha a bol vyhodený von zo svadby. Vieš čo je svadobné rúcho? Milosť posväcujúca a tú ani jeden protestant nemá. Prečítaj si aj niečo o Cirkvi, jej založení atď. pravykatolik.sk/…/apologia-o-cirk…
Samson1
Viléme jen se dívím, proč s církve chceš stále dělat nějakou nevěstku, když církev je mystické tělo Krista. 🙂
defendfaith
Preto je Boh milovania hodný, lebo nám nielen nič zlé neurobil, ale vymenil svoj život za náš. Preto je duša človeka pre Boha taká vzácna, lebo ju vymenil za smrť Svojho Syna. Ale ak človek neverí tejto nekonečnej dobrote Božej, smútok v srdci Božom je neopísateľný. Preto sa musíš obrátiť a uveriť Kristovi, že Ťa miluje a že svoj život dal za teba. Preto milujeme tak veľmi Boha, preto milujeme …More
Preto je Boh milovania hodný, lebo nám nielen nič zlé neurobil, ale vymenil svoj život za náš. Preto je duša človeka pre Boha taká vzácna, lebo ju vymenil za smrť Svojho Syna. Ale ak človek neverí tejto nekonečnej dobrote Božej, smútok v srdci Božom je neopísateľný. Preto sa musíš obrátiť a uveriť Kristovi, že Ťa miluje a že svoj život dal za teba. Preto milujeme tak veľmi Boha, preto milujeme Pannu Máriu, lebo s ňou lepšie Krista spoznáš, ona ho milovala ako mama najviac, s ňou si môžeš kľaknúť v izbietke a modliť sa vrúcne k Pánovi. Dokonca sa s Ňou môžeš zjednotiť a byť ako ona - ona zachovávala všetko vo svojom srdci - každé Božie slovo. Potom začneš chápať muky Kristove, keď sa zjednotíš z jej srdcom, ktoré bolo plné bolesti. To ťa naučí Grignion, ja tom tomu dlho nerozumel, ale Boh ma zlomil. Musíš sa veľa modliť o dary z neba - málo ľudí si dnes vyprosuje tieto dary. Pros o milosti z neba, pros o veľa milostí z neba, obetuj sa za iných, posti sa za ich obrátenie, všetky ťažkosti života obetuj za druhých - človek nesmie byť sebecký. Ďakujem že ste si toto prečítali. Idem deti učiť katechizmus a modliť sa. Z Pánom Bohom niekedy nabudúce - len málokedy mám toľko času aby som tu mohol sedieť. A mysli často na smrť - môže prísť kedykoľvek a keby si náhle zomieral, ako by si nariekal, že si zlý život viedol. Smrť a potom večné nebo alebo Peklo - večné. Premýšľaj nad tým - večné - nič sa už nedá zmeniť. V hodine smrti nikto z nás nebude macher, ale každý bude ľutovať že pre Boha mohol vykonať viac. A v hodine smrti celé peklo povstane aby zamedzilo človeku ísť do nebeskej vlasti. Preto sa modlíme k Márii - v hodine smrti našej amen - buď pri nás....
defendfaith
Keby si sa ty obetoval za iných ľudí a bola by to jediná možnosť ako ich zachrániť, ale oni by si povedali že tvoju obetu nepotrebujú, že sa zachránia inak - ako by si sa tváril. Teraz vieš, prečo aj katolíci urážajú Boha, keď neveria v Jeho obetu na Golgote a myslia si falošne, že existuje aj iná cesta. Kristus Pán je hrozne smutný a Panna Mária hovorí, že takto Boha urážajú vlastní - neveria …More
Keby si sa ty obetoval za iných ľudí a bola by to jediná možnosť ako ich zachrániť, ale oni by si povedali že tvoju obetu nepotrebujú, že sa zachránia inak - ako by si sa tváril. Teraz vieš, prečo aj katolíci urážajú Boha, keď neveria v Jeho obetu na Golgote a myslia si falošne, že existuje aj iná cesta. Kristus Pán je hrozne smutný a Panna Mária hovorí, že takto Boha urážajú vlastní - neveria Mu že ich vykúpil vlastnou krvou, že je Bohom lebo nepoznajú učenie...
24 more comments from defendfaith
defendfaith
Preto Kristus hovorí, že je jediná cesta, lebo je Boh a On sa kvôli každému človeku obetoval - ale táto obeta platí len pre tých, ktorí v túto obetu a v Krista čoby Boha uverili. Preto je zlé učiť, že aj mimo Krista je možná spása, lebo tým Boha urážame!
defendfaith
Ja hreším, ty hrešíš, moslim hreší, buddhista hreší. Všetci si zaslúžia zo svojho života večné zatratenie, lebo každý kto hreší zomrie naveky. Ale Boh sa vtelil, stal sa človekom a to peklo ktoré by mal každý človek podstúpiť, On podstúpil na kríži. On vymenil večné muky tvojho pekla, za muky pekla na kríži - ale chce za to vieru. Preto kto uverí bude spasený a kto neuverí bude zatratený. Ak …More
