TerezaK
228

Poselství Panny Marie ve světě 1 d

POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SESTŘE BEGHE ZE DNE 4. A 5. LISTOPADU 2022 MÝM KŘESŤANŮM "Moji bratři, Já jsem Bůh, Pán svého stvoření, a řídím ho jako celek, s láskou a úctou. Svého stvoření …More
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SESTŘE BEGHE ZE DNE 4. A 5. LISTOPADU 2022
MÝM KŘESŤANŮM
"Moji bratři,
Já jsem Bůh, Pán svého stvoření, a řídím ho jako celek, s láskou a úctou. Svého stvoření si nesmírně vážím, přeji mu všechno možné dobré a nic než dobré. Ti, kdo Mě milují, jsou Mi nekonečně drazí, a ty, kdo Mě z nevědomosti nebo nedostatku poznání neznají, se snažím přitáhnout k sobě, jak jen mohu. Obrátí-li se, přijdou do Mého stáda a tam je přijmu jako dobrého Přítele, Rádce, Učitele a Průvodce. Dokonce i ti, kteří nikdy neopustili mé stádo, je přijímají a rodina se tak rozrůstá.
Muži z Mé družiny jsou Mi velmi drazí, jsou to Moji kněží, kteří Mi pomáhají vést Mé stádo. Mé stádo se bohužel zmenšuje a ubývá i mých pomocníků a zástupců. Když je mých pomocníků málo, zmenšuje se mé stádo, a když je mé stádo menší, je méně dobrovolníků ochotných volit vstup do mé církevní služby. Proto je v současnosti počet mých dobrých kněží malý, zatímco mnoho jiných kněží si myslí, že jsou na …More
TerezaK