hu.news
12592

A püspök megtiltja a misék alatt az Istenhez fordulást és a szentáldozás alatti térdelést

A koronavírus pánik közepette szentségek megtiltása előtt az Idaho állambeli Boise püspöke, a 67 éves Peter Christensen a "harmónia és egyezség" ürügyével rendeletben leírta, hogy mise alatt csak "az emberek felé lehet fordulni", nem Isten felé.

A február 28-ai rendelet az Idaho Catholic Register márciusi-áprilisi számában került publikációra (cikk lent).

Christensen továbbá megtiltotta a térdelt szentáldozást, és arra utasította papjait, hogy ne használjanak térdelőt vagy korlátot, mivel ez "a térdelésre bátoríthatja az embereket".

Továbbá Christensen azt akarja, hogy minden hagyományos latin misét jelentsenek neki, "a gyakorisággal és létszámmal egybevéve".

Kép: Peter Christensen, #newsYcmjigdkkq

lowoa shares this
51
1002. „Imádkozz többet papjaimért, mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak.
Drága Jézusom, Örök Főpapunk! Kérlek, add meg papjaidnak az állhatatosság kegyelmét, hogy megvalljanak Téged az emberek előtt. Hűségesen kitartsanak Melletted mindhalálig. Soha ne cseréljék fel az Evangéliumot, amelyért …More
1002. „Imádkozz többet papjaimért, mert hamarosan válaszút elé fogják őket állítani. Ha megvallanak Engem, kiközösítik őket. Ha a tévtanítást választják, elkárhoznak.

Drága Jézusom, Örök Főpapunk! Kérlek, add meg papjaidnak az állhatatosság kegyelmét, hogy megvalljanak Téged az emberek előtt. Hűségesen kitartsanak Melletted mindhalálig. Soha ne cseréljék fel az Evangéliumot, amelyért Te Szent Véredet ontottad, az embereknek való megfeleléssel.
Mindig csak Téged lássanak a keresztfán! Soha ne mozduljanak el kereszted alól! Legyenek olyanok, mint a hűséges tanítvány, Szent János apostol, aki kitartott Melletted egészen a végsőkig. Ezért tudtad rábízni Legszentebb Édesanyádat.

Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet papjaidnak, hogy az életszentséget válasszák, és szentek legyenek mindörökké. Ámen.
(MJ20190615)


Rózsafüzér a jó papokért

A közönséges rózsafüzéren imádkozható.
Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket illesztjük be:

1. tized: Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat.

2. tized: Megostorozásod fájdalmai által küldj nekünk tiszta életű papokat.

3. tized: Tövissel való megkoronáztatásod által gúny tárgya lettél: küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.

4. tized: Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és állhatatos papokat.
5. tized: Borzalmas kereszthalálod által küldj nekünk önzetlen és szentéletű papokat.
francesco69
Ez az ember egy velejéig romlott, hitetlen!!
francesco69
Ez is idióta, ezt a püspököt laicizálni kell, el kell tüntetni a klérusból