Ja hreším, ty hrešíš, moslim hreší, buddhista hreší. Všetci si zaslúžia zo svojho života večné zatratenie, lebo každý kto hreší zomrie naveky. Ale Boh sa vtelil, stal sa človekom a to peklo ktoré by mal každý človek podstúpiť, On podstúpil na kríži. On vymenil večné muky tvojho pekla, za muky pekla na kríži - ale chce za to vieru. Preto kto uverí bude spasený a kto neuverí bude zatratený. Ak neveríš v Krista a chceš byť spasený, zostávajú ti ku spaseniu iba vlastné skutky a z tých neobstojíš lebo si hriešny. Ale ak uveríš že Kristus zomrel za teba, On berie na seba Tvoje hriechy a len takto sa ich dokážeš zbaviť - z milosti- nie zo svojich skutkov. Preto Pavol hovorí, že spasenie nie je zo skutkov, ale z viery. Na druhej strane viera produkuje skutky. Ale ako bude spasený ten, kto neverí v Krista - Boha, ktorý sa kvôli nemu vtelil a tento človek Ním Kristom opovrhol? Čo ho asi čaká?
defendfaith
Je to ako s jazdením. Keď budeš dobre jazdiť podľa predpisov, policajt ti nedá peniaze že dodržuješ predpisy, ale keď prekročíš rýchlosť, zaslúžiš si pokutu. To je spravodlivosť a tá platí u Boha oveľa viac ako v tomto prípade. On Mojžiša nevpustil do zasľúbenej zeme, lebo sa raz prehrešil a to Písmo nazýva Mojžiša ako najpokornejšieho človeka.
defendfaith
Nestačí konať iba dobré skutky - tie sú tvojou povinnosťou, za to ti Boh nič nedá. Hm?
defendfaith
Pavol hovorí, že nikto si nebo nazslúži - lebo všetci ľudia zhrešili a Jakub hovorí, že stačí jeden jediný hriech a zaslúžiš si peklo!
defendfaith
Ó Luboš, takto chceš byť spasený? Pochop, že si zlý človek od kosti, ako každý jeden z nás a do neba sa nič nečistého nedostane. Možno si niekedy masturboval, to je jeden z najťažších hriechov a Pavol hovorí, že nikto nezdedí kráľovstvo Božie kto koná hriech proti svojmu telu. Alebo si niekedy stiahol nejaký film, alebo ich máš veľa, to je krádež! Alebo nemáš rád niekoho vo svojom okolí, alebo …More
Ó Luboš, takto chceš byť spasený? Pochop, že si zlý človek od kosti, ako každý jeden z nás a do neba sa nič nečistého nedostane. Možno si niekedy masturboval, to je jeden z najťažších hriechov a Pavol hovorí, že nikto nezdedí kráľovstvo Božie kto koná hriech proti svojmu telu. Alebo si niekedy stiahol nejaký film, alebo ich máš veľa, to je krádež! Alebo nemáš rád niekoho vo svojom okolí, alebo si niekoho nenávidel v srdci - to je vražda hovorí Pán. Hm?
defendfaith
Lubosko a co myslíš, ako bude človek spasený, lebo ako sa zdá, nepoznáš učenie Cirkvi o ktoré sa chceš opierať, ale nič o ňom nevieš. Moje deti to vedia, dokonca môj malý chlapec vie, ako môže byť človek spasený - ako?
defendfaith
Založená Kristom na Apoštoloch - malý dodatok
defendfaith
Cirkev je Kristovým telom, ktorá bola založená Apoštolmi, postavená na mučeníkoch, svätých. Cirkev je trojitá. Je oslávená v nebi - teda Cirkev stará 2000 rokov, Cirkev trpiaca - tá v očistci a Cirkev putujúca - v ktorej sú živí. Všetky tri Cirkvi sa musia zhodovať, ale čo keď Cirkev teraz žijúca odporuje celej Cirkvi ktorá tu bola 2000 rokov?
defendfaith
Čo je podľa teba Lubosko Cirkev?
defendfaith
Lubosko, ty v nej nie si!
defendfaith
Lebo Mária povedala jasne v La Salette dokonca potvrdené Cirkvou, že Rím stratí vieru!
defendfaith
Lubos. Ak existuje spása mimo Krista v inom náboženstve, potom Kristus je klamár, zomrel nadarmo, lebo aj bez jeho smrti by mohli ľudia prísť ku spáse. Je jedna Cirkev, ale to neznamená že Cirkev nebude zle učiť!
defendfaith
Falošný katechizmus sem nepleť. Všetci svätí a celá Cirkev je proti tomuto bludu. Napokon logo tohto katechizmu je démon
defendfaith
Celý korán je falošný, nielen jeden verš. Nie je z Boha a keď nie je z Boha môže byť jedine z toho druhého - do temných síl.
defendfaith
Kto uverí, bude spasený, kto neuverí, bude zatratený.
defendfaith
Lubos, ty nie si veriaci, lebo neveríš v Krista a kto neverí bude zatratený. Existuje iba jedna pravda a ty si ju ešte nenašiel.
defendfaith
A Pavol potvrdzuje že Agar je obrazom zákona, Sára slobody - to je teologický význam vyhnania Agar. Agar je otrokyňa, Sára je slobodná, preto sa tým Pavol zaoberá.

Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom: nepočujete zákon?Veď je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej.Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia.To je …More
A Pavol potvrdzuje že Agar je obrazom zákona, Sára slobody - to je teologický význam vyhnania Agar. Agar je otrokyňa, Sára je slobodná, preto sa tým Pavol zaoberá.

Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom: nepočujete zákon?Veď je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej.Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia.To je povedané obrazne. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar. Gal 4:21-24
defendfaith
Tu povedala Abrahámovi: „Vyžeň túto slúžku i jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom!“Ale táto reč sa veľmi dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna.Boh mu však povedal: „Netráp sa nad chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo! Gn 21:10-12
Abrahám nechcel prepustiť Agara a Izmaela, ale Boh mu to prik…
More
Tu povedala Abrahámovi: „Vyžeň túto slúžku i jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojím synom Izákom!“Ale táto reč sa veľmi dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna.Boh mu však povedal: „Netráp sa nad chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo! Gn 21:10-12
Abrahám nechcel prepustiť Agara a Izmaela, ale Boh mu to prikázal:
Boh mu však povedal: „Netráp sa nad chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo
defendfaith
Takže ty uznávaš spolu s koncilom, že Kristus nie je jediná cesta ku spáse?
defendfaith
Sú deťmi abraháma, arabi však boli vyhnaní hneď na začiatku, aby neboli dedičmi spásy, ktorá prináležala nie izmaelovi, ale Izákovi. Neskôr však bola spása odobraná aj židom pre ich nevieru. Preto platí konečný verdikt - len v Kristovi sú všetci bratia - kresťania. Už nie je žid, už nie je pohan, už nie je moslim, už je iba kresťan v Kristovi čoby hlave. Takže tvoja teológia je proti Bohu …More
Sú deťmi abraháma, arabi však boli vyhnaní hneď na začiatku, aby neboli dedičmi spásy, ktorá prináležala nie izmaelovi, ale Izákovi. Neskôr však bola spása odobraná aj židom pre ich nevieru. Preto platí konečný verdikt - len v Kristovi sú všetci bratia - kresťania. Už nie je žid, už nie je pohan, už nie je moslim, už je iba kresťan v Kristovi čoby hlave. Takže tvoja teológia je proti Bohu postavená!
defendfaith
Keď chceš byť Kristovým nasledovníkom, musíš byť fanatikom, pozri Pavla. Ty ešte kresťanom nie si.
defendfaith
Ktorí teológovia sa zaoberali koránom? Menuj jedného svätého ak nerátam akvinského, ktorý napísal: „Mohamed oklamal národy sľubmi telesných rozkoší, ku ktorým dráždi telesná žiadostivosť. Zaviedol tiež prikázania zhodné s tým, čo sľúbil, a celkom povolil uzdu telesnej žiadostivosti, ktorú telesní ľudia ochotne poslúchajú. ... Nepoužil ani žiadne nadprirodzene vykonané divy. Naopak, povedal, že …More
Ktorí teológovia sa zaoberali koránom? Menuj jedného svätého ak nerátam akvinského, ktorý napísal: „Mohamed oklamal národy sľubmi telesných rozkoší, ku ktorým dráždi telesná žiadostivosť. Zaviedol tiež prikázania zhodné s tým, čo sľúbil, a celkom povolil uzdu telesnej žiadostivosti, ktorú telesní ľudia ochotne poslúchajú. ... Nepoužil ani žiadne nadprirodzene vykonané divy. Naopak, povedal, že je poslaný v moci zbraní. Také divy robia aj lupiči a tyrani. ... Tiež o ňom nesvedčia žiadne Božie proroctvá predchádzajúcich prorokov. Každému, kto sa pozrie na jeho zákon je jasné, že svojím rozprávkovým líčením skôr kazí všetky diela Starého i Nového Zákona. Preto svojim nasledovníkom zanechal šikovnú radu, aby knihy Starého a Nového Zákona nečítali, aby nimi nebol usvedčený z klamstva. Preto je jasné, že tí, čo jeho slovám veria, veria ľahkovážne. (Suma proti pohanom 1,6)
defendfaith
Ako pekne sa tu zvrhla táto diskusia. Tento kňaz, ktorý vykladá verš z koránu, sa tým hlboko zaoberá a úzko spolupracuje s obrátenými islamistami, ktorí sami poukazujú na mnoho chýb v islame. Ale tu nejaký mudrc z čiech alebo zo slovenska, si otvorí úplne nepresný preklad, ktorý sa túla po internete a zakončí to slovami - JA VIEM viac, ako nejaký kňaz, ktorý sa tým sáce môže zaoberať, ale JA SOM …More
Ako pekne sa tu zvrhla táto diskusia. Tento kňaz, ktorý vykladá verš z koránu, sa tým hlboko zaoberá a úzko spolupracuje s obrátenými islamistami, ktorí sami poukazujú na mnoho chýb v islame. Ale tu nejaký mudrc z čiech alebo zo slovenska, si otvorí úplne nepresný preklad, ktorý sa túla po internete a zakončí to slovami - JA VIEM viac, ako nejaký kňaz, ktorý sa tým sáce môže zaoberať, ale JA SOM - KTO JE VIAC?

