Clicks33

Ja Som váš Dobrý Pastier

Ja Som váš Dobrý Pastier – Žalm 23 - 23. apríla 2021 - Ježišove slová k nám

Ja Som váš Dobrý Pastier a Osobne sa o vás Postarám. Dal som za vás Svoj Život. Ste Mojimi Ovečkami. Poznám vás a vy Poznáte Mňa. Naslúchajte, Poslúchajte a Nasledujte jedine Mňa, keď vás Poučujem a Vediem Osobne. Budem vaše jediné Bezpečné Útočisko v týchto dňoch, lebo dni sú zlé.

Nezabúdajte: Ja Som váš Dobrý Pastier; Nebudete Mať Nedostatok.

Pasiem vás na Zelených Pašienkoch; Vediem vás Popri Tichých Vodách.

Obnovujem vašu Dušu; Vediem vás na Chodníkoch Spravodlivosti Pre Moje Meno.

Veru, hoci Kráčate cez Údolie Tieňa Smrti; nebudete sa Báť Žiadneho zla; lebo Ja Som S vami. Môj Prút a Moja Palica vás Utešujú.

Pripravujem Stôl Pred vami v prítomnosti vašich nepriateľov; Pomazávam vašu hlavu s Olejom; Váš Pohár Preteká.

Istotne Dobrota a Milosť Budú vás Sprevádzať, po všetky dni vášho života; A budete Prebývať v Mojom Dome Naveky.

Pokračujte Nasledovať Ma, vášho Dobrého Pastiera každý deň, až do úplného konca. Nebudete Sklamaní. Milujem vás a Starám sa o vás. Vy Viete, že Som váš Dobrý Pastier.

youtube.com/watch?v=mPnhriRbG-A
Public domain