Preklad tohto verša je falošný ako v slovenskom tak aj v českom vydaní, pretože korán nehovorí o Bohu, ale o allahovi. Boh a allah sú dve odlišné veci. Boh je Boh Tvorca, Boh Spasiteľ Ježiš Kristus a Boh posvätiteľ. naproti tomu allah je modla, ktorá nadiktovala údajne mohamedovi knihu plnú nezmyslov - korán. Ak by bol allah Boh, tak potom by bol Boh klamárom, pretože zjavil ľuďom všetko ohľadom spásy ako cez zákon, ktorý človek nedokázal naplniť, tak potom cez Svojho Syna, ktorý naplnil tento zákon za nás a potom dal Cirkvi moc, aby hlásala jedinú pravdu - Krista Pána, ktorého moslimovia majú iba za proroka, menšieho ako mohameda, čo je ohavnosť, keďže Ježiš mohameda stvoril ako Boh.

Význam toho verša je tento:

On je ten(allah), ktorý zoslal vám, [cez Mohameda], knihu; v nej sú verše [ktoré sú] presné - a sú základom knihy - a iné verše ktoré sú nepresné. Pokiaľ ide o tých, ktorých srdce sa odchyľuje [od pravdy], budú nasledovať, že z toho (allaha), ktorý je neurčitý, hľadať rozkol a (budú) dávať výklad [vhodný pre nich]. Ale nikto nevie, jej [pravý] výklad (výklad knihy) okrem Allaha. Ale tí, ktorí majú poznanie hovoria: "Uverili sme v knihu.

Toto je približný preklad chaotického arabského znenia. A teraz vám poviem, prečo sa tu ľudia obuli do tých, ktorí moslimov odsudzujú. Odpoveď je jednoduchá! Sú to falošní kresťania, falošní katolíci, ktorí veria v Cirkev Rímsku, ktorá stratila vieru a preto cez koncil otvorila náruč falošným náboženstvám, falošným prorokom, protestantov, sektám. Preto takýto falošný katolík musí obhájiť moslimov, lebo pápež Ján Pavol II. bozkával korán! Preto takýto falošný katolík musí obhajovať iné náboženstvá, sekty a protestantov, lebo ho to učí koncil, ktorý je chybný a bude musieť byť raz odsúdený samým nebom!

Poďme sa pozrieť na dôkazy. Mária v Akite povedala, že Rím statí vieru a cez Fatimu varovala pred uskutočnením koncilu, preto sa tretie tajomstvo malo prečítať v roku 1960 a Cirkev zavrhla radšej Máriu, ako by zavrhla chybný koncil bez Ducha Svätého. Matka Božia, poslaná Kristom Kráľom, poslaná Bohom Otcom, poslaná Duchom Svätým - bola odstrčená Cirkvou, odstrčená biednymi ľuďmi z hliny len preto, aby prišla doba chaosu a zmätku na celú zem, aby sa zatvorili brány neba, aby len minimálne ľudí prišlo do neba, inak sa rúti všetko do pekla.

Poviete si, to je tvrdé takto povedať, že Cirkev odrvhla Matku Božiu - ba nie je! Koncil išiel ešte ďalej! Od odvrhlol dokonca Krista Kráľa! Lebo čo hovorí náš Pán? Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Jn 10:9.

Ale koncil hovorí - nielen cez Krista je možná spása, ale aj buddhisti, moslimovia, židia - naši starší bratia vo viere - všetci budú spasení podľa svojej viery!

A Pán náš nalieha na koncil a hovorí: Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a vrah. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Jn 10.

Ale koncil oponuje - Pane, ty sa mýliš, nemusia cez teba všetci prechádzať ako cez bránu, môžu prísť do kráľovstva nebeského aj cez iné vierovyznania. Ale Kristus im jasne hovorí - kto nevchádza bránou je zlodej a vrah - inak preložené - kto nevchádza cez Krista, je vrah a zlodej!

V Assisi sa konalo odporné stretnutie, kde sa zišli všetky náboženstvá sveta na čele s pápežom. Miesto toho, aby sa pohanom hlásal Kristus, ako jediná možná cesta, jediná možná spása, nič sa im nehovorilo, spolu sa modlili za mier, i keď Kristus Pán priniesol meč a jasné slovo. Ale katolíci uverili lži diablovej, že všetko je farebné, že je možné si vybrať ako a čo chcem veriť. Naproti tomu náš Pán hovorí čienobiele učenie a kto dnes učí čiernobielo, je zosmiešňovaný. Pán však hovorí, že nech naše áno je áno, a nie nech je nie. A preto Kristus cez písmo jasne učí, že kto prijme krst, uverí v Krista Pána - má sa oddeliť od pohanov!

A ako súvisí Boží chrám s modlami?! Vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať (cez Ducha Svätého) a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.A preto vyjdite spomedzi nich (pohanov, buddhistov, moslimov, židov), oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“ 2Kor 6:16-18

A čo hovorí Peter? Aby sa oddelili od zvrhlého neveriaceho pokolenia. Ktoré je to neveriace pokolenie? To, ktoré neprijalo Krista Pána: A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia!“ Sk 2:40

Takže koncil nielenže odvrhol Matku Božiu, on odvrhlol aj samotného Pána a pľuje na Neho pod falošnou vierou, že ho miluje. Rím totiž nemá vieru, stratil ju, predal ju, rozkradol všetko katolícke a zostal nám holý protestantizmus, ezoterika, islamizmus, židovstvo - ale katolícka viera je vykradnutá a nikto kto neverí katolícky, nemôže byč spasený - toť dogma katolíckej Cirkvi potvrdená všetkými svätými, ktorí by v dnešnej dobe, boli umlčaný tak, ako boli a sú umlčaní tí, ktorí veria po katolícku.

Bežný katolík dnes keď počuje Kristovo meno, neskloní hlavu na znak úcty, keď prijíma Jeho sväté telo, nepokľakne pred Ním, keď sa modlí, neľutuje hriechy ktorými ho urazil až k plaču, keď ide na omšu tak nevie, že tam prebieha opäť Golgota - on sa tam chodí zabávať, spievať, smiať sa a tlieskať! A prečo? Lebo Kristus už nie je v strede, ale človek! Cirkev nahradila vierou v Krista Boha, vierou v človeka a zviedla milióny ľudí do pekla.

Vďaka pokoncilovej Cirkvi, prestala Cirkev ukazovať prstom na hriech a začala éra tolerancie. Tak diabol vytiahol tromfy ako pornografiu, sexuálnu zvrátenosť, homosexualitu, potraty, rozvody, popieranie desatora v každom jednom bode. A čo robí táto mizerná Cirkev? Pochody za život. Aké smiešne - dovoliť deťom aby nosili zbrane a potom protestatovať proti tomu, že sa deti na ulici strieľajú. Nepovedať svetu že potrat je ťažký zločin rovnako ako rozvod, že homosexualita je ohavnosť, ale iba prstom urobiť - no, no, no, alebo napísať nejaký nesúhlasný, tiež veľmi nie odsudzujúci list biskupov, aby sa neurazili iní ľudia. Ako je to možné, že nastal taký odpad od viery, ako je to možné, že behom 50 rokov odpadla celá Európa od katolíckej viery, na ktorej bola postavená? Lebo takú vieru akú dnes produkuje ťuti muti Rím, taká je na smiech všetkým ľuďom a katolíci sa za ňu hanbia a právom! Veď Duch Svätý bol poslaný do Cirkvi aj na to, aby odsúdil hriech, ale dnes Cirkev nevie jasne odsúdiť hriech, nevie ho dokonca ani definovať! A preto sa divíte pozostalí katolíci, že iní katolíci obhajujú islám, že obhajujú Asissi, že obhajujú učenie tejto novej Cirkvi? Oni nie sú katolíkmi a musíte to brať ako FAKT! Oni nepoznajú svoju vieru, nepoznajú ani písmo sväté, oni nepoznajú vzácne poklady - knihy svätých - pretože všetko tieto knihy sú zajedno - ale oni učia úplne iné učenie, ktoré je liberálne - vyber si čo chceš veriť - to je učenie tejto dočasnej cirkvi. Ale ako v starej zmluve Izrael padol a stratil vieru, Boh si zachoval 7000 verných, ktorí sa nesklonili pred modlami sveta, pred inými vierami, inými cudzími myšlienkami, tak je tomu aj dnes. Cirkev nestratila vieru ako celok - iba Rím stratil vieru! Koľko obyčajných katolíkov, jednoduchých kňazov, laikov dnes zachováva pravú vieru a ukazuje na hriechy ktoré sa dejú v Cirkvi na najvyšších miestach. Ako predpovedala Emmerichová, na konci viera zostane iba na malých skupinkách, v málo rodinách, na tých najspodnejších - kňazi, biskupi ba aj pápeži zlyhajú. Preto sa nediv milý katolík, že sa tu háji islam. Na tejto mizernej stránke ktorá si hovorí viac katolícka a pravda je taká, že čím ďalej je pohanskejšia. Pre toto sa tu bijú falošní kresťania za islam. Modlia sa ruženec - ktorý bol tŕním korunovaný a pritom nič necítia v srdci, ale ešte viac tŕňovú korunu Kristovi zatláčajú. Modlia sa iba preto, lebo tak ich to naučili, lebo sa to má, lebo ťo ak je to pravda, lebo človeka a keby aj išlo o pápeža - dali nad Krista Pána. Lebo keď pápež povie, že ateista má konať dobro a tak bude spasený, odporuje Kristovi ktorý hovorí - kto vo Mňa uverí bude spasený - kto neuverí, bude zatratený! Vidíš to jasné čiernobiele učenie - ostré ako meč. Moderný akožekresťan nenávidí Krista práve kvôli takémuto učeniu a rád k tomu dodáva - ale to musíš chápať takto alebo inak. Tí ľudia sa nedesia svojej smrti, ktorá môže prísť dnes aebo zajtra, neoplakávajú svoje ťažké zločiny, že nemilujú Pána, že ich srdce síce hovorí modlitby, ale izba sa nenapĺňa nebeským jasom a radosťou. Obráťte sa - hovorí Pán a Matka Božia, naša milovaná mama nás varuje, že urážame neustále Boha hriechmi a neverou. Napokon náš Pán jasne hovorí, že po Ňom prídu falošní proroci a mohamed je jedným z mnohých…
Samson1
Samson1
Studii koránu snad ne, ale korán určitě. Co mohlo Mohameda napadnout 600 let po Kristu, když sv. Pavel napsal, že i kdyby anděl s nebe sestoupil a kázal jiné evangelium, buď proklet. 🙂
lubilko
a práve Súra 22:52 obviňuje prorokov z toho ze pri prorokovani maju svoje priania, aj ked ne tam dalej, ze ... avšak Bůh zruší to, co satan podvrhne. Obviňuje prorokov, ze boli pri prorokovani podvrhovani satanom, ale Boh to napravil. Ako to mohol pri prorokovani napravit? Tak ze si pouzil toho istého proroka a vyjadril svoju vôľu skrz Ducha Svateho. Takze prorok pri prorokovani vyjadroval len …More
a práve Súra 22:52 obviňuje prorokov z toho ze pri prorokovani maju svoje priania, aj ked ne tam dalej, ze ... avšak Bůh zruší to, co satan podvrhne. Obviňuje prorokov, ze boli pri prorokovani podvrhovani satanom, ale Boh to napravil. Ako to mohol pri prorokovani napravit? Tak ze si pouzil toho istého proroka a vyjadril svoju vôľu skrz Ducha Svateho. Takze prorok pri prorokovani vyjadroval len vôľu Boha a diabol sa tam niekde pomimo mavatkoval a ani si neskrtol. Takze na záver: tu Mohamed obvinuje prorokov, aby ospravedlnil seba preco nema posla pred sebou. A to je dokaz toho, ze si iba vytiahol do Koranu co potreboval, ako aj prorokov a zaroven sa tym ukazuje protiklad tej sury proti samej sebe. Starizakonnych prorokov v Korane cituje, ale v tejto sure ich obvinuje, ze mohli byt zneuziti zlým.
lubilko
Súra 4:82 Cožpak nepřemýšlejí o Koránu? Kdyby ten byl od někoho jiného než od Boha, věru by v něm nalezli četné rozpory! ...a rozpory v ňom teda su! nikdy, v celom Korane nehovori Hospodin, ale stale akési my (my sme dali...). Muhamed iba hovori, ze Allah je velký, Allah sa zlutuje, a a a, ale nie že mu niečo povedal, hovoria k nemu nejaké bytosti, atd.

NAPR.:

Súra 32:22 Kdo je nespravedlivějš…More
Súra 4:82 Cožpak nepřemýšlejí o Koránu? Kdyby ten byl od někoho jiného než od Boha, věru by v něm nalezli četné rozpory! ...a rozpory v ňom teda su! nikdy, v celom Korane nehovori Hospodin, ale stale akési my (my sme dali...). Muhamed iba hovori, ze Allah je velký, Allah sa zlutuje, a a a, ale nie že mu niečo povedal, hovoria k nemu nejaké bytosti, atd.

NAPR.:

Súra 32:22 Kdo je nespravedlivější než ten, jenž - když připomínána jsou mu znamení Pána jeho - od nich se odvrátí? My věru se provinilým pomstíme.
Súra 32:23 Věru jsme již dali Mojžíšovi Písmo - a nebuď na pochybách, že se s Nim setkáš - a stanovili jsme je pro dítka Izraele jako vedení

z jednej casti koran obsahuje sury ktore idu proti sebe a to je znamenie, že nie su od Boha. Tak napriklad: Mohamed uznáva prorokov a teda tým aj starý zákon (aj napriek tomu, ze oni tvrdia, ze zidia a krestania pomenili Bozie slovo, lebo inak by to perfetne sedelo s koranom). Lenze tieto Súry hovoria, ze diabol sa snazil prorokov (ktorí predpovedali Ježiša) zmiast, ako keby tym mohamed chcel povedat, ze hovorili zo seba a nie napr.: Takto vraví Pán, Hospodin, takze v mene Boha. ˇAno, chcel zmiast a týmto sa priznáva, ako aj to že nezmiatol... lebo iba chcel a pritom ostal. Lebo az by tieto sury chceli tvrdit, ze diabol vlozil do ust prorokov co i len jedno slovo, uz by Mohamed popieral prorokov a tým aj seba, ze je posledny prorok - aj ked nie je.

Takze teraz tie Súry:

22:52
Nevyslali jsme před tebou posla ani proroka, aby satan nebyl podvrhl do přání jeho něco nevhodného, avšak Bůh zruší to, co satan podvrhne, a potom Bůh potvrdí Svá znamení - a Bůh vševědoucí je i moudrý.

22:53
A jedná takto, aby učinil to, co podvrženo bylo satanem, pokušením pro ty, v jichž srdcích je choroba a jichž srdce jsou zatvrzelá - a nespravedliví jsou věru ve vzdoru hlubokém -

22:54
a aby ti, jimž dostalo se vědění, poznali, že to je pravda od Pána tvého, a uvěřili v ni a pokořila se před ní srdce jejich. Bůh zajisté povede ty, kdož uvěřili, ke stezce přímé.
to vraví Pán, Hospodin:akto vraví Pán, Hospodin:
S


Sú to zviazané duše, ktoré nevedia kde je sever. Jedn taxikar (muslim) tu vo Viedni mi tvrdil, že každý z prorokov predpovedal toho dalšieho proroka a Ježiš, že povedal, že po ňom pride posledný a že to je Mohamed. Ked som mu vysvetlila , ze Jezis vravel o Duchu svatom, tak bol prekvapený. Sami v tom maju gulas.
Irbis
Kněz cituje: "Nikdo jiný nezná výklad koránu než alláh."
Kostelník cituje překlad: "však nezná výklad toho nikdo kromě boha."

Snad každý vidí, že je to úplně to samé. Nechápu, proč se tu zbytečně rozdmýchává diskuse o ničem.
Samson1
No a jak mohl Bůh založit Korán, když by sám sebe zradil i Syna a jeho výkupnou oběť. Bůh koránu memůže být totožný s Kristem, Otcem a Duchem svatým.
Caesar
Názor Don Bosca na Mohamedovo učenie

14. Nov 2015

Katolíkom, ktorí zastávajú ekumenické presvedčenie a tvrdia, že Korán je „knihou pokoja“, ponúkame k tejto veci vyjadrenie svätca. Ak si myslíte, že ste múdrejší ako on, tak vám Pán Boh pomáhaj.

„Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by trvalo pridlho. [...] Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, …More
Názor Don Bosca na Mohamedovo učenie

14. Nov 2015

Katolíkom, ktorí zastávajú ekumenické presvedčenie a tvrdia, že Korán je „knihou pokoja“, ponúkame k tejto veci vyjadrenie svätca. Ak si myslíte, že ste múdrejší ako on, tak vám Pán Boh pomáhaj.

„Rozprávanie všetkých príbehov o tomto slávnom podvodníkovi by trvalo pridlho. [...] Mohamedovo náboženstvo sa skladá z ohavnej zmesi judaizmu, pohanstva a kresťanstva. Mohamed šíril svoje náboženstvo nie prostredníctvom zázrakov či presvedčivých slov, ale prostredníctvom hrubej sily. [Toto] náboženstvo, ktoré presadzuje všelijaké nemorálne veci, umožnilo Mohamedovi, aby sa v krátkom čase stal vodcom veľkého počtu lupičov. S nimi prepadal krajiny na východe a podroboval si ľudí. Nie zavádzaním pravdy, nie zázrakmi a proroctvami; ale z jediného dôvodu - aby zdvihol meč nad hlavami tých, ktorých dobyl, a zakričal: uver alebo zomri.“ (svätý Ján Bosco).